Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:206

Nahlášeno:09.09.16

Aktualizace:13.09.16

Stav: Vyřešeno

Zapomenutý objekt denně na očích

Tento odstrašující pohled vidí denně žáci základní školy i občané. Pozemek se nachází v zadní části Základní školy v Truhlářské ulici. Škoda jen, že nemůžeme ukázat všechny fotografie, které ukazují, co se skrývá za zdemolovanými dveřmi či na pešině, která vede k zrekonstuované části ulice Závodu míru.

Jedná se o soukromý pozemek Tělovýchovné jednoty Domu dětí a mládeže Karlovy Vary - Stará Role. Podnět byl předán k řešení na odbor životního prostředí.

Číslo:205

Nahlášeno:08.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stavební práce u Tržnice

Dobrý den, na křižovatce ulic Varšavská / Horova / Jugoslávská u Tržnice probíhají stavební práce, které v tomto případě nemají žádný smysl. Nevím, kdo je povolil, ale každopádně bych si přál, aby co nejdříve skončily. Denně jsem svědkem toho, jak naprostá většina autobusů MHD a IDKV má problém s odbočováním bez ohledu na to, jak jsou dlouhé. Chodník na výstupní stanici u parkoviště Národního domu je zabraný tak, že se po něm nedá normálně projít, natož vystoupit z autobusu. Můžete mi prosím vysvětlit, o co se jedná? Děkuji.

Stavební práce jsou povoleny, jsou prováděny firmou SEG s.r.o., jedná se přeložku NN.

Číslo:204

Nahlášeno:08.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek kolem popelnic

Kolem nádob na odpad ve dvoře - pro domy Vítězná 39 - 41 jsou vytahané hardy - někdo vyhodil staré oblečení.

Nepořádek byl obratem uklizen.

Číslo:203

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:03.01.17

Stav: Vyřešeno

lampa nesvítí

Dobrý den, ulice Scheinerova : nesvítí pouliční lampa naproti číslu 7, děkuji za nápravu.

Závada byla odstraněna.

Číslo:202

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:08.09.16

Stav: Vyřešeno

nepořádek, odpady

Dobrý den,
děkuji za zprávu ohledně úklidu závady č.186,200. Dovoluji si podotknout, že nepořádek a odhozené odpady (viz. foto), zde leží již více než týden. Jako bývalý pracovník na úseku odpadů OŽP MM, mám dostatečnou představu o rozsahu a složitosti snahy udržovat město čisté. Také si uvědomuji, že nepořádek, který zde pravidelně zůstává po "nájezdech našich cikánských spoluobčanů" a v poslední době i zřejmě bezdomovců, kteří pospávají na lavičkách - město řešit neumí. Tato část Tuhnic-dříve jedna z nejklidnějších částí města se provozováním nedaleké ubytovny stala místem kdy klid a čistota zůstávají jen přáním zde bydlících. Denně musíme trpět řev a nadávky mládeže z ubytovny, rámus z okopávání míčem, jízdě na skejtech - to vše na chodníku či trávníku přímo pod okny paneláků. Jakékoliv upozornění či napomenutí spustí jen další vyřvávání sprosťáren. Konzultovali jsme i s MP, ale promiňte, volat několikrát denně hlídku , která než přijede, jsou ti kteří uvedené působí dávno někde jinde. Omlouvám se, ale to je zřejmě problém, který neumí řešit a neřeší ani vláda, natož pak město. Přeji klidné dny.
S pozdravem PeCha

Číslo:201

Nahlášeno:07.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

plné kontejnery na separovaný odpad

Dobrý den,
Před domem Konečná 9 na Čankovské jsou již přeplněné kontejnery na separovaný odpad - papíry, plasty. Válí se papíry a plastové lahve všude kolem, protože se to tam nevejde. Je dobré, že se hodně separuje, ale když to nevyvážíte, tak to lidé musí házet do popelnic na ostatní odpad, protože se to jinam nevejde. Tak to buď častěji vyvážejte nebo dejte více nádob. Děkujeme.

Dobrý den,

pravidelný svoz se provádí 1x týdně papír, plast, 1x za 3týdny sklo. V případě nutnosti se provede mimořádný svoz. V dané lokalitě jsou 2 stanoviště a vzhledem k nedostatku místa další rozšíření není možné. Dnes byla obě stanoviště vyvezena.

Číslo:200

Nahlášeno:06.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek odpady

Dobrý den,
nedostatek č. 186 - nepořádek a svinčík okolo laviček a na zatravněné ploše stále trvá. Půjde jej odstranit?
Zdraví PeCha

Dobrý den,nepořádek uklidíme. Tuto lokalitu uklízíme pravidelně 1x týdně.Máme na starosti celé město a i jinde je bohužel díky neukázněným občanům nepořádek.

Číslo:199

Nahlášeno:06.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Odpadkové koše - stezka u Ohře Rybáře

Dobrý den, chtěla bych poprosit o umístění odpadkových košů se sáčky na stezku k řece Ohři u Dolního nádraží. Je zde volný prostor pro psy, ale toto se zde neřeší, a i přes to tu policie pokutuje majitele psů. Podobně tomu je také na druhé straně řeky, kde je cyklostezka. Alespoň ty koše, a jejich pravidelný vývoz.

Můj další dotaz/prosba směřuje také k této oblasti. Porost u řeky je sice jednou za čas posekán, ale poseká se jen trávník, který je lehce přístupný. Nebyla by možnost, aby se prosekala stráň a přístup k řece (jsou zde samé vysoké kopřivy), když přicházíte od podchodu u MC Donaldu k řece ? Kdyby byla možnost domluvy, dodám fotografie, co přímo myslím.

Dobrý den,odpadkové koše nejsou na cyklostezkách úmyslně,neboť docházela k jejich pravidelnému zapalování.Instalaci košů na psí exkrementy a jejich vývoz řeší TO MMKV.Kosení břehového porostu nemá naše organizace ve správě.Pozemky patří Povodí Ohře.

Číslo:198

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

ad 189

Děkuji za odpověď. Mohli bychom si ušetřit vzájemné jitření vášní, pokud by Vaše odpovědi byly komplexnější - z té první rozhodně nevyplynulo, že jste situaci ohledně výtluků předali dál. V tomto duchu prosím pokračujte. Ještě jednou díky.

Číslo:197

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

špinavá Ohře

Dobrý den, proč je tak strašně špinavá a zelená řeka Ohře, došlo k vypouštění sinic z přehrady Skalka?
Také na koupališti Rolava je již zelená voda, jsou zde sinice? Děkuji za odpověď.

Dobrý den. S dotazem, proč je špinavá řeka Ohře se musíte obrátit na Povodí Ohře.
Dobrý den,
Na Rolavě samozřejmě sinice již jsou, nicméně voda je zatím vhodná pro koupání. Přijatelnou kvalitu vody se podařilo udržet díky přízni počasí a pravidelnému proplachováním nekontaminovanou vodou z řeky Rolavy

Číslo:196

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

K nedostatku č. 189...

...z Vaší odpovědi: Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace...

To zní, jakoby si občané měli přechod zařídit sami, ale od toho je přeci MMKV. Vy zastupujete obyvatele Karlových Varů i stran jednání s majiteli dotčených pozemků. Ne že se jen alibisticky vymluvíte. Sakra práce, už. Za co jste placeni???

Dobrý den, my se staráme o majetek, který má ve správě město, ten spravujeme a opravujeme.
Můžeme pouze písemně vyrozumět majitele soukromého pozemku a předat mu Váš podnět, což jsme udělali.

Číslo:195

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:08.12.16

Stav: Vyřešeno

Žádost o umístzěni zákazových tabulí

Při procházkách s manželkou jsem si všiml nových cedulí o zákazu znečišťování prostranství psími výkaly pod pokutou až 20000 kč. Přimlouval bych se o umístění cedule na Starou Kysibelskou před dům 599/31 možná radši před dům 599/33 zde bude asi v polovině zatravněné plochy. Dále ještě jedné cedule do ulice Úvalská před dům 606/6, je zde takový zelený plácek kde si hrají děti a zároveň ho hojně využívají psičkaři. Dále bych prosil o umístění cedule před dům 599/33 Zákaz ničení zeleně, pokud město s takovouto nějakou disponuje - na této ploše venčí psa mladý muž a jeho pes zde vyhrabuje příšerné díry, na mou prosbu aby nedovolil psovi hrabat takovéto díry mne slušně poslal do pryč. Jako nájemníci jsme rádi že zde máme trochu zeleně a někdo nezodpovědný nám ji ničí. Nehledě na to že se sekáčům takto poničený pozemek s jejich sekačkami špatně seká. Pokouším se zaslat 3 fotografie těchto děr, nevím jestli se mi to povedlo a takových děr je tam mnohem víc. Děkuji

Místa, kde byly nově osazeny vámi zmiňované cedule, byly vytipovány Správou lázeňských parků. Zpravidla se jedná o větší plochy, kde je častější výskyt venčení psů. Těchto cedulí bylo na území Statutárního města Karlovy Vary umístěno 20 ks.
Tyto cedule byly osazeny pro zdůraznění zákazu znečišťování veřejného prostranství, který vyplývá již z Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Karlovy Vary č. 7/2015 účinné od 9.10.2015.
Vzhledem k pořizovacím nákladům další osazování cedulí neuvažujeme.
Bohužel ani osazením cedulí není zaručeno respektování uvedených zákazů. Vždy se jedná zejména o slušnost a ohleduplnost občanů.

Číslo:194

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:27.10.16

Stav: Vyřešeno

Oprava vstupu do lesa z ulice Hřbitovní

Dobrý den, bylo by možné opravit vstupní cesty do lesa ze Hřbitovní ulice. Cesty už byly zameteny. Po deštích jsou vymlety a trčí z nich kameny. Už se po nich nedá chodit a je to o zranění. Zvláště pak pro starší lidi. Děkuji za brzkou nápravu. V.S.

V dohledné době tuto část cesty opravovat nebudeme. Prosím využijte asfaltové cesty, která je o několik desítek metrů vedle.

Číslo:193

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:19.10.16

Stav: Vyřešeno

Propad chodníku

Dobrý den, bylo by možné opravit propadlý chodník u křižovatky Lidická, Havlíčkova a 5. května?

Chodník je vyjetý od vozidel, která sváží separaci v ul. 5. Května. Na celou slepou část této ulice je zpracována PD.
Opravy chodníků ve městě probíhají postupně dle přidělených finančních prostředků, dle nově vzniklých havarijních svahů, dle rozsahu poškození a dle zařazení do evidence nutných oprav.

Číslo:192

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:12.09.16

Stav: Vyřešeno

Dotaz č. 101

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu číslo 101 - štěrková cyklostezka u McDonaldu. Děkuji F. K.

Tento podnět byl projednán s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
Vámi uváděný úsek je v současné době označen dopravními značkami C10a (Stezka pro chodce a cyklisty dělená). Dle sdělení PČR je toto zcela dostačující zejména na okolní návaznosti chodníků a stezek pro cyklisty. Již z tohoto značení vyplývá, že každý (chodec i cyklista) by měl užít „svého“pruhu. Toto vyplývá i přímo ze zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., §53, čl. 5 a §57 čl. 6. Chodec tedy nesmí ohrozit cyklistu v pruhu pro cyklisty a zároveň cyklista nesmí ohrozit chodce v pruhu vymezeném pro chodce.

Bohužel tento požadavek vyřešit nelze. Je založen a ohleduplnosti a respektování dopravního značení chodci a cyklisty v daném úseku.

Číslo:191

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

Zarostlá cyklostezka

Dobrý den, bylo by možné prosekat okolí cyklostezky, aby se dala používat v celé její šířce a dostatečně i výšce?
Prosím i opravu dlážděného chodníku i u Ostovského mostu.

Dobrý den,cyklostezky upravujeme pravidelně a na vámi zmiňovanou lokalitu se více zaměříme.
Chodník u Ostrovského mostu byl opraven.

Číslo:190

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

Okrasné křoví - podchod u cyklostezky

Dobrý den, dovolím si položit dotaz ještě jednou, a to: bylo by možné radikálně zkrátit okrasné křoví naproti podchodu, který vede z Bohatic na cyklostezku? Bylo by pocitově příjemnější vidět na protější chodník (směr Táborská ul), zejména když procházíte podchodem ve večerních hodinách. Věřte, není to nic příjemného, i když je tam lampa. Která mimochodem neplní svůj účel, když je obrostlá zmiňovaným křovím. Také musím reagovat na příspěvek pana Tišlera a plně souhlasím, že situace na Staré Kysibelské směr Penny je žalostná a opravdu zde chybí přechod pro chodce. DĚKUJI mnohokrát.

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.).
SLP: Dobrý den,keře radikálně zmladíme až v zimním období.Po obražení je budeme držet v menší výšce.

Číslo:189

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:05.09.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - díry v silnici, přechod, chodník

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych upozornit na velké díry v silnici na Staré Kysibelské. Tři za sebou se nacházejí za odbočkou z Kysibelské k prodejně Penny Market, zhruba na úrovni SOŠ stavební. Dva výmoly, oba opravdu velké, jsou tradiční - mnohokrát zalepené, jednou dokonce vybetonované zedníky z blízké stavby. Od letošního jara se rozrůstá nová díra, třetí. Myslím, že řada marných pokusů let minulých naznačuje, že provizorní oprava typu asfaltové záplaty nemá perspektivu, pokud se díry znovu neobjeví po podzimních deštích už do vánoc, na jaře jsou na svém místě stoprocentně znovu.
Ještě jeden postřeh: do Penny chodí nakupovat nejen celé Dolní Drahovice (Úvalská, Východní), ale i velká část obyvatel Horních Drahovic, tipnul bych minimálně od hranice gymnázia. Zdaleka nikoliv každý přijíždí do prodejny autem - stačí pozorovat proud lidí po chodníku pod "Waldertkou", přecházející na konečné autobusu 6. V tomto místě, nepřehledném, není přechod pro chodce - zřejmě i proto, že od odbočky k Penny není žádný chodník. Doporučuji přijet se podívat - auta kličkují tak, aby netrefily žádnou z děr a poklop kanálu nakonec, po silnici se současně pohybují lidé s taškami, důchodci z Penzionu pro seniory s vozíky a matky s kočárky. Chtěl bych vás tedy požádat jak o opravu děr, kdy bych se přimlouval za řešení perspektivní (= nový povrch silnice komplet), tak o chodník a přechod pro chodce.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.).
Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace, tato není ve vlastnictví SMKV.

Číslo:188

Nahlášeno:05.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - díry v silnici

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych upozornit na velké díry v silnici na Staré Kysibelské. Tři za sebou se nacházejí za odbočkou z Kysibelské k prodejně Penny Market, zhruba na úrovni SOŠ stavební. Dva výmoly, oba opravdu velké, jsou tradiční - mnohokrát zalepené, jednou dokonce vybetonované zedníky z blízké stavby. Od letošního jara se rozrůstá nová díra, třetí. Myslím, že řada marných pokusů let minulých naznačuje, že provizorní oprava typu asfaltové záplaty nemá perspektivu, pokud se díry znovu neobjeví po podzimních deštích už do vánoc, na jaře jsou na svém místě stoprocentně znovu.
Ještě jeden postřeh: do Penny chodí nakupovat nejen celé Dolní Drahovice (Úvalská, Východní), ale i velká část obyvatel Horních Drahovic, tipnul bych minimálně od hranice gymnázia. Zdaleka nikoliv každý přijíždí do prodejny autem - stačí pozorovat proud lidí po chodníku pod "Waldertkou", přecházející na konečné autobusu 6. V tomto místě, nepřehledném, není přechod pro chodce - zřejmě i proto, že od odbočky k Penny není žádný chodník. Doporučuji přijet se podívat - auta kličkují tak, aby netrefily žádnou z děr a poklop kanálu nakonec, po silnici se současně pohybují lidé s taškami, důchodci z Penzionu pro seniory s vozíky a matky s kočárky. Chtěl bych vás tedy požádat jak o opravu děr, kdy bych se přimlouval za řešení perspektivní (= nový povrch silnice komplet), tak o chodník a přechod pro chodce.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

K požadovanému přechodu pro chodce a chodníku v ulici Stará Kysibelská (konečná zastávka autobusu č. 6.). Tento požadavek byl již několikrát řešen. V dané lokalitě je plánována výstavba tří bytových domů. Stavební úpravy by byly značně finančně nákladné, protože je nutné přechod pro chodce stavebně napojit na stávající místní komunikace pro pěší (chodníky), které se v daném místě nenacházejí. Dalším hlediskem je opět výstavba těchto chodníků (majetkové vztahy – plocha od ul. Stará Kysibelská směrem k čerpací stanici není ve vlastnictví SMKV, technické parametry komunikací, inženýrské sítě, odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, atd.). Požadavek na opravu výtluků je nutné směřovat na majitele komunikace, tato není ve vlastnictví SMKV.

Číslo:187

Nahlášeno:04.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

Omezení na vybraných linkách MHD při uzavírce přejezdu v Západní ulici

Dobrý den, bude při letošní uzavírce železničního přejezdu v Západní ulici opět omezen provoz na vybraných linkách MHD, jako tomu bylo před 10 lety v roce 2006? Děkuji.

Předáno na DP.
Dobrý den.
Při uzavírce železničního přejezdu na Západní ulici ve dnech 28. a 29.9. budou jezdit linky č. 2, 3, 6, 23 a 52 objízdnou trasou po průtahu I/6 (mimo Tuhnice) a do Tuhnic bude zavedena výluková linka č. 32 po trase Tržnice – Západní – Moskevská – Tržnice. Informace a výlukový jízdní řád budou zveřejněny na webu dpkv.cz minimálně týden dopředu.

Číslo:186

Nahlášeno:03.09.16

Aktualizace:07.09.16

Stav: Vyřešeno

Nekončící nepořádek

Dobrý den,
již tradičně....Takto vypadá prostor kolem laviček v zatravněných plochách za domem Krymská 39 po každodenních nájezdech našich cikánských "spoluobčanů" z nedaleké ubytovny. Prosíme o úklid.
Za SVJ Krymská 39 PeCha

Dobrý den,nepořádek uklidíme.Tuto lokalitu uklízíme pravidelně 1x týdně.Máme na starosti celé město a i jinde je bohužel díky neukázněným občanům nepořádek.

Číslo:185

Nahlášeno:03.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Nepřehledný přechod

Chci upozornit na nepřehledné a nebezpečné přecházení z Matoniho nábřeží stezkou okolo penzion EHILA přes silnici na stezku do Úvalské ulice. Přechází se v zatáčce a auta jedoucí z mostu není přes křoví vidět, spatříte je většinou až když jste už na silnici. Píši proto jestli by mohlo být toto křoví ostříháno. Stezka okolo penzionu byla nedávno ostříhána. Nechoidím zde sám, potkávám starší lidi, mladší lidi, ciklisty atd. Domnívám se že tato stezka z Matoniho nábřeží do Úvalské ulice by mohla být jednou za čas také uklizena, je tam mnoho odpadků. Děkuji

Dobrý den, do konce týdne vše upravíme.

Číslo:184

Nahlášeno:02.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Stará Kysibelská - dezolátní stav komunikace

Dobrý den.
Musím poděkovat, díra ve Východní, na kterou jsem včera upozornil, byla opravena dříve, než jsem se vrátil domů z práce. Byl jsem opravdu překvapený. Prosím, neberte tedy jako nevděk, ale spíše jako námět - zalepením díry asfaltem problém řešíme jen pro tento okamžik. Kompletní oprava řady úseků, nejen v Drahovicích, je neodvratná.
Úseky, na které jsem chtěl upozornit již dříve, jsou v Drahovicích 2:
1/ pasáž, ohraničená předposlední zastávkou autobusu č.6 ("Východní") a konečnou je ve stavu, kdy ani řidiči MHD již nejezdí vpravo, o majitelích aut nemluvě. Odbyté opravy "x" výkopů v minulosti (= prohlubně), záplaty, díry, kanály. Nejsem dopravní inženýr, ale úsek pod Waldertkou je na úplné stržení povrchu.
2/ spojka Stará Kysibelská - Penny Market/čerpací stanice MOL. Zde se rok co rok, většinou již na podzim, kdy začnou deště, odkryjí 2 velké díry v silnici (letos již 3). Jsou tak velké, že se jim každý řidič musí vyhnout zleva nebo zprava. Po stejné komunikaci chodí lidé pěšky nakupovat do PENNY. Doporučuji přijet a pozorovat 10 minut, uděláte si obrázek. Myslím, že pokud se díry zalepí, do vánoc jsou znovu. Chybí také jakýkoliv chodník, který by nakupující dostal ze silnice, zdaleka nikoliv každý dojede autem. Pokusil jsem vyfotit. Pokud alespoň opravíte, budeme rádi, kdyby se dalo v dohledné době vyřešit perspektivním způsobem, budeme ještě raději.
Předem díky, s pozdravem,
M.Tišler

Ten vyfocený úsek není města,jedná se o soukromý pozemek.Tudíž nemůžeme opravovat.Stará Kysibelská je opravdu na rekonstrukci, ale musí si tam opravit sítě hlavně Teplárna.

Číslo:183

Nahlášeno:02.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Bio popelnice

Nevím jestli někteří občané vědí nač používat Bio nádoby.

Ano, máte pravdu, jedná se o neukázněnost občanů, ale toto město není schopno nijak řešit.
Děkujeme za Váš podnět a fotoukázku, třeba to některé občany trkne a budou separovat správně.

Číslo:182

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

LIbušina

Dobrý den,
realizace přechodu v Libušině byla bezpochyby dle platné legislativy, prakticky je to paskvil a dělící čára je mimo osu komunikace. To vytváří klín, který vede k nárazům pravým kolem o nový obrubník. Pokud si někdo najede z protisměru (tj. směrem k Imperialu) a ťukne si v lepším případě jen zrcátkem, v horším případě předkem auta čelně s protijedoucím, jak to bude DI posuzovat? Čáru nechte zbrousit, přestříkat a udělat novou, pokud je to trochu možné. Zase takový náklad ve srovnání s celkovým výdajem města na nový přechod to nebude.

Díky

Úprava VDZ nebyla realizována z důvodu klimatických podmínek a harmonogramu prací provádějící společnosti. Změna bude realizována v příštím roce.

Číslo:181

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:06.09.16

Stav: Vyřešeno

Drahovice kruhová křižovatka

Děkujeme, že jste tak pečlivě zabezpečili stromy obložením na stavbě důležité kruhové křižovatky u školy Komenského. Uniklo však pozornosti odborníků, že kopáním a povrchovou úpravou budou kořeny stromů narušené, a to včetně památného stromu. To nikoho pravděpodobně netrápí - to není vidět. Také díky za veselou hru Bobříka odvahy - v lokalitě kolem rozvodny nefunguje pouliční osvětlení.

Pro provedení stavebních prací bylo nutné provést odstranění některých keřů a pokácení stromů. Ostatní, které v této lokalitě zůstaly, a byly zasaženy stavebními pracemi, budou tyto ošetřeny a zároveň bude zajištěn zdravotní prořez. Zároveň bylo nutné demontovat některé stožáry VO, které budou nahrazeny novými.

Číslo:180

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Odvoz tříděného odpadu, Východní 556/4a-559/6b

Dobrý den, prosím, pokud do Vašich kompetencí spadá i otázka tříděného odpadu, požádal bych vás rád o pomoc. Po několik týdnů přetéká kontejner na plasty, stojící poblíž domu Východní 556/4a-559/6b. Je mi nepochopitelné, že když už se konečně lidé třídit odpad naučí, jsou nakonec nasměrováni k běžným kontejnerům - a to právě s odpadem, který zatěžuje životní prostředí nejhůře. Nedaleko domu navíc vzniká nepořádek, část odpadků vypadne sama, někteří lidé prostě odloží odpadky ke kontejneru na chodník.
Prosím, pokud tyto otázky přímo neřešíte Vy, požádal bych o zpětnou informaci - pokusil bych se kontaktovat EKO-KOM.
Předem děkuji, s pozdravem,
M.Tišler

Dobrý den,

dle sdělení svozové společnosti nebylo možné v poslední době několikrát provádět pravidelné svozy v důsledku špatně parkujících vozidel mimo parkovací stání. Vzhledem k dennímu plánu svozu nemůže řidič čekat, až nevhodně parkující vozidlo uvolní průjezd. Dnes se pokusí stanoviště vyvézt.

Číslo:179

Nahlášeno:01.09.16

Aktualizace:02.09.16

Stav: Vyřešeno

Stav komunikace - Východní ulice

Dobrý den.
Prosím, chtěl bych Vás požádat o opravu díry v silnici, která se nachází cca 10 m po sjezdu ze Staré Kysibelské do Východní ulice v KV Drahovicích. Díra se objevila během jara letošního roku, od té doby se neustále zvětšuje/prohlubuje. Díky její opravdu "výhodné" poloze uprostřed rozcestí před křižovatkou, kde se navíc denně pohybují stovky lidí, je místo nebezpečné. Každý řidič se pochopitelně soustředí, aby v ní nenechal kolo - o to méně pozornosti mu zbývá na další auta (chodce), pohybující se v tomto úzkém místě.
Předem děkuji, posílám 3 fotografie.
S pozdravem,
M.Tišler

Opraveno.

Číslo:178

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Znovu zastávka u Dolního nádraží.

Před 2 dny jsem vám zaslala fotku nepořádku na zastávce měst.autobusů u Dolního nádraží, odpověď zatím je : Řeší se.----Od té doby se změnilo jen to, že nepořádek je ještě větší ( viz foto) a u lavičky na zastávce přibyly láhve od alkoholu. Zřejmě v noci na zastávce táboří bezdomovci. To je Městská policie, která má k této zastávce ze své služebny jen pár kroků, v noci při svých objížďkách Tuhnic nevidí ??-Nechápu také, co je tak složitého na vyřešení nepořádku na zastávce, kde se na toto krásné zákoutí denně musí dívat spoustu lidí.

Dobrý den,zastávku obratem uklidíme.

Číslo:177

Nahlášeno:31.08.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

Uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích

V posledních Radničních listech je nepatrný článek (4 řádky) o plánovaném dvou denním uzavření železničního přejezdu v Tuhnicích. Nešlo se dohodnout, aby uzavírka byla o prázdninách nebo alespoň přes sobotu a neděli. Uzavírka 28. 9. a 29. 9. mi připadá vzhledem k vytíženosti Západní ulice špatně naplánovaná, bez ohledu na to, že 28. 9. je státní svátek.
Nejvíce to odnesou Rybáře, a děti školou povinné, které nestihnou zvonění, zejména ze ZŠ Poštovní.

Termín provedení rekonstrukce železničního přejezdu byl dlouho připravován a nejméně bolestné je to v tomto období.
O víkendu ( neděli ) bohužel realizace není možné provést, protože, by provádějící firma nedostala potřebný materiál - asfaltobetonou směs.
Proto byl domluven jeden den, kdy je svátek, není a nebude takový provoz a bohužel druhý den musí být všední den, tak aby bylo možno přivézt potřebný materiál na zpětnou obnovu povrchu komunikace.
Občanů se to dotkne pouze jeden pracovní den a to 29.9, což se domnívám , že vzhledem k nutnosti opravy železničního přejezdu budeme muset všichni vydržet, nejenom rodiče dětí školou povinné, ale všichni, kteří mají v dané lokalitě pracoviště nebo bydliště.