Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

 

 

Územní plán Valeč - návrh k opakovanému veřejnému projednání

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Chyše

Územní plán Žlutice - návrh k opakovanému veřejnému projednání

Územní plán Štědrá - návrh k veřejnému projednání

Územní plán Bochov - úprava po společném jednání

ÚP Bochov - úprava po společném jednání

Návrh zadání Územního plánu Bražec

Zpráva o uplatňování ÚP Sadov

Zpráva o uplatňování ÚP Sadov - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Černava - návrh k veřejnému projednání

Zpráva o uplatňování ÚP Nová Role za období 2016 - 2020

Zpráva o uplatňování ÚP Nová Role k projednání

Návrh Územního plánu Karlovy Vary k opakovanému veřejnému projednání

Návrh ÚPKV - textová část - výrok
Návrh ÚPKV - textová část - odůvodnění
formulář pro uplatnění námitek/připomínek

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 26.3.2021

Are you missing something on this page? Write us