Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.233/2020, MDZ, Nová Role, Výstavba rodinných domů 1. a 2. etapa.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.235/2020, PDZ, KV, Nejdek-sever-nové vedení optické sítě T-MOBILE
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN - zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.236/2020, PDZ, KV, Nejdek-jih-nové vedení optické sítě T-MOBILE.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Cheb - Usnesení - Dražební vyhláška - Alex Aran
Attachments: pdf
Oznámení zahájení řízení - Přístavba a renovace chatky, p.p.č. 319/22, 319/92 k.ú. Jenišov
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN - omezení
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rosnice
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN - nařízení pro subjekty provozující laboratoře zajišťující vyšetření vzorků za pomoci RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
Rozhodnutí o změně stavby před dokončením „Nástavba BD“, Okružní 644/5 a 645/7, Karlovy Vary, Stará Role
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Sedlec
Attachments: pdf
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník pro agendu vodoprávního řízení odboru Úřad územního plánování a stavební úřad
Attachments: doc
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Počerny
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Nález č. 87/20
Attachments: docx
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.234/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice - Nivy.
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.228/2020, MDZ, Rezidence Andělská Hora - příprava území pro výstavbu RD
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.222/2020, PDZ, Oprava železničního přejezdu P388.
Attachments: pdf
Záměr pronájmu NP č. 505 v objektu Západní 1401/63, pro Martinu Kotovou
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.232/2020, PDZ, Nejdek, J.A.Gagarina, reko potrubí TUV - VSA 2. 3. a 4. etapa.
Attachments: pdf
Oznámení o pokračování v řízení o dodatečném povolení stavby „Nástavba BD - vikýř v půdním prostoru a vznik nové BJ“ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 102/105, 293/107 a 191/109
Attachments: pdf
Usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, 8.9.2020
Attachments: PDF
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 6/2020, o provozování pouliční umělecké veřejné produkce
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 225/2020, PDZ MK KV ul. Mariánská - zajištění stavebních prací
Attachments: pdf
Prodej pozemku pod garáží p.č. 310/2 v k.ú. Drahovice
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Usnesení - Dražební vyhláška - Daniela Černá
Attachments: pdf
Rozhodnutí o umístění stavby - „Jenišov, KV, pč.310/51 – kNN“
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.231/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice.
Attachments: pdf
Pozvánka na veřejné projednání SUMP SEA
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 20599/2020-29/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Attachments: pdf
Prodl. platnosti SP Rekonstr. ul. Poděbradská, KV
Attachments: doc
Aktualizovaná informace o počtu a sídle volebních okrsků ve Statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Attachments: doc
Nález č. 84/20
Attachments: docx
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 229/2020, PDZ MK KV ul. Chebská - stavební práce pro uložení optické sítě Cetin
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.223/2020, Z, na silnici III/22129, III/22134 a III/22132 v obci Otovice.
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Praha 3 - Usnesení - Dražební vyhláška - Robert Smejkal
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 227/2020, PDZ MK KV Moskevská - parkování - volby 2020
Attachments: pdf
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ - Novostavba bytového domu "Dubová D"
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.230/2020, MDZ, Nejdek, úprava a umístění dopravního značení v obci Suchá.
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Bohatice
Attachments: pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje - Mimořádné opatření při epidemii na území části obce Františkovy Lázně
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 226/2020, PDZ MK KV ulice Západní - zajištění pořádání kulturní akce
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.218/2020, PDZ, Křižovatka I/6 x III/22213 a křižovatka I/6 x III/22224 u Andělské Hory.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti - Vítězslav Soukup
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 219/2020, PDZ MK KV ul. nábř. Jana Palacha - zajištění jeřábu
Attachments: pdf
Prodej pozemku p.č. 110/2 a částí pozemků p.č. 110/6, 110/1 a 2603, vše v k.ú. Stará Role
Attachments: pdf
Prodej pozemkůp.č. 192/15, 124/13 a 192/4 v k.ú. Rosnice u Staré Role
Attachments: pdf
Nález č. 82/20, 83/20
Attachments: docx
Prodej pozemků p.č. 155/3 a 154/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 224/2020, PDZ MK KV Počerny p.p.č. 1385/1 - zajištění prací při umístění skříně Cetin
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.221/2020, PDZ, Chodník podél silnice III/2224 Mírová.
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Dvory
Attachments: pdf
oprava zřejmých nesprávností, Toužim, úprava ul. Plzeňské, p.p.č. 3187/60
Attachments: doc
Exekutorský úřad Kladno - Usnesení - Dražební vyhláška - TRIPLEX INVEST s. r. o.
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 399/107 v k.ú. Rybáře, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Doubí
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Zaměstnanec odboru strategií a dotací - referent pro oblast strategického plánování
Attachments: doc
Nález č. 81/20
Attachments: docx
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.220/2020, PDZ, Pila, č.p. 4 – oprava fasády domu - stavba lešení o délce 20 m.
Attachments: pdf
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí - volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje 2020
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
Attachments: pdf
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Rybáře
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb od 2.9.2020
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
Attachments: pdf
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - Dražební vyhláška - Bytové domy s apartmány
Attachments: pdf
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých věcí - pov. Martin Bosák
Attachments: pdf
Záměr pronájmu NP - garáže BZU č. A04S10 v objektu Nejdlova 936/7, Karlovy Vary
Attachments: doc
Dražební vyhláška - pov. Ing. Jiří Slach, K. Vary
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1.9.2020
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice od 1.9.2020
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Informace o počtu a sídle volebních okrsků ve statutárním městě Karlovy Vary pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje
Attachments: pdf
Oznámení - Návrh koncepce - Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary
Attachments: doc
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Rozpis blokového čištění a nočního mytí místních komunikací SMKV v průběhu 28. až 44. týdne 2020
Attachments: doc
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Attachments: pdf
OMEXON - Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků
Attachments: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Attachments: pdf
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Attachments: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Attachments: pdf
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Attachments: pdf
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf