Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

 

 

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Chyše

Územní plán Bochov - úprava po společném jednání

ÚP Bochov - úprava po společném jednání

Návrh zadání Územního plánu Bražec

Zpráva o uplatňování ÚP Sadov

Zpráva o uplatňování ÚP Sadov - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Černava - návrh k veřejnému projednání

Zpráva o uplatňování ÚP Nová Role za období 2016 - 2020

Zpráva o uplatňování ÚP Nová Role k projednání

Návrh Územního plánu Karlovy Vary k opakovanému veřejnému projednání

Návrh ÚPKV - textová část - výrok
Návrh ÚPKV - textová část - odůvodnění
formulář pro uplatnění námitek/připomínek

Územní plán Čichalov - návrh k opakovanému veřejnému projednání

Změna č. 1/2016 Územního plánu sídelního útvaru Jenišov k veřejnému projednání

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Územní plán Žlutice - vydán ZM Žlutice dne 26.4.2021

Územní studie - Štědrá - veřejné prostranství v jižní části obce

ÚS Štědrá - veřejné prostranství v jižní části obce

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dalovice za období 2016 - 2020

Zpráva o uplatňování ÚP Dalovice za období 2016 - 2020

Změna č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce

Změna č. 2 Územního plánu Nová Role - návrh k veřejnému projednání dne 26.7.2021

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 9.7.2021

Are you missing something on this page? Write us