Město Nová Role

ÚS Jimlíkov Z75-BV
ÚS Mezirolí - u rybníčku
ÚS Nová Role - dopravní napojení hlavní silnice II/209 - průmyslová část
Úplné znění ÚP NR po Změně č. 1

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 27.7.2021

Are you missing something on this page? Write us