foto

Studie revitalizace vnitrobloku Družstevní

TATO ZPRÁVA JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ. POSLEDNÍ STAV JE NA https://mmkv.cz/cs/aktuality/vnitroblok-druzstevni-svobodova-2021.

 

V návaznosti na dříve provedené úpravy veřejných prostranství ve Staré Roli a na základě podnětů obyvatel prostoru mezi ulicemi Družstevní, Hlávkova, Závodu Míru a Svobodova na řešení neuspokojivého stavu zdejšího vnitrobloku město zadalo zpracování návrhu, jak tento prostor vhodně upravit. Návrh měl především zohlednit parkování, oživení zeleně a parkové úpravy prostoru, zlepšit stav komunikací, navrhnout doplnění mobiliáře, navrhnout co se stávajícími pergolami a zídkami. 

Návrh byl zpracován v několika variantách, varianta číslo 3 byla na základě projednání s dopravní policií zvolena jako vyhovující. Zpracovaný návrh nyní město zveřejňuje, aby k němu obyvatelé vnitrobloku mohli dodat případné připomínky, ty akceptovatelné budou zapracovány do projektové dokumentace úprav vnitrobloku. 

Prosíme o zaslání připomínek do 31. 1. 2017 na adresu

 

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic
Moskevská 21
361 20  Karlovy Vary

 

Kontaktní osoba ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic, https://mmkv.cz/cs/odbor-rozvoje-investic.

Aktualizováno – duben 2017

Po diskusi s veřejností obývající okolí vnitrobloku byly projektantem zapracovány náměty a připomínky k původním návrhům projektu. Výsledná finální varianta nese pořadové číslo 5 a její studie je zveřejněna níže.

 

Aktualizováno – srpen 2018

V pondělí 27. 8. 2018 se konalo pracovní setkání k výběru vhodné varianty revitalizace vnitrobloku. Prezenční listina je v níže uvedených podkladech.

Byla potvrzena varianta č. 5 pro kterou bude následně zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení. Stavba je zařazena v návrhu rozpočtu pro rok 2019.

Návrh revitalizace vnitrobloku Družstevní - Hlávkova - Závodu Míru - Svobodova

Studie výsledné varianty č. 5