Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:227

Nahlášeno:14.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Vřídelní ulice

Dobrý den,
již dlouhou dobu zůstavají bez povšimnutí poničené žulové podstavce na nichž stojí dřevěné nádoby s rostlinami na Vřídelní ul.Odpadnuté kusy žuly , chybějící kostky...nejhorší stav je před budovou Baťa a Petr. Tento stav před budovami souvisí s opravami těchto domů. Kde není žalobce, není soudce. Asi se o opravy postará město-stav je žalostný a naproti Zídkově kolonádě. Další zajímavé zákoutí plné staveb.odpadu, ale dnes i jiného odpadu je k nalezení u Městského divadla v "mezeře" mezi domem Thalie a sousedním domem(prostor uzavřen "vkusnými" prkny) Komu patří tento prostor, že si dovoluje v centru černou skládku? Děkuji

V pátek 30.9.2016 bylo ze strany stavebního úřadu provedeno místní šetření, viz. pořízená fotodokumentace, přičemž SÚ uvádí, že proluka mezi domy Opera Palace (býv. Rozkvět) a Thália, bude řešena v rámci povolených stavebních úprav mající souvislost s objektem Opera Palace, upozorněním SÚ na odstranění závad a nedostatků ze strany stavebníka,
Opravy na Vřídelní ulici se již řeší a závady se postupně odstraňují.

Číslo:226

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:15.09.16

Stav: Vyřešeno

Pozemky

Dobrý den, proč jsou pozemky města k prodeji prodávány vesměs ve velkých celcích? Toto je vhodné pouze pro developery. Proč pozemky nerozparcelujete a neumožníte tímto občanům K.V. licitovat o pozemek pro stavbu jednoho domku? Ostatní města takto ( vyjma průmyslových zón) postupují zcela standardně.

Dobrý den,
Město Karlovy Vary na svých stránkách zviditelňuje vybrané lokality většího plošného rozsahu přednostně vybrané pro možnost výstavby, kde je nutno řešit komplexně dopravní obslužnost, zasíťování, urbanistické aspekty a další problematiku těchto lokalit jako celku.
Kromě těchto pozemků Město Karlovy Vary nabízí na své vývěsce včetně internetové podoby úřední desky i lokality vhodné pro výstavbu rodinných domů. V poslední době například v katastrálním území Olšová Vrata či Doubí u Karlových Varů. Nabídka pozemků vhodných k výstavbě rodinných domků se ze strany Města Karlovy Vary postupně zužuje a přesouvá do sféry soukromých subjektů případně okolních „satelitních“ obcí.

Číslo:225

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:20.09.16

Stav: Vyřešeno

Karlovy Bary

Jak píšete v záhlaví, jistě nemůžete vidět a vědět vše, co se děje ve městě. Na opěrné zdi pod OA již déle jak měsíc čtu logo města Karlovy Bary.
Stále bez povšimnutí!! Šikovný vtipálek.
P.S. Ve volebních programech jste slibovali častější policejní pochůzkové hlídky, mohly by být konečně k zahlédnutí alespoň kolem Městské tržnice. V okrajových částech města zřejmě příští volební období.
H.Kučerová

MP: Vážená paní Kučerová,

děkujeme za podnět a v podstatě i dotaz. Městská policie provádí kontrolní činnost na celém území města, byť intenzita je pochopitelně dána aktuální problematikou v daných lokalitách . Přítomnost hlídek v okolí městské tržnice je prokazatelná nejen z GPS souřadnic mobilního zřízení s nímž strážníci v terénu pracují, ale i právě díky řešení v této části města. Přiložená teplotní mapa ukazuje události řešené MP za období leden - srpen 2016.
V okrajových částech slouží již několik let tzv. mobilní obchůzková služba, která vozidlo využívá k přejezdům mezi městskými částmi a službu vykonává pěšky. Nově se tito strážníci objevují i na jízdních kolech. Lidé mají již několik let možnost kontaktovat "svého" okrskového strážníka a s ním řešit své podněty a připomínky přímo v místě. Není však v lidských silách být všude a nepřetržitě, proto velmi uvítáme spolupráci s občany, jako například v dnešním příspěvku prezentovaném v karlovarském deníku. O to více, že nás aktuálně trápí personální podstavy, podobně jako další bezpečnostní složky.
OMM:Dobrý den,
o záležitosti ohledně loga jsme od počátku věděli a dopátrali se člověka, který měl zmíněnou recesi „na svědomí“. Dostal lhůtu na odstranění a včera bylo písmeno B odstraněno.

Číslo:224

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:16.09.16

Stav: Vyřešeno

Veřejné osvětlení

Prosím o odstranění závady VO - nesviti, před domem Tyršova 25 Karlovy Vary
Předem děkuji za odstranění Vratislav Emler

Dobrý den.
Včera odpoledne opraveno.

Číslo:223

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

ad podnět č. 174

30. 8. nahlášeno , 30. 8. aktualizace , ale neřeší se do dneška.
Snad není tak finančně náročné nechat nastříkat pár čar na vozovku, když už se za parkovací karty vybírá.

Nejdříve musí být obnoveny všechny přechody pro chodce, důležité křižovatky a závady, které jsou hlášeny PČR – DI Karlovy Vary a musí být odstraněny z důvodu bezpečnosti silničního provozu.
Následně dle zbývajících finančních prostředků bude postupně prováděno vodorovné dopravní značení dle požadavků občanů.
Předem však upozorňujeme, že po provedení parkovacích stání dle ČSN dojde k úbytku parkovacích míst (základní šíře stání, odstup od jednotlivých vozidel, nutný prostor pro výjezd vozidla z parkovacího stání, vjezdu, apod). Z tohoto důvodu zpravidla i sami občané dávají přednost parkování dle svého citu a místních zvyklostí, tak aby nedocházelo k úbytku možností k parkování.

Číslo:221

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:13.09.16

Stav: Nahlášeno

Areál "Stará vodárna"

Žádám o úpravu svahu v blízkosti plotu. Náletové dřeviny na svahu jsou již tak velké, že svah i s nimi sjíždí dolů a opřel se o náš plot. Zde parkovaná auta jsme museli dát stranou. Prosím o nápravu. Děkuji

Číslo:220

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:14.09.16

Stav: Vyřešeno

ad 218

Děkuji za reakci. Nešlo nám o koupání, ale o pobuřování na veřejném prostranství. Mám se na to tedy dívat stejně, jako když se nazí budeme procházet např. po Dvořákových sadech? Nějak se z našeho života vytrácí morálka a základní zásady slušného chování a etiky!

Jedná se o pozemek , který není ve vlastnictví města a je mimo katastr města Karlovy Vary.

Číslo:219

Nahlášeno:13.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Opetovna zadost o odpoved

Jiz potreti zadam o odpoved k prispevku c.163+164!

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.
Plochy byly doasfaltovány.

Číslo:218

Nahlášeno:12.09.16

Aktualizace:13.09.16

Stav: Vyřešeno

Veřejné prostranství a nudisti

Dobrý den, považujeme za ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže a porušování etických a slušných zásad chování, neúměrné rozmáhání "naháčů" ve veřejném prostranství kolem rybníku Kolovák. Tzv. naturalisté ztrácejí veškerou soudnost a vystavují se přímo na břehu rybníku (dříve alespoň byli schování v povzdálí). Je nepřípustné, aby byli v blízkosti malých dětí. Osobně nám to bylo velmi trapné. Stačil nám pobyt 10.-12.9. víkend a pondělí odpoledne. Slušně oblečení lidé byli v menšině. Ilustrační foto přikládám. Vedle ohniště je pouze cedule "Koupání na vlastní nebezpečí", ale že by se jednalo o území vyhrazené nudistům, ani zmínka.

Dobrý den. Rybník Kolovák je v majetku Českého rybářského svazu – Karlovy Vary a vzhledem k tomu, již název zmíněné vlastnické organizace napovídá, že slouží k jinému účelu než ke koupání. V každém případě rybník Kolovák není již několik let v majetku Města Karlovy Vary a tím pádem není ani ve správě Lázeňských lesů Karlovy Vary.

Číslo:217

Nahlášeno:12.09.16

Aktualizace:19.10.16

Stav: Vyřešeno

Chodník v Lidické ulici / nahlášeno 29.8.2016 pod č.171 /

Dobrý den,
žádám o vyjádření k bodu č.171, chodník v Lidické ulici. Stále není dořešena úprava okolí chodníku a vyřešeny nebezpečné nedostatky nového chodníku, kdy se části chodníku propadají / konkrétně před vchodem č.73 /.
Děkuji za odpověď a řešení stávajícího problému Jiří Chmelík

Zemina byla dosypána. Propad dlažby u vchodu č. 73 byl opraven.
Pod podestou nemovitosti Lidická 73 jsou hlodavci, které poškození chodníku způsobily. Deratizaci by si měl řešit vlastník objektu.

Číslo:216

Nahlášeno:12.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Oprava chodníku Bohatice - náměstí

Dobrý den,
jezdím ke kamarádce do KV a mile mne překvapily práce na novém chodníku u zastávky Bohatice - náměstí. Tento chodník, ale i chodník na protější straně směrem do ulice Lomená, byl opravdu v ne právě schůdném stavu, a proto rozhodnutí (zhotovit zcela nový chodník) naprosto chválím. Od pátku 9. 9. po celý víkend jsem sledovala práci party chlapů, kteří by si zasloužili za precizní a rychle prováděnou práci veřejnou pochvalu. Kéž by časem takový pěkný chodník byl i na protější straně. Ale tam by se musel i tak "trochu udělat pořádek" před prodejnou a jejím okolím.
Děkuji.

O stavu chodníku na protější straně komunikace víme. Nutnou opravu evidujeme v evidenci nutných oprav. Ta je však velmi rozsáhlá a není možné realizovat všechny opravy najednou.

Číslo:215

Nahlášeno:12.09.16

Aktualizace:13.09.16

Stav: Vyřešeno

Schody od pošty do ulice Krále Jiřího, K.Vary

Dle přiložených fotografií schody od hlavní pošty do ulice Krále Jiřího již delší dobu neviděly koště. Jsou zarostlé, plno starého listí- dlouhodobé, drobných skleněných střepů, odhozené lahve, poklop na kanál zde již není určitě rok - nahrazuje jej papírová deska, která již není bezpečná. Prosím o zajištění pravidelného úklidu tohoto prostoru.

Schodiště bylo uklizeno. Část schodiště je ve vlastnictví České pošty, s.p. které byla zaslána výzva k pravidelnému úklidu a opravě kanálové vpusti.

Číslo:214

Nahlášeno:11.09.16

Aktualizace:16.01.19

Stav: Vyřešeno

doprošování se o zodpovězení dotazu

Můžete mi prosím po téměř třech týdnech zodpovědět můj dotaz ke stezce ve Staré Roli?????????????

Dokončení stezky bude provedeno nejpozději do konce měsíce října.

Číslo:213

Nahlášeno:10.09.16

Aktualizace:12.09.16

Stav: Vyřešeno

Separovaný odpad Štúrova

Dobrý den,
prosím o krátké echo Resuru, plasty a čiré sklo již není kam dávat, papír je tak na 80% kapacity.

S pozdravem

R. Rumlena

Dobrý den,

sklo se vyváží dnes 12.9. a ostatní separovaný odpad (papír, plast) zítra.

Číslo:212

Nahlášeno:10.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Lavičky Sládkova

Dobry den

bylo by mozno instalovat v ulici Sladkova alespon jednu dve lavicky, aby si bylo kam sednout? Je sice krasne opravena silnice i chodnik, ale lavicka ani jedna.

Dekuji

Dobrý den,prostor prověříme a pokud možno lavičky nainstalujeme.

Číslo:211

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:26.09.16

Stav: Vyřešeno

opakované neuklízení po psovi, venčení bez vodítka

Dobrý den, bylo by možné prostřednictvím hlídek městské policie K. Vary kontrolovat mnohem častěji venčení psů bez vodítka a neuklízení exkrementů po nich ve Staré Roli, na "zeleném" prostranství mezi ulicí Družstevní (konkrétně tam kde se nachází vstup se zvonky do domu č.p. 709/4) a Školní ulicí (za domem č.p.714/30)? Majitel černého psa z domu v Družstevní ulici (vchod Družstevní 4, přízemí, byt č. 1, zvonek Štovíčková, neboť tam bydlí u paní - Štovíčková Jana) si ze zelené plochy mezi domy dělá venčící areál, což by asi nikomu tak nevadilo, kdyby po svém černém mazlíčkovi uklízel. Po jeho psovi nezbude pod okny obyvatel malý bobek, ale pořádná nadílka, kterou majitel tohoto psa odmítá uklidit, ač k tomu byl obyvateli domu ve Školní ulici opakovaně vyzván. Tento pán byl již v minulosti za psa bez vodítka střážnicí MP K. Vary řešen, ovšem ponaučení si nevzal a po svém psovi stále neuklízí a stále jej venčí bez vodítka - pan Libor Jára, bytem Fibichova 763/2a, 360 17 Karlovy Vary. Nevíme si dál rady, proto se obracíme na Vás a předem děkujeme.

V uvedené lokalitě bylo provedeno několik namátkových kontrol se zaměřením právě na neukázněné „pejskaře“. Kontroly žádné pochybení neprokázaly. Nicméně po kontaktu s těmi ukázněnými majiteli psů vyšel podnět k doplnění sáčků na exkrementy do příslušných držáků a umístění nového držáku přímo v ul. Družstevní. Tento podnět byl předán Technickému odboru MM Karlovy Vary. Dále byly kontaktovány i osoby ve stížnosti uvedené, které byly upozorněny na nutnost dodržování pravidel veřejného pořádku.

Číslo:210

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:26.09.16

Stav: Vyřešeno

opakované neuklízení po psovi, venčení bez vodítka

Dobrý den, bylo by možné prostřednictvím hlídek městské policie K. Vary kontrolovat mnohem častěji venčení psů bez vodítka a neuklízení exkrementů po nich ve Staré Roli, na "zeleném" prostranství mezi ulicí Družstevní (konkrétně tam kde se nachází vstup se zvonky do domu č.p. 709/4) a Školní ulicí (za domem č.p.714/30)? Majitel černého psa z domu v Družstevní ulici (vchod Družstevní 4, přízemí, byt č. 1, zvonek Štovíčková, neboť tam bydlí u paní - Štovíčková Jana) si ze zelené plochy mezi domy dělá venčící areál, což by asi nikomu tak nevadilo, kdyby po svém černém mazlíčkovi uklízel. Po jeho psovi nezbude pod okny obyvatel malý bobek, ale pořádná nadílka, kterou majitel tohoto psa odmítá uklidit, ač k tomu byl obyvateli domu ve Školní ulici opakovaně vyzván. Nevíme si dál rady, proto se obracíme na Vás a předem děkujeme.

V uvedené lokalitě bylo provedeno několik namátkových kontrol se zaměřením právě na neukázněné „pejskaře“. Kontroly žádné pochybení neprokázaly. Nicméně po kontaktu s těmi ukázněnými majiteli psů vyšel podnět k doplnění sáčků na exkrementy do příslušných držáků a umístění nového držáku přímo v ul. Družstevní. Tento podnět byl předán Technickému odboru MM Karlovy Vary. Dále byly kontaktovány i osoby ve stížnosti uvedené, které byly upozorněny na nutnost dodržování pravidel veřejného pořádku.

Číslo:209

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:09.09.16

Stav: Vyřešeno

Bohatice náměstí

Dobrý den,
z jakého důvodu se rekonstruuje chodník u zastávky Bohatice náměstí? Co vím, byl v pořádku, přeložky/opravy ing. sítí se nekonaly...
Děkuji za odpověď.

Oprava chodníku se provádí především z důvodu špatného vystupování a nastupování starších lidí z autobusu, nebyla zde řádná nášlapná hrana, chodník byl nerovný a zčásti poškozený.

Číslo:208

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Opakované a časté rušení nočního klidu

Rád bych touto cestou podal podnět ke kontrole provozovatelů kavárny v kině Drahomíra v ulici Vítězná. Prakticky obden je zde překračována provozní (otvírací) doba, která by podle údaje na vstupních dveřích měla být pouze do 23:00 hod. To se však děje jen výjimečně. Pokoušel jsem se několikrát kontaktovat personál kavárny, aby se snažil eliminovat hluk, který z kavárny běžně vychází až do pozdních ranních hodin (např. dnes poslední hluční a podnapilí hosté opouštěli kavárnu krátce před třetí hodinou ranní a před příjezdem hlídky MP, kterou jsme telefonicky již po několikáté kontaktovali). Byl jsem označen za barbara, který nechápe, že kino Drahomíra je nositelem osvěty a kultury do jinak mrtvých dolních Drahovic. Já osobně si přestavuji kulturu jinak, než jako stálé vysedávání na schodech před kavárnou, vykuřování a konzumaci alkoholu. Zejména v letním období, kdy je potřeba v noci větrat vyhřáté byty, se místní personál i hosté velmi snaží nás kulturně obohatit. Permanentně otevřené dveře do provozovny, ze které se ozývá hlasitá reprodukovaná hudba, skupinky podnapilých, hlasitě se bavících a do daleka páchnoucích kuřáků, konzumujících alkohol mimo provozovnu mnohdy až do půl čtvrté do rána a je úplně jedno, zda jde o všední den nebo víkend. Obsluhující personál se o hosty , kteří stojí před provozovnou nestará a nesnaží se je nijak omezovat, naopak se velmi často na celé "umělecké a kulturní" produkci velmi aktivně podílí. Nevím, na jaký odbor magistrátu bych se měl s touto stížností obrátit, tak to řeším touto cestou. Nejsem schopen posoudit, zda jsem jediný, komu tahle věčná driáčnická produkce hýbe žlučí a přetrhává spánek, ale předpokládám, že tento hluk vnímají obyvatelé všech několika desítek bytů, které jsou k jejich smůle přímo naproti kavárně.

Od počátku roku evidujeme celkem šest oznámení občanů, přímo souvisejících s rušením nočního klidu z provozovny FilmCafé v kině Drahomíra. V posledních deseti dnech jsme prováděli cílené kontroly, kdy nebyly zjištěny žádné závady. Jen dne 10.9. byl zjištěn uklízející vedoucí provozovny s vyhrávajícím rádiem a následným upozorněním na možnost rušení nočního klidu. Je pravděpodobné, že ke klidu v závěru týdne pak přispěly, vedle pravidelných kontrol městské policie, i zhoršené klimatické podmínky. Při případném opakování protiprávního jednání samozřejmě věc oznamujte na městskou policii.

Číslo:207

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:04.11.16

Stav: Vyřešeno

Stálý nepořádek okolo popelnic Nejdlova ulice

Prosím o řešení stálého problému okolo popelnic v Nejdlově ulici č. 1, ale i v celém městě Karlovy Vary (myslím, že to trápí občany všude)
Psala jsem už minulý týden. Proč není nastavena smlouva na vyvážení popelnic tak, aby firma, která zajišťuje odvoz jakéhokoliv odpadu, musí po vysypání uklidit místo okolo popelnic tak, aby tam nic nezůstalo na zemi. Tato podmínka by měla být zahrnuta do výběrového řízení na odvoz popelnic. Popelnice nejsou vůbec čištěny, v létě strašně zapáchají a obtěžují tak byty v těsné blízkosti.
Děkuji Vám za řešení.
Libuše Ourodová

Dle uzavřené smlouvy mezi Statutárním městem K. Vary a majitelem nemovitosti nebo fyzickou osobou či společenstvím domu je povinností uživatele řádně pečovat o sběrné nádoby nikoliv svozové společnosti. Co se týče nepořádku okolo nádob je to součástí péče o sběrné nádoby. Pokud jsou nádoby přeplňovány je povinností uživatele nahlásit, že je nádoba nedostačující a požadovat navýšení nádoby nebo četnosti svozu. Pokud dochází k vyhazování odpadu z kontejnerů z důvodu přehrabovaní bezdomovců, je to opět na uživateli, který si kontejner zajistí zámkem.

Číslo:206

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:13.09.16

Stav: Vyřešeno

Zapomenutý objekt denně na očích

Tento odstrašující pohled vidí denně žáci základní školy i občané. Pozemek se nachází v zadní části Základní školy v Truhlářské ulici. Škoda jen, že nemůžeme ukázat všechny fotografie, které ukazují, co se skrývá za zdemolovanými dveřmi či na pešině, která vede k zrekonstuované části ulice Závodu míru.

Jedná se o soukromý pozemek Tělovýchovné jednoty Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role. Podnět byl předán k řešení na odbor životního prostředí.

Číslo:205

Nahlášeno:08.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stavební práce u Tržnice

Dobrý den, na křižovatce ulic Varšavská / Horova / Jugoslávská u Tržnice probíhají stavební práce, které v tomto případě nemají žádný smysl. Nevím, kdo je povolil, ale každopádně bych si přál, aby co nejdříve skončily. Denně jsem svědkem toho, jak naprostá většina autobusů MHD a IDKV má problém s odbočováním bez ohledu na to, jak jsou dlouhé. Chodník na výstupní stanici u parkoviště Národního domu je zabraný tak, že se po něm nedá normálně projít, natož vystoupit z autobusu. Můžete mi prosím vysvětlit, o co se jedná? Děkuji.

Stavební práce jsou povoleny, jsou prováděny firmou SEG s.r.o., jedná se přeložku NN.

Číslo:204

Nahlášeno:08.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek kolem popelnic

Kolem nádob na odpad ve dvoře - pro domy Vítězná 39 - 41 jsou vytahané hardy - někdo vyhodil staré oblečení.

Nepořádek byl obratem uklizen.

Číslo:203

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:03.01.17

Stav: Vyřešeno

lampa nesvítí

Dobrý den, ulice Scheinerova : nesvítí pouliční lampa naproti číslu 7, děkuji za nápravu.

Závada byla odstraněna.

Číslo:202

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:08.09.16

Stav: Vyřešeno

nepořádek, odpady

Dobrý den,
děkuji za zprávu ohledně úklidu závady č.186,200. Dovoluji si podotknout, že nepořádek a odhozené odpady (viz. foto), zde leží již více než týden. Jako bývalý pracovník na úseku odpadů OŽP MM, mám dostatečnou představu o rozsahu a složitosti snahy udržovat město čisté. Také si uvědomuji, že nepořádek, který zde pravidelně zůstává po "nájezdech našich cikánských spoluobčanů" a v poslední době i zřejmě bezdomovců, kteří pospávají na lavičkách - město řešit neumí. Tato část Tuhnic-dříve jedna z nejklidnějších částí města se provozováním nedaleké ubytovny stala místem kdy klid a čistota zůstávají jen přáním zde bydlících. Denně musíme trpět řev a nadávky mládeže z ubytovny, rámus z okopávání míčem, jízdě na skejtech - to vše na chodníku či trávníku přímo pod okny paneláků. Jakékoliv upozornění či napomenutí spustí jen další vyřvávání sprosťáren. Konzultovali jsme i s MP, ale promiňte, volat několikrát denně hlídku , která než přijede, jsou ti kteří uvedené působí dávno někde jinde. Omlouvám se, ale to je zřejmě problém, který neumí řešit a neřeší ani vláda, natož pak město. Přeji klidné dny.
S pozdravem PeCha

Číslo:201

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

plné kontejnery na separovaný odpad

Dobrý den,
Před domem Konečná 9 na Čankovské jsou již přeplněné kontejnery na separovaný odpad - papíry, plasty. Válí se papíry a plastové lahve všude kolem, protože se to tam nevejde. Je dobré, že se hodně separuje, ale když to nevyvážíte, tak to lidé musí házet do popelnic na ostatní odpad, protože se to jinam nevejde. Tak to buď častěji vyvážejte nebo dejte více nádob. Děkujeme.

Dobrý den,

pravidelný svoz se provádí 1x týdně papír, plast, 1x za 3týdny sklo. V případě nutnosti se provede mimořádný svoz. V dané lokalitě jsou 2 stanoviště a vzhledem k nedostatku místa další rozšíření není možné. Dnes byla obě stanoviště vyvezena.

Číslo:200

Nahlášeno:06.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek odpady

Dobrý den,
nedostatek č. 186 - nepořádek a svinčík okolo laviček a na zatravněné ploše stále trvá. Půjde jej odstranit?
Zdraví PeCha

Dobrý den,nepořádek uklidíme. Tuto lokalitu uklízíme pravidelně 1x týdně.Máme na starosti celé město a i jinde je bohužel díky neukázněným občanům nepořádek.

Číslo:199

Nahlášeno:06.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Odpadkové koše - stezka u Ohře Rybáře

Dobrý den, chtěla bych poprosit o umístění odpadkových košů se sáčky na stezku k řece Ohři u Dolního nádraží. Je zde volný prostor pro psy, ale toto se zde neřeší, a i přes to tu policie pokutuje majitele psů. Podobně tomu je také na druhé straně řeky, kde je cyklostezka. Alespoň ty koše, a jejich pravidelný vývoz.

Můj další dotaz/prosba směřuje také k této oblasti. Porost u řeky je sice jednou za čas posekán, ale poseká se jen trávník, který je lehce přístupný. Nebyla by možnost, aby se prosekala stráň a přístup k řece (jsou zde samé vysoké kopřivy), když přicházíte od podchodu u MC Donaldu k řece ? Kdyby byla možnost domluvy, dodám fotografie, co přímo myslím.

Dobrý den,odpadkové koše nejsou na cyklostezkách úmyslně,neboť docházela k jejich pravidelnému zapalování.Instalaci košů na psí exkrementy a jejich vývoz řeší TO MMKV.Kosení břehového porostu nemá naše organizace ve správě.Pozemky patří Povodí Ohře.

Číslo:198

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

ad 189

Děkuji za odpověď. Mohli bychom si ušetřit vzájemné jitření vášní, pokud by Vaše odpovědi byly komplexnější - z té první rozhodně nevyplynulo, že jste situaci ohledně výtluků předali dál. V tomto duchu prosím pokračujte. Ještě jednou díky.

Číslo:197

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

špinavá Ohře

Dobrý den, proč je tak strašně špinavá a zelená řeka Ohře, došlo k vypouštění sinic z přehrady Skalka?
Také na koupališti Rolava je již zelená voda, jsou zde sinice? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. S dotazem, proč je špinavá řeka Ohře se musíte obrátit na Povodí Ohře.
Dobrý den,
Na Rolavě samozřejmě sinice již jsou, nicméně voda je zatím vhodná pro koupání. Přijatelnou kvalitu vody se podařilo udržet díky přízni počasí a pravidelnému proplachováním nekontaminovanou vodou z řeky Rolavy