Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:183

Nahlášeno:02.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Bio popelnice

Nevím jestli někteří občané vědí nač používat Bio nádoby.

Ano, máte pravdu, jedná se o neukázněnost občanů, ale toto město není schopno nijak řešit.
Děkujeme za Váš podnět a fotoukázku, třeba to některé občany trkne a budou separovat správně.

Číslo:182

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

LIbušina

Dobrý den,
realizace přechodu v Libušině byla bezpochyby dle platné legislativy, prakticky je to paskvil a dělící čára je mimo osu komunikace. To vytváří klín, který vede k nárazům pravým kolem o nový obrubník. Pokud si někdo najede z protisměru (tj. směrem k Imperialu) a ťukne si v lepším případě jen zrcátkem, v horším případě předkem auta čelně s protijedoucím, jak to bude DI posuzovat? Čáru nechte zbrousit, přestříkat a udělat novou, pokud je to trochu možné. Zase takový náklad ve srovnání s celkovým výdajem města na nový přechod to nebude.

Díky

Úprava VDZ nebyla realizována z důvodu klimatických podmínek a harmonogramu prací provádějící společnosti. Změna bude realizována v příštím roce.

Číslo:181

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

Drahovice kruhová křižovatka

Děkujeme, že jste tak pečlivě zabezpečili stromy obložením na stavbě důležité kruhové křižovatky u školy Komenského. Uniklo však pozornosti odborníků, že kopáním a povrchovou úpravou budou kořeny stromů narušené, a to včetně památného stromu. To nikoho pravděpodobně netrápí - to není vidět. Také díky za veselou hru Bobříka odvahy - v lokalitě kolem rozvodny nefunguje pouliční osvětlení.

Pro provedení stavebních prací bylo nutné provést odstranění některých keřů a pokácení stromů. Ostatní, které v této lokalitě zůstaly, a byly zasaženy stavebními pracemi, budou tyto ošetřeny a zároveň bude zajištěn zdravotní prořez. Zároveň bylo nutné demontovat některé stožáry VO, které budou nahrazeny novými.

Číslo:180

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Odvoz tříděného odpadu, Východní 556/4a-559/6b

Dobrý den, prosím, pokud do Vašich kompetencí spadá i otázka tříděného odpadu, požádal bych vás rád o pomoc. Po několik týdnů přetéká kontejner na plasty, stojící poblíž domu Východní 556/4a-559/6b. Je mi nepochopitelné, že když už se konečně lidé třídit odpad naučí, jsou nakonec nasměrováni k běžným kontejnerům - a to právě s odpadem, který zatěžuje životní prostředí nejhůře. Nedaleko domu navíc vzniká nepořádek, část odpadků vypadne sama, někteří lidé prostě odloží odpadky ke kontejneru na chodník.
Prosím, pokud tyto otázky přímo neřešíte Vy, požádal bych o zpětnou informaci - pokusil bych se kontaktovat EKO-KOM.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

Dobrý den,

dle sdělení svozové společnosti nebylo možné v poslední době několikrát provádět pravidelné svozy v důsledku špatně parkujících vozidel mimo parkovací stání. Vzhledem k dennímu plánu svozu nemůže řidič čekat, až nevhodně parkující vozidlo uvolní průjezd. Dnes se pokusí stanoviště vyvézt.

Číslo:179

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Stav komunikace - Východní ulice

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych Vás požádat o opravu díry v silnici, která se nachází cca 10 m po sjezdu ze Staré Kysibelské do Východní ulice v KV Drahovicích. Díra se objevila během jara letošního roku, od té doby se neustále zvětšuje/prohlubuje. Díky její opravdu "výhodné" poloze uprostřed rozcestí před křižovatkou, kde se navíc denně pohybují stovky lidí, je místo nebezpečné. Každý řidič se pochopitelně soustředí, aby v ní nenechal kolo - o to méně pozornosti mu zbývá na další auta (chodce), pohybující se v tomto úzkém místě.
Předem děkuji, posílám 3 fotografie.
S pozdravem,
M.Tišler

Opraveno.

Číslo:178

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Znovu zastávka u Dolního nádraží.

Před 2 dny jsem vám zaslala fotku nepořádku na zastávce měst.autobusů u Dolního nádraží, odpověď zatím je : Řeší se.----Od té doby se změnilo jen to, že nepořádek je ještě větší ( viz foto) a u lavičky na zastávce přibyly láhve od alkoholu. Zřejmě v noci na zastávce táboří bezdomovci. To je Městská policie, která má k této zastávce ze své služebny jen pár kroků, v noci při svých objížďkách Tuhnic nevidí ??-Nechápu také, co je tak složitého na vyřešení nepořádku na zastávce, kde se na toto krásné zákoutí denně musí dívat spoustu lidí.

Dobrý den,zastávku obratem uklidíme.

Číslo:177

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

V posledních Radničních listech je nepatrný článek (4 řádky) o plánovaném dvou denním uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích. Nešlo se dohodnout, aby uzavírka byla o prázdninách nebo alespoň přes sobotu a neděli. Uzavírka 28. 9. a 29. 9. mi připadá vzhledem k vytíženosti Západní ulice špatně naplánovaná, bez ohledu na to, že 28. 9. je státní svátek.
Nejvíce to odnesou Rybáře, a děti školou povinné, které nestihnou zvonění, zejména ze ZŠ Poštovní.

Termín provedení rekonstrukce železničního přejezdu byl dlouho připravován a nejméně bolestné je to v tomto období.
O víkendu ( neděli ) bohužel realizace není možné provést, protože, by provádějící firma nedostala potřebný materiál - asfaltobetonou směs.
Proto byl domluven jeden den, kdy je svátek, není a nebude takový provoz a bohužel druhý den musí být všední den, tak aby bylo možno přivézt potřebný materiál na zpětnou obnovu povrchu komunikace.
Občanů se to dotkne pouze jeden pracovní den a to 29.9, což se domnívám , že vzhledem k nutnosti opravy železničního přejezdu budeme muset všichni vydržet, nejenom rodiče dětí školou povinné, ale všichni, kteří mají v dané lokalitě pracoviště nebo bydliště.

Číslo:176

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Výkop a parkoviště ve Vítězné ulici

Dobrý den
Již téměř dva měsíce hyzdí Vítěznou ulici výkop, na kterém se pracovalo všehovšudy dva dny a teď se již 7. týden kolem nic neděje. Výkop znesnadňuje výjezd z parkoviště v proluce mezi domy Vítězná 31 a 29. Auta tak parkují na opačné straně, než bylo původní parkoviště vyznačeno a komplikují přístup do domu Vítězná 31. Někdo navíc odstranil dopravní značku, která původní parkoviště označuje. Prosím o nápravu.

Dobrý den, jelikož se nám až teprve nyní podařilo vypátrat viníka, který způsobil výkop v ulici Vítězná, řešíme tento problém s ním. Jedná se o RWE – plynárny, se kterou bude zahájeno správní řízení, jelikož došlo k porušení silničního zákona, kdy správce inženýrské sítě má povinnost do tří dnů ode dne vzniku havárie , jakýkoliv zásah do komunikace nahlásit správci komunikace, což se v tomto případě nestalo.
Jednání pokračují a budeme se snažit, aby byla havárie co nejdříve odstraněna a povrch komunikace byl uveden do původního stavu.

Číslo:175

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:01.09.16

Stav: Vyřešeno

Libušina

Dobrý den,
neměla by při úpravě tvaru křižovatky v Libušině ulici logicky následovat i oprava vodorovného značení? Ve směru od Imperialu došlo k zúžení šíře vozovky, bílá dělící čára je ovšem na původním místě a nejeden řidič má díky této tradičně "povedené" úpravě možnost neplánovaně navštívit servis a nechat si znovu nastavit geometrii přední nápravy. Důkaz již máte otisknutý na novém obrubníku. Zúžit komunikaci právě v tomto místě je s ohledem na průjezd autobusů je nápad hodný poklepání si na čelo. Přechod je opět vlepený do křižovatky tak, že když řidiči vběhne na přechod dítě a on zprudka zabrzdí, může se vsadit, že mu někdo přistane v kufru. Kterému odborníkovi můžeme se srdce poděkovat za návrh a bát se jeho dalších výtvorů?

Přechod pro chodce v ulici Pražská silnice byl realizován na základě projektové dokumentace, která byla odsouhlasena všemi dotčenými orgány.

Číslo:174

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Ulice Svahová, Krále Jiřího

Dobrý den, opakovaně žádám o vyznačení parkovacích stání v parkovacích zonách těchto ulic vodrovným značením podélné stání. Něco již bylo označeno ve Svahové ul./ šikmé stání/ , ale nebylo dotaženo, čemuž nerozumím.
Někteří řidiči by zřejmě chtěli parkovat tzv. nárazník o nárazník a otloukat vozy ostaní, když už mají svoje autíčko již otlučené.
Blíží se nám volby a spokojenost voličů bude také rozhodovat...

Nejdříve musí být obnoveny všechny přechody pro chodce, důležité křižovatky a závady, které jsou hlášeny PČR – DI Karlovy Vary a musí být odstraněny z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Následně dle zbývajících finančních prostředků bude postupně prováděno vodorovné dopravní značení dle požadavků občanů.
Předem však upozorňujeme, že po provedení parkovacích stání dle ČSN dojde k úbytku parkovacích míst (základní šíře stání, odstup od jednotlivých vozidel, nutný prostor pro výjezd vozidla z parkovacího stání, vjezdu, apod). Z tohoto důvodu zpravidla i sami občané dávají přednost parkování dle svého citu a místních zvyklostí, tak aby nedocházelo k úbytku možností k parkování.

Číslo:173

Nahlášeno:30.08.16

Aktualizace:30.08.16

Stav: Vyřešeno

odstranění sloupků na cyklostezce - díky

Ráda bych poděkovala za odstranění sloupků na mostě- cyklostezka v Čankovské ulici směr Stará Role, je to velmi příjemné nemuset se už vyhýbat, více prostoru je vítáno. Přikláněla bych se za odstranění těchto sloupků i na cyklostezce ve Staré Roli - mostek před nádražím..... děkuji Alena B.

Sloupky byly odstraněny pouze z důvodu probíhajícího závodu v triatlonu.
V nejkratší době budou opět nainstalovány.
Tyto sloupky se umisťují z důvodu neukázněnosti řidičů osobních a nákladních vozidel, je jim tak zabráněno vjíždět na cyklostezky.

Číslo:172

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:30.08.16

Stav: Řeší se

zastávka U Dolního nádraží

Takto to dnes ráno vypadalo na autobusové zastávce u Dolního nádraží.

Číslo:171

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:08.12.16

Stav: Vyřešeno

Codník v Lidické ulici

Vážení,
před SVJ Lidická 65 - 79 byl vybudován nový chodník.
1. Celý chodník je výrazně užší a výrazně nad okolním terénem. Je třeba vzniklé prostory dosypat zeminou tak, aby byl srovnán celý terén až po nově vzniklý chodník.
2. Stavební firma zničila trávník mezi parkovištěm a chodníkem, používaný materiál pouze rozhrnula po stávajícím trávníku, který je zničen.
3. Dlažba nově vzniklého chodníku se na několika místech již propadá, zejména před vchodem 73, kde hrozí vznik úrazu.

S pozdravem J.Chmelík

Zemina byla dosypána. Propad dlažby u vchodu č. 73 byl opraven.
Pod podestou nemovitosti Lidická 73 jsou hlodavci, které poškození chodníku způsobily. Deratizaci by si měl řešit vlastník objektu.
Pod podestou nemovitosti se nacházejí hnízda hlodavců, kteří následně „podnorovávají“ chodník. Zástupce SVJ byl na tuto skutečnost upozorněn. Dlažba bude opětovně vyrovnána.
Pokud však nedojde k deratizaci přilehlé nemovitosti, budou se propady v chodníku opakovat.
Sadové úpravy byly dokončeny.

Číslo:170

Nahlášeno:29.08.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

nezodpovězený dotaz

Prosím o zodpovězení dotazu č. 163 + 164. Děkuji

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.
Plochy byly doasfaltovány.

Číslo:170

Nahlášeno:25.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Reakce na Hřbitov St. Role

Děkujeme za poksekání dokonalá práce, stejně jako vše V.K. viz. přiložené foto

Dobrý den, tráva po dosekávkách bude pohrabána příští týden.

Číslo:169

Nahlášeno:25.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Cyklostezka mezi Ostrovským a Drahovickým mostem.

Dobrý den,
přebujelá vegetace mezi Ostrovským a Drahovickým mostem brání bezpečnému obousměrnému pohybu osob. Je nutné přejíždět do "protisměru", výhled je často zakryt.

Cyklisté děkují za nápravu.

Dobrý den,keře upravíme během příštího týdne.

Číslo:168

Nahlášeno:24.08.16

Aktualizace:14.10.16

Stav: Vyřešeno

Odpadkové koše Kollárova ulice

Dobrý den, od té doby co je uzavřena křižovatka Kollárova-Blahoslavova-Stará Kysibelská kvůli výstavbě kruhového objezdu se nikdo neobtěžuje vysypávat koše nad školou J.A.Komenského. Jsou plné a hlavně ten nejblíže náměstí K.Sabiny vypadá vážně dost odpudivě. Pytlíky s psími exkrementy položené na koši, poházené kolem koše. Fuj. Mohl by se někdo postarat o nápravu?

Nepořádek byl uklizen, koše byly vyvezeny.

Číslo:167

Nahlášeno:23.08.16

Aktualizace:18.10.16

Stav: Vyřešeno

Hřbitov Stará Role - ostuda!!!

Dobrý den, dnes jsem byl opět na hřbitově ve St. Roli už 14 dní bylo možné posekat trávu a nic se neděje. Roční poplatky nejsou zrovna malé. A ty rozvalené zdi, nic se neopravuje. Pokud tam bydlí nějaký člověk jako správce, kupte mu sekačku a může sekat každý týden. Tudíž prosím o posekání trávy. A info zda do 10 let proběhne nějaká oprava zdí a terénu. Je to opravdu ostuda!!! Děkuji a přeji hezký den K.B.

Dobrý den,kosení ve St.Roli proběhlo ve dnech 23.-24.8.Byla to již 4 seč.Pracovník, který bydlí na hřbitově není zaměstnancem podléhající Hřbitovní správě a tudíž se o péči o zeleň nestará.Zaměstnanci HS dělají mnoho jiných činností spojených se správou všech hřbitovů a kremace.O stavu zdi víme a hledáme finanční prostředky na její opravu.Předběžný rozpočet činí min 1 milion Kč.Opravu plánujeme v příštích letech v závislosti na financích.Hřbitovní poplatky máme jedny z nejmenších v ČR.

Číslo:166

Nahlášeno:23.08.16

Aktualizace:18.10.16

Stav: Vyřešeno

park Balbínova ulice

přimlouván se za tento malý park - potřeboval by prořezat keře a odstranit plevel popř. poházený nepořádek a " osvobodit " osvětlení ze zeleně vzrostlých stromů v této ulici

Dobrý den, úpravu parčíku provedeme v průběhu září 2016 a zimy 2016 – 17.

Číslo:165

Nahlášeno:23.08.16

Aktualizace:18.10.16

Stav: Vyřešeno

sekání trávy

Žádáme o posekání trávy kolem DPS Severní 5, KV. děkujeme obvyvatelé

Dobrý den,posekáme do konce týdne v rámci kosení sídliště Čankovská.

Číslo:164

Nahlášeno:23.08.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

stezka

- vkládám foto k mému předchozímu příspěvku pro představu. Děkuji

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.
Plochy byly doasfaltovány.

Číslo:163

Nahlášeno:23.08.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Dotaz

Dobrý den, rád bych se zaptal za obyvatele Dlouhé ulice ve Staré Roli, kdy město plánuje dokončení stezky za domy - průchod mezi ulicema Příčná a Luční.
Dříve jsme mohli používat vstupy na naše pozemky což již několik let nelze. Proč když zpustíte nějakou akci tak jí v polovině ukončíte s tím, že v plánu je brzké dokončení a následujících několik let se nic neděje, ptám se tedy proč a kdy bude stezka dokončena. Letos na jaře byla v jedné čássti vysypána drť, proč došlo k vyplnění prostoru jen z jedné strany a né i z druhé? Proč neuděláte pásy asfaltu po obou stranách a po celé délce této stezky? Jsme také obyvatelé toho města, nic po vás nechceme ani nijak neotravujeme, ale toto nás opravdu štve.... Sdělte nám tedy, prosím, konkrétní termín místo opakujícího se sdělění, že stezku evidujete v plánu nutných oprav a že v tomto roce nejsou finanční prostředky pro její dokončení. Děkuji Pavel R.

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.
Plochy byly doasfaltovány.

Číslo:162

Nahlášeno:22.08.16

Aktualizace:14.10.16

Stav: Vyřešeno

psí sáčky

Dobrý večer,
chci se zeptat na psí sáčky,u školy J.A.Komenského už dlouho nejsou....šlo by je doplnit děkuji

Sáčky byly doplněny.

Číslo:161

Nahlášeno:22.08.16

Aktualizace:30.08.16

Stav: Vyřešeno

Závada schodů

Dobrý den, v důsledku uvolnění podstupnice 1. schodišťového stupně, je tento stupeň uvolněný natolik, že denně zde několika lidem hrozí pád ze schodů. Jedná se o schodiště před LÚ Tosca na Moravské ul. v KV, v blízkosti kostela. Vzhledem k tomu, že zde prochází denně i spousta starších lidí, je pouze otázkou času, kdy by si zde někdo mohl způsobit nepříjemné zranění v důsledku pádu na těchto schodech.
Děkuji, Z. Maloušek

Opraveno.

Číslo:160

Nahlášeno:21.08.16

Aktualizace:24.08.16

Stav: Vyřešeno

Poděkování

Dobrý den, děkujeme za opravený chodníček za Moravou ve St.Roli. Jen jsem se chtěla zeptat, jestli by nebylo vhodné na začátek a konec chodníku zabetonovat jeden nebo dva kolíky ( zátarasy), aby tam auta už nevjížděla a tato situace se neopakovala. Předem děkuji. Náprstková

Sloupky se osazovat na místo nebudou. Dle sdělení VAK je nutné nechat toto místo přístupné pro techniku.

Číslo:159

Nahlášeno:21.08.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Poškozená komunikace ve Staré Roli, sjezd s ulice Závodu míru do ulice Dlouhá

V loňském roce byla provedena rekonstrukce chodníků ve Staré Roli. Sjezd do ulice Dlouhá byl vynechán a bylo mi řečeno že bude opraven později, to se nestalo. V místě sjezdu byl asfalt porušený a teď se tam vytvořila díra na polovinu sjezdu o hloubce nejméně 10cm, je to o podvozek auta, mám tam garáž a jezdím tam denně. S pozdravem Rott Vladimír

Již cca dva měsíce opraveno.

Číslo:158

Nahlášeno:19.08.16

Aktualizace:23.08.16

Stav: Vyřešeno

cenzura

proč nezveřejnujete všechny články !!!

Zveřejňují se články týkající se této agendy – závady a nedostatky.

Číslo:157

Nahlášeno:19.08.16

Aktualizace:13.10.16

Stav: Vyřešeno

Úprava zeleně

Dobrý den, reaguji na odpověď z tohoto týdne. U podchodu na cyklostezku v dolní části Bohaticích odpadky uklizeny nebyly a okrasné křoví naproti zkráceno také nebylo. Děkuji za Vaši ochotu.

Dobrý den,omlouváme se a obratem zítra vše uklidíme a keře upravíme.

Číslo:156

Nahlášeno:18.08.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Černá skládka Sokolská ulice - Doubí

Dobrý den, asi před dvěma měsíci si majitel garáže (první garáž v řadě garáží- zelené dveře) v Sokolské ulici opravil střechu. Materiál ze staré střechy (ipu, staré dveře dříve sloužící jako překlady, ...) odložil na trávník před garážemi a do dnes je neodklidil. Jedná se o garáže za Hospůdkou u Zámečku směr hřiště Liapor.

Dobrý den, 8. 11. bylo uklizeno.

Číslo:154

Nahlášeno:17.08.16

Aktualizace:06.12.16

Stav: Vyřešeno

ulice nákladní

dobrý den,prosím nešlo by něco udělat cestou od pošty depa k naakladní 25,
1,nový chodník
2,koše není tu žadný koš
3,uklid chodníku a travníku neustale nepořádek
4,co takhle sem dat lavičku pro starší lidi aby si odpočinuli
5,nějak domluvit české poště -hlavně řidičum aby začali jezdit slušně, člověk se bojí přejit ,jezdí jak blazni někteří

předem děkuji za kladnou odpověď

Dobrý den,úklid provedeme a v okolí upravíme zeleň.Instalaci lavičky nedoporučujeme z důvodu obsazení bezdomovci.Chodník byl provizorně opraven.