Povodně

Záplavové území

Povodňové plány města Karlovy Vary a ORP Karlovy Vary

The person responsible for this page is: Petra Szabo

Last update: 18.8.2021

Are you missing something on this page? Write us