Majitelé bytových domů ve Staré Roli, pozor!

04.04.2014

V minulých letech mohli majitelé bytových domů v sídlištní části Staré Role čerpat dotace na rekonstrukce svých domů až do výše 40% nákladů. V pěti výzvách bylo úspěšných 37 projektů zahrnujících 45 domů, náklady na rekonstrukce činily 114 mil. Kč a dotace 40 mil. Kč.

Tím byla bohužel kapacita Integrovaného plánu vyčerpána a další výzvy se již nepřipravují.

Nově ale mají majitelé bytových domů v této zóně možnost získat mimořádně výhodné půjčky na investice do svých objektů, a to díky programu JESSICA*, který administruje Státní fond rozvoje bydlení. Ten nabízí od 1. dubna 2014 dlouhodobé úvěry na rekonstrukce společných částí domů s mimořádně nízkými úroky a bez poplatků za vyřízení:

Doba splácení úvěru Úroková sazba
 do 10 let 0,58% 
 10 - 20 let 1,58% 
 20 - 30 let 2,58% 

Úrokovou sazbu si volí zájemce o úvěr podle délky splatnosti a ta je fixována po celou zvolenou dobu splácení úvěru. Všechny služby spojené s úvěrem jsou zcela zdarma.

Žádosti o úvěr je možné vyřídit na kterékoliv pobočce Komerční banky, která je partnerem projektu.


*JESSICA - Joint European Support fot Sustainable Investment in City Areas - Společná Evropská podpora pro udržitelné investice v městských oblastech

Území vymezené ulicemi Závodu Míru, Frimlova, Okružní a Svobodova bylo vybráno pro Integrovaný plán rozvoje města jako sídlištní lokalita vykazující charakteristiky deprivované zóny (např. neuspokojivý demografický vývoj, vysoká energetická náročnost budov, nízká míra hospodářské aktivity, atd.) Program JESSICA se vztahuje na bytové domy v zónách vymezených integrovanými plány rozvoje měst.