Obec Jenišov

ÚS Pod Rohem 2
situace2.94 MB
text352.76 KB
ÚS Jenišov – komerční zóna na pozemku p.č. 404/5
ÚS Jenišov, Pod Rohem - Sm 2020
ÚS Jenišov - pozemek parc. č. 790/ 1 a 790/3
ÚS2.53 MB
ÚS Jenišov - 3. etapa
ÚS využití pozemku parc. č. 404/3

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 26.4.2021

Are you missing something on this page? Write us