Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 73/2021, PDZ MK KV ul. Truhlářská - rekonstrukce části ul. Truhlářská
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatřní obecné povahy č. 112/2021, PDZ MK KV ul. Krokova, zajištění stavebních prací při umístění vodovodní přípojky
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR - frekvence testování dětí, žáků a studentů od 17.5.2021 (čj. MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 104/2021 _ Slovenská
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 109/2021, PDZ MK KV ul. Dr. D. Bechera - zajištění prací při pokládce optického kabelu
Attachments: pdf
„Karlovy Vary, Stará Kysibelská - bytový dům Royal Wave“
Attachments: doc
Záměr nájmu NP č. 524 o vým. 415,32 m2 v obj. Západní 63 pro ČR-Generální ředitelství cel
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2021 _ Divadelní náměstí
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 103/2021 _ Jarní
Attachments: pdf
zveřejnění záměru směny v k.ú. Tuhnice a v k.ú. Karlovy Vary - GAMMA Property a.s.
Attachments: pdf
Plánovaná odstávka elektřiny - Bohatice dne 2.6.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.110/2021, PDZ, Triatlonový závod KIWI - XTERRA 2021.
Attachments: pdf
Plánovaná odstávka elektřiny - k.ú. Karlovy Vary p.p.č. 2410/1, 2414 - dne 2.6.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 95/2021; PDZ MK KV Stará Kysibelská - zajištění prostoru při uložení kabelu NN
Attachments: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určené osobě: pozůstalým po zemřelém JUDr. Pavel Skála, nar. 8.3.1945, Lomená 48, 162 00 Praha
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.99/2021, PDZ, IP-12-0005711 - K.Vary, St.Role, pč.1440/2, kNN.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.100/2021, PDZ, Oprava havarijního stavu kanalizace v obci Sadov, část Stráň - propadlá komunikace.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.107/2021, PDZ, Sadov, Lesov - vodovod pod komunikací III/22129.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 102/2021 _ Zahradní, Dvořákovy sady - Karlovarské kulturní léto
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 94/2021; PDZ MK KV ul. Krokova - zajištění prací při uložení kabelu NN
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 14597/2021-2/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 17.5.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.97/2021, PDZ, Provádění výsprav výtluků teplou balenou směsí na místních komunikacích na území města Karlovy Vary.
Attachments: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost určená osobám: pozůstalým po zemřelé Eva Rotová, nar. 22.5.1932, Krále Jiřího 30, 360 01 Karlovy Vary, Viktor Šesterikov, nar. 22.1.1958, Natalja Šesterikova, nar. 21.8.1984, Lastekodu 25-22, Tallinn, Estonsko
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.101/2021, MDZ, Kyselka, Radošov, zvýšení bezpečnosti chodců podél III/22127.
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR k omezení obchodu a služeb od 11.5.2021 (čj. MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Martin LEISS
Attachments: doc
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021 - 2027 - závěr zjišťovacího řízení
Attachments: pdf
Oznámení " Děpoltovice - vodovod "
Attachments: doc
Veřejná vyhláška - Patrik KUBÁLEK
Attachments: doc
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 31.5.2021 - Hůrky, Pražská silnice, Olšová Vrata
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 od 7.5.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR čj. 14592/2021-10/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů od 10.5.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 14601/2021-10/MIN/KAN - omezení obchodu a služeb od 10.5.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR čj. 14600/2021-9/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení ve všech krajích od 10.5.2021
Attachments: pdf
Sdělení MZDR čj. 20599/20-77/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem COVID-19 od 10.5.2021
Attachments: pdf
Veřejná yhláška - GRAUPE Florian
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Pod Jelením skokem, Zámecký vrch
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021
Attachments: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Karlovy Vary/Doubí - oprava odvodnění
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo životního prostředí - Veřejné projednání - Modernizace letiště Karlovy Vary - IV. etapa, rozšíření a prodloužení RWY 11/29
Attachments: pdf pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary - rekonstrukce ulice Nákladní
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Návrh závěrečného účtu DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY za rok 2020 vč. zprávy o přezkoumání
Attachments: pdf pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Vnitroblok Družstevní - Svobodova ul.
Attachments: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Karlovy Vary - rekonstrukce ulice - Jízdárenská
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - Dražební vyhláška - PARI SA CZ s. r. o.
Attachments: pdf pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-8/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení, s výjimkami, s účinností od 10.5.2021 do odvolání
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Počerny
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest s účinností od 10.5.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - PARI SA CZ s. r. o.
Attachments: pdf
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 16640/2021-2/MIN/KAN - testování - vysoké školy od 4.5.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 91/2021, PDZ MK KV ul. Majakovského, Skolovská - zajištění prostoru pro pracovní plošinu
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru BZU garáže
Attachments: doc
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 4.5.2021
Attachments: pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 92/2021 _ Poděbradská
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o uloženípísemnosti pro: Stelyan SHIMAN
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-321 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Hotel HUMBOLDT s.r.o. Karlovy Vary - oznámení o ukončení činnosti: fyzioterapeut
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 64/2021, PDZ MK KV ul. Sedlecká - zajištění prostoru pro výkopové práce při umístní horkovodu - napojení
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-319 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN - omezení obchodu a služeb od 4.5.2021
Attachments: pdf
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 93/2021 _ Zahradní a Poděbradská
Attachments: pdf
Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Tašovice, Hradištní ul.
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-75/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy COVID-19 - od 3.5.2021
Attachments: pdf
Pronájem prodejního stánku veletržního typu v prostorách Vřídelní kolonády v K. Varech
Attachments: pdf pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 čj. 099 EX 3312/18-320 - pov. PARI SA CZ s.r.o. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 90/2021 _ Sokolovská _ zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 1 - pov. PARI SA CZ s.r.o., Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.86/2021, PDZ, Nová Role, KV, Mezirolí, p.č. 872/15, kNN.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.89/2021, PDZ, Novostavba Rodinného domu RD Hofrichterovi, Podlesí p.č. 69/15 a 69/25.
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-8/MIN/KAN - podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3.5.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14592/2021-9/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3.5.2021
Attachments: pdf
Záměr uzavřít Dodatek č. 3 ke sml. o výpůjčce - Asociace Záchranný kruh, z.s.
Attachments: pdf
Územní rozhodnutí - Andělská Hora, Veřejné osvětlení, I. etapa - náměstí, II.etapa
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 65/2021, PDZ MK KV ul. Šeříková, Merklínská, Na Výfuku - rekonstrukce ul. Šeříková
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu Valeč
Attachments: pdf
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Žlutice
Attachments: pdf
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 3/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Attachments: docx
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o odročení dražby - Patrik Kubálek
Attachments: pdf
Závěr zjišťovacího řízení - Plán dílčího povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2022-2027
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Attachments: pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19, s účinností od 27.4. do 31.5.2021
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Attachments: doc
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení - DEKAGON s. r. o. , Shamil Mollaev, Diana Mollaeva
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
Attachments: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Veřejná vyhláška
Attachments: pdf pdf pdf
Mimořádné opatření - testování studentů vysokých škol, s platností od 24.4.2021
Attachments: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 16. - 26. týden
Attachments: docx
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Attachments: pdf
veřejná vyhláška - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Čichalov
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26.4.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6.4.2021, s účinností od 13.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN - testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.4.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 12. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN - testování žáků ve školách
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců ve školách s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 14598/2021-1/MIN/KAN - omezení návštěv ve věznicích s účinností od 12.4.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky
Attachments: pdf
Dražební vyhláška - zpeněžení majetku po zemřelém - Alexandr Vecka
Attachments: pdf
Elektronická dražební vyhláška - Štefan Ďurica
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č.j. MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-27/MIN/KAN – samotestování zaměstnanců a OSVČ, s účinností od 28. 3. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN - povinné testování - veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 47828/2020-23/MIN/KAN - vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnaců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let
Attachments: pdf
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) - Jan Flídr
Attachments: pdf
Usnesení vlády č. 292 (130/2021 Sb.) - o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb.
Attachments: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Attachments: pdf pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel, s účinností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - zaměstnanci, s účinností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 248 ( 122/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. 47828/2020-19/MIN/KAN - antigenní testování zdravotní a sociální služby - pacienti, s účinností od 9.3.2020
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN - povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. 1595/2021-2/MIN/KAN - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021
Attachments: pdf
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Attachments: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Attachments: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf