Opravuje se frekventovaná ulice Na Vyhlídce

12.03.2013

Počátkem března začala rekonstrukce zbývající části ulice Na Vyhlídce. Zhotovitelem je Sdružení Karlovy Vary – EKOSTAVBY – Froněk (sdružení firem EKOSTAVBY Louny s.r.o. a Froněk spol. s r.o.), smluvní cena vzešlá z výběrového řízení je 10.689.625,- Kč bez DPH (12.827.550,- Kč s DPH), termín dokončení nejpozději do 31. května.

Kompletní dokumentace veřejné zakázky je jako už tradičně dostupná v sekci „Veřejné zakázky“ jako zakázka č. 243.  

Rekonstrukce bude provedena ve třech etapách, začátek a konec rekonstruovaných úseků bude osazen informačními tabulemi s údaji o stavbě a zhotoviteli. V průběhu celé rekonstrukce bude zachován provoz alespoň v jednom jízdním pruhu, práce budou prováděny vždy na jedné polovině vozovky, doprava bude vedena kyvadlově v obou směrech, provoz bude řízen. Po celou dobu bude také schůdný chodník alespoň na jedné straně rekonstruované komunikace. To samozřejmě způsobí zpomalení dopravy a snížení komfortu jízdy nebo chůze po rekonstruované komunikaci; město se tímto omlouvá jak obyvatelům ulice Na Vyhlídce a částí ulic Pražská a Libušina, tak všem řidičům i chodcům, kteří je musejí užívat, a děkuje jim za pochopení a dočasné strpení.

V první etapě bude rekonstruován úsek od konce parkoviště pod gabionovou zdí (nedaleko zastávky MHD „Panorama“ směrem do města) po křižovatku s ulicí Tyršovou (zastávka MHD „Na Vyhlídce). První práce začnou na chodníku na straně do údolí, po odstranění asfaltové vrstvy bude provedena nová podkladní vrstva. Chodník bude po jistou dobu pochozí se štěrkovým povrchem cca 5 cm pod úrovní obrubníků. Poté se začne s odstraňováním asfaltu na druhém chodníku, na straně pod svahem. Po celou dobu bude alespoň jeden z chodníků schůdný. V dubnu přijde na řadu odstraňování konstrukčních vrstev vozovky a v druhém dubnovém týdnu bude položen nový asfaltový povrch. Chodníky budou dlážděné.

Druhá etapa bude pokračovat od křižovatky s Tyršovou ulicí až po křižovatku Pražská – Libušina. Tento úsek dostane nové povrchy do konce dubna.

Třetí etapa se bude provádět v květnu a bude se týkat dolní části Pražské silnice, křižovatky s Libušinou ulicí a úseku Libušiny ulice ke křižovatce s ulicí U Imperialu (úsek před základní školou v Libušině ulici).

V místě zastávek MHD vzniknou ve vozovce dělící středové ostrůvky. Stavba bude prováděna tak, aby provoz a své okolí co nejméně rušila. V pracovní době nebude na právě rekonstruovaných úsecích možné parkování, po dohodě se stavbou bude však parkování umožněno mimo pracovní dobu, tj. od večera do rána.

Věříme, že dlouho očekávaná rekonstrukce druhé části ulice Na Vyhlídce přinese všem obyvatelům ulice a uživatelům této komunikace brzy podstatně vyšší komfort i bezpečnost. Děkujeme jim za trpělivost po dobu stavebních prací.