Archiv sledovaných projektů

20.10.14

Statutární město Karlovy Vary připravuje ve spolupráci s partnery klíčový dokument pro čerpání evropských dotací v programovém období 2014...

3.10.14

Patnáct metrů vysoká vyhlídková věž se nachází v lázeňských lesích nad jižním okrajem centra Karlových Varů v nadmořské výšce 514...

22.9.14

Územní studie, která se zpracovávala a projednávala v uplynulých dvou letech, se po registraci Ústavem územního rozvoje stává územně...

15.8.14

Statutární město Karlovy Vary připravuje nový Program regenerace Městské památkové zóny, bude připomínkován a veřejně projednán. Úplná...

31.7.14

U zrodu záměru zapsat nejvýznamnější lázně ČR na Seznam světového dědictví UNESCO stál po roce 2005 Karlovarský kraj. Nejvážnějším...

29.4.14

Návštěvníci karlovarských lázeňských lesů získali nový rozhled. Na Jungmannově cestě vyrostl zbrusu nový vyhlídkový altán, který...

4.4.14

V minulých letech mohli majitelé bytových domů v sídlištní části Staré Role čerpat dotace na rekonstrukce svých domů až do výše 40% nákladů...

4.4.14

Sídliště Staré Role procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Integrovaný plán rozvoje města umožnil majitelům bytových domů získat...

3.4.14

Město Karlovy Vary uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 2.1 - zlepšení kvality ovzduší se...

3.4.14

Po třech letech trpělivé práce, bezpočtu jednání a přesvědčování vstoupila do projednání ve sněmovně novela, která umožní nejen...

29.3.14

Proslulý "Kamenolom" zdobí sousedství dvou dominant Karlových Varů, Vřídelní kolonády a barokního kostela sv. Maří Magdaleny, národní...

28.3.14

Jaké jsou zásadní problémy Karlových Varů očima mladých a jakým směrem se má město vyvíjet? Odpovědi na tyto otázky hledalo první...

26.11.13

Navrhovaný způsob řešení je zachycen v níže uvedeném výkresu situace a popsán v přiložené technické zprávě. Podstatou úprav je obnova...

20.9.13

GENEREL BEZBARIÉROVÝCH TRAS A BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY PRO ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jedná se o koncepční...

10.9.13

Po ulici Na Vyhlídce přikročilo letos na podzim město k rekonstrukci další významné komunikace, ulice Prašné a části ulice Vítězné. Ty...

26.7.13

Zadáním soutěže bylo vyřešit budoucí rozvoj širšího centra města na pomezí Tuhnic, Rybář, Drahovic a obchodně-správního centra, vymezeného...

3.7.13

Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak...

3.6.13

Trasa cyklostezky je nevyhnutelně dána již existujícími úseky, na které navazuje. Cílem je vyvést cyklistickou dopravu a pěší z mimořádně...

29.5.13

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města Karlovy Vary (IPRM IOP Karlovy Vary - Stará Role) bylo možné v programovém období 2007...

4.4.13

Rada města Karlovy Vary schválila dne 2.4.2013 výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení...

21.3.13

Předmětem stavby „Karlovy Vary, revitalizace oblasti kolem Hlávkovy ulice“ je rekonstrukce ulic Smetanova a Hlávkova v Karlových...