Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:426

Nahlášeno:17.12.16

Aktualizace:18.01.17

Stav: Vyřešeno

potkani a holuby

ad potkani: pozorováno ze "žlutého" autobusu, tedy někde kolem novějšího dřevěného stánku na Dolním nádraží.

ad holuby: holuby rozhodně nekrmí jednodenní návštěvníci města, pouze ti, kteří ve městě pobývají delší dobu. ( A to jsou ti, o které město tak stojí nebo už ne?) A ti pravidelně chodí k pramenům. Stačily by podle mě cedule informující o zákazu a možných sankcích na několika málo místech: na Staré Louce u řeky, u Thermalu na mostě, naproti Sadové kolonádě. Tedy tři. A na to město nemá? Na závěr jeden milý vánoční pozdrav.

Provedeme kontrolu četnosti piktogramů v LÚ a dle nutnosti piktogramy „ zákaz krmení holubů“ přidáme.

Číslo:425

Nahlášeno:16.12.16

Aktualizace:20.12.16

Stav: Vyřešeno

stavba kruhového objezdu v Drahovicích

Na stavbě je vidět pohyb pracujících jen občas a vždy několika málo lidí. Místo slíbených lávek se momentálně prochází prostředkem stavby s tím, že je tato cesta pro většinu dětí z Horních Drahovic hlavním přístupem ke škole J. A. Komenského. Předtím chodily z jídelny po bahnité cestě kolem staveniště a trvalo minimálně dva měsíce než byla zasypána vybagrovaná část Blahoslavovy tak, aby se cestou nemuselo šplhat a seskakovat z vysokých obrubníků. Kdyby se na místě od začátku pracovalo jen o trochu intenzívněji, určitě by už bylo dnes vše hotovo. Jak je možné, že magistrát nasmlouval tak daleký termín na tak málo rozsáhlou stavbu? A nepřiměl firmu k adekvátnímu zajištění průchodnosti, zvláště s ohledem na blízkost základní školy?

Zhotovitel stavebních prací společnost EUROVIA CS, a.s., byl vybrán na základě řádného zadávacího řízení, jehož součástí byl i harmonogram postupu prací, který je koordinován v souladu s prováděním prací na přeložkách stávajících inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, veřejného osvětlení, kanalizace a horkovodní přípojky. Některé z těchto přeložek jsou zajišťovány jinými subjekty pro plánovanou stavbu bytového domu v sousedství této křižovatky (soukromý investor), tak aby v budoucnu nedocházelo k zásahům do již provedené stavby. Vzhledem k množství těchto inženýrských sítí v dané lokalitě a nutné koordinace plánovaného postupu stavby je termín celkového dokončení nové okružní křižovatky stanoven až do konce dubna roku 2017, a to i s ohledem na zimní období.
Bezpečnost a zajištění vlastní stavby a koridorů pro pěší je součástí stavebního povolení a je neustále dozorováno koordinátorem bezpečnosti práce, pravidelně je tento stav kontrolovaný a udržovaný.

Číslo:424

Nahlášeno:15.12.16

Aktualizace:17.01.17

Stav: Vyřešeno

stav povrchu u komunikací a chodníků

Dobrý den,
již min. 2 měsíce koresponduji s pí. Kyselou ve věci stavu komunikací a chodníků v KV. Jsou připojovány vyjádření odpovědných pracovníků MMKV, jak je vše dle jejich možností a opatření v pořádku. Nebudu nyní rozebírat tyto odpovědi, ale takto si není možné představovat péči o jím svěřený majetek. My tady přeci v tomto městě žijeme a vím, že není možné přehlédnout závady při jejich kontrolách na hlavních komunikacích a chodnících.
Nyní konstatuji: již min. 3 roky je propad na krytu příčného kanálu na cestě ze zatáčky na Bezručové k bazénu Thermal. Copak si toto z MMKV za tu dobu nikdo nevšiml a nezadal řádnou opravu, aby vydrželo občasnou jízdu nákladními automobily? Jistě se jedná o exponované dopravní místo i pro nás chodce.
Děkuji za odpověď JP

Oprava odvodnění je zaevidována jako prioritní. Bude provedena v nejbližším možném termínu v závislosti na klimatických podmínkách.

Číslo:423

Nahlášeno:14.12.16

Aktualizace:15.03.17

Stav: Vyřešeno

Poškozený dopravní ostrůvek

Dobrý den, v křižovatce ulic Drahomířino nábřeží a Vítězná (křižovatka od Lidlu do Dolních Drahovic) byl poškozen před několika dny dopravní ostrůvek, viz. fotografie.

Opraveno.

Číslo:422

Nahlášeno:14.12.16

Aktualizace:17.01.17

Stav: Vyřešeno

uzavření lávky z Bohatic na Drahovický most

Dobrý den, koncem října došlo k uzavření lávky s termínem skončení prací 28.2.2017! Toto byla jediná slušná cesta pro chodce z dolních Bohatic do města. Ostatní trasy se v zimě neudržují a jediný přístup je tak podchodem v Táborské ulici, což je horrorové odlehlé místo - tmavé a zarostlé vysokými keři. Na lávce se pracovalo pouze pár dní, nyní je jen zavřená a zřejmě se čeká na lepší počasí. Opravdu nebylo možné zvolit jiný termín pro opravu, která by pak nemusela trvat tak dlouho? Je nějaká šance na zkrácení termínu prací a dřívější otevření lávky? Děkuji

O zkrácení doby provádění se zhotovitelem jednáme. Pokud to jen trochu bude možné, pokusíme se zajistit průchod pro veřejnost dříve, ale je třeba si uvědomit, že součástí rekonstrukce lávky je i například oprava zábradlí a stavba je pod zvýšeným dohledem koordinátora bezpečnosti práce.

Číslo:421

Nahlášeno:14.12.16

Aktualizace:17.01.17

Stav: Vyřešeno

Úprava lesní cesty

Dobrý den, mohlo by město nechat opravit lesní cestu nad zahrádkami, která vede nahoru ke Gogolově chatě. Je zarostlá a blativá a nedá se využívat. Děkuji

V jarních měsících se na cestu podíváme a uvidíme co se s ní dá dělat, ale to až vzhledem k nutnému vynaložení finančních prostředků.

Číslo:420

Nahlášeno:13.12.16

Aktualizace:14.12.16

Stav: Vyřešeno

Dotaz k fungování těchto stránek

Dobrý den,
včera jsem zde reagovala na chybné informace, které uvádíte v přehledu závad ohledně prací na dlažbě v okolí sochy TGM - pracuje se tam opět i dnes, tak nechápu, proč tady nemůžete situaci uvést na pravou míru - již včera ráno jste odpovídali na podobný dotaz, že "veškeré práce byly ukončeny". Reakcí je ale zatím jen PERPETUUM SILENTIUM :-( , a to chtěj nechtěj vypadá jako neúcta k občanům, kteří dosud nerezignovali úplně na všechno, naopak mají zájem v dobrém s magistrátem komunikovat... mlčení nebo nezařazování snad nepohodlných příspěvků k porozumění nevede. Nikdo nestojí o nějaké vodění za nos jako tomu bylo v minulém režimu. Navíc se opravdu nechceme dožít celé další probroušené adventní neděle. Děkuji. Sloupová

Dobrý den, omlouváme se za mylnou informaci, skončily pouze veškeré prašné a hlučné práce, v současné době se pouze dospárovává dlažba.
Práce by měly být ukončeny v každém případě do konce tohoto týdne.

Číslo:419

Nahlášeno:13.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

veřejné osvětlení

nahlašuji nefunkční veřejné osvětlení - ulice Chodská x Mozartova , okolí dyslektické školy .

Nastal problém na síti ČEZu, který se bude během dnešního dne řešit, proto nesvítilo několik ulic v Karlových Varech

Číslo:418

Nahlášeno:13.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

veřejné osvětlení

nahlašuji nefunkční veřejné osvětlení ,po včerejších výpadcích el.energie , v ulicích Chodská a Mozartova v okolí dyslektické školy.

Nastal problém na síti ČEZu, který se bude během dnešního dne řešit, proto nesvítilo několik ulic v Karlových Varech

Číslo:417

Nahlášeno:13.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Osvětlení

Dobrý den.
Přestalo svítit osvětlení v Gagarinově ulici. Je to dost nepříjemné pro ty, kteří jdou brzy ráno do práce.

Nastal problém na síti ČEZu, který se bude během dnešního dne řešit, proto nesvítilo několik ulic v Karlových Varech

Číslo:416

Nahlášeno:13.12.16

Aktualizace:16.12.16

Stav: Vyřešeno

Parkování ZTP

Dobrý den, sousedi v Hlákvova 711/712 mají dvě vyhrazená místa na ZTP. Ale teď proběhla zěmna značek a na tom jednom vyznačeném místě pro postižení si stojí kdo chce. Byla tady v sobotu Městská polici, protože je někdo volal, ale prý je to špatně označené a to druhé místo ZTP je zrušené. Prosím Vás to je škoda když už to tady bylo zavedené nemůže to místo zůstat pro všechny kdo vlastní kartu ZTP???? Lidé jsou neomalení jak vidí na znčce velikou 1x. Hned tam začnou parkovat. Pokud je tedy špatně označené jak tvrdí MP, prosím můžete to napravit, přimlouvám se za tu paní co má postiženého syna. Moc děkujeme

Dobrý den, parkovací místa ZTP byly upraveny tak, že jedno stání ZTP je vyhrazeno na RZ vozidla a jedno parkovací stání je všeobecné ZTP, které mohou využívat vlastníci karty ZTP. Dle sdělení zástupce SVJ Hlávkova 711/712 je nyní již vše v pořádku.

Číslo:415

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

veřejné osvětlení

nefunkční veřejné osvětlení u dyslektické školy - Chodská a Mozartova ulice , Drahovice

Nastal problém na síti ČEZu, který se bude během dnešního dne řešit, proto nesvítilo několik ulic v Karlových Varech

Číslo:414

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:13.12.16

Stav: Vyřešeno

Dezinformace

Dobrý den, nechápu, proč těmito stránkami dezinformujete občany - také mi velmi vadí teď v "klidné" době adventní nepřetržité práce na dláždění třídy t.g.m., které jistě měly již dávno skončit nebo být naplánovány na jinou roční dobu. Dnes ráno jste tady odpovídali, že již skončily, ale stačí vyjít kousek před magistrát a na vlastní oči se přesvědčit, že tomu tak nen. Pokud na těchto stránkách budete uvádět nepravdu, zcela pozbývají smyslu. Děkuji. Sloupová

Dobrý den, omlouváme se za mylnou informaci, skončily pouze veškeré prašné a hlučné práce, v současné době se pouze dospárovává dlažba.
Práce by měly být ukončeny v každém případě do konce tohoto týdne.

Číslo:413

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:14.12.16

Stav: Vyřešeno

Komenského Doubí

Tak ještě jednou termín opravy ulice Komenského v Doubí je to takový problém odpovědět na otázku ?

Dobrý den, ukončení stavby je dle Smlouvy o dílo do 30. 6. 2017.

Číslo:412

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

oprava ulice Komenského v Doubí 2

Také se přidávám, již několikrát auto v protisměru a hrozně se rozčilují, že nemůžou projet. Hlavně by se měl někdo zamyslet nad tou dobou. V Japonku za 7 dní opraví obří díru, tady za 7 měsíců neopravíme 10 metru opěrky a plotu.
Měla by byt určena firma, která za pevně stanovenou hodinou cenu bude opravovat takového havarijní situace.

Dobrý den,

časová prodleva byla zapříčiněna tím, že bylo nutné nejdříve vyřešit majetkoprávní vztah k opěrné zdi včetně dalších souvisejících náležitostí. Nezbytné zajištění proběhlo ihned po havárii zdi spolu s uzavřením přilehlého jízdního pruhu, aby nedošlo ke zřícení části komunikace, porušení plynového vedení a ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatel přilehlého domu, ale i lidí, kteří se po komunikaci pohybují. Tím došlo k bezprostřednímu zajištění komunikace do doby, než byly dořešeny všechny potřebné náležitosti. Následně bylo možné vyhlásit výběrové řízení v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary. V současné době je stavba předána zhotoviteli, který zahájí práce v závislosti na klimatických podmínkách. Samotná oprava bude představovat další dopravní omezení. Ukončení veškerých stavebních prací by mělo být do 30.6.2017.

Číslo:411

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:13.12.16

Stav: Vyřešeno

ad/ Stavební práce na TGM

Dobrý den,
jen reaguji na vaši dnešní odpověď, že práce na TGM již skončily - není to pravda, dělníci na témže místě - u pomníku TGM stále pracují... dnes je samozřejmě již pracovní den, ale zřejmě si tedy firma dělá z Magistrátu legraci, pokud vás takto informovala.

Dobrý den, omlouváme se za mylnou informaci, skončily pouze veškeré prašné a hlučné práce, v současné době se pouze dospárovává dlažba.
Práce by měly být ukončeny v každém případě do konce tohoto týdne.

Číslo:410

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

.

mužete uvést další už třetí termín opravy ulice Komenského v Doubí...Mohla by policie namátkově kontrolovat vjezd do této ulice,je tu jednosměrka ale už několikrát proti mě vyjely popeláři firmy AVE osobní auta nemá cenu ani počitat

Dobrý den,

děkujeme za podnět, namátkově se na uvedený problém zaměříme.
OMM: Dobrý den,

ukončení stavby je dle Smlouvy o dílo do 30. 6. 2017.

Číslo:409

Nahlášeno:12.12.16

Aktualizace:16.12.16

Stav: Vyřešeno

Pro ŘSD

Dobrý den,
prosím o předání podnětu ŘSD: V tomto místě se tvoří několik metrů dlouhá louže, zasahující do poloviny šíře odbočovacího pruhu (aquaplaning...). https://mapy.cz/s/1gHnO Snad by stačilo prokopat odvodňovací stružku mezi trávou pod svodidly.

Děkuji

R. Rumlena

Předáno na ŘSD
Dobrý den
Závada již byla odstraněna.

Číslo:408

Nahlášeno:11.12.16

Aktualizace:12.12.16

Stav: Vyřešeno

Stavební práce na TGM - oprava dlažby i o adventních nedělích

Dobrý den,
je nám smutno, že musíme i každou adventní neděli už ráno za tmy a pak po celý den poslouchat řezání a broušení provázející opravu dlažby na TGM. Tak hororový advent jsme za třicet let ještě nezažili. K čemu jsou spousty peněz vynaložených na akce u Thermalu, když nedokážete svým občanům zajistit ani elementární klid v jejich domovech - tyhle práce probíhají přece s vědomím a souhlase města!. Taj přejeme aspoň vám na magistrátu advent pokojný :-(

Dobrý den, veškeré práce na T.G.M. již byly skončeny, omlouváme se za zhotovitele.

Číslo:407

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Psí výkaly- kritické!

Dobrý den. Dovoluji si zdvořile požádat o důkladný úklid všech travnatých ploch na sídlišti Úvalská / Stará Kysibelská v Drahovicích od psích exkrementů. Jde o okolí domů, tzv. dvorečku , okolo penzionu Hestia, ubytovny Úvalská 36 i vietnamského obchodu, prostě celou oblast, trávníky i chodníky.Současné roční období, kdy neroste tráva, je nízka a polehlá, způsobilo, že situace je zoufalá. Trávníky jsou plné psích výkalů, ty se nacházejí hned u vchodů do domů a na rozích trávníků a chodníků. Je jich značné množství a jsou prostě všude. Sama jsem pejskař a za jiné pejskaře, kteří po svých psech neuklízejí, se stydím. Venčení psa se v poslední době stává slalomem mezi exkrementy . Přitom všude po sídlišti jsou odpadkové koše a rovněž se zlepšila situace se sáčky na exkrementy, které obvykle bývají k dispozici po celý týden a nejen několik prvních pár dní jako tomu bývalo dříve. Mám však obavu, že je to jen proto, že lidé je prostě nepoužívají nebo v minimální míře. Za znečišťování psy hrozí pokuty. Zřejmě se však neudělují a lidé si tak z možného postihu nic nedělají. Je strašné žít v takto znečištěném místě. Je to opravdu nechutné a až k zvracení. Prosím o nápravu, následný pravidelný úklid a postih všech těch čuňat, kteří po svých psech neuklízí. Fotografie nedokládám, nemám na to dostatečně silný žaludek. Předem děkuji.

Dobrý den,mimo kosení trávníků je úklid psích výkalů velmi problematický.Pokusíme se,ale neočekávejte zázraky.Spíše apelujte na své kolegy pejskaře, případně na městskou policii.Je i v zájmu majitelů psů v jakém prostředí venčí své miláčky.

Číslo:406

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:19.12.16

Stav: Vyřešeno

Chodník - narušená dlažba

Ulice Krále Jiřího - naproti pomníku Politkovské je kolem stromu velká část chodníku bez dlažebních kostek. Ty jsou rozházeny kolem. Narušené místo se stále zvětšuje.
Díky, Jitka Kulhánková

Opraveno.

Číslo:405

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Dlažba u Lázní III. a řezání stromů

Dobrý den, už jsem několikrát poukazoval na popraskané dlaždice před Lázněmi III., na chybějící kostky. Stav se nezlepšuje a ze strany MMKV nejsou prostředky na drobnou opravu. Dnešní řezání větví na kaštanech dlažbě opět více prospěje. Avie s kontejnerem, kontejner se neustále posunuje. Všude chodí turisté a vyhýbají se. Na stromě jeden člověk řeže větve. V avii sedí dva další a s nastartovaným motorem živě diskutují.
Přitom stačí dva šikovní pracovníci a někde bokem odstavené auto s korbou. Rukama se může vše posbírat a kousek poodnést. Jenom trochu používat hlavu!!!

Dobrý den,pracovníky jsme důrazně poučili o dodržování pracovní doby a větve budeme svážet menším lehčím autem.

Číslo:404

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:17.01.17

Stav: Vyřešeno

Nepořádek u nádob na směsný odpad

Ve dvoře na Drahomířině nábřeží je znovu vytvořena černá skládka. Pokud to jde, prosím o její likvidaci. Upozorňuji dále na neestetický a zřejmě havarijní stav omítky a zdiva výměníkové stanice tamtéž.

Dobrý den, skládka bude co nejdříve uklizena. Podnět předán na Stavební úřad.

Číslo:403

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:03.01.17

Stav: Vyřešeno

veřejné osvětlení

nahlašuji nefunkční veřejné osvětlení v ulici Hřbitovní - lampy č. 17 - 20

Závada byla odstraněna.

Číslo:402

Nahlášeno:09.12.16

Aktualizace:18.01.17

Stav: Vyřešeno

lesní cesta

Dobrý den.
Po výkopových pracech, prováděných firmou Vodakva, mezi vodojemy u hotelu Marttel a nad hřbitovem , nebyla uvedena do původního stavu lesní cesta – zůstala zasypaná materiálem z výkopu. Jedná se o úsek křížení lesní cesty nad hřbitovem s asfaltovou cestou na Tři kříže.Je to část cesty, která zde historicky byla a logicky je to pokračování cesty nad hřbitovem směrem na Vyhlídku . František Klingora

Dobrý den.
Lokalita křížení cest po výkopech je ve stavu běžném po jakémkoliv jiném upraveném výkopu. Vždy to bude alespoň trochu znát, kde výkop byl. V tomto případě se domnívám, že stav je odpovídající místu a způsobu odpovídající práce.

Číslo:401

Nahlášeno:08.12.16

Aktualizace:09.12.16

Stav: Vyřešeno

Holuby

Dobrý den,
že se ve městě nesmí krmit holuby a hrozí pokuta vím já, občan města. Ovšem nikde ve městě jsem neviděla žádnou ceduli tento zákaz v cizích jazycích oznamující. Dnes jsem byla svědkem, jak nic netušící turistka na mostě u Thermalu krmila kachny a nevynechala i holuby, kteří se vždy okamžitě slétly. Bohužel šla kolem hlídka městské policie. Chovali se velmi striktně, ubohou vyděšenou starší ženu někam odváděli. Domníváte se, že toto je vhodná cesta, jak zvýšit návštěvnost, potažmo prosperitu města?

S uvedenou problematikou se setkáváme každodenně. Bohužel na jednu stranu jsme kritizováni za to, že turisty necháváme krmit volně žijící zvířata bez důrazné sankce, že si turisti mohou dovolit v našem městě vše a na druhou stranu za to jak jsme k turistům striktní, nekompromisní a krutí. Nicméně Nařízení vlády č. 321/2012 o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary v §8 odst. 3 hovoří jasně: „Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata“. Je pravdou, že většina turistů je za tento prohřešek, k nelibosti části obyvatel Karlových Varů, řešena domluvou, ale jsou i případy, kdy padne na místě bloková pokuta.
Vzhledem k tomu, jak je vnitřní území lázeňského místa rozlehlé, je technicky nemožné toto označit informačními tabulemi, nemluvě o finanční náročnosti. Tento nešvar má v důsledku i další dopad, kdy musí město vynakládat nemalé prostředky na odchyty přemnožených holubů, kteří dokážou svým trusem napáchat další škody a to nejen na památkách.

Číslo:400

Nahlášeno:07.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Sokolská ul. , Doubí

Dobrý den, v posledním týdnu si v naší ulici udělal nějaký šílenec závodní dráhu. Ve večerních hodinách zde jezdí nepřiměřenou rychlostí z jedné strany ulice na druhou a na namrzlé silnici se snaží dostat auto do smyku. I když vidí proti sobě chodce, tak nezpomalí a člověk před ním musí uskočit a to i několikrát za sebou. Po několika minutách této riskantní jízdy zmizí, tak že volat polici je asi zbytečné. Bohu žel, nedokážu popsat co je to za auto a ani SPZ není čas přečíst (oslňuje dálkovými světli a jede strašně rychle). Už jsem ho zde potkala dvakrát po setmění a před chviličkou jsem pod našimi okny slyšela kvílení brzd a nato vytáčení motoru do vysokých otáček, zřejmě to byl opět on. Je mi jasné, že odchytit toho to psychopata na místě při činu je asi nereálné, ale chtěla bych Vás požádat, zda by se zde v naší ulici mohla ve večerních občas projet hlídka Městské policie, snad by ho to odradilo. I když je naše ulice trošku zastrčená, tak si zde hrají děti, chodí zde mnoho pejskařů a lidí na procházky a ti jsou, včetně nás místních, v ohrožení. Předem děkuji za pomoc. D. Šítková P.S. V případě, že se mi podaří zahlednou SPZ , nahlásím ho MP

Na základě podnětu jsme kontaktovali některé obyvatele této ulice, ale nikdo jiný si na uvedený nešvar nestěžoval. Ani při následné kontrole nebyli strážníci úspěšní. Nicméně namátkovou kontrolu zopakujeme. Nutno ovšem také podotknout, že obecní a městské policie mohou provádět měření rychlosti pouze na místech určených Policií ČR, kdy ul. Sokolská v Karlových Varech mezi tato zahrnuta není.

Číslo:399

Nahlášeno:07.12.16

Aktualizace:21.12.16

Stav: Vyřešeno

Potkani

Dobrý den,

v úterý 5.12. v 8,00 běhaly na autobusovém nádraží potkani. To je normální?

Dobrý den, prosíme u upřesnění místa výskytu potkanů, abychom mohli umístit návnady.

Číslo:398

Nahlášeno:07.12.16

Aktualizace:19.12.16

Stav: Vyřešeno

Parkoviště Gagarinova

Dobrý den.
Práce na úklidu trávníků a chodníků v Gagarinově ulici proběhly dobře. Bohužel toto se nedá říci o úklidu parkovací plochy pod blokem domu Gagarinova 7 - 17. Při úklidu jsem se ptal pracovníků na úklid parkoviště, ale bylo mi jasné, že stroje na úklid trávníků toto nezvládnou. A tak letos nepřijel úklidový vůz, který by toto zvládnul a před garážemi a na odstavné ploše parkoviště je strašný nepořádek za spadaného listí. Je to poprvé, co jste to nezvládli.

Požadované metení před garážemi bylo v rámci možností ( s ohledem na zaparkovaná vozidla) 15.12. provedeno.

Číslo:397

Nahlášeno:06.12.16

Aktualizace:07.12.16

Stav: Vyřešeno

Úklid lesní cesty - neprůchodná

Dobrý den, bylo by možné úklidit a zprůchodnit cestu mezi Drahovicemi a Hůrky, která vede v lese na Pražskou silnicí. Děkuji J.K.

Dobrý den,
O této lokalitě víme, v dohledné době bude cesta zprůchodněna, ale celková oprava, především opěrných zdí je v tuto chvíli v nedohlednu, neboť jsou místa, která jsou mnohem více navštěvovaná a ty musíme dát především postupně do pořádku.