Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise

Další termín jednání komise: 21.10.2019

The person responsible for this page is: Iveta Kortusová

Last update: 25.6.2020

Are you missing something on this page? Write us