Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií

Na této stránce naleznete prováděné pořizování územních plánů a změn územních plánů, a pořizování územních studií obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary.

 

Územní plán Karlovy Vary + Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Návrh Územního plánu Valeč

Návrh Územního plánu Bochov

Změna č. 1 Územního plánu Mírová

Změna č. 1/2016 ÚPN SÚ Jenišov

Změna č. 1/2016 ÚPNSÚ Jenišov

Územní studie Veřejné prostranství v centru obce Štědrá

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička

Zpráva o uplatňování ÚP Teplička - NÁVRH

Změna č. 1 Územního plánu Chyše

Územní studie Verušičky - rozvojová plocha XS1

Změna č. 1 Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce

Změna č. 1 Územního plánu Nová Role

Změna č. 1 Územního plánu Toužim

Změna č. 2 Územního plánu Útvina

Územní plán Žlutice - návrh k opakovanému veřejnému projednání

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 2.10.2020

Are you missing something on this page? Write us