Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:106

Nahlášeno:25.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Časté rušení nočního klidu

Dobrý den, prosím bylo by možné více dohlédnout na noční klid v ulici Sibiřská a blízkém okolí ? V noci o víkendu i v týdnu chodí kolem našeho panelového domu ( Sibiřská 853/3) spoustu podnapilých lidí, kteří nerespektují noční klid. Děkuji Petra Mikešová

Dobrý den, paní Mikešová,

Váš podnět předáme hlídce k namátkovým kontrolám. Není však v našich silách zajistit permanentní kontrolu jediné lokality. Doporučuje v případě páchání protiprávního jednání kontaktovat městkou policii nebo Policii ČR.

Číslo:105

Nahlášeno:23.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Meandr Ohře mola

Dobrý den, bylo by možné zpřístupnit mola postavená u meandru Ohře? Je škoda, že se nedají použít když už tam jsou postavená, ale přebrodit se džunglí kopřiv si každý dobře rozmyslí.

Dobrý den,do konce týdne mola vysekáme.

Číslo:104

Nahlášeno:22.07.16

Aktualizace:22.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy-poděkování

Dobrý den, právě jsem se od sousedky dozvěděla, že dnes již byla vysoká tráva před domem na náměstí V. Řezáče 6 a 8 dosekaná křovinořezem. Velice Vám děkujeme.

Číslo:103

Nahlášeno:22.07.16

Aktualizace:22.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy na svahu před domem

Dobrý den, bylo by možné dosekat trávu křovinořezem před domy na náměstí V. Řezáče č.6 a 8 ? Traktůrkem je posekaná pouze rovná část pozemku a na svahu zůstává vysoká tráva. Děkuji

Číslo:102

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:01.09.16

Stav: Vyřešeno

Krajnice u křižovatky Sokolovská/Nákladní

Dobrý den, za odbočkou z kruhového objezdu ve směru do Nákladní ul. ze Sokolovské ul. je rozbitá krajnice. Obrubník nebezpečně vyčnívá. Až někdo projede blízko chodníku, prorazí si kolo. Naproti bazaru U viaduktu. Děkuji. V. Kakrda

Opraveno.

Číslo:101

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:12.09.16

Stav: Vyřešeno

úprava cyklostezky

Zdravím, mezi bývalým zimním stadiónem a McDonaldem/lidl je kousek cyklostezky, která začíná u kruhového objezdu a končí u podchodu pod dálnicí. Je to cca 50m... V tomto úseku je velmi nepraktické chodit , když naproti vyjede cyklista, protože ten automaticky odbočí na zámkovou dlažbu pro chodce místo toho štěrku, na kterém by měl správně jet. V případě upozornění cyklisty je chodec povinen obávat se ústní či ruční konzultace. Velmi komplikovaný vzniká střet - chodec, kočárek, pes a cyklista....
Děkuji za nápravu třeba i za rok.
Řeháková

Tento podnět byl projednán s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
Vámi uváděný úsek je v současné době označen dopravními značkami C10a (Stezka pro chodce a cyklisty dělená). Dle sdělení PČR je toto zcela dostačující zejména na okolní návaznosti chodníků a stezek pro cyklisty. Již z tohoto značení vyplývá, že každý (chodec i cyklista) by měl užít „svého“pruhu. Toto vyplývá i přímo ze zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., §53, čl. 5 a §57 čl. 6. Chodec tedy nesmí ohrozit cyklistu v pruhu pro cyklisty a zároveň cyklista nesmí ohrozit chodce v pruhu vymezeném pro chodce.

Bohužel tento požadavek vyřešit nelze. Je založen a ohleduplnosti a respektování dopravního značení chodci a cyklisty v daném úseku.

Číslo:100

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

MEANDR

v areálu Meandr na hřišti vystupují ze země kovové úchyty .

Dobrý den,co nejdříve to dáme do pořádku.

Číslo:99

Nahlášeno:19.07.16

Aktualizace:19.07.16

Stav: Vyřešeno

psí výkaly

Kypí mi krev v těle když jdeme na procházku a musíme dávat pozor abychom nešlápli do h.... Povalují se všude kam se podíváte. Když psíčkaře upozorníte aby h.... sebral mnohý je na vás ještě vulgární, uvedu dva případy z mnohých - když jsem psíčkaře na toto upozornil, jeho odpověď byla že za psa platí nechť se o toto postará město - U nás z vedlejšího domu vyběhne vždy asi 12tileté děvče a na trávníku dělá tak zvané hvězdy, jaké bylo její překvapení když ji mezi prsty projelo iiž zmíněné h.... Myslím že psíčkaři kteří značně znečišťují a ničí hodnoty města(zmíněné exkrementy, počůrané a rozpadávající rohy domů, mapy na zdech od moči, rezavějící stožáry a sloupy, rezavějící okrasné dřevin od moči a další) myslím že poplatek za psa je velice nízký, měl by být minimálně 4 - 5 krát vyšší je to můj názor. Děkuji za pozornost. Jarda M.

Problematika chovu psů v městských aglomeracích je široká, složitá a všemi viditelná. Vnímání poplatků ze psů bývá nesprávné. Nejedná se o platby, za které by obec měla povinnost například zajišťovat pro vlastníky psů sáčky, či zajistit psí záchodky. Pro výši poplatku není rovněž směrodatné, kde vlastníci psů své „miláčky venčí“. Jde jednoznačně o místní daň z chovu psů, která v českých zemích byla zavedena již v roce 1867. Podle současného českého právního řádu jsou daně a poplatky příjmem státního, v našem případě obecního, rozpočtu a nelze je předem pevně účelově rozdělovat.
Maximální sazba u poplatku ze psů je stanovena zákonem o místních poplatcích a nelze ji vyhláškou zvyšovat (činí až 1500,- Kč ročně, u důchodců 200 Kč ročně). Vyhláška o poplatku vůbec neřeší a ani nemůže řešit povinnosti nad rámec zákona o místních poplatcích. Ten jednoznačně umožňuje pouze zpoplatnění, včetně motivačních úlev a osvobození (např. čipování) a evidenci psů. Práva a povinnosti vlastníků psů spadajících do problematiky veřejného pořádku (např. uklízení psích exkrementů) jsou proto řešeny v samostatné vyhlášce o pohybu psů.

Číslo:98

Nahlášeno:18.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

prostřihání zeleně

Žádáme o úpravu zeleně kolem DPS Severní 5, KV: ostříhání keřů, ale hlavně prostřihání stromů naproti hlavnímu vchodu, kde je schodiště,, ve stráni. V bytech je velká tma. děkujeme obyvatelé

Dobrý den,keře co nejdříve ostříháme,ale u stromů bude problém.Opakovaně provádíme vyvětvování a v současné době již tyto stromy nelze řezat.Situaci prověříme, ale pravděpodobně obyvatele DPS neuspokojíme.

Číslo:97

Nahlášeno:18.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

sekání trávy

Žádáme o posekání trávy kolem DPS Severní 5, KV. děkujeme obyvatelé

Dobrý den,kosení na sídlišti Čankovská bude probíhat pravděpodobně od příštího týdne včetně dosekávek.

Číslo:96

Nahlášeno:18.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

zarůstající chodník u stadionu Slavie

Myslíte, že se Vám podaří přimět majitele pozemku Slavie, aby odstranil prorůstající ostružiny plotem a větve z dřevin, vše zhoršující volný průchod chodníkem na Lidické tak, jak to zajistil MMKV v tomto prostoru? Díky JP

Byl vyzván majitel sousední nemovitosti k ořezání stávající zeleně, tak aby nezasahovala do průchozího profilu chodníku

Číslo:95

Nahlášeno:18.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Přebujelá vegetace kryjící dopravní značky.

Dobrý den,
přebujelá vegetace (vděčné to téma této rubriky), na mnoha místech přerůstá dopravní značky, brání výhledu do křižovatek. Domnívám se, že by se tomu měla věnovat větší péče, byť chápu, že se větru/dešti a růstu flóry poručit nedá. Např při výjezdu z ulice F.X. Šaldy do ulice U Trati není dobře vidět vpravo přes nějaké přerostlé houští. To je jeden příklad za desítky zarostlých dopravních/informačních značek po celém městě....řešení nechám s poděkováním na příspěvkových organizacích města, které by kontrolu stavu dopr. značení mohly zanést do pravidelného plánu akcí, abychom se tomu zase za rok nevěnovali.

Děkuji a jsem s pozdravem

RR

Dobrý den,dopravní značky a rozhledy řešíme obratem na podněty občanů,úředníků MMKV,MP a Policie ČR.Pracovníci, kteří tyto věci dávají do pořádku pracují na jiných akcích v oblasti údržby městské zeleně.Na aktivní vyhledávání těchto problémů nemáme čas ani kapacity.

Číslo:94

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:23.08.16

Stav: Vyřešeno

Svod

Dobrý den, už pár let pozoruji mezeru v napojení svodu, který odvádí dešťovou vodu z průtahu v místě vyústění Rolavy do Ohře. Možná je to tak v pořádku, nevím, nechce se mi věřit, že by si toho člověk, který to má na starosti za tu dobu nevšiml.

Bohužel mi nejdou vkládat fotky, hlásí to chybu.

Předáno na ŘSD.
Závada byla odstraněna.

Číslo:93

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:14.07.16

Stav: Vyřešeno

Sekání trávy v okolí panelových domů

Růžový Vrch - v okolí panelových domů byla sekána tráva ale nikdo již neprovedl odklizení posekané uschlé trávy /sena/
které tvoří v travnaté ploše jakési ostrůvky, znečišťuje okolí, je rozfokáno větrem. Jakým způsobem je prováděn dohled nad těmito pracemi?
Mám takový dojem, že se opět začínáme blížit jak se kdysi hanlivě říkalo k "rumunsku".

Dobrý den,tráva byla posekána systémem mulčovaní tzn, že se tráva rozseká najemno a zůstává na pozemku.Pokud je tráva vyšší nebo vlhčí můžou se občas udělat „cucky“, které poměrně rychle zaschnou a zetlejí.Další seče budou již se sběrem nebo mulčování bude prováděno na nižší trávě.Tento způsob kosení je kvůli ekonomické stránce preferován i v jiných městech ČR a také v zahraničí.Provedeme kontrolu na sídlišti a případně necháme opětovně zamést chodníky.

Číslo:92

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:18.07.16

Stav: Vyřešeno

Křižovatka Svobodova/Závodu míru ve Staré Roli

Parkující auta na pravé straně Svobodovy ul. při vyústění do ul. Závodu míru často vykukují do zatáčky nebo do křižovatky. Bylo by možné nakreslit přesně parkovací místa a žlutou čáru, která zakazuje parkování? Děkuji. V. Kakrda

V současné době se zpracovává PD na zřízení parkovacího zálivu podél spodní části Svobodovy ulice, auta nebudou parkovat až do křižovatky s ulicí Závodu míru, bude zde zřízen přechod pro chodce.
Realizace by měla proběhnout nejpozději do konce měsíce října.

Číslo:91

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Parkování I.P.Pavlova

U nové restaurace New York Diner v ul. I.P.Pavlova se parkuje velmi dobrodružně. Na horizontu je přechod pro chodce, naproti zastávka autobusu. Auta stojí běžně vedle sebe nebo na vyšrafované oblasti. Prosím o zvýšení dohledu Městské policie, než dojde k nehodě nebo sražení chodce na přechodu. Děkuji.

Dobrý den,

děkujeme za podnět, který není k této ulici ojedinělý. V rámci zónového řešení dopravy se budeme špatným parkováním zabývat. Od počátku roku jsme zde již vyřešili téměř 250 dopravních přestupků, což potvrzuje oprávněnost Vašeho podnětu.

Číslo:90

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

sekání trávy Sibiřská ul - sídliště Čankovská

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat proč na celém sídlišti Čankovská je všude posekaná tráva a u nás v ulici Sibiřská 9 ,kde je nás 6 vchodů nikdo trávu neposeká. Ani u parkoviště. Je nějaký problém? Nestalo se to poprvé a když koukáme, jak ostatní vchody to mají hezky upravené, tak nás to docela zaráží ,proč u naší ulice to nejde. Chápeme ,že je ulice zastrčená, ale opravdu tento problém není poprvé. A přitom naproti jak je pečovatelský dům se sekalo a seká.
Děkuji za odpověď Kriegerová

Dobrý den,omlouváme se,že se na Vás nějakým nedopatřením zapomnělo.Ihned zítra vše řádně posekáme.

Číslo:89

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek za staveništěm Rezidence Moser

Nepořádek za staveništěm Rezidence Moser, igelitové pytlíky, polepy, obalový materiál,pet láhve, kolem cyklostezky a ve stráni směrem k řece.

Dobrý den,uklidíme pouze kolem cyklostezky,zbytek pozemků není v majetku Města KV.

Číslo:88

Nahlášeno:13.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

posekání trávy

Dobrý den, chtěl bych upozornit na " džungli" pod jezem u tržnice na pravé straně Ohře směrem k Ostrovskému mostu,
je to hned vedle SLPPL. Od jezu proti proudu bylo posekáno, zde nevím proč ne! Dříve bylo udržováno.
Zřejmě vodáci toto místo využívají jako WC , když na ně není přes vysokou trávu není vidětí, děkuji.

Dobrý den,tento pozemek pravděpodobně nebude ve vlastnictví Města K.V., ale Povodí Ohře.Prosíme o upřesnění lokality na tel:602 582 426.Děkujeme

Číslo:87

Nahlášeno:12.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Burza.

Dobrý den. Nebylo by možné zajistit dodržování nočního klidu během pořádání pravidelné nedělní burzy? Trhovci najíždějí na prostranství už kolem 4 hodiny ranní a okamžitě začnou s rámusem vykládat zboží, stolky a přístřešky. Pouští nahlas hudbu, zkoušejí sekačky, motorové pily a jiné přístroje, překřikují se a troubí. Myslím si že přesunutí burzy na 30 metrů od oken desítek domácností nebyl k obyvatelům Gorkého ulice právě nejšetrnější tah. Zvláště během parných dnů kdy každý rád přes noc větrá otevřenými okny není takové probuzení vůbec příjemné. Děkuji..

V rámci plánovaných kontrol burzy v červenci se zaměříme i na tento problém.

Číslo:86

Nahlášeno:12.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Neuklizené kupy listí

Dobrý den,

v parku na chodníku mezi křižovatkou Havlíčkova - Bezručova a Thermalem jsou už dva měsíce shrabané a neuklizené pomalu tlející a rozfoukané kupy listí.

Dobrý den,omlouváme se za chybu mistra,který si práci nezkontroloval a listí nenechal odvézt.Zítra vše uklidíme a děkujeme za upozornění.

Číslo:85

Nahlášeno:12.07.16

Aktualizace:22.09.16

Stav: Vyřešeno

Č.45 Překážející větve nad chodníkem

Č. 45
Ve Staré Roli v ulici Jedlová 9, ze soukromé zahrady, zasahují větve stromů na chodník tak, že se pod nimi nedá projít. Viz foto. Prosím, zda se dá sjednat náprava.
Nahlášená závada zatím není odstraněná, po chodníku nelze procházet, musí me to obcházet po silnici.

Majitel nemovitosti byl vyzván k nápravě. Větve byly obratem upraveny.

Číslo:83

Nahlášeno:12.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

hriste jablonova

Zdravim...pri ceste do prace,videt tento mega bordel,v tomhle stavu tam deti nemuzou!!!! Snad nabehne ceta v oranzovych vestickach a uklidi to,ale vsechno!!!!! Dekujeme

Dobrý den, dnes bude vše pečlivě uklizeno.

Číslo:82

Nahlášeno:11.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Kdy se dočkáme pořádné silnice a chodníku v ulici 5. května

Dobrý den, kdy se konečně dočkáme pořádné silnice a chodníku v ulici 5. května (od Hřbitovní k Bezručově)?
Silnice se rozpadá a chodník je také v tragickém stavu. Doufám že oprava bude brzy. Děkuji za odpověď. K.R.

Veškeré opravy místních komunikací ve městě probíhají dle množství přidělených finančních prostředků, dle zařazení do evidence nutných oprav a dle rozsahu poškození.
Vzhledem ke stavu komunikace a chodníku však nelze nápravu stavu provést pouze opravou (nutné snížení nivelety vozovky, odstranění přídlažeb, řádné odvodnění, výška nášlapu obrubníků apod.).
Vzhledem k rozsahu nutných úprav a jejich finanční náročnosti Váš požadavek evidujeme pro následující období.

Číslo:81

Nahlášeno:11.07.16

Aktualizace:03.01.17

Stav: Vyřešeno

Nefunkční osvětlení

Dobrý den, chtěl bych požádat o opravu veřejného osvětlení na schodišti ve Skalníkových Sadech. Několik lamp již delší dobu nesvítí. Možná se o tomto nedostatku díky zvýšené četnosti kontrol z MM již ví, nicméně světlo stále nesvítí.

Závada byla odstraněna.

Číslo:80

Nahlášeno:11.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

oprava parkování

Prosíme o opravu dlažebních kostek na parkovacích místech na Čertově ostrově.

Oprava bude provedena v rámci dopravního značení na blokové čištění dne 2.9.2016.

Číslo:79

Nahlášeno:11.07.16

Aktualizace:13.07.16

Stav: Vyřešeno

parkování na Čerťáku

Dobrý den, na Čerťáku se nyní musí platit za kartu na parkování, ale v době festivalu se nedá kam zaparkovat, jelikož zde parkují úplně cizí auta, které nemají žádné povolení, lidé, kteří tady bydlí nemají možnost zaparkovat, proč není na festival zřízeno parkoviště, kde by mohli návštěvníci parkovat a nezabírat místa, která jsou placená? Děkuji.

Město se snaží návštěvníkům festivalu vycházet vstříc a po dobu konání MFF je umožněno dopravním značením parkování na Slovenské ulici a Bezručově ulici.

Pokud se týká nerespektování dopravních značek, tato problematika nepřísluší odboru dopravy, ale MP nebo PČR.

Číslo:78

Nahlášeno:10.07.16

Aktualizace:12.07.16

Stav: Vyřešeno

Poděkování

Dobrý den,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkovi (zřejmě lázeňských lesů a parků), který celou sobotu procházel s křovinořezem Drahovice v oblasti nad nemocnicí přes rodinné vilky až ke Slavii. Tak pečlivě posekaná tráva v místech, kam se sekací traktůrky nedostanou, tady snad ještě nebyla. Kéž by takto nedostupná místa obsekával každý.
Děkujeme.

Číslo:77

Nahlášeno:09.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Sekání trávy

Dobrý den, chtěli bychom požádat o posekání trávy na pozemku města mezi domy Západní 18 a 20 v areálu bývalé Vodárny.

Dobrý den,posekáme do konce příštího týdne.

Číslo:76

Nahlášeno:09.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Svahová ul.

Děkuji za nový povrch na komunikaci ve Svahové ul.
Bylo by možné ještě vyznačit vodrovným značením parkovací místa? Někteří řídiči neumí parkovat a dochází při parkování k poškozování vozů, děkuji.

Nejdříve musí být obnoveny všechny přechody pro chodce, důležité křižovatky a závady, které jsou hlášeny PČR – DI Karlovy Vary a musí být odstraněny z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Následně dle zbývajících finančních prostředků bude postupně prováděno vodorovné dopravní značení dle požadavků občanů.
Předem však upozorňujeme, že po provedení parkovacích stání dle ČSN dojde k úbytku parkovacích míst (základní šíře stání, odstup od jednotlivých vozidel, nutný prostor pro výjezd vozidla z parkovacího stání, vjezdu, apod). Z tohoto důvodu zpravidla i sami občané dávají přednost parkování dle svého citu a místních zvyklostí, tak aby nedocházelo k úbytku možností k parkování.