Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.191/2021, PDZ, RVDSL1934-C K NJDK61-NJDK1HR OK.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Sokolov, se sídlem Loket - usnesení - dražební vyhláška Petra Černická
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 195/2021 _ Vřídelní, Divadelní nám, Tržiště
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 193/2021, PDZ MK KV ul. Šeříková, Merklínská, Na Výfuku - zajištění rekonstrukce ul. Šeříková
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.196/2021, PDZ, Oprava povrchu komunikacesilnice III/19824 úseku Otročín - Brť.
Attachments: pdf
Pronájem části zábradlí na Rozcestí "U Koníčka" - reklama
Attachments: pdf pdf
Upozornění na odstávku elektřiny dne 12. 8. 2021 - Karlovy Vary, Divadelní nám., Tržiště
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2021, PDZ MK KV ul. Charkovská, Moskevská, Krymská - zajištění opravy místní komunikce ul. Charkovská
Attachments: pdf
Výpůjčka části p.p.č. 1723 v k.ú. Stará Role
Attachments: pdf pdf
Uložení písemnosti - Boryslav Baloun
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.190/2021, PDZ, Valeč, KV, Kozí Vrch, Karlovarská, kNN.
Attachments: pdf
Výpůjčka části objektu bez č. p. a č. ev. - reklama
Attachments: pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 184/2021, PDZ MK KV ul. Vítězná - parkoviště, zadní trakt p.p.č. 299-13, zajištění umístěného lešení
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele - Základní škola Konečná 25, Karlovy Vary
Attachments: doc
Upozornění na odstávku elektřiny dne 11.8.2021 - Karlovy Vary, Sedlec; Otovice
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2021, PDZ, Nejdek,(KV), Lesík, III/21041, rekonstrukce živičných povrchů.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška GRAUPE Florian - doručování veřejnou vyhláškou
Attachments: doc
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 186/2021 _ Krušnohorská _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.189/2021, Vodovodní a kanalizační přípojka pro budoucí rodinný dům.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 188/2021 _ Jižní _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Attachments: pdf
Sdělení MZDR - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid 19 s účinností od 19. 7. 2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Nikolas Goga
Attachments: pdf
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 19. 7. 2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku - Rozália Sadleková Cabaňová
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 53/21 - 55/21
Attachments: doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 185/2021, PDZ MK KV ul. Javorová - zajištění stavebních prací v komunikaci
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 183/2021, PDZ MK KV ul. Maďarská - zajištění prací při provádění výstavby nového parkoviště - rozšíření parkovacích ploch a chodníku
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - EBERL Wilbert Delfino
Attachments: doc
OZV č. 5/2021 o místním poplatku z pobytu
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN - interval pro podání druhé dávky vakcín proti Covid-19 s účinností od 15.7.2021
Attachments: pdf
OZV 6/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 177/2021, PDZ MK KV ul. Ondřejská - zajištění umístěného lešení
Attachments: pdf
Oznámení o dražbě FIST Praha s. r. o. - Dražební vyhláška č. 01/21/D - Ing. Roman Miarka, Ing. Jitka Stoklasová
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 162/2021, PDZ MK KV na silnici III/00635 v obci Jenišov, pro konání sportovní akce "MS v motokrosu"
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 8 - Usnesení - Dražební vyhláška - Gross Martin
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Bohatice
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu 52/21
Attachments: doc
Pronájem NP č. 501 o vým. 86 m2 v objektu Wolkerova 1 - VŘ obálková metoda
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-97/MIN/KAN - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 od 9.7. do 31.7.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 176/2021, PDZ K KV ul. Kvapilova - zajištění kontejneru
Attachments: pdf
oznámení o zahájení společného řízení: "Nejdek - oprava vodovodů a kanalizace"
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 175/2021, PDZ MK KV ul. Lidická zajištění prací při prováděni nové autobusové zastávky MHD
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 11/2021, PDZ MK KV ul. Buchenwaldská, Celní, Majakovského - zajištění prací při pokládce ochranné tubky HDPE
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti pro adresáta: Roman Geisler
Attachments: pdf pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 586/20 a části pozemku p.č. 656/6 vše v k.ú. Bohatice, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2021, PDZ MK KV ul. Fibichova, Janáčkova, zajištění prací při provádění rekonstrukce horkovodu
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-95/MIN/KAN - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy COVID-19 od 5.7. do 31.7.2021
Attachments: pdf
Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 65/1 k.ú. Tašovice, veřejnou licitací
Attachments: pdf
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností - od 9.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-94/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Záměr prodeje volné bytové jednotky č. 65/3 k.ú. Tašovice, veřejnou licitací
Attachments: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 27. - 43. týden
Attachments: docx
Rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku - předzahrádky
Attachments: pdf
Vyhlášení 62. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových záměrů C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.
Attachments: pdf pdf docx pdf pdf pdf pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN - omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN - ochrana dýchacích cest, s účinností od 1.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s., Alexey Domrachev, Irina Domracheva, L.D.I. GROUP s. r. o.
Attachments: pdf pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 26.6.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 14601/2021-20/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 k omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 22.6.2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 1 - Usnesení - Dražební vyhláška - PARI SA CZ s. r. o.
Attachments: pdf
Vyhlášení 61. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A1.3 Terminály VIII.
Attachments: pdf pdf docx pdf pdf pdf pdf
Změna ochranného opatření MZDR s účinností od 17. 6. 2021
Attachments: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - zdravotnického zařízení - Lékárna Medea
Attachments: pdf
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21.6.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021- testování studentů vysokých škol s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Karlovy Vary - Usnesení o nařízení dražebního jednání - Dražební vyhláška - Jiřina Ouřadová
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 23621/2020-1/MIN/KAN - certifikát o očkování vystavený Srbskou republikou, s účinností od 21.6.2021
Attachments: pdf
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf pdf doc
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-29/MIN/KAN - testování obyvatel na přítomnost SARS-COV-2 s účinností od 1.6.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-83/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 1.6.2021
Attachments: pdf
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Attachments: pdf pdf doc pdf pdf pdf pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR k omezení obchodu a služeb od 11.5.2021 (čj. MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2 od 7.5.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-6/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7.5.2021
Attachments: pdf
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
Attachments: pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Attachments: pdf
Pozůstalost po Elemíru Radičovi, nar. 2.2.1946, se zanechaným pořízením pro případ smrti
Attachments: pdf pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Attachments: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf