Karlovy Vary jsou členem Asociace měst pro cyklisty

03.07.2013

Posláním Asociace měst pro cyklisty je spojit města podporující cyklistickou dopravu pod hlavičkou právního subjektu a společně tak uskutečňovat kroky, které povedou ke zlepšení podmínek pro cyklodopravu. Asociace bude mimo jiné usilovat o změny v legislativě ČR ve prospěch procyklistických opatření a o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve prospěch cyklistické dopravy. Cílem je také podpora cykloturistiky.

Karlovy Vary jsou jedním z 22 zakládajících členů této asociace. Zakládací smlouvu podepsal 2. července 2013 primátor města Karlovy Vary Petr Kulhánek. Zastupitelstvo města vstup do asociace schválilo 14. května.

Na ustavující schůzi nové Asociace měst pro cyklisty se do Prahy sjeli zástupci více než dvou desítek zakladatelských měst a dalších subjektů. Předsedou sdružení měst byl zvolen primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Slavnostního křtu se dočkala nová brožura s příběhy, které ukazují typické nešvary a překážky pro cyklistiku v českých městech. Cyklistickou dopravu chtějí podpořit i někteří poslanci a senátoři, kteří podepsali memorandum o podpoře cyklistické dopravy.

Tiskovou zprávu ke vzniku Asociace měst pro cyklisty naleznete v přiloženém dokumentu.

Detailní informace o cílech a členech sdružení najdete na webu http://www.cyklomesta.cz