Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise

Další termín jednání komise: 23.11.2020

The person responsible for this page is: Iveta Kortusová

Last update: 20.10.2020

Are you missing something on this page? Write us