Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Usnesení vlády České republiky č. 247 ( 120/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru dopravy oddělení dopravně správních agend - registr řidičů
Attachments: doc
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 235/1 - díl "C" v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Tašovice
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 243 ( 1118/2021 Sb. )
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Dvory, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.34/2021, PDZ, Dalovice, Prosluněná - oprava vodovodu.
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Olšová Vrata
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
zveřejnění dvou částí poz.p.č. 2572/1 k.ú. K.Vary pro vlastníky stánků -Tržiště Varšavská
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. 47828/2020-15/MIN/KAN - samotestování zaměstnanci, s účinností od 2.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Usnesení vlády České republiky č. 241 (116/2021 Sb.)
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN - antigenní testování obyvatel s účinností od 2.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
zveřejnění záměru směny části p.p.č. 575 a části p.p.č. 24/1 vše v k.ú. Sedlec u Karlových Var za část p.p.č. 25/1 v k.ú. Sedlec u Karlových Var
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN - nařízení o zákazu vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 26.2. do 11.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN - povinné testování zaměstnavatelé, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 207 o přijetí krizového opatření (krematoria)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 212 o přijetí krizového opatření (školství -vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let)
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 1.3.2021
Attachments: pdf
Prodej pozemku p.č. 433/3 v k.ú. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 196 - vyhlášení nouzového stavu na území ČR od 27.2.2021 na 30 dnů
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 205 o přijetí krizového opatření (kritická infrastruktura)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 210 o přijetí krizového opatření (cizinci)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 218 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.
Attachments: pdf
Pronájem prodejního stánku veletržního typu v prostorách Vřídelní kolonády v K. Varech
Attachments: pdf pdf
Usnesení vlády ČR č. 202 o přijetí krizového opatření (poskytovatele sociálních služeb)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 208 o přijetí krizového opatření (Úřad práce ČR a MPSV)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 216 o přijetí krizového opatření (omezení volného pohybu osob na území ČR)
Attachments: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje - vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let za nouzového stavu
Attachments: pdf
Rozhodnutí - Nová Role - výstavba bytových domů – VH část
Attachments: doc
Usnesení vlády ČR č. 200 o přijetí krizového opatření (školská zařízení)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 206 o přijetí krizového opatření (čestné prohlášení, lékařské posudky)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 203 o přijetí krizového opatření (vězeňství a detence)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 209 o přijetí krizového opatření(provozovatel datových schránek)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 217 o přijetí krizového opatření (zákaz, omezení)
Attachments: pdf
Program 4. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se uskuteční 8. března 2021 (mimo řádný termín)
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 201 o přijetí krizového opatření (poskytovatelé zdravotních služeb)
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN - zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem COVID-19 od 26.2.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.28/2021, PDZ, na silnici II/220 staničení km 2.693 - 2.720 v obci Karlovy Vary - Stará Role.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.32/2021, PDZ, Oprava nestabilních náspů železničního přejezdu P81.
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno - pov. TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary
Attachments: pdf
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Zahradní chata“ Karlovy Vary, Tašovice, Hradištní ul.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.29/2021, PDZ, Havarijní opravy telekomunikačního vedení CETIN.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.33/2021, PDZ, Oprava nestabilních náspů železničního přejezdu P83.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.31/2021, PDZ, Zřízení kontrolních stanovišť a uzávěr Policie České republiky.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.30/2021, PDZ, Štědrá - kanalizace a ČOV
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání o Územním plánu Valeč
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 20-2021, PDZ MK KV ul. Kpt Jaroše, Dvorský most aj. ulice - zajištění demolice stávajícího a výstavba nového mostu
Attachments: pdf
Oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Doubí, Hradištní ul.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 1. 3. 2021
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu - 14/21
Attachments: doc
Záměr pronájmu NP č. 602 o vým. 1,3 m2 v objektu Lázeňská 2075/14, pro Českou spořitelnu, a.s.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Brno-město - Usnesení - Vladislav Pergler
Attachments: pdf
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - „K. Vary, St. Role, Závodu míru, pč.366/4, kNN“
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. 1595/2021-2/MIN/KAN - vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23.2.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 25/2021, PDZ MK KV ul. Nákladní, parkoviště na Horním nádraží, zajištění prostoru pro náhradní autobusovou dopravu při výluce železniční dopravy
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 24/2021, PDZ MK KV ul. Charkovská, řešení dopravy v klidu - využití prostoru k parkování
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 311/2020, PDZ MK KV ul. Slovenská - zajištění prostoru při odstranění havarijního stavu skalního masivu
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-58/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru nájmu pozemku p.č. 316 v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - zaměstnanec odboru strategií a dotací - referent pro oblast strategického plánování
Attachments: doc
Záměr prodeje bytové jednotky č. 647/15 k.ú. Drahovice, nájemci
Attachments: pdf
Oznámení o zahájení stavebního řízen - "Stavební úpravy - zateplení fasády, Karlovy Vary, Rybáře č.p. 837, Mládežnická 3"
Attachments: pdf
Uložení písemnosti pro p. Lucii Gregušovou
Attachments: pdf
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Počerny
Attachments: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Reného Remeše, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - uvědomění o odvolání a určení lhůty
Attachments: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Bražec
Attachments: pdf doc
Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01.01.2018 - 31.12.2018
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování územního plánu Sadov
Attachments: pdf pdf
Oznámení o zahájení územního řízení - Obytný soubor Nad Dvorem, Karlovy Vary, Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec
Attachments: pdf
Výroční zpráva za rok 2020 - o činnosti povinného subjektu SMKV v oblasti poskytování informací v plném znění, dle zákona č. 106/1999 Sb.
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 879/1 v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN
Attachments: pdf
Oznámení o skončení exekuce - Marcela Dafné Blueberry
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno - pov. TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary - 16.3.2021 v 9.00 hodin
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno - pov. TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary - 18.3.2021 v 10.00 hodin
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno - pov. TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary - 16.3.2021 v 10.00 hodin
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 119 o změně krizového opatření č. 78 ze dne 28.1.2021 (Sbírka zákonů - částka 22)
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Kladno - pov. TRIPLEX INVEST s.r.o., K. Vary - 18.3.2021 v 9.00 hodin
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 5.2.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN - změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1.2.2021
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Sokolov, se sídlem Loket - pov. Skifia a.s., Praha
Attachments: pdf
Oznámení o ukončení činnosti k 1.4.2021 - MUDr. Jana Jílková
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 54 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 9)
Attachments: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Přerov - pov. Lenka Vaněčková
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN - přímé lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska od 1.1.2021
Attachments: pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 6/2020 - vyčlenění objektů v souvislosti s nákazou COVID-19
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 237 - usnesení vlády ČR č. 1370 o přijetí krizového opatření (pro poskytovatele sociálních služeb)
Attachments: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Attachments: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf