Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení o odročení dražebního jednání - ROYAL GOLF a. s.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 180/2020, PDZ MK KV ul. K Přehradě, uložení přípojky vody a kanalizace k objektu "nádražní budova Břazová"
Attachments: pdf
Záměr pronájmu NP – garáž č. A01S12 v objektu Nejdlova 923/1, Karlovy Vary
Attachments: docx
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Oznámení o možnosti vyzvednutí písemnosti pro Alexander Komlyashkin
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 182/2020, PDZ MK KV ul. Lidická 54 - rekonstrukce splaškových přípojek
Attachments: pdf
Záměr pronájmu N.P. - garáže č.C04S02 v objektu Nejdlova 943/14, Karlovy Vary
Attachments: docx
Exekutorský úřad Praha 4 - Usnesení - Dražební vyhláška - UNEXIM, s. r. o.
Attachments: pdf
Stavební úpravy a nástavba objektu Karlovy Vary, Dvory č.p.2
Attachments: doc
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.179/2020, PDZ, Oprava povrchu III/2082 Dražov - Stanovice v 2,85 - 4,50
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.177/2020, PDZ, Nejdek - oprava kanalizační šachty u č.p. 442
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Attachments: pdf
Prodej pozemku p.č. 961 v k.ú. Drahovice
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu Útvina
Attachments: doc
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2020, PDZ MK KV Jungmannova cesta - zajištění akcí pořádaných Lázeňskými lesy KV p.o.
Attachments: pdf
Prodej pozemku p.č. 249/1 v k.ú. Olšová Vrata
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Jiří Beneš
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.169/2020, PDZ, KV, Nejdek - Jih, nové podzemní vedení sítě T-MOBILE
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení - zahájení územního řízení na stavbu: „Jenišov, KV, pč.310/51 – kNN“
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ, Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2020, PDZ, Běh na hrad Bečov nad Teplou
Attachments: pdf
Doručování písemnosti agenda myslivosti
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Anatolii Symolkin
Attachments: pdf
Záměr prodeje pozemku parc.č. 399/18 k.ú. Rybáře
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Tábor - Usnesení - Dražební vyhláška - Ing. Eduard Bitter
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim
Attachments: doc
Oznámení o vyhlášení nálezu č. 63/20, 64/20
Attachments: doc
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 161/2020, PDZ MK KV ul. Západní, zajištění prací pro umístění přípojky vody a kanalizace
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.60/2020, MDZ II/209 a pozemních komunikacích v k.ú. Nová Role, ulice Chodovská v obci Nová Role.
Attachments: pdf
Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary formou VŘ - licitací
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 165/2020, PDZ MK KV ul. Bezručova; zajištění přechodně vybudovaného chodníku z důvodu havarijního stavu přilehlé opěrné zdi
Attachments: pdf
Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s
Attachments: pdf
doručování písemností - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.167/2020, PDZ III/21019 Velkoplošné výspravy komunikace
Attachments: pdf
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 34, VŘ obálk. metoda
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.164/2020, PDZ Mycí centrum EHRLE - Karlovy Vary - překop místní komunikace.
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví- Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda
Attachments: pdf
doručování písemnosti II. - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.168/2020, PDZ III/20813 staničení km 0.750 v obci Bochov - Dlouhá Lomnice.
Attachments: pdf
Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 36, VŘ obálk. metoda
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
Attachments: pdf
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
Attachments: doc
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
EÚ Praha 4 - Dražební vyhláška - Royal Golf a.s., A. Domrachev, I. Domracheva, L.D.I. Group s.r.o.
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník oddělení dopravně správních agend Odboru dopravy technik registru vozidel
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň - město - Usnesení - Dražební vyhláška - Petr Kvasnička
Attachments: pdf pdf
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Attachments: doc
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Miroslav Bican
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
SORETA Group, a. s. - dražební vyhláška - Pavel Kuliš
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Exekutorský úřad v Teplicích - Usnesení - Dražební vyhláška - Vjačeslav Annenkov
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Attachments: pdf
EÚ Přerov - Dražební vyhláška - Lucie Osmanová
Attachments: pdf
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 235 USNESENÍ VLÁDY
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 223 a 224/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 144 a 145/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142/2020 Sb.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu org.veřejné moci a státních orgánů
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení k zajištění Rapid testu u poskytovatelů zdravotních služeb
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče ..
Attachments: pdf
Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu, přijetí krizových opatření č. 220 až 222/2020 Sb.
Attachments: pdf
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hlavním městě Praze
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů ve školách
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům soc.služeb k přijímání nových klientů a jejich testování
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 76 - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., Usnesení vlády o zrušení krizového opatření č. 143/2020 Sb.
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob na celém území ČR
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 72 - cenové moratorium nájemného z bytů, přijetí krizového opatření č. 203 a 204/2020 Sb.
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb s výjimkami
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - osobní přítomnost žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. městě Praze
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 193/2020 Sb. až 198/2020 Sb. (Sbírka zákonů, částka 70)
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - k návratu z pobytu na území Italské republiky
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 66 - usnesení vlády o přijetí krizových opatření č. 421, 422
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - kulturní a jiné akce nad 100 osob
Attachments: pdf
Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví - hromadné akce nad 5 000 osob
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 194, 197 až 201
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření
Attachments: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
Attachments: pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Attachments: pdf
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Attachments: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Attachments: pdf
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Attachments: pdf
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf