Nový samosběrný vůz sníží prašnost ve městě

03.04.2014

Město Karlovy Vary uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 2.1 - zlepšení kvality ovzduší se svým projektem Omezení prašnosti silnic ve Statutárním městě Karlovy Vary.

www.opzp.cz

Díky tomu pořídilo pro Správu lázeňských parků nový samosběrný vůz v hodnotě 3,9 mil. Kč, dotace činí 3,5 mil. Kč.

Nový samosběrný vůz bude v každodenním provozu, zaměří se především na úklid chodníků a cest pro pěší, a to včetně chodníků uvnitř sídlišť.

"Očekáváme, že stroj bude naplno vytížen a že bude v ulicích města vidět, že funguje. Je schopen přesné práce u obrubníků a za den je schopen uklidit velký kus města. Jsme rádi, že jej konečně máme, usilujeme o něj už přes dva roky. Společně se Správou lázeňských parků posilujeme v posledních letech čistotu a úklid města, tohle je vítaná pomoc," komentoval náměstek primátora Jaroslav Růžička.

Ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera novou techniku také vítá: "Musíme na nový stroj zaučit obsluhu, jak můžete sami vidět, ovládání není úplně jednoduchá záležitost, je to dané tím, že každou jeho část lze ovládat samostatně. Ve spolupráci s městem jsme už posílili počet pracovníků veřejně prospěšných prací o dalších 30 osob, nově zavádíme také víkendové pohotovosti, a teď dostáváme novou techniku - na čistotě města to určitě bude všechno v letošní sezóně vidět."

Nový úklidový vůz bude k vidění v ulicích města už od tohoto týdne.