foto

Studie - Domov pro seniory v Okružní ulici

Rada města Karlovy Vary schválila dne 2.4.2013 výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na pořízení územní studie s názvem “Karlovy Vary - Stará Role, Okružní ulice – urbanistická koncepce zástavby a umístění Domova pro seniory“.

Lhůta pro podávání nabídek končí 25. dubna 2013 v 10:00.

Předmětem řešení zastavovací studie bude stanovení urbanistické koncepce zástavby lokality Stará Role, Okružní ulice, sestávající převážně z pozemků v majetku Statutárního města Karlovy Vary. Nedílnou součástí zastavovací studie bude podrobný a variantní návrh umístění Domova pro seniory.

Vybranému týmu architektů a projektantů bude zadáno vypracování zastavovací studie s tímto stavebním programem: areál Domova pro seniory, bytové domy, veřejná zeleň – park, občanská vybavenost a technická infrastruktura. Jedná se o první projektový krok v řešení významného investičního záměru města na vybudování Domova pro seniory, o jehož umístění v této lokalitě, tj. ve Staré Roli při Okružní ulici bylo rozhodnuto již dříve. Celá výzva je zveřejněna na tstránkách, v záložce Veřejné zakázky.  Řešené území je patrné z následující mapky:

Dokumentace zakázky, výzva a zadání zastavovací studie v sekci Veřejné zakázky.