Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:137

Nahlášeno:09.08.16

Aktualizace:10.08.16

Stav: Vyřešeno

Není tak zle.

Klobouk dolů za zveřejnění příspěvku #134. Děkuji.

Číslo:136

Nahlášeno:09.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Zrcadlo do ulice Třeboňská

Dobrý den,

bylo by možné přidat na křižovatku ulice Třeboňská s cyklostezkou 2009 vypuklé zrcadlo? Zatáčka je zarostlá, a často zde vznikají nebezpečné situace. Cyklisté přijíždející z čankovské, odbočující doleva na cyklostezku (viz obrázek), nevidí dostatečně do protisměru a křižují cestu protijedoucím autům. Zrcadlo by pomohlo zvýšit bezpečnost.

Žádost o umístění zrcadla byla konzultována s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary. Zrcadlo se zatím umisťovat na komunikaci nebude. Bylo doporučeno řádně vyřezat zeleň.
Správa lázeňských parků byla požádána o vyřezání.

Číslo:135

Nahlášeno:09.08.16

Aktualizace:10.08.16

Stav: Vyřešeno

Omezení na průtahu

Dobrý den.
Jen ze zvědavosti se chci dotázat na omezení provozu na průtahu městem od OMV benzinové pumpy směrem na Ostrov. Jsou tam demontovány panely z protihlukové stěny. O co tam vlastně jde? To se bude měnit osazení, nebo prodlužovat? Děkuji za info

Toto není v kompetenci města , podnět byl odeslán na ŘSD.
ŘSD: Dobrý den, u stávající protihlukové stěny dochází k výměně silně poškozených polí, která budou demontována a nahrazena novými panely, nepoškozené panely budou zachovány a umístěny zpět na ocelové patní desky do stávajících betonové římsy. Délka protihlukové stěny se nezmění.

Číslo:134

Nahlášeno:08.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Cenzura

Dobrý den,
nelžete ohledně cenzury příspěvků - zcela evidentně nezveřejňujete i ty příspěvky, které jsou sice slušné, ale kritické stran činnosti MMKV nebo jeho příspěvkových organizací. Osobně bych byl pro zveřejňování všech příspěvků, pokud mají s touto rubrikou cokoliv společného. Vulgarity můžete nahradit hvězdičkami. Nemyslím si, že by takových příspěvků bylo mnoho. Jsem zvědav, zda se tento příspěvek na stránkách ocitne. Závěrem bych rád požádal za všechny řidičky/řidiče o likvidaci vegetace za svodidly na výjezdu na Ostrov. Mimochodem se jedná o výjezd s tak krátkým napojením na probíhající komunikaci, že je skoro možné konstatovat, že jde o minimalistickou variantu skýtající nebezpečí i bez zakrytí výhledu. Nicméně nevím, proč se stalo nějakým módním výstřelkem pěstění všelijakých trav, keřů a stromů v křižovatkách.
V případě tohoto napojení bych byl pro totální vyhlazení vegetace vyjma nízko rostoucích trav/skalniček mezi body vyznačenými v tomto odkazu: https://mapy.cz/s/XaVC

S podivem toto asi nevidí ani řidiči městské policie/řidiči vozů MHD, úředníci MMKV, jak jste psali v odpovědi na mou předchozí připomínku ke stavu vegetace okolo silnic v KV s odůvodněním, že není v možnost aktivně tyto problémy vyhledávat. Jenže ono to trochu pokulhává i s reakcemi na připomínky občanů, které se navíc periodicky opakují každý rok a náprava se rýsuje velmi pomalu. Pokud tedy kapacity Správy lázeňských parků nestačí, bude asi nutné předat část práce jiným subjektům formou outsourcingu/vyhlásit veřejnou soutěž, nebo zcela změnit systém údržby zeleně našeho města formu decentralizace. Podstatná část fondu pracovní doby totiž padne pouze k transportu techniky a osob bez toho, že by byl vidět nějaký efekt. Pronásobte si toto od jara do podzimu zhruba hodinou na přesun denně a dostanete se na cifru, která by vás neměla nechat lhostejnými...

Přeji hezký den.

SLP: Dobrý den,rozhledy na průtah upravíme co nejdříve,tak jako všechna místa, která nám občané nebo Policie označí jako nebezpečná.SLP si najímá i jiné firmy pokud nestíhá, ale snažíme ,co nejvíce využívat kapacitu naší techniky a zaměstnanců.Taky se snažíme, pokud pracujeme na odlehlejších sídlištích nechávat techniku na místě ve vypůjčených garážích.Přesun na pracoviště je proto bohužel neproduktivní, nicméně nutná doba pracovní směny.Doby, kdy na každém sídlišti byla parta dělníků – zahradníků se bohužel nevrátí.Náklady na provoz technického a personálního zázemí jsou při dnešních cenách nemovitostí a energií nerálné.
Vegetace na okružních křižovatkách není výmysl nedoceněných zahradníků, ale dopravních specialistů, kteří menší přehledností chtějí donutit řidiče ke snížení rychlosti.Na ostatních křižovatkách je vysázená vegetace z dávnějších dob,kdy se nebezpečí při odbočování moc neřešilo.Nám proto nezbývá, než tuto zeleň nejméně 2x do roka upravovat,abychom zlepšili bezpečnost silničního provozu.Za podněty a upozornění na tato nebezpečná místa děkujeme a obratem se snažíme vše upravit.

Číslo:133

Nahlášeno:07.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Park v Dolních Drahovicích

Dobrý den,
jménem spolubydlících občanů v Dolních Drahovicích chci požádat o prořezání dolních větví smrku, který máme zde v parku (naproti poště))
Jestli tento kdysi nádherný strom má přežít, měly by odřezat spodní větve cca 2m, které jsou už stejně spálené, protože místní opilci pod něj chodí močit.
Zároveň bychom potřebovali úpravu šeříku, který je za domem hned vedle schodiště a je už tak vysoký, že stíní do oken, ten by stačilo jen trochu zkrátit.
Děkuji za pomoc, s pozdravem Müllerová

Není nutné vyřezávat spodní větve smrku, šeřík nebude zkrácen (neodborný zásah), řez v zimním období.

Číslo:132

Nahlášeno:05.08.16

Aktualizace:08.08.16

Stav: Vyřešeno

funkčnost stránek závad nedostatků

Dobrý den .
Můžete mi prosím vysvětlit, jak fungují tyto stránky závad a nedostatků ?
Zobrazujete všechny příspěvky a připomínky postupně jak přicházejí nebo je možné že existuje z Vaší strany cenzura a některými příspěvky se nezabýváte?
Celý týden se snažím upozornit přes tento portál na nebezpečně zvednutou hladinu vodní plochy Lagea a doposud jsem nezaznamenal zveřejnění.
Také jsem si všiml, že jednotlivé příspěvky nemají postupnou číselnou řadu. Jedná se tedy opravdu o cenzuru a jestli ano pak z jakého důvodu ?
Děkuji za vysvětlení.
S pozdravem Roman Kádě

Dobrý den,

podněty, které přijdou na webové stránky do aplikace „Závady a nedostatky“ nejsou cenzurovány, pokud neobsahují vulgární slova. Závady a nedostatky, podněty, které nespadají do naší kompetence nebo nejsou v majetku města Karlovy Vary se snažíme předat na příslušná místa, firmy nebo organizace. To znamená, že musíme nejdříve prověřit komu příslušní „závada“ patří než podnět vyvěsíme.

Číslo:130

Nahlášeno:04.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

VEGETACE

Dobrý den,
z přiloženého obrázku je zřejmé, jak nebezpečné je vyjíždět na Teplárenskou ulici od našeho domu, jakož i z ubytovny v Teplárenské 25 a od domu souseda. Jezdíme kolem pozemku p.č. 586/20, kat.území Bohatice, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary. V červenci byl posekán pás široký 1m, to už jsme ale přes trávu neviděli tři měsíce, kromě toho pro výhled doleva 1m nestačí. Fotografie byla pořízena 4.8., to už není zřejmý ani ten posekaný metr.
Žádáme zdvořile, abyste svůj pozemek udržovali tak, abychom mohli bezpečně vyjíždět do Teplárenské ulice.
S pozdravem Jiří Bulka

Dobrý den,posekáme do 10.8.

Číslo:129

Nahlášeno:04.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

nesekaná tráva na parcele 586/20

V Teplárenské ul. nad odbočkou k rod.domu, f.Largos a ubytovně je parcela č.586/20, vlastník Město KV, která nebyla dosud ani jednou udržovaná (posekaná tráva).Vysoký porost brání bezpečnému výjezdu z této komunikace. Žádám vás o zjednání nápravy a zahrnutí této parcely do pravidelného plánu údržby.

Dobrý den,posekáme do 10.8.

Číslo:128

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:11.08.16

Stav: Vyřešeno

Rušení nočního klidu Čankovská Norma

Dobrý den,ráda bych požádala o vyřešení problému rušení nočního klidu,které se děje denně v ulici Čankovská z rampy obchodu Norma. Hlud ze zásobování je vždy kolem 23h a 4 a 5h ranní. Opravdu je to pro nás veliký problém,pokud máte okna z ložnice na stranu obchodu. Určitě by šlo zásobovat ve dne a ne v hodinách nočního klidu. Děkuji za pomoc Černá.

V uplynulém týdnu prováděli strážníci namátkové kontroly v uvedených časech, ale žádné porušení zákona nezjistili (rušení nočního klidu). Zároveň jsme kontaktovali vedení prodejny, které přislíbilo nápravu. V případě, že bude k rušení nočního klidu docházet, neprodleně toto oznamte na operační středisko MP, které na místo vyšle hlídku.

Číslo:127

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Zvýšená hladina vodní plochy Lagea, KÚ Rosnice u Staré Role

Dobrý den,

opakovaně upozorňuji za zvýšenou hladinu vodní plochy Lagea. V důsledku vydatných srážek a dlouhodobě ucpaného odtoku z nádrže dochází ke zvyšování hladiny vodní plochy a poté k vyvěrání vody v okolí, viz. foto.

Žádám o zjednání nápravy a odborné posouzení, zda nehrozí v okolí vodní plochy sesuv půdy.

Děkuji za vyřízení,
Roman Kádě

Podnět byl předán na Český rybářský svaz.

Číslo:126

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Poškozený nový chodník z dlažby

Dobrý den. Chtěla bych upozornit na poničení nového chodníčku z dlaždic za Moravou ve St.Roli. Cestu jste nám nedávno renovovali, ale v Moravě se provádí stavební práce a auto, které odváželo stavební sutě, zřejmě najelo až na dlažbu a tu poničilo. Odhadem je prasklých 6-8 ks, ostatní jsou vyvrácené. Předem děkuji. N

Chodník bude opraven do konce měsíce srpna.

Číslo:125

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Vegetace

Dobrý den,
přes dělící ostrůvek na příjezdu ke kruhovému objezdu u archivu již téměř není vidět doleva. Záměr, kouzlo nechtěného? Chtělo by to zkrátit...

Dobrý den, do konce týdne vše upravíme.

Číslo:124

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

hriste jablonova

Dobry den,mam jeden dotaz,jak casto se uklizi detska hriste? A dalsi dotaz,proc kdyz tu o to pecuji Lazenske lesy nazajisti castejsi peci vseho???? Nevim zda teda byl sundan plot schvalne nebo byl ukraden sberaci kovu,ale uz je to skoro mesic co je hriste bez plotu komplet predni strana..dockame se tedy toho,ze zmizi cele hriste nebo bude komplet zrenovovane,diky za odpoved

Dobrý den,všechna DH se uklízejí a případně sekají min 1x týdně.Plot je opakovaně ničen.Řešíme nějakou nerozbitnou variantu.Oprava by měla býti hotova do 15.8.Podobně je to i s plotem na DH Dvořákova ul.Prosíme tímto způsobem občany,kteří by uviděli nějaký vandalismus,ať obratem kontaktují Měs.Policii na tel:156.Děkujeme

Číslo:123

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Zvýšená hladina vodní plochy Lagea, KÚ Rosnice u Staré Role

Opakovaně upozorňuji na zvýšenou hladinu vodní plochy Lagea v KÚ Rosnice.

V důsledku ucpaného odtoku a dlouhotrvajících vydatných srážek dochází k nebezpečnému zvýšení hladiny a vyvěrání spodní vody v okolí.
Viz. foto.

Žádám o zjednání nápravy a o odborné posouzení, zda nehrozí nebezpečí sesuvu půdy či svahu v místě vyvěrání.

Děkuji,
Roman Kádě

Podnět byl předán na Český rybářský svaz.

Číslo:122

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek odpady

V pondělí 1.8. jako obvykle zametali dva pracovníci (muž a žena) chodník v Krymské ulici (Krymská 39). Pečlivě. Poté odešli. Nebylo by možné, aby se také věnovali zatravněné ploše a okolí laviček na druhé straně (za domem Krymská 39) ? Stav zde jako vždy po cikánech, dokládá foto.
S pozdravem a díky PeCha - SVJ Krymská 39

Dobrý den, travnaté plochy uklidíme.Zametači jsou pravděpodobně zaměstnanci f.AVE.Tito se o travnaté plochy a ostatní zeleň nestarají.Vámi avízovaný nepořádek je minimální s ohledem na ostatní lokality města.

Číslo:121

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

Ošetření herbicidem

Dobrý den, dočetl jsem se, že hodláte ošetřovat chodníky na Čankovské herbicidem. Prosím o sdělení, o jaký typ přípravku se jedná, zda berete v potaz přítomnost malých dětí a psů. Možná by stačil jeden člověk s motyčkou a koštětem. Chemie je všude kolem nás až až.

Dobrý den, ve městě kde se pohybují děti a psi používáme schválený certifikovaný herbicid Roundup Biaktiv, který je velmi šetrný a rychle odbouratelný pesticid.

Číslo:120

Nahlášeno:01.08.16

Aktualizace:23.09.16

Stav: Vyřešeno

Ucpaný kanál za domem č.23 v Majakovského ulici

Dobrý den. Žádám Vás o vyčištění zadního traktu domu č 698/23 v Majakovského ulici v Karlových Varech a vyčištění odtokového kanálu. Při větších deštích zde zůstává obrovská louže a dochází k vlhnutí zdiva domu.
Děkuji.

Kanál byl vyčištěn.

Číslo:120

Nahlášeno:31.07.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

parkování

Bydlím v Horově ulici . Jako důchodce mám zaplatit 400.-Kč za parkovací kartu. která nezaručuje parkovací místo. Mimo sobot a nedělí se v této zoně nedá zaparkovat ( Horova,Varšavská,Bulharská,Jugoslávská). Kdo toto mohl schválit? Je to ukázka bezohlednosti arogance vůči nám, voličům. I s kartou bych byl nucen parkovat za poplatek na parkovacích hodinách. To považujete za férové jednání?? Já NE !!!

Podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, může obec pro účely organizování dopravy na území obce v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.
Vymezené úseky místních komunikací jsou vymezeny dopravní značkou P reservé s dodatkovou tabulkou „ „Pro držitele parkovacích karet vydaných MM KV“. Parkovací místa mohou využívat pouze držitelé platné parkovací karty, kteří splní podmínky stanovené pro vydání parkovací karty. Neplatí zde tedy princip bezplatného obecného užívání místních komunikací, který je definován v § 19 výše citovaného zákona.
Vzhledem k tomu, že zpoplatnění parkovacích karet je jedním z nástrojů regulace počtu vydávaných parkovacích karet rada města schválila svým usnesením RM/467/3/16 ze dne 29.03.2016 Podmínky pro vydávání parkovacích karet a svým usnesením RM/467/3/16 ze dne 29.03.2016 Ceník parkovacích karet platný od 1.5.2016.
Cena za parkovací kartu byla stanovena pro Rezidenty (obyvatele s trvalým pobytem a vlastník nemovitosti v oblasti) v roční částce 480 Kč za první vozidlo, což představuje 1,32 Kč za celodenní parkování; cena pro Abonenty („podnikatelé“) v roční částce 2 400 Kč, což představuje 6,60 Kč za celodenní parkování. Platbu je možné provést i pololetně. V Podmínkách pro vydávání parkovacích karet je jasně definováno, jaké doklady a náležitosti musí žadatel předložit a splnit, aby mu byla po zaplacení sjednané ceny vydána parkovací karta.
Pokud se týká vyhrazených parkovacích míst, pak místní poplatek za jedno vyhrazené parkovací místo je stanoven u rezidentů ve výši 3 600 Kč ročně, což představuje tj. 9,86 Kč za jeden den parkování; u abonentů 25 000 Kč ročně což představuje 68,50 Kč za jeden den parkování. To jsou tedy místa, kde je vyhrazené místo označeno pro konkrétní vozidlo nebo firmu. Tento způsob vyhrazeného parkování upravuje § 25 citovaného zákona, kdy silniční správní úřad rozhoduje ve věci ve správním řízení. Rozhodnutí je zpoplatněno částkou 1 000 Kč dle zákona č. 5634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Placení sjednané ceny, tak jak je schváleno radou města, je zavedeno ve všech městech, kde obce využívají zákonného zmocnění k organizování dopravy, a na rozdíl od ostatních měst naše, kde je zpoplatnění již zavedeno, město přistoupilo k tomu kroku po zhruba dvaceti letech bezplatného vydávání parkovacích karet.
Předmětem poplatku je „vozidlo“ a rozdílná sazba je dána využitím vozidla, tj. buď k soukromým účelům, nebo k předmětu podnikání,a věk ani sociální postavení držitele vozidla není zkoumán.
Podle našich stávajících poznatků, poklesl výdej parkovacích karet oproti srovnatelnému období loňského roku z důvodu nesplnění podmínek pro vydání parkovací karty. Tento pokles je pozitivní pro Rezidenty a Abonenty ve vymezeném území, kteří splní podmínky pro vydání parkovacích karet, neboť jím zajišťuje vyšší komfort při samotném parkování.

Číslo:119

Nahlášeno:31.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Naplavený štěrk na vozovce

Po silných deštích v uplynulém týdnu je naplaveno velké množství štěrku a písku na vozovce na obou stranách viaduktu na ulici Mlýnská. Prosím o odstranění.

Naplaveniny byly odstraněny.

Číslo:118

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

.

dobrý den mohlo by se prosekat křoví vedle závory u hřbitova v Doubí ? děkuju

Dobrý den,keře ořežeme do konce tohoto týdne společně s Jánošíkovou ulicí.

Číslo:117

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Viadukt v Mlýnské

Dobrý den, píšu jménem rodičů, kteří bydlí v ulici Mlýnské těsně poblíž železničního viaduktu (tzv. myší díra mezi ulicí Dlouhou a Mlýnskou). V nedávné době byl viadukt opravován, přičemž byla zasypána strouha vedoucí od mostu k řece. Stavební dělníci byli dokonce k znovuvyhloubení strouhy vyzváni, ale neučinili tak. Tato strouha z blízkého kopce odváděla vodu, která nyní při prudkém dešti stéká po silnici dále až k pozemku rodičů. Opakovaně jim vyplavila garáž, která je pod úrovní silnice, což se dříve nestávalo. Prosím o prošetření a případnou nápravu této záležitosti.

Naplaveniny byly odstraněny.

Číslo:116

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:24.08.16

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce chodniku

Dnes, 29.7.2016 mela byt hotova rekonsrukce chodniku v Severni ulici a svete div se, hotovo neni. Zadavatel rekonstrukce je Statutarni mesto Karlovy Vary a opravu provadi firma KV Realinvest. Zacatek rekonstrukce probihal skvele a rychle (prvni tyden)! Ale za poslednich cca 20 dni jsem u tohoto chodniku nevidel ani ruku ani nohu a ani zadne oznameni, proc prace stagnuji a kdy bude polozena dlazba. Mesto jako zadavatel by si mel sve investice vice hlidat. Doufam, ze Realinvest bude platit pokutu z prodleni, protoze nas uz nebavi si do baraku nosit na botach piskoviste. Dekuji

Chodník byl opraven 5 dní po termínu. Bylo vyčísleno a odečteno penále z prodlení dle SoD.

Číslo:115

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Prorostlé chodníky

Dobrý den,
děkuji za obyvatele sídliště Konečná – Severní - Sibiřská za posekání zelených ploch. K dokonalosti by bylo potřeba odstranit prorůstající trávu u obrubníků , z dlážděných chodníků a schodiště u knihovny. Některé chodníky jsou téměř zelené, prorostlé trávou a velice nebezpečné při deštivém počasí.
Děkuji Alena J.

Dobrý den,příští týden dosekáme Tuhnice a Bohatice a hned po té půjdeme dosekat Čankovskou.Chodníky a cesty ošetříme herbicidem.

Číslo:114

Nahlášeno:28.07.16

Aktualizace:29.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání

Vše je hotové děkuji a přeji hezký den Burza

Reklamace nudělané práce

Tak to vypadá dnes 26.7.!!!!!! Děkuji za neodvedenou práci. Cesta k Nádražáku Dobrý den, dnes 4.72016 stále není hotové!!!!! Vančurova ulice asi pžed týdnem, ale cesta vesele zarůstá. Děkuji za nápravu. Dobrý den, kdy se bude sekat tráva kolem ulice Vančurova??? Je možné při té příležitosti prosekat silnici z ulice Vančurova k zahrádkářské kolonii u Nádražáku jako loni??? Při průjezdu k zahrádkám horzí poškrábání auta. Pokud ano, posekat pouze trávu kolem cesty ne okrasné keře u druhé zahrádky jako loni. Děkuji Burza Dobrý den,tráva je již posekaná a cestu k rybníčku posekáme příští týden do 10.6.15. Dobrý den,obratem posekáme do konce tohoto týdne.
Dobrý den,naši zaměstnanci místo cesty k“ Nádražáku“ posekali a ořezali Nádražní stezku.Hned zítra vše dáme do pořádku.

Číslo:113

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:23.08.16

Stav: Vyřešeno

Oprava dešťového svodu

Dobrý den,
mohu Vás poprosit o předání žádosti o opravu dešťového svodu na ŘSD? Jedná se o parkoviště u kauflandu.
Při skládání nákupu v dešti dostáváme pravidelně spršku :)
Moc děkuji

Předáno na ŘSD.
Dobrý den,
na Vami nahlášených 2 závadách na našem mostě u Kauflandu se již pracuje.
Závady byly odstraněny.

Číslo:112

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

"Ubytovna nad Vyhlídkou" - stále neodpovězeno

Dobrý den, stále nebylo odpovězeno na dotaz. Upozorňuji, že se z ubytovny začíná stávat rujna!!! Má rozbitá okna a povalují se okolo ní odpadky.
Dotaz na stav ubytovny nezodpovězen. Domu se město patrně již dávno zbavilo, i když má svoji historii. Podle mých informací ji nechal postavit von Lutzov jako vilu Hubertusburg v 19. st. Před cca 30 lety tam byl funkční domov důchodců, pamatuji se, jak se vyhřívali na sluníčku. A dnes, díky nerozumnému nakládání města s majetkem, tam brzy bude ruina.. v těch krásných lesích pod Třemi křížemi. Ach, ach.

Objekt není majetkem SMKV , jedná o soukromý majetek.

Číslo:111

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Úprava zeleně - křoví

Dobrý den, prosím o úpravu zeleně (keře, nahlé větve...) z podchodou pod průtahem směrem k bývalé hudební škole v dolní části Bohaticích. Děkuji!

Dobrý den,zrovna upravujeme keře po celé délce cyklostezky od Dalovic až po OC Varyáda.Vámi poptávaná lokalita bude upravena do konce tohoto týdne.

Číslo:110

Nahlášeno:26.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Reklamace nudělané práce

Tak to vypadá dnes 26.7.!!!!!! Děkuji za neodvedenou práci.

Cesta k Nádražáku

Dobrý den, dnes 4.72016 stále není hotové!!!!! Vančurova ulice asi pžed týdnem, ale cesta vesele zarůstá. Děkuji za nápravu. Dobrý den, kdy se bude sekat tráva kolem ulice Vančurova??? Je možné při té příležitosti prosekat silnici z ulice Vančurova k zahrádkářské kolonii u Nádražáku jako loni??? Při průjezdu k zahrádkám horzí poškrábání auta. Pokud ano, posekat pouze trávu kolem cesty ne okrasné keře u druhé zahrádky jako loni. Děkuji Burza Dobrý den,tráva je již posekaná a cestu k rybníčku posekáme příští týden do 10.6.15.
Dobrý den,obratem posekáme do konce tohoto týdne.

Dobrý den,naši zaměstnanci místo cesty k“ Nádražáku“ posekali a ořezali Nádražní stezku.Hned zítra vše dáme do pořádku.

Číslo:108

Nahlášeno:26.07.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

chodník od přechodu u Solivárny směrem k dolnímu nádraží

povrch chodníku je ve velmi špatném technickém stavu,(ve Varech asi nejhorší) nelze ho přejet na kole, s kočárkem, s kufrem aniž byste něco neutrhli, nevyklepali, v nejlepším případě nevytřásli duši z dítěte.

Opravy chodníků ve městě probíhají postupně dle přidělených finančních prostředků, dle nově vzniklých havarijních stavů s vyšší prioritou, dle rozsahu poškození a dle zařazení do evidence nutných oprav. Požadovanou opravu jsme zaevidovali. K podnětu považujeme za nutné sdělit, že dle zákona o silničním provozu mohou jet na kole po chodníku pouze děti mladší 10 let.

Číslo:107

Nahlášeno:25.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Nedostatek #95

Dobrý den,
urguji úpravu zeleně v křižovatce ulic F.X. Šaldy a U Trati (za severní hranou pozemku 461/18). Při výjezdu vlevo opravdu není dobře vidět směrem k mostu...
Pokud by sem někdo jel, dovolil bych si požádat o posekání metrových bodláků na ostrůvcích zeleně mezi lipami.

Děkuji

RR

Dobrý den,zeleň upravíme do konce tohoto týdne.