Generel bezbariérových tras a dopravy

19.03.2013

Statutární město Karlovy Vary pořizuje územní studii - generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na svém území. Studie má sloužit jako podklad pro rozhodovování a koordinaci bezbariérových tras na území města. Cílem je zprostupnit město a zpříštupnit důležité veřejné cíle osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Projekt vychází z vládní iniciativy Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Veřejné a odborné projednání generelu se koná

v úterý 26. března 2013 od 13:00 v zasedací místnosti v 5. patře budovy magistrátu Moskevská 21.

Oznámení se týká především vlastníkům veřejných budov a veřejné infrastruktury, dotčených orgánů státní správy a odborné veřejnosti. Oznámení o veřejném projednávání je zveřejněno standardní cestou vyhláškou na úřední desce a elektronické úřední desce magistrátu.