Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise

Další termín jednání komise: 17.05.2021

The person responsible for this page is: Iveta Kortusová

Last update: 23.4.2021

Are you missing something on this page? Write us