Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:804

Nahlášeno:16.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Úklid po úpravě zeleně

Dobrý den, kdy bude proveden úklid V Drahovicích po posekaných keřích. Místa začínají zarůstat ale válí se tam spousty odpadků, sutě, listí a zbytky větví.

Dobrý den,odpadky uklízíme pravidelně a částečné vyhrabání větví a listí proběhne do konce dubna 2017.

Číslo:803

Nahlášeno:15.04.17

Aktualizace:21.04.17

Stav: Vyřešeno

Nefunkční aplikace

Dobrý den,

po několika dnech je opět plná nádoba na plasty na adrese Vodárenská 10. Před cca deseti dny jsem využil aplikaci o nahlášení plné kapacity (papír,plast)
V pořádku bylo během následujících dní vyvezeno. V aplikaci však již nejde znovu nahlásit .....stále svítí původní stav plné.
Děkuji za vyřízení a odpověď na mail.

Dobrý den,

bohužel pravidelném vývozu bránilo špatně parkující vozidlo. Svoz byl proveden tento týden.

Číslo:802

Nahlášeno:14.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

AC START

Dobrý den, mohl bych požádat o vyspravení odtokových žlabů kolem dráhy a upevnění mřížek,které se volně dostávají do běžecké stopy na stadionu AC START?
Spolu s tím by určitě nebyl problém vyčistit tartanový povrch, který je dosti špinavý.
Děkuji za odpověď

Radek Vastl

Dobrý den,
poškozené odtokové žlaby okolo atletické dráhy, včetně opravy tartanového povrchu budou předmětem plánované rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích.
V současné době je zpracováván projekt a po obdržení dotace se započne s rekonstrukcí celého areálu. Do doby rekonstrukce se s opravou nepočítá.

Číslo:801

Nahlášeno:14.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Chodník před domem

Prosíme o opravu chodníku v ulici K.Kučery 5 - Dvory.Propadl se zde chodník a chůze po něm je dost nebezpečná.

V současné době v místě probíhá stavební činnost. Po ukončení zvláštního užívání bude řešeno.

Číslo:800

Nahlášeno:13.04.17

Aktualizace:21.04.17

Stav: Vyřešeno

kontejner na bioodpad

dobrý den,
bude do ulice Kvapilova přistaven opět kontejner na bioodpad u č.24 jako vloni?
děkuji za odpověď
kožíšková

Dobrá den,

nádoba na bioodpad bude přistavena v nejbližších dnech.

Číslo:799

Nahlášeno:13.04.17

Aktualizace:25.04.17

Stav: Vyřešeno

Schod

Dobrý den,
před vstupem na lávku (za podchodem) u Horního nádraží je ulomená půlka schodu. Pokud si toho někdo nevšimne, může si způsobit úraz.

Opraveno, s ohledem na blížící se demontáž a výstavbu nové lávky jen dobetonováno.

Číslo:798

Nahlášeno:13.04.17

Aktualizace:06.06.17

Stav: Vyřešeno

Kontejnery Počerny + závora z Počeren do Husovy ulice

V místní části Karlových Varů, v Počernech, jsou dvě místa na separovaný odpad. Vždy, když se něco podobného - viz foto - stane, voláme Resur, dlouho se nic neděje. Vítr si s odpadky pohrává a tady to vypadá jak někde na skládce.
Kdysi byla na místní, účelové komunikaci z Počeren do Husovy ulice osazena kovová zábrana, která v podstatě řešila průjezd, resp. omezovala řidiče ve zneužívání této komunikace a zkracování si cesty do Staré Role. Značka zákaz vjezdu nikoho nezajímá, ani MP? Jak ta závora teď vypadá - viz foto.

Závora byla opravena.

Číslo:797

Nahlášeno:13.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Mlýnská kolonáda

Dobrý den,

od doby, kdy opadal strop Mlýnské kolonády nad Skalním pramenem, se nic neděje, proto mě zajímá, jaký postup je naplánován pro odstranění havarijního stavu. Žádná konstrukce nemá ráda když do ní zatéká, výztuž železobetonového překladu je na první pohled již značně zkorodovaná, po zimě se objevily mokré mapy i v přilehlých rozích a bude hůř, není radno s opravou otálet, i když bude finančně náročná, ale následky havárie, vždyť víte...

Když jsem u Mlýnské kolonády musím upozornit i na další závady a nedostatky, kterých si všimne každý, očividně vyjma zodpovědných lidí, že již je dávno nikdo nevyřešil, tak tedy:
1) přes dva roky chybějící bronzová plaketa u Libušina pramene - nové formy netrvá vyrobit tak dlouho...
2) chybějící stínidlo stropní lampy před pramenem Rusalka - minimálně rok neřešeno
3) poškozený výtokový stojen Sklaního pramene - voda vystřikuje do okolí
4) propadlá dlažba u pramene Knížete Václava - roky neřešeno
5) hnízdící holubi, kteří znečišťují kolonádu
6) olámané ozdobné plechování přístřešku u Skalního pramene
7) celkově zašpiněný strop - stačí lešení a prachovka...
8) nevyužívané reproduktory, které kazí atmosféru kolonády - trochu puntíčkářské, ale přeci
9) olámané a jinak poškozené kamenné zdivo

Určitě jsem na něco zapomněl, ale již tento výčet je znepokojující. Mlýnská kolonáda má být výkladní skříní Karlových Varů a ne, že zmíněné nedostatky jsou roky přehlíženy... Poškozené zdivo bude potřebovat větší zásah a investici, ale zbylé věci má řešit SPLZaK ze svých zdrojů. Proč tak nečiní? Ptám se tedy znovu, jaké reálné plány jsou ohledně Mlýnské kolonády v horizontu několika málo let? Děkuji za odpověď, Bízek

Dobrý den,
celková rekonstrukce Mlýnské kolonády byla započata v roce 2001, dosud si 5 uskutečněných etap rekonstrukce vyžádalo náklad 62 mil. Kč. (poslední realizovanou etapou byla rekonstrukce veřejných WC). Další etapy rekonstrukce budou realizovány dle disponibilních finančních prostředků a možností dotací – obnova a revitalizace Mlýnské kolonády je obsažena v projektu IPRÚ Karlových Varů (Integrovaného plánu rozvoje území) č. 255, rozhodující částku zde tvoří potřebné kamenické opravy, ale i další opravy nedostatků z předchozích etap (to je případ stropu nad Skalním pramenem či poklesu podlahy uvnitř kolonády), celková uvažovaná částka v souladu se Strategií KV – Akčním plánem na rok 2017 činí 100 mil. Kč.. v rámci opatření 6.3 Ochrana urbanistické hodnoty vnitřního lázeňského území - předpokládané zahájení realizace rok 2018, ukončení realizace 2020 ).

K dalším nedostatkům si dovolím uvést následující: u předmětné plakety se nejedná o „plaketu“ bronzovou, nýbrž odlitek z pryskyřice nám neznámého složení, již delší dobu pracujme na možných variantách materiálového a technického provedení, které by mělo vyústit v kvalitní řešení náhrady ukradené „plakety“ jak po stránce estetické tak i z pohledu zabezpečení před krádeži a současně v přijatelné cenové relaci.
„Stínidlo“ stropního svítidla je výrobkem sklářské firmy v likvidaci tato firma nám nebyla schopna ani vyhledat ve svém depozitu, respektive vydat formy na výrobu předmětného „stínidla“ které u ní byly pro účel výroby náhradních kusů odborně uskladněny. Současně dle námi získaných informací se jednalo o jediného výrobce, který v ČR disponoval technologií na foukání tenkostěnného skla těchto rozměrů. Naše snahy o výrobu „stínidla“ jinou dostupnou technologií v jiných sklárnách zatím nevyústily v úspěšný výsledek., Cca 30let staré pramenní mísy jsou na konci své životnosti (jedná se o umělecky opracované odlity z nám neznámé slitiny) materiál váz nám dostupnou technologií neumožnuje měkké ani tvrdé pájení nebo svár. Hledáme jiné nouzové a přijatelné řešení z hlediska hygienického tak estetického. Dále již delší dobu pracujeme a řešení náhrady pramenních váz, avšak realizování této nutnosti je závislé na finanční krytím této investiční akce.
Ohledně hnízdících a znečišťujících holubů nemáme řešení které by plně odstranilo tento jev.
U „zašpiněného“ stropu rozhodně nestačí lešení a prachovka, nezbytné je mimo jiné zapojit i lidskou sílu způsobilou práce ve výškách, která očištění členitého stropu v rozsahu mnoha stovek metrů čtverečních v režimu práce nad vlastní hlavou provede. Toto provádíme tradičně každý rok, kdy před zahájením lázeňské sezony profesionálním vysavačem odsajeme nečistoty nejen z stropu ale i svítidel a poté je umyjeme.
Ohledně reproduktorů - pouhé odstranění reproduktorů by zanechalo esteticky rušivější prvky, než jsou reproduktory samé. Řešení je součástí zatím nerealizované etapy rekonstrukce kolonády.

K „olámané a jinak poškozené kamenné zdivu“ - pravděpodobně se jedná o pískovcové obkladové panely a ozdobné prvky. Řešení je velmi nákladné a je součástí zatím nerealizované etapy rekonstrukce kolonády.

Samozřejmě není uvedeno mnoho i třeba běžnému pohledu skrytých problémů, které téměř denně odstraňujeme nebo jsme již vyřešili. Situace je komplikována vedle nedostatku finančních prostředků i specifičností objektu a nutností respektovat stanoviska památkové ochrany. Každopádně děkujeme za Váš zájem.

Číslo:796

Nahlášeno:12.04.17

Aktualizace:13.04.17

Stav: Vyřešeno

Silnice Zámecký vrch a Petra Velikého

DOTAZ:
Bude letos opravena "silnice" Zámecký vrch a Petra Velikého, která se dá projet pomalu již jen s obrněným transportérem a která bude po současných opravách kanalizace ještě v horším stavu?????
Místo odpovědi, že nejsou finance prosím spíše termín.
Díky Kudlička.

V současné době již byly zahájeny práce na celoplošné opravě Zámeckého vrchu, ta by měla být ukončena do konce měsíce dubna..Oprava komunikace Petra Velikého se plánuje na příští tok.

Číslo:795

Nahlášeno:12.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Ulice Charkovská

Jak dlouho bud ještě uzavřena ulice Charkovská ve směru Moskevská – Západní.
Je plánu vypnutí semaforů v centru města a tím se ještě více zhorší výjezd z Moskevské ulice. Kdo to povolil? Pro odbočení vlevo je pouze křižovatka u kolejí a v centru u hotelu Adrie. Po vypnutí semaforů bude výjezd skoro nemožný.
Křižovatka Západní – Šumavská je po vybudování řady kruháčů a Tuhnického mostu skoro neprůjezdná. Zde plánovaná kruhová křižovatka dopravu ještě více zastaví (doufám, že ještě dlouho nebude). Mít na jedno kilometru 4 tyto křižovatky a koleje k tomu bude paráda.

Charkovská ulice bude uzavřena do 14.6.2017.
Všechny akce byla zkoordinované a odsouhlasené Di Policie, na všechny akce bylo vydáno platné rozhodnutí.

Číslo:794

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Parkování Počerny

Dobrý den, ráda bych s kočárkem a s druhým dítětem jela po chodníku a ne neustále obcházela chodník po silnici, jen proto, že někteří majitele domu si parkují, kde chtějí... Zajímalo by mě kolik pokut za parkování rozdala MP třeba za měsíc březen v této městské části, jelikož se tento nešvar spíše hromadí než potlačuje. Děkuji za odpověď. RF

Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět a doporučujeme v takových případech oznámit přestupek na městskou policii ihned. V současné době se MP potýká s personálním podstavem, který se pochopitelně projevil i v četnosti kontrolní činnosti v okrajových částech města, kde navíc MP působí především v oblasti veřejného pořádku, který je dle zákona prioritní. Garantem řešení dopravy je Policie ČR, MP plní subsidiární úlohu, takže se rovněž můžete obracet s požadavky i na tuto složku. Jak ale bylo uvedeno na začátku, v případě potřeby zavolejte na MP, strážníci Vám rádi pomohou. V případě, že vozidlo stojí na daném místě pravidelně, okrskáři se na to zaměří.
Děkujeme a přejeme pěkné Velikonoce .

Číslo:793

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

Potoční ulice Dvory

Dobrý den, ke své stížnosti přikládám ještě další foto foto, jak ulice potoční vypadala po deštích a tání sněhu, než jsme ji aspoň trochu upravili.

Oprava nerovností bude provedena v následujícím roce 2018.

Číslo:792

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

Potoční ulice Dvory

Dobrý den, ke své stížnosti přikládám ještě další foto foto, jak ulice potoční vypadala po deštích a tání sněhu, než jsme ji aspoň trochu upravili.

Oprava nerovností bude provedena v následujícím roce 2018.

Číslo:791

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

Potoční ulice Dvory

Dobrý den, ráda bych upozornila na velmi špatný stav ulice Potoční, která slouží jako příjezdová komunikace k několika rodinným domům. Po zimě jsme byli nuceni aspoň částečně zahrabat díry vytvořené průjezdem aut včetně popelářů, aby se auta nebořila. Ráda bych věděla, kdy se počítá s opravou. Stejně tak prosíme o odklizení spadaných větví stromů na pozemku č. 506 v téže lokalitě a likvidaci keřů a větví stromů, které jsou suché. Děkuji za odpověď

Oprava nerovností bude provedena v následujícím roce 2018.

Číslo:790

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:21.04.17

Stav: Vyřešeno

ad velkoobjemové kontejnery

Dobrý den,
na toto téma zde byla diskuse už loni, poté co překvapení občané zjistili, že tato služba, která fungovala desítky let a nadále funguje ve většině (ne-li ve všech) českých a moravských městech, byla zrušena. Pak byly kontejnery přistaveny na podzim a skoro jsem si tedy myslela, že někdo na magistrátu dostal rozum. Jak dostat vyřazenou matraci a rozebranou starou skříň do sběrného dvora, když nemám auto? Objednám si klidně na svůj odpad, od podzimu nashromážděný, dodávku a zaplatím, ale kde a jak? Nebo ji mám někde za rohem pohodit, jako mnozí činí? Ani se jim vlastně nedivím.

Dobrý den,

velkoobjemové kontejnery se přistavovat nebudou a jedním z důvodu je právě i odkládání nefunkčního elektroodpadu, barev a pneumatik, což se následně muselo vybírat a vznikaly nemalé více náklady spojené s touto službou. Velkoobjemové kontejnery byly určeny pouze na starý nábytek, což mnozí nerespektovali. Pokud kupujete nový výrobek, tak také musíte řešit dopravu.

Číslo:789

Nahlášeno:11.04.17

Aktualizace:03.07.17

Stav: Vyřešeno

746 - zodpovězena polovina dotazů

746

Nahlášeno:30.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav:
Řeší se

Výtluky Bohatice

Dobrý den, bylo by možné opravit vzniklé výtluky v ulici u Trati? Od odbočky z Teplárenské ulice až k "novému" mostu přes železnici z Dolního na Horní nádraží je "radost" jezdit. Kličkovaná jak na motokárách. Úsek vyžadující urgentní opravy označen zde: https://mapy.cz/s/1w6od Úsek od konečné stanice autobusové linky č. 5 směrem k Teplárenské by snesl návštěvu čistícího vozu, taktéž možno projevit skromné přání? Děkujeme předem.

Komunikace byla strojově zametena, celkový úklid zpevněných ploch bude proveden při blokovém čištění.

Za odpověď stran nepořádku děkujeme, co otázka výtluků? Cestou od mostu k poště mezi zastávkami Bohatice a Bohatice náměstí je poměrně slušné množství hlubokých děr, občané si zde likvidují vozy, autobusy MHD na tom nejsou o mnoho lépe. Na úrovni domu U Trati 38 je nedosypaný výkop, který jako vždycky zhutňují vozidla - firma "provádějící opravu" by mohla alespoň díru dosypat do úrovně horní hrany říznutého asfaltu.

Díky

Výtluky v Bohaticích byly opraveny.

Číslo:788

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:22.09.17

Stav: Vyřešeno

773

Nepochopil jsem proč nelze na nedostatek 773 odpovědět, to platí zákony zase jenom pro někoho. Moc si obyvatel doposud bydlících v LÚ nevážíte. Udělali jste z nejhodnotnějšího místa tohoto města nejlacinější parkoviště v republice. Vaše heslo je zřejmě - po nás potopa.

Situace parkování v Křižíkově ulici se v současné době řeší.

Číslo:787

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

K velkoobjemovým kontejnerům

Dobrý den,

děkuji za odpověď. Byla bych přesto ráda, kdyby byly kontejnery alespoň 3x do roka. Ne každý má auto a i my, přestože auto máme, jsme se s manželem o víkendu dost nadřeli, než jsme vše, co jsme potřebovali vytřídit, navozili do sběrného dvora. Kdo tedy prosím rozhoduje o tom, zda a v jaké frekvenci budou kontejnery k dispozici? Děkuji Brandtlová

Dobrý den, určitě nebudou velkoobjemové kontejnery přistavovány 3x do roka.
Pokud bude rozhodnuto budou možná kontejnery přistaveny na podzim.
Služby sběrného dvora jsou tu pro občany, slouží občanům, jsou k dispozici skoro celý týden a v poměrně širokém časovém intervalu.
Není povinností města, aby přistavovala velkoobjemové kontejnery, jsou to služby nad rámec povinností a zatěžují rozpočet města, občané mohou bezplatně využívat sběrné dvory.

Číslo:786

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:04.07.17

Stav: Vyřešeno

Zničené dveře

Dobrý den,
prosím o opravení dveří ve Škroupově ulici.
Děkuji
Michal Heidenreich

Dobrý den,branku opravíme do konce dubna 2017.

Číslo:785

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:12.04.17

Stav: Vyřešeno

Postřiky proti infekčnímu hmyzu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li někdo uvažoval o tom, že byste jako prevenci proti infekčním nemocem přenášených klíšťaty, použili postřiky (cíleně proti klíšťatům, které šetří ostatní užitečný hmyz - mám ověřené, že existují) hlavně na frekventovaných místech, jako jsou městem vyčleněná místa na venčení psů a jiných louk a cest zelení, které jsou hojně využívány nejen "pejskaři", ale i turisty, cyklisty a výletníky. Dříve se tyto postřiky normálně používaly a s klíšťaty před lety nebyl takový problém. Dnes - katastrofa.

PS: Dva dny nazpět jsem venčil našeho psa. Po půlhodinovém pohybu venku na louce, kde byla tráva vysoká tak do 15 cm, domů přinesl 23 klíšťat, která z něj postupně opadala. Takže riziko není jen v napadení zvířat, ale i lidí, potažno detí, kteří si třeba hrají na zemi. Samozřejmě máme psa ochráněného proti všemožným parazitům a nešetříme na tom, takže se snažíme pro zabránění jeho napadení a následně naše dělat maximum.

Podobný scénář se opakuje každý den a myslím, že nejsem sám. Máme aktivního psa a není možné se s ním půl roku, kdy je klíšťová sezóna, procházet pouze po asfaltových chodnících.

Dobrý den.
Na trhu je sice několik postřikových přípravků proti klíšťatům, ale dotazem u správce městské zeleně bylo zjištěno, že takový plošný postřik ve městě nikdy nebyl realizován a ani se o něm neuvažuje.

Číslo:784

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:03.05.17

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Chtěl bych nahlásit černou skládku na souřadnicích na fotografii.

Skládka byla dne 2.5.2017 uklizena.

Číslo:783

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:23.01.18

Stav: Vyřešeno

Zbrojnická ulice, nedodržování zákazu vjezdu a parkování v obytné zóně

V ulici Zbrojnická neustále parkují vozy, které nepatří vlastníkům nemovitostí. Ulicí Zbrojnická nemohou potom projet vozy veřejné obsluhy např. vozy pro odvoz komunálního odpadu a jiné. V případě havárie nebo požáru ulici neprojedou velká zásahová vozidla.
Děkuji za zajištění řešení
S pozdravem
Milan Bártl

Dobrý den,
Ve Zbrojnické ulici bylo od začátku roku 2018 vyřešeno 18 přestupků v dopravě. Průběžně hlídky lokalitu kontrolují, ale jelikož se potýkáme se značným podstavem strážníků a nemůžeme do této lokality zajíždět pravidelně, jako v minulosti, tak bych Vás požádal o spolupráci ve smyslu zavolání na operační středisko MP tel. 353153911 v případě dalšího zjištění nesprávného parkování. Děkuji

Číslo:782

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Tříděný odpad

Dobrý den,

bylo by možné vyvézt kontejnery na tříděný odpad u křižovatky Lomená x U Trati? Od pátku přetékají. Děkuji Brandtlová

Dobrý den,
děkuji za upozornění, nádoby budou vyvezeny a proveden úklid okolo.

Číslo:781

Nahlášeno:10.04.17

Aktualizace:03.07.17

Stav: Vyřešeno

Parkování u ZŠ Poštovní - II

Pokud toto má zvýšit bezpečnost dětí, o čem velmi pochybuji, spíše do dopadne opačně. Tak doporučuji na betonová svodidla osadit ostnatý drát nebo něco podobného. Děti po tom lezou, skáčou, sedí apod.. V pátek jedno málem skočilo při přeskakování svodidla pod projíždějící auto.

Ostnatý drát na svodidlo osazen nebude. Za své děti odpovídají rodiče. U škol a v jejich blízkosti je tento nešvar (lezení, skákání, sezení, atd. po městském mobiliáři) běžný ať už se jedná o betonová svodidla, nebo např. zábradlí, lavičky atd.

Číslo:780

Nahlášeno:09.04.17

Aktualizace:12.04.17

Stav: Vyřešeno

Výtluky

Dobrý den, prosím o opravu výtluků v Bohaticích, Nádražní stezka. Na výtluky upozorňuji několikátým rokem. Pravidelné zaplácávání asfaltem evidentně nestačí. Bylo by možné opravit ulici standardním položením nového koberce? Děkuji

Dobrý den, na této stezce budou v letošním roce opraveny pouze výtluky.

Číslo:779

Nahlášeno:09.04.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

Odpadky

Dobrý den,
chtěl bych požádat o úklid odpadků, které jsou rozházeny v křoví po levé i pravé straně chodníku, který vede z ulice I.P.Pavlova od Ovobaru k Thermalu a k Bezručově ulici.
Děkuji

Dobrý den,odpadky uklidíme do středy 12.4.

Číslo:778

Nahlášeno:09.04.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Dobrý den,
chtěl bych nahlásit černou skládku v ul.Hřbitovní,horní Drahovice, K.Vary. U dvou kontejnerů na bio odpad nad zahrádkami poblíže hájovny jsou vyhozeny pytle s odpadem a hromada jiného odpadu.
Děkuji

Dobrý den,uklidíme zítra 11.4.

Číslo:777

Nahlášeno:08.04.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Velkoobjemové kontejnery

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda budou na jaře přistaveny velkoobjemové kontejnery. Dříve byly přistavovány pravidelně cca 1x měsíčně, loni jen na podzim. To je z extrému do extrému. Šlo by vyladit harmonogram na cca 1x za dva měsíce? Jistě by uplatnění našly. Děkuji Brandtlová

Dobrý den,

velkoobjemové kontejnery se přistavovat nebudou. Ve městě je možné využít zdarma sběrné dvory, které jsou otevřeny i o víkendu.

Číslo:776

Nahlášeno:08.04.17

Aktualizace:19.06.17

Stav: Vyřešeno

Vyznačení zákazuparkování

Dobrý den. Prosíme o vyznačení zákazu stání v ulici Stará Kysibelská před chodníkem pro pěší k domům č.599/31 - 33 - 35 je to z té strany od bývalé autoškoly. Z fotky kterou zasílám jako přílohu je patrné že mezi auty projde stěží člověk, maminka s kočárkem pravděpodobně ne, již vůbec sanitka která sem dosti často zajíždí protože zde bydlí mnoho starších lidí a nedej bože že by sem musely zajet požárníci, my nesmíme zamykat chodbové balkony kvůli umožnění vstupu požárníků a takto nezodpovědní řidiči zatarasí jejich příjezd. A prosíme ještě o vyznačení zákazu před přístřeškem na popelnice který je hned vedle, vozidla zde stávají téměř u přístřešku ,někdy máme problém otevřít dveře abychom auto neodřeli. Děkuji

V daném místě je již stávající svislé dopravní značení B29 – Zákaz stání.
Umístěním Vámi požadovaného vodorovného dopravního značení by byl popřen požadavek dle ustanovení 2, §78 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění na účelnost a plynulost silničního provozu. Došlo by k duplicitě místní úpravy provozu (svislé dopravní značení a vodorovné dopravní značení).

Číslo:775

Nahlášeno:07.04.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

Označení ulice

Tabulka s názvem ulice bývala na restauraci Smíchovský pavilon. Při rekonstrukci objektu ji sejmuli a už nenamontovali.
Označení Lidická ulice není až za stadion Slávie. Přitom Lidická je velmi frekventovaná a navštěvovaná.
Dík za opravu a pozdrav.

Označení názvu ulice bylo objednáno a bude v ulici Lidická doplněno.