Konec "kamenolomu" se blíží!

29.03.2014

Proslulý "Kamenolom" zdobí sousedství dvou dominant Karlových Varů, Vřídelní kolonády a barokního kostela sv. Maří Magdaleny, národní kulturní památky, už 26 let.

Zbořeniště vzniklo v šedesátých letech v rámci masívní asanace centra města, zasvé vzalo patnáct historických domů, do té doby dotvářejících bezprostřední centrum lázeňského města a okolí jeho ústředních bodů. Zmizely tak celé části náměstí Svobody, Vřídelní a Kolmé ulice (psali jsme v Karlovarských radničních listech č. 12 z r. 2012, viz příloha).

Na místě zbořených domů měl vyrůst moderní komplex lázeňského sanatoria Fontána, jeho stavbu ale provázely problémy s divokými vývěry vody, byla proto odložena. Nějakou dobu zde byl i parčík, na konci osmdesátých let se začalo znovu uvažovat o výstavbě, pozemky získal od státu soukromý vlastník, a od té doby obklopuje Kamenolom dřevěná ohrada.

Po 26 letech se město rozhodlo vrátit místu jeho důstojnost, ačkoliv mu drtivá část pozemků nepatří. "Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout dohody s majitelem pozemků, společností Eden Invest, a získat prostor o rozloze přes 4000 m² do bezplatné výpůjčky. Nic nám teď už nebrání odstranit nehezkou ohradu a místo polidštit," říká náměstek primátora Petr Bursík.

To je úkol pro příspěvkovou organizaci města Správa lázeňských parků. Její ředitel Miroslav Kučera představil projekt Zuzany Maceškové, který počítá se zřízením polopřírodního parku. "Část u Vřídelní ulice bude tvořit písčité plató, na kterém zůstanou kvalitnější solitérní stromy, nálety vyřežeme. Dále je potřeba celý pozemek vyklidit od odpadků a smetí, včetně pozůstatků po bezdomovcích a uživatelích drog. Musíme vyklidit i sklepy vyhloubené do svahu pod Stezkou Jeanna de Carró, které jsou odpadky doslova nacpané. Potom spodní část lokality vyrovnáme, sutí zasypeme jámy, jednotlivé větší kameny využijeme na zpevnění příkopu svádějícího vodu do jezírka vedle divokého vývěru. Zadní část parku, kde jsou svahy, skály, zbytky zdí, bude oddělena plůtkem a v ní ponecháme zeleň její postupné sukcesi - bude tvořit zelenou kulisu parku, nadále bude zakrývat zeď a v případě, že by se třeba ze zbytků zdí uvolňovaly cihly, je zachytí," popisuje, co jeho pracovníky čeká v nejbližších týdnech.

Park by měl být hotov do konce dubna, tedy před slavnostním zahájením lázeňské sezóny. Náklady na jeho zřízení činí 481 tisíc korun.

Níže několik obrázků z kamenolomu. Pro zobrazení popisku zastavte kurzorem na miniatuře obrázku.