Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody

19.03.2013

Urbanistická studie rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody je vypracována jako první stupeň projektové dokumentace, na který bude navazovat dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení rekonstrukce komunikací. Cílem urbanistické studie je tedy vytvořit podklad, který stabilizuje princip řešení rekonstrukce uličního prostoru a bude v dalších stupních podrobněji rozpracován.

Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno v zadávacím řízení jako veřejná zakázka malého rozsahu, informace k zadávacímu řízení jsou dostupné v sekci "Veřejné zakázky" pod č. zakázky 220.

Textová i grafická část studie je k dispozici v přiložených dokumentech.