Povodně

Záplavové území

Povodňové plány města Karlovy Vary a ORP Karlovy Vary

The person responsible for this page is: Petra Szabo

Last update: 26.4.2021

Are you missing something on this page? Write us