Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:128

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:11.08.16

Stav: Vyřešeno

Rušení nočního klidu Čankovská Norma

Dobrý den,ráda bych požádala o vyřešení problému rušení nočního klidu,které se děje denně v ulici Čankovská z rampy obchodu Norma. Hlud ze zásobování je vždy kolem 23h a 4 a 5h ranní. Opravdu je to pro nás veliký problém,pokud máte okna z ložnice na stranu obchodu. Určitě by šlo zásobovat ve dne a ne v hodinách nočního klidu. Děkuji za pomoc Černá.

V uplynulém týdnu prováděli strážníci namátkové kontroly v uvedených časech, ale žádné porušení zákona nezjistili (rušení nočního klidu). Zároveň jsme kontaktovali vedení prodejny, které přislíbilo nápravu. V případě, že bude k rušení nočního klidu docházet, neprodleně toto oznamte na operační středisko MP, které na místo vyšle hlídku.

Číslo:127

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Zvýšená hladina vodní plochy Lagea, KÚ Rosnice u Staré Role

Dobrý den,

opakovaně upozorňuji za zvýšenou hladinu vodní plochy Lagea. V důsledku vydatných srážek a dlouhodobě ucpaného odtoku z nádrže dochází ke zvyšování hladiny vodní plochy a poté k vyvěrání vody v okolí, viz. foto.

Žádám o zjednání nápravy a odborné posouzení, zda nehrozí v okolí vodní plochy sesuv půdy.

Děkuji za vyřízení,
Roman Kádě

Podnět byl předán na Český rybářský svaz.

Číslo:126

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Poškozený nový chodník z dlažby

Dobrý den. Chtěla bych upozornit na poničení nového chodníčku z dlaždic za Moravou ve St.Roli. Cestu jste nám nedávno renovovali, ale v Moravě se provádí stavební práce a auto, které odváželo stavební sutě, zřejmě najelo až na dlažbu a tu poničilo. Odhadem je prasklých 6-8 ks, ostatní jsou vyvrácené. Předem děkuji. N

Chodník bude opraven do konce měsíce srpna.

Číslo:125

Nahlášeno:03.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Vegetace

Dobrý den,
přes dělící ostrůvek na příjezdu ke kruhovému objezdu u archivu již téměř není vidět doleva. Záměr, kouzlo nechtěného? Chtělo by to zkrátit...

Dobrý den, do konce týdne vše upravíme.

Číslo:124

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

hriste jablonova

Dobry den,mam jeden dotaz,jak casto se uklizi detska hriste? A dalsi dotaz,proc kdyz tu o to pecuji Lazenske lesy nazajisti castejsi peci vseho???? Nevim zda teda byl sundan plot schvalne nebo byl ukraden sberaci kovu,ale uz je to skoro mesic co je hriste bez plotu komplet predni strana..dockame se tedy toho,ze zmizi cele hriste nebo bude komplet zrenovovane,diky za odpoved

Dobrý den,všechna DH se uklízejí a případně sekají min 1x týdně.Plot je opakovaně ničen.Řešíme nějakou nerozbitnou variantu.Oprava by měla býti hotova do 15.8.Podobně je to i s plotem na DH Dvořákova ul.Prosíme tímto způsobem občany,kteří by uviděli nějaký vandalismus,ať obratem kontaktují Měs.Policii na tel:156.Děkujeme

Číslo:123

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Zvýšená hladina vodní plochy Lagea, KÚ Rosnice u Staré Role

Opakovaně upozorňuji na zvýšenou hladinu vodní plochy Lagea v KÚ Rosnice.

V důsledku ucpaného odtoku a dlouhotrvajících vydatných srážek dochází k nebezpečnému zvýšení hladiny a vyvěrání spodní vody v okolí.
Viz. foto.

Žádám o zjednání nápravy a o odborné posouzení, zda nehrozí nebezpečí sesuvu půdy či svahu v místě vyvěrání.

Děkuji,
Roman Kádě

Podnět byl předán na Český rybářský svaz.

Číslo:122

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Nepořádek odpady

V pondělí 1.8. jako obvykle zametali dva pracovníci (muž a žena) chodník v Krymské ulici (Krymská 39). Pečlivě. Poté odešli. Nebylo by možné, aby se také věnovali zatravněné ploše a okolí laviček na druhé straně (za domem Krymská 39) ? Stav zde jako vždy po cikánech, dokládá foto.
S pozdravem a díky PeCha - SVJ Krymská 39

Dobrý den, travnaté plochy uklidíme.Zametači jsou pravděpodobně zaměstnanci f.AVE.Tito se o travnaté plochy a ostatní zeleň nestarají.Vámi avízovaný nepořádek je minimální s ohledem na ostatní lokality města.

Číslo:121

Nahlášeno:02.08.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

Ošetření herbicidem

Dobrý den, dočetl jsem se, že hodláte ošetřovat chodníky na Čankovské herbicidem. Prosím o sdělení, o jaký typ přípravku se jedná, zda berete v potaz přítomnost malých dětí a psů. Možná by stačil jeden člověk s motyčkou a koštětem. Chemie je všude kolem nás až až.

Dobrý den, ve městě kde se pohybují děti a psi používáme schválený certifikovaný herbicid Roundup Biaktiv, který je velmi šetrný a rychle odbouratelný pesticid.

Číslo:120

Nahlášeno:01.08.16

Aktualizace:23.09.16

Stav: Vyřešeno

Ucpaný kanál za domem č.23 v Majakovského ulici

Dobrý den. Žádám Vás o vyčištění zadního traktu domu č 698/23 v Majakovského ulici v Karlových Varech a vyčištění odtokového kanálu. Při větších deštích zde zůstává obrovská louže a dochází k vlhnutí zdiva domu.
Děkuji.

Kanál byl vyčištěn.

Číslo:120

Nahlášeno:31.07.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

parkování

Bydlím v Horově ulici . Jako důchodce mám zaplatit 400.-Kč za parkovací kartu. která nezaručuje parkovací místo. Mimo sobot a nedělí se v této zoně nedá zaparkovat ( Horova,Varšavská,Bulharská,Jugoslávská). Kdo toto mohl schválit? Je to ukázka bezohlednosti arogance vůči nám, voličům. I s kartou bych byl nucen parkovat za poplatek na parkovacích hodinách. To považujete za férové jednání?? Já NE !!!

Podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, může obec pro účely organizování dopravy na území obce v nařízení obce vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, nebude-li tímto užitím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a jiný veřejný zájem. V nařízení obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.
Vymezené úseky místních komunikací jsou vymezeny dopravní značkou P reservé s dodatkovou tabulkou „ „Pro držitele parkovacích karet vydaných MM KV“. Parkovací místa mohou využívat pouze držitelé platné parkovací karty, kteří splní podmínky stanovené pro vydání parkovací karty. Neplatí zde tedy princip bezplatného obecného užívání místních komunikací, který je definován v § 19 výše citovaného zákona.
Vzhledem k tomu, že zpoplatnění parkovacích karet je jedním z nástrojů regulace počtu vydávaných parkovacích karet rada města schválila svým usnesením RM/467/3/16 ze dne 29.03.2016 Podmínky pro vydávání parkovacích karet a svým usnesením RM/467/3/16 ze dne 29.03.2016 Ceník parkovacích karet platný od 1.5.2016.
Cena za parkovací kartu byla stanovena pro Rezidenty (obyvatele s trvalým pobytem a vlastník nemovitosti v oblasti) v roční částce 480 Kč za první vozidlo, což představuje 1,32 Kč za celodenní parkování; cena pro Abonenty („podnikatelé“) v roční částce 2 400 Kč, což představuje 6,60 Kč za celodenní parkování. Platbu je možné provést i pololetně. V Podmínkách pro vydávání parkovacích karet je jasně definováno, jaké doklady a náležitosti musí žadatel předložit a splnit, aby mu byla po zaplacení sjednané ceny vydána parkovací karta.
Pokud se týká vyhrazených parkovacích míst, pak místní poplatek za jedno vyhrazené parkovací místo je stanoven u rezidentů ve výši 3 600 Kč ročně, což představuje tj. 9,86 Kč za jeden den parkování; u abonentů 25 000 Kč ročně což představuje 68,50 Kč za jeden den parkování. To jsou tedy místa, kde je vyhrazené místo označeno pro konkrétní vozidlo nebo firmu. Tento způsob vyhrazeného parkování upravuje § 25 citovaného zákona, kdy silniční správní úřad rozhoduje ve věci ve správním řízení. Rozhodnutí je zpoplatněno částkou 1 000 Kč dle zákona č. 5634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Placení sjednané ceny, tak jak je schváleno radou města, je zavedeno ve všech městech, kde obce využívají zákonného zmocnění k organizování dopravy, a na rozdíl od ostatních měst naše, kde je zpoplatnění již zavedeno, město přistoupilo k tomu kroku po zhruba dvaceti letech bezplatného vydávání parkovacích karet.
Předmětem poplatku je „vozidlo“ a rozdílná sazba je dána využitím vozidla, tj. buď k soukromým účelům, nebo k předmětu podnikání,a věk ani sociální postavení držitele vozidla není zkoumán.
Podle našich stávajících poznatků, poklesl výdej parkovacích karet oproti srovnatelnému období loňského roku z důvodu nesplnění podmínek pro vydání parkovací karty. Tento pokles je pozitivní pro Rezidenty a Abonenty ve vymezeném území, kteří splní podmínky pro vydání parkovacích karet, neboť jím zajišťuje vyšší komfort při samotném parkování.

Číslo:119

Nahlášeno:31.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Naplavený štěrk na vozovce

Po silných deštích v uplynulém týdnu je naplaveno velké množství štěrku a písku na vozovce na obou stranách viaduktu na ulici Mlýnská. Prosím o odstranění.

Naplaveniny byly odstraněny.

Číslo:118

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:02.08.16

Stav: Vyřešeno

.

dobrý den mohlo by se prosekat křoví vedle závory u hřbitova v Doubí ? děkuju

Dobrý den,keře ořežeme do konce tohoto týdne společně s Jánošíkovou ulicí.

Číslo:117

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Viadukt v Mlýnské

Dobrý den, píšu jménem rodičů, kteří bydlí v ulici Mlýnské těsně poblíž železničního viaduktu (tzv. myší díra mezi ulicí Dlouhou a Mlýnskou). V nedávné době byl viadukt opravován, přičemž byla zasypána strouha vedoucí od mostu k řece. Stavební dělníci byli dokonce k znovuvyhloubení strouhy vyzváni, ale neučinili tak. Tato strouha z blízkého kopce odváděla vodu, která nyní při prudkém dešti stéká po silnici dále až k pozemku rodičů. Opakovaně jim vyplavila garáž, která je pod úrovní silnice, což se dříve nestávalo. Prosím o prošetření a případnou nápravu této záležitosti.

Naplaveniny byly odstraněny.

Číslo:116

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:24.08.16

Stav: Vyřešeno

Rekonstrukce chodniku

Dnes, 29.7.2016 mela byt hotova rekonsrukce chodniku v Severni ulici a svete div se, hotovo neni. Zadavatel rekonstrukce je Statutarni mesto Karlovy Vary a opravu provadi firma KV Realinvest. Zacatek rekonstrukce probihal skvele a rychle (prvni tyden)! Ale za poslednich cca 20 dni jsem u tohoto chodniku nevidel ani ruku ani nohu a ani zadne oznameni, proc prace stagnuji a kdy bude polozena dlazba. Mesto jako zadavatel by si mel sve investice vice hlidat. Doufam, ze Realinvest bude platit pokutu z prodleni, protoze nas uz nebavi si do baraku nosit na botach piskoviste. Dekuji

Chodník byl opraven 5 dní po termínu. Bylo vyčísleno a odečteno penále z prodlení dle SoD.

Číslo:115

Nahlášeno:29.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Prorostlé chodníky

Dobrý den,
děkuji za obyvatele sídliště Konečná – Severní - Sibiřská za posekání zelených ploch. K dokonalosti by bylo potřeba odstranit prorůstající trávu u obrubníků , z dlážděných chodníků a schodiště u knihovny. Některé chodníky jsou téměř zelené, prorostlé trávou a velice nebezpečné při deštivém počasí.
Děkuji Alena J.

Dobrý den,příští týden dosekáme Tuhnice a Bohatice a hned po té půjdeme dosekat Čankovskou.Chodníky a cesty ošetříme herbicidem.

Číslo:114

Nahlášeno:28.07.16

Aktualizace:29.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání

Vše je hotové děkuji a přeji hezký den Burza

Reklamace nudělané práce

Tak to vypadá dnes 26.7.!!!!!! Děkuji za neodvedenou práci. Cesta k Nádražáku Dobrý den, dnes 4.72016 stále není hotové!!!!! Vančurova ulice asi pžed týdnem, ale cesta vesele zarůstá. Děkuji za nápravu. Dobrý den, kdy se bude sekat tráva kolem ulice Vančurova??? Je možné při té příležitosti prosekat silnici z ulice Vančurova k zahrádkářské kolonii u Nádražáku jako loni??? Při průjezdu k zahrádkám horzí poškrábání auta. Pokud ano, posekat pouze trávu kolem cesty ne okrasné keře u druhé zahrádky jako loni. Děkuji Burza Dobrý den,tráva je již posekaná a cestu k rybníčku posekáme příští týden do 10.6.15. Dobrý den,obratem posekáme do konce tohoto týdne.
Dobrý den,naši zaměstnanci místo cesty k“ Nádražáku“ posekali a ořezali Nádražní stezku.Hned zítra vše dáme do pořádku.

Číslo:113

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:23.08.16

Stav: Vyřešeno

Oprava dešťového svodu

Dobrý den,
mohu Vás poprosit o předání žádosti o opravu dešťového svodu na ŘSD? Jedná se o parkoviště u kauflandu.
Při skládání nákupu v dešti dostáváme pravidelně spršku :)
Moc děkuji

Předáno na ŘSD.
Dobrý den,
na Vami nahlášených 2 závadách na našem mostě u Kauflandu se již pracuje.
Závady byly odstraněny.

Číslo:112

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

"Ubytovna nad Vyhlídkou" - stále neodpovězeno

Dobrý den, stále nebylo odpovězeno na dotaz. Upozorňuji, že se z ubytovny začíná stávat rujna!!! Má rozbitá okna a povalují se okolo ní odpadky.
Dotaz na stav ubytovny nezodpovězen. Domu se město patrně již dávno zbavilo, i když má svoji historii. Podle mých informací ji nechal postavit von Lutzov jako vilu Hubertusburg v 19. st. Před cca 30 lety tam byl funkční domov důchodců, pamatuji se, jak se vyhřívali na sluníčku. A dnes, díky nerozumnému nakládání města s majetkem, tam brzy bude ruina.. v těch krásných lesích pod Třemi křížemi. Ach, ach.

Objekt není majetkem SMKV , jedná o soukromý majetek.

Číslo:111

Nahlášeno:27.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Úprava zeleně - křoví

Dobrý den, prosím o úpravu zeleně (keře, nahlé větve...) z podchodou pod průtahem směrem k bývalé hudební škole v dolní části Bohaticích. Děkuji!

Dobrý den,zrovna upravujeme keře po celé délce cyklostezky od Dalovic až po OC Varyáda.Vámi poptávaná lokalita bude upravena do konce tohoto týdne.

Číslo:110

Nahlášeno:26.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Reklamace nudělané práce

Tak to vypadá dnes 26.7.!!!!!! Děkuji za neodvedenou práci.

Cesta k Nádražáku

Dobrý den, dnes 4.72016 stále není hotové!!!!! Vančurova ulice asi pžed týdnem, ale cesta vesele zarůstá. Děkuji za nápravu. Dobrý den, kdy se bude sekat tráva kolem ulice Vančurova??? Je možné při té příležitosti prosekat silnici z ulice Vančurova k zahrádkářské kolonii u Nádražáku jako loni??? Při průjezdu k zahrádkám horzí poškrábání auta. Pokud ano, posekat pouze trávu kolem cesty ne okrasné keře u druhé zahrádky jako loni. Děkuji Burza Dobrý den,tráva je již posekaná a cestu k rybníčku posekáme příští týden do 10.6.15.
Dobrý den,obratem posekáme do konce tohoto týdne.

Dobrý den,naši zaměstnanci místo cesty k“ Nádražáku“ posekali a ořezali Nádražní stezku.Hned zítra vše dáme do pořádku.

Číslo:108

Nahlášeno:26.07.16

Aktualizace:23.12.16

Stav: Vyřešeno

chodník od přechodu u Solivárny směrem k dolnímu nádraží

povrch chodníku je ve velmi špatném technickém stavu,(ve Varech asi nejhorší) nelze ho přejet na kole, s kočárkem, s kufrem aniž byste něco neutrhli, nevyklepali, v nejlepším případě nevytřásli duši z dítěte.

Opravy chodníků ve městě probíhají postupně dle přidělených finančních prostředků, dle nově vzniklých havarijních stavů s vyšší prioritou, dle rozsahu poškození a dle zařazení do evidence nutných oprav. Požadovanou opravu jsme zaevidovali. K podnětu považujeme za nutné sdělit, že dle zákona o silničním provozu mohou jet na kole po chodníku pouze děti mladší 10 let.

Číslo:107

Nahlášeno:25.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Nedostatek #95

Dobrý den,
urguji úpravu zeleně v křižovatce ulic F.X. Šaldy a U Trati (za severní hranou pozemku 461/18). Při výjezdu vlevo opravdu není dobře vidět směrem k mostu...
Pokud by sem někdo jel, dovolil bych si požádat o posekání metrových bodláků na ostrůvcích zeleně mezi lipami.

Děkuji

RR

Dobrý den,zeleň upravíme do konce tohoto týdne.

Číslo:106

Nahlášeno:25.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Časté rušení nočního klidu

Dobrý den, prosím bylo by možné více dohlédnout na noční klid v ulici Sibiřská a blízkém okolí ? V noci o víkendu i v týdnu chodí kolem našeho panelového domu ( Sibiřská 853/3) spoustu podnapilých lidí, kteří nerespektují noční klid. Děkuji Petra Mikešová

Dobrý den, paní Mikešová,

Váš podnět předáme hlídce k namátkovým kontrolám. Není však v našich silách zajistit permanentní kontrolu jediné lokality. Doporučuje v případě páchání protiprávního jednání kontaktovat městkou policii nebo Policii ČR.

Číslo:105

Nahlášeno:23.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

Meandr Ohře mola

Dobrý den, bylo by možné zpřístupnit mola postavená u meandru Ohře? Je škoda, že se nedají použít když už tam jsou postavená, ale přebrodit se džunglí kopřiv si každý dobře rozmyslí.

Dobrý den,do konce týdne mola vysekáme.

Číslo:104

Nahlášeno:22.07.16

Aktualizace:22.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy-poděkování

Dobrý den, právě jsem se od sousedky dozvěděla, že dnes již byla vysoká tráva před domem na náměstí V. Řezáče 6 a 8 dosekaná křovinořezem. Velice Vám děkujeme.

Číslo:103

Nahlášeno:22.07.16

Aktualizace:22.07.16

Stav: Vyřešeno

Posekání trávy na svahu před domem

Dobrý den, bylo by možné dosekat trávu křovinořezem před domy na náměstí V. Řezáče č.6 a 8 ? Traktůrkem je posekaná pouze rovná část pozemku a na svahu zůstává vysoká tráva. Děkuji

Číslo:102

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:01.09.16

Stav: Vyřešeno

Krajnice u křižovatky Sokolovská/Nákladní

Dobrý den, za odbočkou z kruhového objezdu ve směru do Nákladní ul. ze Sokolovské ul. je rozbitá krajnice. Obrubník nebezpečně vyčnívá. Až někdo projede blízko chodníku, prorazí si kolo. Naproti bazaru U viaduktu. Děkuji. V. Kakrda

Opraveno.

Číslo:101

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:12.09.16

Stav: Vyřešeno

úprava cyklostezky

Zdravím, mezi bývalým zimním stadiónem a McDonaldem/lidl je kousek cyklostezky, která začíná u kruhového objezdu a končí u podchodu pod dálnicí. Je to cca 50m... V tomto úseku je velmi nepraktické chodit , když naproti vyjede cyklista, protože ten automaticky odbočí na zámkovou dlažbu pro chodce místo toho štěrku, na kterém by měl správně jet. V případě upozornění cyklisty je chodec povinen obávat se ústní či ruční konzultace. Velmi komplikovaný vzniká střet - chodec, kočárek, pes a cyklista....
Děkuji za nápravu třeba i za rok.
Řeháková

Tento podnět byl projednán s dotčeným orgánem PČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
Vámi uváděný úsek je v současné době označen dopravními značkami C10a (Stezka pro chodce a cyklisty dělená). Dle sdělení PČR je toto zcela dostačující zejména na okolní návaznosti chodníků a stezek pro cyklisty. Již z tohoto značení vyplývá, že každý (chodec i cyklista) by měl užít „svého“pruhu. Toto vyplývá i přímo ze zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., §53, čl. 5 a §57 čl. 6. Chodec tedy nesmí ohrozit cyklistu v pruhu pro cyklisty a zároveň cyklista nesmí ohrozit chodce v pruhu vymezeném pro chodce.

Bohužel tento požadavek vyřešit nelze. Je založen a ohleduplnosti a respektování dopravního značení chodci a cyklisty v daném úseku.

Číslo:100

Nahlášeno:21.07.16

Aktualizace:12.10.16

Stav: Vyřešeno

MEANDR

v areálu Meandr na hřišti vystupují ze země kovové úchyty .

Dobrý den,co nejdříve to dáme do pořádku.

Číslo:99

Nahlášeno:19.07.16

Aktualizace:19.07.16

Stav: Vyřešeno

psí výkaly

Kypí mi krev v těle když jdeme na procházku a musíme dávat pozor abychom nešlápli do h.... Povalují se všude kam se podíváte. Když psíčkaře upozorníte aby h.... sebral mnohý je na vás ještě vulgární, uvedu dva případy z mnohých - když jsem psíčkaře na toto upozornil, jeho odpověď byla že za psa platí nechť se o toto postará město - U nás z vedlejšího domu vyběhne vždy asi 12tileté děvče a na trávníku dělá tak zvané hvězdy, jaké bylo její překvapení když ji mezi prsty projelo iiž zmíněné h.... Myslím že psíčkaři kteří značně znečišťují a ničí hodnoty města(zmíněné exkrementy, počůrané a rozpadávající rohy domů, mapy na zdech od moči, rezavějící stožáry a sloupy, rezavějící okrasné dřevin od moči a další) myslím že poplatek za psa je velice nízký, měl by být minimálně 4 - 5 krát vyšší je to můj názor. Děkuji za pozornost. Jarda M.

Problematika chovu psů v městských aglomeracích je široká, složitá a všemi viditelná. Vnímání poplatků ze psů bývá nesprávné. Nejedná se o platby, za které by obec měla povinnost například zajišťovat pro vlastníky psů sáčky, či zajistit psí záchodky. Pro výši poplatku není rovněž směrodatné, kde vlastníci psů své „miláčky venčí“. Jde jednoznačně o místní daň z chovu psů, která v českých zemích byla zavedena již v roce 1867. Podle současného českého právního řádu jsou daně a poplatky příjmem státního, v našem případě obecního, rozpočtu a nelze je předem pevně účelově rozdělovat.
Maximální sazba u poplatku ze psů je stanovena zákonem o místních poplatcích a nelze ji vyhláškou zvyšovat (činí až 1500,- Kč ročně, u důchodců 200 Kč ročně). Vyhláška o poplatku vůbec neřeší a ani nemůže řešit povinnosti nad rámec zákona o místních poplatcích. Ten jednoznačně umožňuje pouze zpoplatnění, včetně motivačních úlev a osvobození (např. čipování) a evidenci psů. Práva a povinnosti vlastníků psů spadajících do problematiky veřejného pořádku (např. uklízení psích exkrementů) jsou proto řešeny v samostatné vyhlášce o pohybu psů.