Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:676

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:10.03.17

Stav: Vyřešeno

Úklid

Dobrý den.
Vloni v listopadu v Majakovského ul.na chodníku sousedící se sátním archivem,uklízecí četa zametala spadané listí,
které dávali do malích popelnic které následně vysypali vedle vchodu do parku a dodnes to nikdo už neodvezl.
Prosíme touto cestou zda by se to uklidilo.
Děkujeme za kladné vyřízení

Odvezeno.

Číslo:675

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:09.03.17

Stav: Vyřešeno

zastávka Horní nádraží

Dobrý den, denně jezdím ze zastávky Horní nádraží. Nepořádek na zastávce a kolem zastávky je tristní, kdy tam někdo naposledy zametal?
Na zastávce je rozbitá skleněná výplň, pokud se do ní někdo opře, tak půjde i se sklem. O tom, že jsou výplně špinavé (zřejmě pozvracené), se
ani nerozepisuji.
K samotné zastávce: proč nejsou skleněné výplně i v obloukové části. Když prší - je za trest tam stát, protože déšť má volnou cestu do vnitřku
zastávky.

Dobrý den, zastávka se uklízí ručním metením cca 1x týdně. Na základě Vaší kritiky bude proveden mimořádný úklid zastávky, přesto že při provedené kontrole nebyly závažnější nedostatky zjištěny (pouze nedopalky od neukázněných kuřáků). Vlastní přístřešek není majetkem města, proto bylo rozbité a znečištěné sklo nahlášeno firmě, která je vlastníkem, s žádostí o nápravu. Děkujeme za upozornění. Co se týká skleněných výplní obloukových částí, takto jsou přístřešky konstruovány od výrobce. Dle nám dostupných informací se výplně do oblouků dříve dělaly, ale toto sklo bylo neúměrně drahé kvůli atypickému zaoblení, a efekt ochrany před deštěm byl vzhledem k malé velikosti těchto výplní minimální, proto se od toho upustilo. Současná konstrukce tak bez dodatečných úprav instalaci skla do obloukové části neumožňuje.
Zastávka a vše kolem uklizeno i zastávka na druhé straně.

Číslo:674

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Rybáře - a zase odpadky...

Dobrý den, opět se Vás obracím s prosbou o zajištění úklidu v Rybářích, konkrétně pěší cesty z ulice Sladovnická/ Dělnická, k prodejně Lidl
( pod kostelem sv. Urbana a přilehlá dětská hřiště ). Cesta je zde pravidelně lemovaná odpadky ( viz. foto ), které nikdo neuklízí. Byla by možnost dohlédnout na pravidelnost úklidu této lokality a zajistit zde vyvážení odpadkových košů, které jsou buď rozbité, nebo přetékají odpadky. Předem děkuji.

Dobrý den,tuto lokalitu uklidíme 7.3.

Číslo:673

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Bezručova - stav povrchu komunikace

Dobrý den,
mohu se zeptat, zda není v plánu oprav 2017 úsek ulice Bezručova od křižovatky k nemocnici (konec minulé opravy) až po Vyhlídku? Úsek by si to již zasloužil.
Děkuji Vám
S pozdravem Aleš Novotný

Bohužel v letošním roce celoplošná oprava této komunikace není plánována.Bude zařazeno do plánu oprav.

Číslo:672

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

K příspěvku: Číslo: 667 - Zám. Vrch

Dobrý den,

chtěl bych dodat k příspěvku, že průjezd je opravdu obrovský a to nejvíce v době 06-08 a 18-20 hod., a při pořádání akcí v hotelu PUPP - to je doopravdy několikanásobný průjezd, seznam akcí najdete na www.pupp.cz ...

Díky

Dobrý den,
děkujeme za podnět. Je třeba si uvědomit, že taxislužba a osobní přeprava má touto ulicí průjezd povolen. Technický odbor sleduje průjezdy vozidel a v případě nárůstu je realizována namátková kontrolní činnost MP ve větším rozsahu. Čísla jsou však konstantní. Největší zátěž v uvedených časech může být dána rovněž střídáním směn, navíc v ranních hodinách hlídky zajišťují dozor na přechodech u škol. Namátkově lze provést posunutí služby a provést kontrolu, ovšem nelze toto řešit stabilně s ohledem na další úkoly MP. Zvolené řešení na Zámeckém vrchu je jediné možné, není však dokonalé, neboť při dnešním respektování předpisů by v této ulici musel stát strážník celý den. MP provedla masivní kontrolní činnost v prvních měsících od změny dopravního značení. Bylo to časově velmi náročné a na úkor další úkolů. Děkujeme za podnět , určitě z něj budeme vycházet při kontrolní činnosti.

Číslo:671

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

odpověď na příspěvek č 600

Dobrý den, dne 13.2 jsem psala příspěvek č 600, nebylo mi odpovězeno natož napraveno. A ještě ráda bych se zeptala kdy bude hotov most z Bohatic přes průtah. Děkuji

Dobrý den, omlouváme se, ale podnět jsme obratem poslali k řešení. Co nejdříve zajistíme nápravu.Z důvodu nevhodných klimatických podmínek je termín dokončení opravy lávky posunut do 23.5.2017.

Číslo:670

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:07.03.17

Stav: Vyřešeno

Chodci na Lidické u Slávie

Dobrý den, myslel někdo při plánování rekonstrukce chodníku u zastávek Slávie na ulici Lidická na chodce? Od hotelu Martel se na Lidickou nedá dostat, přejít silnici u zastávky Slávie je hra na ruskou ruletu, přes stavební stroje není vidět na přijíždějící auta. Který chodník jako chodec použít, když oba jsou ve stavu rekonstruce?
Děkuji.

Podél chodníků byly vymezeny koridory pro chodce. Jedná se však o stavbu a tak v určitých okamžicích může dojít ke zvýšené koncentraci více pracovních strojů v jednom místě. Zhotovitel byl na tento nedostatek upozorněn.

Číslo:669

Nahlášeno:05.03.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Dlažba před Lázněmi III

Dobrý den,

dlažba před Lázněmi III a Mlýnskou kolonádou je po zimě v tristním stavu. Chybí spousta kostek a kamenné desky jsou rozlámané. Otázkou času, kdy se někdo zraní. Vyplňování betonem, který časem také praská, je přinejmenším nevhodné. S ohledem na koncentraci turistů je stav dlažby ostudou Karlových Varů!
Prosím o brzkou a hlavně kvalitní opravu. Děkuji Bízek

Dlažba byla opravena.

Číslo:668

Nahlášeno:05.03.17

Aktualizace:06.03.17

Stav: Vyřešeno

Doplnění závady 604

Dobrý den,
úklid chodníku ulice 5.května od Lidické vpravo nahoru, nebyl proveden při spadu listí a ani během zimního období nebyl prováděn úklid sněhu. Listí při dešti klouže a místo je nebezpečné protože chodník je ve svahu a přímo navazuje na silnici.

Úklid probíhá.

Číslo:667

Nahlášeno:04.03.17

Aktualizace:10.03.17

Stav: Vyřešeno

Zámecký Vrch - auta

Dobrý den,

na Zámeckém Vrhu je od min. roku zakázaný průjezd směrem k vřídlu.
Je neskutečné kolik vozidel tam i přes zákaz projede. Nic se nezměnilo. Hlídku policie kontrloující průjezd neuvidíte.
V okolí zámecké věže, na zámeckých lázních, v ulici Pod jelením skokem a nově i před hotelem Promenáda až k Atlantiku parkují,projíždějí auta bez povolení k vjezdu do LÚ! Situace je opravdu závažná a kontrola vozidel žádná. Za poslední rok je doprava v této lokalitě horší, než když byl průjez povolen.
Vyřeší se již situace s povolením k vjezdu, průjezdu a parkování v láz, zoně již projednou definitivně a všem jasně?
Děkuji za odpověd.

K nadměrnému parkování ve Vámi vymezené lokalitě lze konstatovat pouze to, že veškerá místa, kde lze legitimně parkovat jsou vyhrazená parkovací místa osazená svislým dopravním značením IP 12 Vyhrazené parkoviště, případně doplněná i vodorovným dopravním značením. Dále je nutno konstatovat, že se jedná o pozemní komunikace, které jsou v zóně pod dopravním značením IZ 8a Zóna s dopravním omezením B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod. + B 29 Zákaz stání + B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel + text: mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na městské policii. Z uvedeného vyplývá, že parkování je možné pouze na parkovacích místech vymezených DZ IP 12. Parkování mimo tato místa je v rozporu v platným dopravním značením a dále i v rozporu s platnou právním úpravou, kdy § 25 odst.3) zákona č. 361/2000Sb., stanoví: (3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Respektování dopravního značení a dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích je oprávněna kontrolovat toliko Policie ČR a obecní policie.
Povolení k vjezdu podléhá zaplacení místního poplatku, který je povinen zaplatit každý, kdo chce vjet do území vymezeného výše uvedeným dopravním značením.
Výše poplatku je stanovena platnou Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary č. 6/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2012 o místním poplatku za povolení k vjezdu. V této vyhlášce je stanovena v současné době maximálně možná cena (stanovena zákonem o místních poplatcích) za vjezd/den ve výši 20,- Kč.
V současné době jsou dopravním značením povinnosti řidičů stanoveny zcela jednoznačně, včetně dopravního značení na ul. Zámecký vrch.
MP: Dobrý den,
strážníci MP K. Vary za posledních půl roku provedli 296 kontrol, vyřešili 119 přestupků za nepovolený průjezd Zámeckým Vrchem, respektive ulicí Tržiště a to v nařízených namátkových denních i nočních kontrolách. Nepovolené stání v této oblasti (Pod Jelením Skokem, Zámecký Vrch, Skalníkovy Sady apod.) taktéž za poslední půl rok strážníci provedli 163 kontrol a vyřešili 194 přestupků. Z těchto čísel jasně vyplývá, že se strážníci Městské policie K. Vary se ve zvýšené míře věnují této lokalitě. Nic méně není v silách MP K. Vary být na jednom místě po celý den, jelikož plní i jiné úkoly v rámci své činnosti. Přesto Vám děkujeme za podnět a můžeme Vás ujistit, že se v nejbližší době budou realizovat kontroly i ve spolupráci s PČR. Dále po jednání na DI PČR K. Vary dala Městská policie K. Vary podnět ke změně dopravního značení na ulici Tržiště k omezení průjezdu vozidel.

Číslo:666

Nahlášeno:04.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

úklid cyklostezky

Dobrý den, prosíme o odstranění odpadků po celé délce cyklostezky ze St. Role od nádraží směrem k ul. Čankovská. Děkujeme

Dobrý den,uklidíme do 8.3.

Číslo:665

Nahlášeno:03.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Odpadkový koš

Dobrý den, prosím o opravu povaleného odpadkového koše včetně dlažebních kostek na zastávce Nemocnice ve směru k Tržnici. Děkuji.

Dobrý den, děkujeme za upozornění, ale toto jsme již zadali k opravě.

Číslo:664

Nahlášeno:02.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Hlávkova, Družstevní Svobodova

Dobrý den, už víte jak bude vypadat rekontrukce zadního prostranství uvedených ulic???? Děkujeme

Dobrý den,

na základě všech došlých připomínek bude zpracována další varianta studie vnitrobloku, která bude, spolu s ostatními variantami, opět zveřejněna na webu města k připomínkování.

Číslo:663

Nahlášeno:02.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

TUHNICE - SÍDLIŠTĚ

ODBOR TECHNICKÝ - URGENTNÍ

Dobrý den,

vím, že o stavu místních komunikacích velmi dobře víte, ale je zde tolik KM silnic, že nejde vše kontrolovat, proto Vás i urguji s žádostí viz. níže.
Vnitřní část sídliště TUHNICE je ve špatném stavu, viz. mapka, v mapě je zvýrazněno modrou "linkou" část, která je špatná a červenou "linkou"
která je naprosto v dezolátním stavu, tento úsek je poslední 2-5 let pravidelne zaslepován ale nekvalitně a kousky 15-50 cm opravdu nic nezachrání.
Už to však překročilo hranici, opravdu Vás tímto žádám, PROSÍM, o kontrolu tohoto úseku, je tak špatný, že nevím, kdy začnu měnit díly auta, při každodenní jízdě to je pro mé vozidlo devastující. Pokud na opravu chodníků a komunikací v K. Varech nemáte finanční prostředky, a už ne na Tuhnické (první investice po dlouhé době byla pod lesem a potom zastávky), tak tento úsek je opravdu potřebný. Je to nejvíce obydlená část TUHNIC a projíždí tuto lokalitu i zákazníci OC Meteor, Fittness centra atd. Že zde není, kde parkovat o tom víte jak Vy, tak naštěstí doposud tolerantní MP - ikdyž záleží vždy na strážníkovi ....
Ovšem označený červeně úsek komunikace je zapotřebí opravdu opravit a to novou vrstvou, osobně doporučuji nejen navštívit ale projet vozidlem třeba za tmy, kdy nevidíte výtluky...
Chodníky - byl přislíben 1-2 roky, že budou udělány bezbariérové "nástupy" (nevím jak tomu říci) na chodníky, především v příloze označený velký oranžový kruh - zde byl slíben i vedle schodiště bezbariérový přístup, nyní je zde vyšlapána několik let 5-10 let cesta .... Chodník zde také končí tak nějak vlastně nijak a je vysoký cca 10-30 cm (opravdu moc - osobně doporučuji podívat se) a nenavazuje dál ke schodišti...

Předem děkuji především za několikrát zmíněný úsek uvnitř sídliště TUHNICE, za domem Moskevská 108 - 98.

S velkým díky, Vrzal

Na červený úsek je již uzavřena smlouva o dílo s realizací nejpozději do 31.5.2017.
Ostatní požadavky (opravy chodníků + bezbariérové úpravy) jsou evidovány a řešeny postupně dle priorit a přidělených finančních prostředků.

Číslo:662

Nahlášeno:02.03.17

Aktualizace:03.03.17

Stav: Vyřešeno

úklid veřejného prostranství v ul. Sibiřská a okolí

Dobrý den
Chtěla jsem se zeptat jestli město bude zajištovat úklid v této oblasti. Nepořádek po zimě. Neustále se na tuto část zapomíná. V ul. Sibiřská v částech před a za domem. Kopec za domem 850 plný nedopalků, výkalů a odpadu. V této části je mateřská školka , okolo chodí děti do školy, je zde pečovatelský dům. A tato část vypadá věčně jak v Bronxu. Pokud někdo povolil na cestě mezi školkou a školou nonstop bary, herny, pak se musí předpokládat ,že opilí lidé dělají v těchto částech v noci nepořádek. Byla by možnost dohlédnout na nějakou pravidelnosti úklidu okolí v této ulici? Abychom při pohledu z okna nekoukali na zem plnou nedopalků papírů ? Loni v dubnu kopec uklidili obyvatelé domu 850/9 . Ale vzhledem k tomu, že jsou zde v okolí většinou staří lidé, byla by zapotřebí pomoc i z jiné strany. Pořád je to pozemek města. Jinak děkujeme za doplnění košů v okolí na psí výkaly. Pěkný den

Dobrý den,úklid sídliště Čankovská probíhá zrovna od 2.3 do 3.3.na Vámi zmiňovanou lokalitu se více zaměříme.

Číslo:661

Nahlášeno:01.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Halogenové osvětleni v Táborské ul.

Dobrý den, musím souhlasit s příspěvkem č. 659. Halogenové osvětlení v autobazaru "Esa" v Táborské ul. je opravdu nepříjemné a velmi dráždivé. Zasahuje přímo do oken protějších domů a oslňuje do pozdních večerních hodin. Může magistrát města na to nějak reagovat? Přijeďte se podívat. Děkuji za Vaše vyjádření!

Dobrý den,
Zabýval jsem se Vaším podnětem a zjistil následující. Otázka rušivého osvětlení nemá jednoznačné řešení. Rušivé vlivy na okolí lze řešit stavebním zákonem v průběhu stavby nebo stanovenými podmínkami v příslušném řízení pro provoz stavby. Světelným smogem a jeho rušivými účinky se zabývalo životní prostředí, ale po poslední novele zákona na ochranu ovzduší, byla tato problematika ze zákona vypuštěna. Problematikou se zabývá také nový občanský zákoník, který v příslušných ustanoveních řeší sousedské vztahy a míru obtěžování okolí.
Konkrétní předpis, o který se lze opřít je technická norma Osvětlení venkovních pracovišť (číslo 12 464 – 2), která v části Rušivé světlo řeší limity svítivosti v návaznosti na hodnotu prostředí. Dle této normy lze stanovit odpovídající objektivní hodnoty. Splnění těchto limitů je pak možné po původci požadovat.
Existují firmy, které umějí intenzitu osvětlení změřit nebo i stanovit nebo ověřit výpočte.
Z toho vyplývá, že domáhat se nápravy je možné občanskoprávní cestou.
Stavební úřad provede na stavbě kontrolní prohlídku, za účelem zjištění způsobu užívání objektu v souladu s kolaudačním rozhodnutím na stavbu. Ta proběhne řádově na konci měsíce března (výzva a termíny doručování). V rámci KP se budeme snažit řešit i nastolený problém.

Číslo:660

Nahlášeno:01.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

ad 653

ad 653

Cituji: Se svým požadavkem se zkuste obrátit na kolegy z Policie ČR. Pochopte už jednou prosím, že MMKV je servisní organizací občanů města a z toho titulu by tedy tyto neměl odkazovat, aby si něco zařizovali s PČR sami. Ono to v zásadě jednak nebude mít v případě individuálního požadavku a pak je to z úst pracovníka Magistrátu doslova drzost.

MP:Dobrý den, nemáte pravdu. Zatímco městská policie ze zákona přispívá k BESIP, Policie ČR jej zajišťuje. Každý občan se může obrátit na policii se žádostí o pomoc, k tomu nepotřebuje prostředníka. My jsme již v minulosti takový požadavek opakovaně také vznesli. Co Vám na tom přijde proboha drzé? Pěkný den

Drzá je už i Vaše poslední odpověď. Každý občan má sice právo se na PČR obrátit, nicméně vy jako pracovník MMKV byste neměl(a) občana odkazovat, ať svou stížnost řeší sám. A to i když má možnost. Váha oslovení orgánu Magistrátem má zcela jinou váhu, nemyslíte? K čemu pak tedy v úřadu jste? Primárně jste tam právě pro občany města. To by vám měli občas připomenout a když vás na to někdo upozorní, tak se ještě hájíte jak nějaká ukřivděná vzácnost. Vážnosti úřadu nedodáte ani nekonáním, ani jeho obhajováním. Věčná škoda že nejsou někteří úředníci voleni...

Dobrý den,
jestliže Vám v odpovědi sdělíme, že jsme toto již v minulosti opakovaně udělali, pak je evidentní, že jsme policii skutečně oslovili. Citace z předešlé odpovědi: "My jsme již v minulosti takový požadavek opakovaně také vznesli". Policie ČR zaujímá k pravidelnému dozoru na přechodech odlišný názor, než-li MP. Z tohoto důvodu jsme Vám sdělili, že se na policii jako občan můžete obrátit i Vy, neboť MP nemá kapacity na obsazení všech přechodů. Město se v této oblasti snaží dělat maximum.
Pěkný den

Číslo:659

Nahlášeno:01.03.17

Aktualizace:01.11.17

Stav: Vyřešeno

auto ESA Táborská

otevření "auto ESA" v bývalém VOLVO a FORD v ulici Táborská- navážení nákladními auty auta ojetá způsobuje devastaci ulice, zelené krajnice jsou už jen rozježděná bahna, zajímalo by mě kde jim budou parkovat zákazníci? můžou si toto dovolit? od včerejška tj.28.2.2017 rozsvítili osvětlení celého areálu a když vjíždíte do ulice a někdo vám vběhne pod auto, tak ho neuvidíte, protože jste oslněn vnitřním osvětlením, které má vysokou svítivost. kde si správně stěžovat, s kým řešit tyto problémy? děkuji moc za odpověď

Dobrý den,
Zabýval jsem se Vaším podnětem a zjistil následující. Otázka rušivého osvětlení nemá jednoznačné řešení. Rušivé vlivy na okolí lze řešit stavebním zákonem v průběhu stavby nebo stanovenými podmínkami v příslušném řízení pro provoz stavby. Světelným smogem a jeho rušivými účinky se zabývalo životní prostředí, ale po poslední novele zákona na ochranu ovzduší, byla tato problematika ze zákona vypuštěna. Problematikou se zabývá také nový občanský zákoník, který v příslušných ustanoveních řeší sousedské vztahy a míru obtěžování okolí.
Konkrétní předpis, o který se lze opřít je technická norma Osvětlení venkovních pracovišť (číslo 12 464 – 2), která v části Rušivé světlo řeší limity svítivosti v návaznosti na hodnotu prostředí. Dle této normy lze stanovit odpovídající objektivní hodnoty. Splnění těchto limitů je pak možné po původci požadovat.
Existují firmy, které umějí intenzitu osvětlení změřit nebo i stanovit nebo ověřit výpočte.
Z toho vyplývá, že domáhat se nápravy je možné občanskoprávní cestou.
Stavební úřad provede na stavbě kontrolní prohlídku, za účelem zjištění způsobu užívání objektu v souladu s kolaudačním rozhodnutím na stavbu. Ta proběhne řádově na konci měsíce března (výzva a termíny doručování). V rámci KP se budeme snažit řešit i nastolený problém.

Číslo:658

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:12.04.17

Stav: Vyřešeno

veřejné osvětlení

nesvítí pouliční lampa v ulici Severní 3, Karlovy Vary - zadní strana u parčíku

Opraveno.

Číslo:656

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

ad 642

Dobrý den. 26.2. jsem ohlásila nedostatek č. 642. Dnes jste uvedli, že závada byla vyřešena - úklid proveden. LŽETE!!! Chodníky jsou stále plné rozmazaných exkrementů, situace na trávnících je ještě horší! Trávníky jsou dále plné odhozeného a navátého odpadu! Jak budete řešit tragickou situaci s nesběrači psích exkrementů na sídlišti Úvalská / St. Kysibelská? Aktuální stav po vašem " úklidu " dokumentuje přiložené foto. Fujtajbl.

Úklid byl proveden.

Číslo:655

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:28.02.17

Stav: Vyřešeno

ad 653

Cituji: Se svým požadavkem se zkuste obrátit na kolegy z Policie ČR.

Pochopte už jednou prosím, že MMKV je servisní organizací občanů města a z toho titulu by tedy tyto neměl odkazovat, aby si něco zařizovali s PČR sami. Ono to v zásadě jednak nebude mít v případě individuálního požadavku a pak je to z úst pracovníka Magistrátu doslova drzost.

MP:Dobrý den,
nemáte pravdu. Zatímco městská policie ze zákona přispívá k BESIP, Policie ČR jej zajišťuje. Každý občan se může obrátit na policii se žádostí o pomoc, k tomu nepotřebuje prostředníka. My jsme již v minulosti takový požadavek opakovaně také vznesli. Co Vám na tom přijde proboha drzé?
Pěkný den

Číslo:654

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:02.03.17

Stav: Vyřešeno

Podchod v Táborské ul.

Dobrý den, prosím o úklid v podchodu a blízkého okolí v Táborské ul. (suť, listí a odpadky) Děkuji!

Nepořádek byl uklizen.

Číslo:653

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

přechod u nákladní 23

dobrý den,chtěla bych poprosit nebylo by možné zařidit aby každé ráno od 7 do 7,30h stali stražnici městské policie u přechodu v ulici nákladní k elitce ,každé ráno zde přechází spousta dětí ale jak vidím nekteří řidiči kdyby mohly tak děti přejedou hrozný jak jezdí moc prosím at se zde něco nestane

MP: Dobrý den,

téma přechodů se čas od času opakuje a tak připomínáme, že MP zajišťuje dozor na přechodech u škol po dobu celého roku řadu let, ale není v jejich silách obsáhnout všechny přechody. Reagujeme pochopitelně na aktuální dění a operativně přechody i měníme. Dokonce jsme museli kvůli přechodům upravit i systém instruktáže, což částečně narušuje výkon služby. Se svým požadavkem se zkuste obrátit na kolegy z Policie ČR.

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkný den.

Číslo:652

Nahlášeno:28.02.17

Aktualizace:20.03.17

Stav: Vyřešeno

nákladní

prosím o uklizení cesty od depa pošty k nakladní 486/25,hrozný nepořádek ,neustale vám musíme připomínat jestli nám zde uklidite,po upozornění uklidite a dál se nic neděje dokud se neozveme přitom nepořádek je zde na denní pořadku samí bezdomovec hrůza nešlo aby zde prochazeli městští policajti děkuji

Nepořádek bude dnes uklizen.
Na základě uvedeného podnětu MP K. Vary provedla v této lokalitě od 3.3. do 12.3. 2017 10 kontrol. Hlídky nezjistili žádné porušení zákona.

Číslo:651

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

odpadkový koš

Prosíme o nainstalování odpadkového koše do zastávky Sedlec zahrádky
děkuji

Odpadkový koš u zastávky Sedlec zahrádky bude nainstalován nejpozději do konce května 2017

Číslo:650

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

nabourané auto před Lázeňskými lesy

Dobrý den, před Lázeňskými lesy v ulici Na Vyhlídce stojí již několik týdnů auto, které zaparkovalo (zřejmě ještě v době, kdy bylo množství sněhu) daleko od chodníku. Auto zasahuje do silnice a bylo již zezadu nabouráno. Minulý týden řešili hasiči vyteklý benzín, ale auto v silnici stojí dál. Je to nebezpečné zejména v noci, neboť má rozbité zadní levé světlo a nejspíš i odrazku. SPZ chybí, resp. je pomačkaná a hozená pod autem.

Dobrý den,
Celou záležitost kolem úniku ropných látek z vozidla a samotného stání vozidla řešila Policie ČR a HZS. Vozidlo v současné době stojí těsně u chodníku a netvoří překážku v silničním provozu, ani neporušuje jiné právní předpisy a normy.

Číslo:649

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Skalníkovy Sady

Prosím o odstranění této "skládky", případně o zajištění veřejné nádoby na odpad, stále to probíhá tak, že je naplněna "neoprávněně" stávající nádoba.

Skládka bude co nejdříve uklizena.

Číslo:648

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

doplněk k 629

To prosím opravdu nevím. Ale snad to najdete u Vás v projektu?

No problém je v tom, že v rámci rekonstrukce, která skončila v roce 2015 jsme žádné „trubky“ do tohoto objekty neměnili. Paní uvádí březen 2016, takže se muselo jednat o nějakého správce inženýrských sítí, např. Karlovarská teplárna a.s., nebo také 02, ale znovu opakuji, že až po rekonstrukci ulice.

Číslo:646

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Dobrý den,
chci oznámit černou skládku ve dvoře I.P.Pavlova 13,15,17 a J.Palacha 2,4,6...Před domem(ve dvoře proti nádobám na odpad) J.Palacha 4 je vyhozená stočená matrace.
Děkuji

Dobrý den,uklidíme do středy 1.3.17.

Číslo:645

Nahlášeno:27.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

doplněk k 629

Ráda bych Vám tedy navrhla napříště zlepšit projektovou dokumentaci, protože rozkopání nekončilo obrubníkem chodníku, ale rozkopáním až k domu, neboť se tam vyměňovaly trubky od silnice až do domu. A tento prostor byl celý rozkopaný. Velice děkuji za Vaše pochopení a snahu o lepší město. Pro nás je to poučení, pořizovat si fotodokumentaci!

Prosím o jaké „trubky“ šlo ?