Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Záměr prodeje pozemků, parc.č. 180, parc.č. 181, parc.č. 182 a parc.č. 183, vše v k.ú. Karlovy Vary
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Zveřejnění záměru prodeje pozemku pod garáží st.p.č. 1097 v k.ú. Doubí
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Územní rozhodnutí - „Karlovy Vary, Foersterova, čp.1262/24, TS, kNN“
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 368/1 v k.ú. Rybáře
Attachments: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník odboru sociálních věcí Magistrátu města Karlovy Vary - sociální pracovník
Attachments: doc
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 315/2021, PDZ MK KV Nákladní - rekonstrukce chodníků a vybudování ostrůvku pro přecházení
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 313/2021, PDZ MK KV Táborská - zajištění prostoru k umístění lešení
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník pro kontaktní místo CzechPoint a ověřování pravosti podpisů a shodnosti listin odboru vniřních věcí Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Nález kocoura bílé barvy - Stará Role u cukrárny Ondra
Attachments: doc pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - úředník pro agendu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Attachments: doc
Ochranné opatření č j. MZDR 20599/2020-124/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19 s účinností od 18.10.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 312/2021, PDZ MK KV ul. Hlávkova - zajištění prostoru pro příjezd a stání stavební techniky v rámci stavby RD
Attachments: pdf
Záměr darování pozemku p. č. 313/111 v k. ú. Sedlec u Karlových Var, obec Karlovy Vary Karlovarskému kraji, zastoupenému Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací.
Attachments: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.311/2021, PDZ, Nejdek, ul. Nerudova - rekonstrukce mostu přes Rolavu.
Attachments: pdf
Krajský úřad Karlovarského kraje - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Attachments: pdf pdf
Příkaz - Václav Kraus
Attachments: pdf
Oznámení o pozbytí práv účastníka řízení – honitba Počerny
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-jih - Usnesení - Pilařová Jana
Attachments: pdf pdf
Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - Vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 309/2021; MDZ MK KV Sklářská - zajištění bezpečného vjezdu/výjezdu a do/z garáží
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Změna opatření obecné povahy "Záplavové území VT Borecký potok"
Attachments: pdf
Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.308/2021, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P157 v km 12,220 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.307/2021, PDZ, Doplnění závor na přejezdu P155 v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.306/2021, PDZ, III/22129 Modernizace silnice Podlesí - Otovice.
Attachments: pdf
„Karlovy Vary, Stará Kysibelská - bytový dům Royal Wave“
Attachments: pdf
oznámení o možnosti převzít písemnost podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
Attachments: doc
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška - Tomáš Fiala
Attachments: pdf
ozn. zahájení společ. řízení, N.Role - parkoviště u MŠ Rolavská
Attachments: doc
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Rybáře
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Sedlec
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - BANNERON BUSINESS s. r. o.
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 305/2021; PDZ MK KV Slezská - zajištění pracovního místa při provádění hydroizolace objektu
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.225/2021, MDZ,
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.226/2021, MDZ, Nejdek, (KV), Pozorka, II/220, úprava trvalého DZ.
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů č. 90/21, 92/21
Attachments: doc
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Olšová Vrata
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 304/2021; MDZ MK KV ul. Tyršova, Fügnerova - změna dopravního značení
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy č. 303/2021 _ Vrchlického _ zřízení vyhrazeného parkování pro osobu ZTP
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.302/2021, PDZ, Jenišov - Daimlerova (umístění kabelového vedení NN).
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 301/2021, PDZ MK KV ul. Bezručova, zajištění prostoru pro umístění kontejneru
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 299/2021, PDZ MK KV ul. Dvořákova, zajištění pracovního místa, pokládka ochranné trubky HDPE
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.159/2021, MDZ, Nejdek, (KV), Bernov - Wasserstadt "Zóna 30".
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 300/2021, PDZ MK KV ul. Buchenwaldská, Celní, Majakovského, zajištění pracovního místa, pokládka ochranné trubky HDPE
Attachments: pdf
Rozhodnutí č. j. MZDR 25940/2021-5/OLZP - o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření č. j. MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30.9.2021
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění na odstávku elektřiny - Karlovy Vary - Bulharská
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy - Omezení vstupu do honiteb Čerták a Kojšovice
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření č. j. MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN - stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 30.9.2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - omezení vstupu do honitby Mirotický les
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN - omezení maloobchodního prodeje a služeb, s účinností od 30.9.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN - k ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení o návrhu Územního plánu Štědrá
Attachments: pdf
Oznámení o možnosti náhlednutí do návrhu ÚP Šemnice
Attachments: pdf pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Exekutorský úřad Brno-venkov - Usnesení - Petr Gloček
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN ze dne 30.8.2021 k testování zaměstnanců a klientů v dlouhodobé péči u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 13.9.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 20599/2020-116/MIN/KAN- stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 11.9.2021
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Sokolov - Usnesení - Dražební vyhláška - Eduard Uvarov
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN - testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN - testování klientů v dlouhodobé péči a sociálních službách, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření č. j. MZDR 32801/2021-1/MIN/KAN- nařízení všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v ČR, s účinností od 1.9.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 30.7.2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 31.8.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN - pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání, nebo při poskytování školských služeb s účinností od 31.8.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření čj. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 9.7.2021
Attachments: pdf
Očkování bez registrace - přehled očkovacích míst v Karlovarském kraji
Attachments: pdf
Státní pozemkový úřad, pracoviště Karlovy Vary - nabídka pozemků k pronájmu - nabídka srpen 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření MZDR - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1.8.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN - povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19.7.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností - od 9.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování - od 6.7.2021 (čj. MZDR 1595/2021-7/MIN/KAN)
Attachments: pdf
Blokové čištění a noční mytí komunikací 27. - 43. týden
Attachments: docx
Rozhodnutí o částečném prominutí místního poplatku - předzahrádky
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN - stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN - diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1.7.2021
Attachments: pdf
Změna ochranného opatření MZDR s účinností od 17. 6. 2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření MZDR - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 21.6.2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 7. 6. 2021 k ochraně dýchacích cest s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 2.3.2021 k nařízení izolace a karantény s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření MZDR ze dne 19. 4. 2021- testování studentů vysokých škol s účinností od 15. 6. 2021
Attachments: pdf
Změna mimořádného opatření č. j. MZDR 21109/2021-2/MIN/KAN - ze dne 19.5.2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8.6.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN - návštěvy ve zdravotnických zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8.6.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Vyhlášení 58. výzvy pro předkládání projektových záměrů - A2.1 Cyklodoprava VIII.
Attachments: pdf pdf pdf pdf pdf pdf doc
Vyhlášení 57. výzvy IPRÚ pro předkládání projektových změrů B2.1 Infrastruktura ZŠ V.
Attachments: pdf pdf doc pdf pdf pdf pdf
Mimořádné opatření MZDR čj. 15568/2021-2/MIN/KAN - poskytovatelé terénních sociálních služeb od 17.5.2021
Attachments: pdf
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 27.4.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Mimořádné opatření - stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23.4.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č.j. MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN - povinnost hlásit výsledky z POC antigenních testů do ISIN s účiností od 9.3.2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN - nařízení izolace a karantény, s účinností od 3.3.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 k doložení při cestě do ČR
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Attachments: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Attachments: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf