Registrované partnerství v ČR

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel - pracoviště: MATRIKA

3. patro, kanceláře č. 308

telefonní kontakt: 353 151 281, 353 151 145

Od 1.3.2021 platí zákaz volného pobytu a pohybu osob na území okresu. Tento zákaz se nevztahuje na prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství.  Obřadu se může zúčastnit maximálně 15 osob. Do tohoto počtu je nutné zahrnout i matrikářku, fotografa, tlumočníka apod.  Zúčastněné osoby nemusí mít při obřadu a při pořízení společné fotografie žádný prostředek ochrany dýchacích cest.

V ostatních případech musí mít respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest, např. zdravotnickou obličejovou masku (vždy bez výdechového ventilu, s účinností alespoň 94 % dle příslušných norem - FFP2, KN95).  

Tato povinnost se vztahuje jak na vnitřní prostory staveb, tak i na všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce.

Mimo zastavěné území obce je povinnost nosit výše uvedený prostředek ochrany dýchacích cest v případě, že se na stejném místě a ve stejný čas nachází alespoň 2 osoby, které od sebe nemohou být vzdálené více jak 2 metry, pokud nejde výlučně o členy domácnosti.  

Dotazník ke vstupu do registrovaného partnerství a další podrobné informace k řešení životní situace jsou k dispozici v záložkách uvedených níže. 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Věra Ježková

Poslední aktualizace: 8.4.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám