Vítězná a Prašná budou v novém

10.09.2013

Po ulici Na Vyhlídce přikročilo letos na podzim město k rekonstrukci další významné komunikace, ulice Prašné a části ulice Vítězné. Ty sloužily v nedávné minulosti mimo jiné jako objízdná trasa při rekonstrukci Drahomířina a Mattoniho nábřeží.

Půdovně odhadované náklady ve výši 19,2 miliónu korun se podařilo v transparentní soutěži snížit až na 11,4 miliónu. Tuto cenu nabídl vítězný uchazeč COLAS CZ, a.s., úspora činí 41%. Stavba byla zahájena 12. srpna 2013 a bude dokončena do 9. prosince. Během stavby je dotčený úsek zcela uzavřený pro dopravu, s výjimkou linky autobusu MHD č. 6, která projíždí Vítěznou ulicí do Staré Kysibelské.

Dosvadní stav ulic Vítězná a Prašná nevyhovoval už z hlediska šířkového uspořádání, stavu vozovky i chodníků. Problémem byly výtluky, vyjeté koleje, četné výspravy po překopech, deformace a trhliny, obrusná vrstva vozovky byla v havarijním stavu.

Vzhledem k výsledkům technického průzkumu bylo nutné provést novou konstrukci vozovky, nově vymezit plochy vozovky a plochy parkovacích stání. Součástí rekonstrukce budou také nové normové autobusové zastávky, nová místa pro přecházení a přechody, včetně přechodu v Prašné. Chodníky budou provedeny bezbariérově a budou vybaveny bezbariérovými místy pro přecházení.

Nově bude také řešeno odvodnění vozovky, chodníků i přilehlých ploch, součástí stavby je vybudování nové dešťové kanalizace v délce 146,3 m, která je navržena jako prodloužení stávající kanalizace.

Navržené úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a provozů chodců. Provedením nového povrchu bez deformací, poklesů a nerovností v místech znaků inženýrských sítí dojde ke snížení hlučnosti silniční dopravy.

Kompletní dokumentace veřejné zakázky včetně výběru zhotovitele, smlouvy o dílo a zápisů kontrolních dnů je k dispozici standardně v sekci Veřejné zakázky.