Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytová komise

Další termín jednání komise: 20.9.2021

The person responsible for this page is: Iveta Kortusová

Last update: 1.9.2021

Are you missing something on this page? Write us