Obec Jenišov

ÚS Pod Rohem 2
situace2.94 MB
text352.76 KB
ÚS Jenišov – komerční zóna na pozemku p.č. 404/5
ÚS Jenišov, Pod Rohem - Sm 2020
ÚS Jenišov - pozemek parc. č. 790/ 1 a 790/3
ÚS2.53 MB
ÚS využití pozemku parc. č. 404/3
ÚS Daimlerova
ÚS zástavby p. č. 187/1, 187/2
ÚS Jenišov Pod Rohem 1
ÚS Jenišov – střed
ÚS sever – okolo rybníka
ÚS Výstavba prodejny a skladu INKO KOUPELNY s r.o.

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 14.9.2021

Are you missing something on this page? Write us