foto

Studie regulativů pro historické centrum města byla zaregistrována

Územní studie, která se zpracovávala a projednávala v uplynulých dvou letech, se po registraci Ústavem územního rozvoje stává územně plánovacím podkladem.

Zpracovatelem studie je CASUA s r. o. Návrh studie se zpracovával od podzimu 2012 a veřejné projednání se uskutečnilo 28. února 2013. Čistopis studie byl schválen 27. srpna 2013.

Studie mimo jiné reflektuje Statut lázeňského místa Karlovy Vary, který vstoupil v platnost 1. ledna 2013.

Jedná se o územní studii podle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Registrací se studie stala územně plánovacím podkladem podle § 25 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).  Ačkoliv není závazným podkladem pro územní rozhodování, je podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Územní studie je v souladu s platným územním plánem, nevytváří novou (dříve neuplatňovanou) regulaci. Prostorová regulace je příslušnými orgány kontinuálně uplatňována, a to nástroji územního plánování ve fázi územního řízení.

Registrace studie nemá vliv na již vydaná územní rozhodnutí, ani na územní řízení projednávaná do data registrace na Ústavu územního plánování.

Související odkazy