Vyjádřete se k záměru revitalizace Fibichova - Janáčkova

26.11.2013

Navrhovaný způsob řešení je zachycen v níže uvedeném výkresu situace a popsán v přiložené technické zprávě. Podstatou úprav je obnova komunikací pro pěší a automobilovou dopravu, revitalizace zeleně, nová parkovací místa a veřejné osvětlení, lepší využití ploch včetně hřiště.

Připomínky k uvedenému záměru je možné směřovat písemně do 15. prosince 2013 projektantovi, Ing. Olga Havlíková, havlikova.o@seznam.cz, případně poštou na adresu

Ing. Olga Havlíková

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Lomená 12

360 04  Karlovy Vary