Studie vnitroblok

Vnitroblok Družstevní a Svobodova 2021

Po projednání a zapracování stanovisek dotčených orgánů státní správy byla zpracována konečná verze dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení revitalizace vnitrobloku Družstevní a Svobodovy ulice ve Staré Roli. 

Předmětem revitalizace je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch sloužících jako obytná zóna. Budou vytvořena nová parkovací místa, nové cesty pro chodce a nové dětské hřiště. Stávající betonové panely budou vybourány. Pojížděný chodník bude z dlažby, parkovací zálivy ze zatravňovací dlažby a komunikace bude mít asfaltový povrch. Obrubníky budou betonové. Dojde k úpravě veřejného osvětlení a budou provedeny rovněž sadové úpravy.

Předpokládané náklady: 3,4 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: do 21 týdnů ode dne předání staveniště