Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:197

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

špinavá Ohře

Dobrý den, proč je tak strašně špinavá a zelená řeka Ohře, došlo k vypouštění sinic z přehrady Skalka?
Také na koupališti Rolava je již zelená voda, jsou zde sinice? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. S dotazem, proč je špinavá řeka Ohře se musíte obrátit na Povodí Ohře.
Dobrý den,
Na Rolavě samozřejmě sinice již jsou, nicméně voda je zatím vhodná pro koupání. Přijatelnou kvalitu vody se podařilo udržet díky přízni počasí a pravidelnému proplachováním nekontaminovanou vodou z řeky Rolavy

Číslo:196

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

K nedostatku č. 189...

...z Vaší odpovědi: Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace...

To zní, jakoby si občané měli přechod zařídit sami, ale od toho je přeci MMKV. Vy zastupujete obyvatele Karlových Varů i stran jednání s majiteli dotčených pozemků. Ne že se jen alibisticky vymluvíte. Sakra práce, už. Za co jste placeni???

Dobrý den, my se staráme o majetek, který má ve správě město, ten spravujeme a opravujeme.
Můžeme pouze písemně vyrozumět majitele soukromého pozemku a předat mu Váš podnět, což jsme udělali.

Číslo:195

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:08.12.16

Stav: Vyřešeno

Žádost o umístzěni zákazových tabulí

Při procházkách s manželkou jsem si všiml nových cedulí o zákazu znečišťování prostranství psími výkaly pod pokutou až 20000 kč. Přimlouval bych se o umístění cedule na Starou Kysibelskou před dům 599/31 možná radši před dům 599/33 zde bude asi v polovině zatravněné plochy. Dále ještě jedné cedule do ulice Úvalská před dům 606/6, je zde takový zelený plácek kde si hrají děti a zároveň ho hojně využívají psičkaři. Dále bych prosil o umístění cedule před dům 599/33 Zákaz ničení zeleně, pokud město s takovouto nějakou disponuje - na této ploše venčí psa mladý muž a jeho pes zde vyhrabuje příšerné díry, na mou prosbu aby nedovolil psovi hrabat takovéto díry mne slušně poslal do pryč. Jako nájemníci jsme rádi že zde máme trochu zeleně a někdo nezodpovědný nám ji ničí. Nehledě na to že se sekáčům takto poničený pozemek s jejich sekačkami špatně seká. Pokouším se zaslat 3 fotografie těchto děr, nevím jestli se mi to povedlo a takových děr je tam mnohem víc. Děkuji

Místa, kde byly nově osazeny vámi zmiňované cedule, byly vytipovány Správou lázeňských parků. Zpravidla se jedná o větší plochy, kde je častější výskyt venčení psů. Těchto cedulí bylo na území Statutárního města Karlovy Vary umístěno 20 ks.
Tyto cedule byly osazeny pro zdůraznění zákazu znečišťování veřejného prostranství, který vyplývá již z Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2015 účinné od 9.10.2015.
Vzhledem k pořizovacím nákladům další osazování cedulí neuvažujeme.
Bohužel ani osazením cedulí není zaručeno respektování uvedených zákazů. Vždy se jedná zejména o slušnost a ohleduplnost občanů.

Číslo:194

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:27.10.16

Stav: Vyřešeno

Oprava vstupu do lesa z ulice Hřbitovní

Dobrý den, bylo by možné opravit vstupní cesty do lesa ze Hřbitovní ulice. Cesty už byly zameteny. Po deštích jsou vymlety a trčí z nich kameny. Už se po nich nedá chodit a je to o zranění. Zvláště pak pro starší lidi. Děkuji za brzkou nápravu. V.S.

V dohledné době tuto část cesty opravovat nebudeme. Prosím využijte asfaltové cesty, která je o několik desítek metrů vedle.

Číslo:193

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:19.10.16

Stav: Vyřešeno

Propad chodníku

Dobrý den, bylo by možné opravit propadlý chodník u křižovatky Lidická, Havlíčkova a 5. května?

Chodník je vyjetý od vozidel, která sváží separaci v ul. 5. Května. Na celou slepou část této ulice je zpracována PD.
Opravy chodníků ve městě probíhají postupně dle přidělených finančních prostředků, dle nově vzniklých havarijních svahů, dle rozsahu poškození a dle zařazení do evidence nutných oprav.

Číslo:192

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:12.09.16

Stav: Vyřešeno

Dotaz č. 101

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu číslo 101 - štěrková cyklostezka u McDonaldu. Děkuji F. K.

Tento podnět byl projednán s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
Vámi uváděný úsek je v současné době označen dopravními značkami C10a (Stezka pro chodce a cyklisty dělená). Dle sdělení PČR je toto zcela dostačující zejména na okolní návaznosti chodníků a stezek pro cyklisty. Již z tohoto značení vyplývá, že každý (chodec i cyklista) by měl užít „svého“pruhu. Toto vyplývá i přímo ze zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., §53, čl. 5 a §57 čl. 6. Chodec tedy nesmí ohrozit cyklistu v pruhu pro cyklisty a zároveň cyklista nesmí ohrozit chodce v pruhu vymezeném pro chodce.

Bohužel tento požadavek vyřešit nelze. Je založen a ohleduplnosti a respektování dopravního značení chodci a cyklisty v daném úseku.

Číslo:191

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Zarostlá cyklostezka

Dobrý den, bylo by možné prosekat okolí cyklostezky, aby se dala používat v celé její šířce a dostatečně i výšce?
Prosím i opravu dlážděného chodníku i u Ostovského mostu.

Dobrý den,cyklostezky upravujeme pravidelně a na vámi zmiňovanou lokalitu se více zaměříme.
Chodník u Ostrovského mostu byl opraven.

Číslo:190

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

Okrasné křoví - podchod u cyklostezky

Dobrý den, dovolím si položit dotaz ještě jednou, a to: bylo by možné radikálně zkrátit okrasné křoví naproti podchodu, který vede z Bohatic na cyklostezku? Bylo by pocitově příjemnější vidět na protější chodník (směr Táborská ul), zejména když procházíte podchodem ve večerních hodinách. Věřte, není to nic příjemného, i když je tam lampa. Která mimochodem neplní svůj účel, když je obrostlá zmiňovaným křovím. Také musím reagovat na příspěvek pana Tišlera a plně souhlasím, že situace na Staré Kysibelské směr Penny je žalostná a opravdu zde chybí přechod pro chodce. DĚKUJI mnohokrát.

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.).
SLP: Dobrý den,keře radikálně zmladíme až v zimním období.Po obražení je budeme držet v menší výšce.

Číslo:189

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - díry v silnici, přechod, chodník

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych upozornit na velké díry v silnici na Staré Kysibelské. Tři za sebou se nacházejí za odbočkou z Kysibelské k prodejně Penny Market, zhruba na úrovni SOŠ stavební. Dva výmoly, oba opravdu velké, jsou tradiční - mnohokrát zalepené, jednou dokonce vybetonované zedníky z blízké stavby. Od letošního jara se rozrůstá nová díra, třetí. Myslím, že řada marných pokusů let minulých naznačuje, že provizorní oprava typu asfaltové záplaty nemá perspektivu, pokud se díry znovu neobjeví po podzimních deštích už do vánoc, na jaře jsou na svém místě stoprocentně znovu.
Ještě jeden postřeh: do Penny chodí nakupovat nejen celé Dolní Drahovice (Úvalská, Východní), ale i velká část obyvatel Horních Drahovic, tipnul bych minimálně od hranice gymnázia. Zdaleka nikoliv každý přijíždí do prodejny autem - stačí pozorovat proud lidí po chodníku pod "Waldertkou", přecházející na konečné autobusu 6. V tomto místě, nepřehledném, není přechod pro chodce - zřejmě i proto, že od odbočky k Penny není žádný chodník. Doporučuji přijet se podívat - auta kličkují tak, aby netrefily žádnou z děr a poklop kanálu nakonec, po silnici se současně pohybují lidé s taškami, důchodci z Penzionu pro seniory s vozíky a matky s kočárky. Chtěl bych vás tedy požádat jak o opravu děr, kdy bych se přimlouval za řešení perspektivní (= nový povrch silnice komplet), tak o chodník a přechod pro chodce.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.).
Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace, tato není ve vlastnictví SMKV.

Číslo:188

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - díry v silnici

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych upozornit na velké díry v silnici na Staré Kysibelské. Tři za sebou se nacházejí za odbočkou z Kysibelské k prodejně Penny Market, zhruba na úrovni SOŠ stavební. Dva výmoly, oba opravdu velké, jsou tradiční - mnohokrát zalepené, jednou dokonce vybetonované zedníky z blízké stavby. Od letošního jara se rozrůstá nová díra, třetí. Myslím, že řada marných pokusů let minulých naznačuje, že provizorní oprava typu asfaltové záplaty nemá perspektivu, pokud se díry znovu neobjeví po podzimních deštích už do vánoc, na jaře jsou na svém místě stoprocentně znovu.
Ještě jeden postřeh: do Penny chodí nakupovat nejen celé Dolní Drahovice (Úvalská, Východní), ale i velká část obyvatel Horních Drahovic, tipnul bych minimálně od hranice gymnázia. Zdaleka nikoliv každý přijíždí do prodejny autem - stačí pozorovat proud lidí po chodníku pod "Waldertkou", přecházející na konečné autobusu 6. V tomto místě, nepřehledném, není přechod pro chodce - zřejmě i proto, že od odbočky k Penny není žádný chodník. Doporučuji přijet se podívat - auta kličkují tak, aby netrefily žádnou z děr a poklop kanálu nakonec, po silnici se současně pohybují lidé s taškami, důchodci z Penzionu pro seniory s vozíky a matky s kočárky. Chtěl bych vás tedy požádat jak o opravu děr, kdy bych se přimlouval za řešení perspektivní (= nový povrch silnice komplet), tak o chodník a přechod pro chodce.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.). Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace, tato není ve vlastnictví SMKV.

Číslo:187

Nahlášeno:04.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

Omezení na vybraných linkách MHD při uzavírce přejezdu v Západní ulici

Dobrý den, bude při letošní uzavírce železničního přejezdu v Západní ulici opět omezen provoz na vybraných linkách MHD, jako tomu bylo před 10 lety v roce 2006? Děkuji.

Předáno na DP.
Dobrý den.
Při uzavírce železničního přejezdu na Západní ulici ve dnech 28. a 29.9. budou jezdit linky č. 2, 3, 6, 23 a 52 objízdnou trasou po průtahu I/6 (mimo Tuhnice) a do Tuhnic bude zavedena výluková linka č. 32 po trase Tržnice – Západní – Moskevská – Tržnice. Informace a výlukový jízdní řád budou zveřejněny na webu dpkv.cz minimálně týden dopředu.

Číslo:186

Nahlášeno:03.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

Nekončící nepořádek

Dobrý den,
již tradičně....Takto vypadá prostor kolem laviček v zatravněných plochách za domem Krymská 39 po každodenních nájezdech našich cikánských "spoluobčanů" z nedaleké ubytovny. Prosíme o úklid.
Za SVJ Krymská 39 PeCha

Dobrý den,nepořádek uklidíme.Tuto lokalitu uklízíme pravidelně 1x týdně.Máme na starosti celé město a i jinde je bohužel díky neukázněným občanům nepořádek.

Číslo:185

Nahlášeno:03.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepřehledný přechod

Chci upozornit na nepřehledné a nebezpečné přecházení z Matoniho nábřeží stezkou okolo penzion EHILA přes silnici na stezku do Úvalské ulice. Přechází se v zatáčce a auta jedoucí z mostu není přes křoví vidět, spatříte je většinou až když jste už na silnici. Píši proto jestli by mohlo být toto křoví ostříháno. Stezka okolo penzionu byla nedávno ostříhána. Nechoidím zde sám, potkávám starší lidi, mladší lidi, ciklisty atd. Domnívám se že tato stezka z Matoniho nábřeží do Úvalské ulice by mohla být jednou za čas také uklizena, je tam mnoho odpadků. Děkuji

Dobrý den, do konce týdne vše upravíme.

Číslo:184

Nahlášeno:02.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - dezolátní stav komunikace

Dobrý den.
Musím poděkovat, díra ve Východní, na kterou jsem včera upozornil, byla opravena dříve, než jsem se vrátil domů z práce. Byl jsem opravdu překvapený. Prosím, neberte tedy jako nevděk, ale spíše jako námět - zalepením díry asfaltem problém řešíme jen pro tento okamžik. Kompletní oprava řady úseků, nejen v Drahovicích, je neodvratná.
Úseky, na které jsem chtěl upozornit již dříve, jsou v Drahovicích 2:
1/ pasáž, ohraničená předposlední zastávkou autobusu č.6 ("Východní") a konečnou je ve stavu, kdy ani řidiči MHD již nejezdí vpravo, o majitelích aut nemluvě. Odbyté opravy "x" výkopů v minulosti (= prohlubně), záplaty, díry, kanály. Nejsem dopravní inženýr, ale úsek pod Waldertkou je na úplné stržení povrchu.
2/ spojka Stará Kysibelská - Penny Market/čerpací stanice MOL. Zde se rok co rok, většinou již na podzim, kdy začnou deště, odkryjí 2 velké díry v silnici (letos již 3). Jsou tak velké, že se jim každý řidič musí vyhnout zleva nebo zprava. Po stejné komunikaci chodí lidé pěšky nakupovat do PENNY. Doporučuji přijet a pozorovat 10 minut, uděláte si obrázek. Myslím, že pokud se díry zalepí, do vánoc jsou znovu. Chybí také jakýkoliv chodník, který by nakupující dostal ze silnice, zdaleka nikoliv každý dojede autem. Pokusil jsem vyfotit. Pokud alespoň opravíte, budeme rádi, kdyby se dalo v dohledné době vyřešit perspektivním způsobem, budeme ještě raději.
Předem díky, s pozdravem,
M.Tišler

Ten vyfocený úsek není města,jedná se o soukromý pozemek.Tudíž nemůžeme opravovat.Stará Kysibelská je opravdu na rekonstrukci, ale musí si tam opravit sítě hlavně Teplárna.

Číslo:183

Nahlášeno:02.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Bio popelnice

Nevím jestli někteří občané vědí nač používat Bio nádoby.

Ano, máte pravdu, jedná se o neukázněnost občanů, ale toto město není schopno nijak řešit.
Děkujeme za Váš podnět a fotoukázku, třeba to některé občany trkne a budou separovat správně.

Číslo:182

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

LIbušina

Dobrý den,
realizace přechodu v Libušině byla bezpochyby dle platné legislativy, prakticky je to paskvil a dělící čára je mimo osu komunikace. To vytváří klín, který vede k nárazům pravým kolem o nový obrubník. Pokud si někdo najede z protisměru (tj. směrem k Imperialu) a ťukne si v lepším případě jen zrcátkem, v horším případě předkem auta čelně s protijedoucím, jak to bude DI posuzovat? Čáru nechte zbrousit, přestříkat a udělat novou, pokud je to trochu možné. Zase takový náklad ve srovnání s celkovým výdajem města na nový přechod to nebude.

Díky

Úprava VDZ nebyla realizována z důvodu klimatických podmínek a harmonogramu prací provádějící společnosti. Změna bude realizována v příštím roce.

Číslo:181

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

Drahovice kruhová křižovatka

Děkujeme, že jste tak pečlivě zabezpečili stromy obložením na stavbě důležité kruhové křižovatky u školy Komenského. Uniklo však pozornosti odborníků, že kopáním a povrchovou úpravou budou kořeny stromů narušené, a to včetně památného stromu. To nikoho pravděpodobně netrápí - to není vidět. Také díky za veselou hru Bobříka odvahy - v lokalitě kolem rozvodny nefunguje pouliční osvětlení.

Pro provedení stavebních prací bylo nutné provést odstranění některých keřů a pokácení stromů. Ostatní, které v této lokalitě zůstaly, a byly zasaženy stavebními pracemi, budou tyto ošetřeny a zároveň bude zajištěn zdravotní prořez. Zároveň bylo nutné demontovat některé stožáry VO, které budou nahrazeny novými.

Číslo:180

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Odvoz tříděného odpadu, Východní 556/4a-559/6b

Dobrý den, prosím, pokud do Vašich kompetencí spadá i otázka tříděného odpadu, požádal bych vás rád o pomoc. Po několik týdnů přetéká kontejner na plasty, stojící poblíž domu Východní 556/4a-559/6b. Je mi nepochopitelné, že když už se konečně lidé třídit odpad naučí, jsou nakonec nasměrováni k běžným kontejnerům - a to právě s odpadem, který zatěžuje životní prostředí nejhůře. Nedaleko domu navíc vzniká nepořádek, část odpadků vypadne sama, někteří lidé prostě odloží odpadky ke kontejneru na chodník.
Prosím, pokud tyto otázky přímo neřešíte Vy, požádal bych o zpětnou informaci - pokusil bych se kontaktovat EKO-KOM.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

Dobrý den,

dle sdělení svozové společnosti nebylo možné v poslední době několikrát provádět pravidelné svozy v důsledku špatně parkujících vozidel mimo parkovací stání. Vzhledem k dennímu plánu svozu nemůže řidič čekat, až nevhodně parkující vozidlo uvolní průjezd. Dnes se pokusí stanoviště vyvézt.

Číslo:179

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Stav komunikace - Východní ulice

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych Vás požádat o opravu díry v silnici, která se nachází cca 10 m po sjezdu ze Staré Kysibelské do Východní ulice v KV Drahovicích. Díra se objevila během jara letošního roku, od té doby se neustále zvětšuje/prohlubuje. Díky její opravdu "výhodné" poloze uprostřed rozcestí před křižovatkou, kde se navíc denně pohybují stovky lidí, je místo nebezpečné. Každý řidič se pochopitelně soustředí, aby v ní nenechal kolo - o to méně pozornosti mu zbývá na další auta (chodce), pohybující se v tomto úzkém místě.
Předem děkuji, posílám 3 fotografie.
S pozdravem,
M.Tišler

Opraveno.

Číslo:178

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Znovu zastávka u Dolního nádraží.

Před 2 dny jsem vám zaslala fotku nepořádku na zastávce měst.autobusů u Dolního nádraží, odpověď zatím je : Řeší se.----Od té doby se změnilo jen to, že nepořádek je ještě větší ( viz foto) a u lavičky na zastávce přibyly láhve od alkoholu. Zřejmě v noci na zastávce táboří bezdomovci. To je Městská policie, která má k této zastávce ze své služebny jen pár kroků, v noci při svých objížďkách Tuhnic nevidí ??-Nechápu také, co je tak složitého na vyřešení nepořádku na zastávce, kde se na toto krásné zákoutí denně musí dívat spoustu lidí.

Dobrý den,zastávku obratem uklidíme.

Číslo:177

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

V posledních Radničních listech je nepatrný článek (4 řádky) o plánovaném dvou denním uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích. Nešlo se dohodnout, aby uzavírka byla o prázdninách nebo alespoň přes sobotu a neděli. Uzavírka 28. 9. a 29. 9. mi připadá vzhledem k vytíženosti Západní ulice špatně naplánovaná, bez ohledu na to, že 28. 9. je státní svátek.
Nejvíce to odnesou Rybáře, a děti školou povinné, které nestihnou zvonění, zejména ze ZŠ Poštovní.

Termín provedení rekonstrukce železničního přejezdu byl dlouho připravován a nejméně bolestné je to v tomto období.
O víkendu ( neděli ) bohužel realizace není možné provést, protože, by provádějící firma nedostala potřebný materiál - asfaltobetonou směs.
Proto byl domluven jeden den, kdy je svátek, není a nebude takový provoz a bohužel druhý den musí být všední den, tak aby bylo možno přivézt potřebný materiál na zpětnou obnovu povrchu komunikace.
Občanů se to dotkne pouze jeden pracovní den a to 29.9, což se domnívám , že vzhledem k nutnosti opravy železničního přejezdu budeme muset všichni vydržet, nejenom rodiče dětí školou povinné, ale všichni, kteří mají v dané lokalitě pracoviště nebo bydliště.

Číslo:176

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Výkop a parkoviště ve Vítězné ulici

Dobrý den
Již téměř dva měsíce hyzdí Vítěznou ulici výkop, na kterém se pracovalo všehovšudy dva dny a teď se již 7. týden kolem nic neděje. Výkop znesnadňuje výjezd z parkoviště v proluce mezi domy Vítězná 31 a 29. Auta tak parkují na opačné straně, než bylo původní parkoviště vyznačeno a komplikují přístup do domu Vítězná 31. Někdo navíc odstranil dopravní značku, která původní parkoviště označuje. Prosím o nápravu.

Dobrý den, jelikož se nám až teprve nyní podařilo vypátrat viníka, který způsobil výkop v ulici Vítězná, řešíme tento problém s ním. Jedná se o RWE – plynárny, se kterou bude zahájeno správní řízení, jelikož došlo k porušení silničního zákona, kdy správce inženýrské sítě má povinnost do tří dnů ode dne vzniku havárie , jakýkoliv zásah do komunikace nahlásit správci komunikace, což se v tomto případě nestalo.
Jednání pokračují a budeme se snažit, aby byla havárie co nejdříve odstraněna a povrch komunikace byl uveden do původního stavu.

Číslo:175

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:01.09.16

Stav: Vyřešeno

Libušina

Dobrý den,
neměla by při úpravě tvaru křižovatky v Libušině ulici logicky následovat i oprava vodorovného značení? Ve směru od Imperialu došlo k zúžení šíře vozovky, bílá dělící čára je ovšem na původním místě a nejeden řidič má díky této tradičně "povedené" úpravě možnost neplánovaně navštívit servis a nechat si znovu nastavit geometrii přední nápravy. Důkaz již máte otisknutý na novém obrubníku. Zúžit komunikaci právě v tomto místě je s ohledem na průjezd autobusů je nápad hodný poklepání si na čelo. Přechod je opět vlepený do křižovatky tak, že když řidiči vběhne na přechod dítě a on zprudka zabrzdí, může se vsadit, že mu někdo přistane v kufru. Kterému odborníkovi můžeme se srdce poděkovat za návrh a bát se jeho dalších výtvorů?

Přechod pro chodce v ulici Pražská silnice byl realizován na základě projektové dokumentace, která byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány.

Číslo:174

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Ulice Svahová, Krále Jiřího

Dobrý den, opakovaně žádám o vyznačení parkovacích stání v parkovacích zonách těchto ulic vodrovným značením podélné stání. Něco již bylo označeno ve Svahové ul./ šikmé stání/ , ale nebylo dotaženo, čemuž nerozumím.
Někteří řidiči by zřejmě chtěli parkovat tzv. nárazník o nárazník a otloukat vozy ostaní, když už mají svoje autíčko již otlučené.
Blíží se nám volby a spokojenost voličů bude také rozhodovat...

Nejdříve musí být obnoveny všechny přechody pro chodce, důležité křižovatky a závady, které jsou hlášeny PČR – DI Karlovy Vary a musí být odstraněny z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Následně dle zbývajících finančních prostředků bude postupně prováděno vodorovné dopravní značení dle požadavků občanů.
Předem však upozorňujeme, že po provedení parkovacích stání dle ČSN dojde k úbytku parkovacích míst (základní šíře stání, odstup od jednotlivých vozidel, nutný prostor pro výjezd vozidla z parkovacího stání, vjezdu, apod). Z tohoto důvodu zpravidla i sami občané dávají přednost parkování dle svého citu a místních zvyklostí, tak aby nedocházelo k úbytku možností k parkování.

Číslo:173

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:30.08.16

Stav: Vyřešeno

odstranění sloupků na cyklostezce - díky

Ráda bych poděkovala za odstranění sloupků na mostě- cyklostezka v Čankovské ulici směr Stará Role, je to velmi příjemné nemuset se už vyhýbat, více prostoru je vítáno. Přikláněla bych se za odstranění těchto sloupků i na cyklostezce ve Staré Roli - mostek před nádražím..... děkuji Alena B.

Sloupky byly odstraněny pouze z důvodu probíhajícího závodu v triatlonu.
V nejkratší době budou opět nainstalovány.
Tyto sloupky se umisťují z důvodu neukázněnosti řidičů osobních a nákladních vozidel, je jim tak zabráněno vjíždět na cyklostezky.

Číslo:172

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:30.08.16

Stav: Řeší se

zastávka U Dolního nádraží

Takto to dnes ráno vypadalo na autobusové zastávce u Dolního nádraží.

Číslo:171

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:08.12.16

Stav: Vyřešeno

Codník v Lidické ulici

Vážení,
před SVJ Lidická 65 - 79 byl vybudován nový chodník.
1. Celý chodník je výrazně užší a výrazně nad okolním terénem. Je třeba vzniklé prostory dosypat zeminou tak, aby byl srovnán celý terén až po nově vzniklý chodník.
2. Stavební firma zničila trávník mezi parkovištěm a chodníkem, používaný materiál pouze rozhrnula po stávajícím trávníku, který je zničen.
3. Dlažba nově vzniklého chodníku se na několika místech již propadá, zejména před vchodem 73, kde hrozí vznik úrazu.

S pozdravem J.Chmelík

Zemina byla dosypána. Propad dlažby u vchodu č. 73 byl opraven.
Pod podestou nemovitosti Lidická 73 jsou hlodavci, které poškození chodníku způsobily. Deratizaci by si měl řešit vlastník objektu.
Pod podestou nemovitosti se nacházejí hnízda hlodavců, kteří následně „podnorovávají“ chodník. Zástupce SVJ byl na tuto skutečnost upozorněn. Dlažba bude opětovně vyrovnána.
Pokud však nedojde k deratizaci přilehlé nemovitosti, budou se propady v chodníku opakovat.
Sadové úpravy byly dokončeny.

Číslo:170

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

nezodpovězený dotaz

Prosím o zodpovězení dotazu č. 163 + 164. Děkuji

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.
Plochy byly doasfaltovány.

Číslo:170

Nahlášeno:25.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Reakce na Hřbitov St. Role

Děkujeme za poksekání dokonalá práce, stejně jako vše V.K. viz. přiložené foto

Dobrý den, tráva po dosekávkách bude pohrabána příští týden.

Číslo:169

Nahlášeno:25.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Cyklostezka mezi Ostrovským a Drahovickým mostem.

Dobrý den,
přebujelá vegetace mezi Ostrovským a Drahovickým mostem brání bezpečnému obousměrnému pohybu osob. Je nutné přejíždět do "protisměru", výhled je často zakryt.

Cyklisté děkují za nápravu.

Dobrý den,keře upravíme během příštího týdne.