Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
Záměr prodeje pronajaté bytové jednotky č. 60/4 k.ú. Bohatice
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pronájmu objektu vč. garáží a přilehlých pozemků v majetku Lázeňských lesů Karlovy Vary p. o.
Attachments: pdf pdf
Záměr prodloužení Smlouvy o reklamě se spol. euroAWK s.r.o.
Attachments: pdf
Návrh rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu SMKV 2022 - 2023
Attachments: pdf
Záměr prodeje jednotek v domě U Trati 60/46 a podílu na pozemku st.p.č. 154, vše v k.ú. Bohatice, pro spoluvlastníka domu
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.230/2020, MDZ, III/20912 a pozemních komunikacích v k.ú. Suchá u Nejdku a Nejdek, v obci Nejdek
Attachments: pdf
Zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 413/1 v k.ú. Tašovice, obec Karlovy Vary
Attachments: pdf
Přerušené zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje zahájeného dne 12.11.2020 bude pokračovat dne 1.12.2020 od 8:00
Attachments: pdf pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 116/20
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.194/2020, MDZ, Nová Role, Nádražní ulice, parkoviště u areálu hasičů, úprava dopravního značení.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.233/2020, MDZ, Nová Role, Výstavba rodinných domů 1. a 2. etapa.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.234/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice - Nivy.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.215/2020, MDZ,Nová Role, úprava dopravního značení v ulici Polní.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.228/2020, MDZ, Rezidence Andělská Hora - příprava území pro výstavbu RD.
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1198 o přijetí krizového opatření - omezení provozu škol od 25.11. do 29.11.2020
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.231/2020, MDZ, Změna místní úpravy provozu v obci Děpoltovice DZ.
Attachments: pdf
Prodej pozemků p.č. 155/3 a 154/3 v k.ú. Doubí u Karlových Var - formou VŘ - obálková metoda
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.185/2020, MDZ, na silnici II/220, ulice Karlovarská v obci Nejdek.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.284/2020, PDZ, Vodovodní řády a vodojem 2* 150m3, k.ú. Dalovice a Všeborovice, obec Dalovice, okres Karlovy Vary.
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 24.11.2020 do odvolání
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - odročení dražby - pov. Daniela Černá
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Svitavy - pov. Alena Kešelová
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezů poř. č. 113/20, 114/20 a 115/20
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Lucie Skřivánková
Attachments: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Marek Šplíchal
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Nová Role
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 112/20
Attachments: pdf
OZV 9/2020 o místním poplatku z pobytu
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1200 o přijetí krizového opatření - omezení volného pohybu osob od 23.11. do 12.12.2020
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1202 o přijetí krizového opatření - orgány veřejné moci a správní orgány od 23.11. do 12.12.2020
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1196 o změně krizových opatření - změna doby účinnosti u usnesení vlády ČR č. 1109, 1114, 1190, 1191, 1192, 1115
Attachments: pdf
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby „Nástavba BD - vikýř v půdním prostoru a vznik nové BJ“ Karlovy Vary, Rybáře, Sokolovská 102/105, 293/107 a 191/109
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.282/2020, PDZ, přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary,k. ú. Rosnice, ulice Jabloňová.
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1201 o přijetí krizového opatření - omezení maloobchodu od 23.11. do 12.12.2020
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-38/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 od 23.11.2020
Attachments: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1195 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecbné povahy č. 281/2020, PDZ MK KV k.ú. Doubí, ul. K Přehradě - zajištění prací
Attachments: pdf
Oznámení zahájení společného řízení - Rekonstrukce ulice Šeříkové v Sedleci
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.279/2020, MDZ, Karlovy Vary - vnitroblok Družstevní – Závodu míru.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 280/2020, PDZ MK KV k.ú. Stará Role, ul. Borová aj. - zajištění prací
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - Červená Michaela
Attachments: doc
Informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp. o zpřísnění kontrol technického stavu žump od roku 2021
Attachments: pdf
Oznámení o vyhlášení nálezu poř. č. 111/20
Attachments: pdf
Usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary dne 10.11.2020
Attachments: pdf
Rozhodnutí Vrtaná studna Vysoká Štola
Attachments: doc
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha 4 - pov. UNEXIM, s.r.o., Praha
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 17.11.2020
Attachments: pdf
Sbírka zákonů, částka 190 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1185, 1190 až 1192
Attachments: pdf
Oznámení o volné pracovní pozici - údržbář pro budovu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.277/2020, MDZ, Doplnění dopravního značení-přístupová komunikace na p.p.č. 291/10, k.ú. Mezirolí.
Attachments: pdf
Prodej pozemků p.č. 166/9, 166/10, 166/11 a 168/3, vše v k.ú. Rybáře
Attachments: pdf
Uložení písemnosti - dědicové po zemřelé - Žofie Winterová, ozn. o zahájení SŘ, Vestavba výtahů a šachet, Okružní 31, 33
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (od 16.11.2020)
Attachments: pdf
Oznámení o zahájení společného řízení „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Stará Role, Rolavská ul.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 278/2020, PDZ MK KV ulice I. P. Pavlova 26 - zajištění demolice objektu
Attachments: pdf
Přeložka stávající přípojkové skříně do nového pilíře - K. Vary, Sadová 844, kNN - listopad 2020 až únor 2021
Attachments: pdf
Prodej části pozemku p.č. 347/2 v k.ú. Olšová Vrata
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.276/2020, MDZ, II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov.
Attachments: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha-východ - pov. Karel Kunt, Anna Kuntová
Attachments: pdf
Návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2021
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům lůžkové péče od 28.10.2020
Attachments: pdf
Mimořádné opatření č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům soc. služeb ...
Attachments: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Attachments: pdf
Usnesení Vlády České republiky č. 1074 - Sbírka zákonů č. 421/2020 - změna provozu VŠ, SŠ, VOŠ, MŠ, ZŠ a jiné vzdělávací školské výchovné a ubytovací zařízení
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - Usnesení vlády České republiky
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN - omezení provozu ubytovacích, stravovacích a jiných služeb od 5.10.2020
Attachments: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u poskytovatelů soc. služeb od 5.10.2020
Attachments: pdf
Oznámení o ukončení činnosti - MUDr. Lebedová Božena
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN - izolace a karanténa s účinností od 25.9.2020 do odvolání
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN - zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, které brání šíření kapének, a to:
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Attachments: xls
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků od 2.9.2020
Attachments: pdf
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Attachments: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice s účinností od 24.8.2020
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
Opatření obecné povahy při nedistaku vody na VT Blšanka
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na VT Rolava a Nejdecký potok
Attachments: pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Lomnického potoka, přítoku významné VN Stanovice
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - ochranné opatření
Attachments: pdf
Opatření obecné povahy při nedostatku vody na přítocích VT Rolava (zákaz odběrů)
Attachments: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Attachments: pdf
Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
Attachments: pdf
Sbírka zákonů - 236 USNESENÍ VLÁDY ČR
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Attachments: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Attachments: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Attachments: pdf pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Attachments: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Attachments: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Attachments: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Attachments: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Attachments: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Attachments: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o.
Attachments: pdf
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Attachments: pdf xlsx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy)
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s.
Attachments: docx
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s.
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Attachments: pdf
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s.
Attachments: pdf
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Attachments: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Attachments: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Attachments: pdf