Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:580

Nahlášeno:03.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Mlýnské nábřeží - ledové plotny

Dobrý den, ledové plotny na kolonádě a v jejím okolí dnes ráno prosolila multikára. Aktuálně led povolil a turisté se brodí v břečce. Prosím o dokončení úkolu a douklizení ledu z pěší zony. Já mám kolem provozovny uklizeno. Sůl mi ulehčila práci a šlo to velmi lehce.
Děkuji. V. Kakrda

Úklid byl v následujících dnech dokončen.

Číslo:579

Nahlášeno:03.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Reakce na článek č.576

Dobrý den. jsem rád že někdo reagoval na můj článek č. 573 ze dne 2.2 2017 článkem 576 . Mám dojem že městská policie by měla vystoupit z aut a jít více mezi lidi aby těmto problémům byla blíže. Zajímalo by mne kolik bylo řešeno přestupků za odhození žvýkačky nebo nedopalků cigaret (všude a nejvíce kolem zastávek MHD se to nechá počítat na miliony) a nebo například krmení holubů atd.- myslím že tyto přestupky by nebylo tak těžké odhalit. Nejhorší na tom je že toto vše vidí malé děti a berou to za samozřejmost a proto pro ně není žádný problém odhodit cokoli a kdekoli zrovna na tom místě kde se právě nacházejí, vždyť je to samozřejmé a beztrestné. Děkuji

V minulém roce řešili strážníci více jak 1000 přestupků, spadajících do Vámi zmiňovaných oblastí a věřte, že tyto skutečně nejde vyřešit z pohodlí vozidla. Většina z nich byla vyřešena „výchovnou“ domluvou, ale padlo také velké množství blokových pokut v celkové sumě téměř 120000,- Kč. Co se týká výchovy dětí a vlastně celé společnosti, leží hlavní břímě na rodičích a rodinách, které by měli dítěti vštípit základy slušného chování. Bohužel v této problematice nám není nakloněn ani náš právní systém, protože i když je strážník nebo policista svědkem takového znečištění (odhození nedopalku či žvýkačky, což je otázka mžiku) a nemá jej zaznamenán na videozáznam, nebo není tohoto svědkem další osoba, jde pouze o slovo proti slovu a přestupek nelze dořešit. Dostáváme se do tzv. důkazní nouze a skutečně je pak velmi těžké takové přestupky řešit.

Číslo:578

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:07.02.17

Stav: Vyřešeno

Odpadkový koš Pod Jelením Skokem

Tento odpadkový koš téměř nikdy není vyvážen. My, okolní obyvatelé z něj nosíme denně odpadky do vlastních popelnic. V létě jste jej vyváželi, ale hned druhý den již byl zase plný. Je to přece jenom na rušné cestě. Pokud se o něj nechcete starat, zrušte ho, protože dělá mizernou vizitku na již tak zbědované cestě, o kterou se také nikdo nestará.

Odpadkový koš vyvezen dne 3.2.2017.

Číslo:577

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

Znečištěné ovzduší v Drahovicích

Silně znešištěné ovzduší v zadních Drahovicích od místních znečišťovatelů. Nelze větrat, nelze dýchat.
Znečišťovatelé dům Krokova 13 a růžový dům bez čísla samostatně stojící v ulici Stará Kysibelská.

Situaci prověříme. Situace byla prověřena a uvedený objekt byl v průběhu dvou týdnů monitorován v náhodných intervalech. Vzhledem k tomu, že popisovaný stav nebyl zjištěn nebylo přijato žádné opatření.

Číslo:576

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

ad 573

Nad kontrolami úhrad a kontrolami pejskařů se člověk může leda tak usmát. Za ca. 9 let jsem zažil kontrolu jednu jedinou, kdy jsem šel v noci s jezevčíkem kontrolovat činnost hlídky MP na oblíbeném výletním místě. Zřejmě se cítili být rušeni. Nicméně by bylo výhledově dobré vlastnictví většinou čtyřnohých mazlíčků s nudnou škálou zvukového projevu výrazně omezit. Je s tím jenom problém. Horní hranice poplatku je zcela jistě zákonem omezena...bohužel. Tak by bylo dobré aspoň dvakrát do roka zkontrolovat, zda je za psy aspoň placeno... Co se pamatuji, počet kontrol psů ročně nepřekročil stovku.

Horní hranice poplatku ze psů je opravdu omezena zákonem, nicméně (politická) vůle zastupitelů města Karlovy Vary je taková, že Obecně závaznou vyhláškou je stanovena sazba nižší.
Úhrady poplatků za přihlášené psy kontroluje OFE průběžně a stejně tak ty, které nebyly zaplaceny včas vymáhá, a to i exekučně, dle Daňového řádu (zákon č.280/2009 Sb.).
Kontrola, zda chovaný či venčený pes je jeho držitelem řádně ohlášen k plnění poplatkové povinnosti je věcí Městské policie.

Číslo:575

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

Zimní údržba-odstranění sněhu z parkovacích ploch např.ulice Dr.Davida Bechera

Dobrý den, včera jsem parkoval v ulici Dr.Davida Bechera a byl jsem překvapen,že placené parkovací místo,je pořád ještě pod novým,tak i starým sněhem.
Auta najížději do závějí,čímž může dojít k poškození vozidla.
Co mě spíš udivuje je to,že jiná města např.Plzeň se sněhem dokážou "bojovat" a sníh z ulic odvážejí. Předposlední vydatné sněžení bylo v půli ledna a pak bylo cca 14 dní jen mrazivo a bez srážek .Celkem dost času to uklidit,ale asi ne pro tech.služby lázeňského města.
Vím,že se nic nestane,že toto není impuls ,aby nastala nějaká změna,ale potřeboval jsem tuto nespokojenost někomu sdělit.
S pozdravem

P.Basl

PS:jako dítě si pamatuji,že se sníh odvážel a vozil do řeky Teplé,aby bylo město čisté

SMKV se řídí při provádění zimní údržby schváleným operačním plánem. Na komunikacích je zajišťována sjízdnost pouze v jízdních pruzích, úklid sněhu na vyhrazených místech a v parkovacích zálivech se neprovádí. Na parkovištích se samostatnými vjezdy (nikoli na parkovacích zálivech na komunikacích) se provádí pouze odplužení sněhu mezi vjezdy a výjezdy. Sníh na komunikacích se odváží pouze v případech, kdy dochází k podstatnému zúžení profilu vozovky.

Číslo:574

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Odchyt holubů

V únorovém čísle Karlovarských radničních listů jsem se dočetl, že probíhá odchyt holubů.
V oblasti Čertova ostrova (Jateční ulice parkoviště u Lídlu) se stále vyskytuje hejno holubů v počtu cca 50 kusů.

Dobrý den,

o tomto hejnu víme, ale bohužel díky neukázněným občanům, kteří zde holuby pravidelně krmí se nám nedaří jejich odchyt.

Číslo:573

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Ne moc krásný pohled

Přeji dobrý den. Úplně mne vždy rozhodí když se podívám z okna a vidím pod okny mnoho psích výkalů a při vycházení z domu okolo schodiště samé žluté ostrůvky psí moče i přesto že zde byly nedávno umístěny cedule o povinnosti psíčkařů výkaly uklízet. Říkám si bydlím v Karlových Varech nebo někde na hnojišti. Městské zastupitelstvo by mělo vymyslet co s těmito neukázněnými majiteli psů kteří znepříjemňují život ostatním. A ještě jedna poznámka (nevím jestli se to děje nebo ne) městská policie by měla kontrolovat majitele psů jestli mají psy přihlášeny, jsem přesvědčen že mnoho jich přihlášených není. Děkuji

S Vámi popisovaným problémem se setkáváme s železnou pravidelností rok co rok, jelikož na sněhové pokrývce jsou exkrementy lépe viditelné, v chladném počasí hůře rozložitelné a po oblevě se jeden nestačí divit kolik toho „nejlepší přítel člověka“ je schopen za pár zimních měsíců vyprodukovat. Bohužel se situace nezmění, dokud si sami majitelé psů nebudou plnit své povinnosti, vyplývající z několika právních norem, a po svých miláčcích nezačnou řádně uklízet. Pokud by se podařilo docílit toho, aby majitelé po svých psech sbírali alespoň ty pevné části, myslím, že to ostatní (psí moč) je již zanedbatelný problém, který nutno přiznat není v současné době v silách města ani majitele vyřešit.
Samozřejmě městská policie se na tuto problematiku také zaměřuje a v rámci možností ji řeší. Bohužel vzhledem k množství psů, počtu problémových lokalit a hlavně již zmíněné neukázněnosti majitelů se nám tento nešvar nedaří vymýtit. Jako v ostatních letech, tak i na tento rok je naplánováno několik akcí zaměřených právě na majitele psů. Při těchto akcích se zaměřujeme i na plnění přihlašovací a poplatkové povinnosti.

Číslo:572

Nahlášeno:02.02.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

Zimní údržba u KKN.

Přechod pro chodce u KKN - bariera zmrzlého sněhu.
Chůze pacientů a zaměstnanců mezi parkujícími auty se vstupem do křižovatky Americká,Italská a Jiráskova -z a do hlavního vstupu KKN.
Otáčení se aut ve výše zmiňované křižovatce.

Přechody pro chodce byly následně rozšířeny.

Číslo:571

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Úklid chodníků - ulice Krále Jiřího

Nedostatečný úklid sněhu na chodnících na ulici Krále Jiřího mezi Svahovou ul. a Poděbradskou.
Pluhem projeto dnes během dne, ale výsledek je žalostný, v odpoledních hodinách jsem asistoval
při pádu seniorky po uklouznutí v rozbředlém sněhu, naštěstí bez úrazu. Viz přiložené foto - po tzv. úklidu dnes tj. 1.2-2017
kolem 16 hod.

Chodníky v ul. Krále Jiřího byly na základě připomínek veřejnosti opětovně ošetřeny, v nejužších místech byl sníh nejprve částečně odvezen tak, aby došlo k dostatečnému rozšíření a následně byl proveden posyp pískem

Číslo:570

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Chodník Zahradní ul.

Dobrý den, prosím o úklid chodníku v Zahradní ulici směrem k poště. Hluboký sníh, podklad je ledovatý. V některých místech si majitelé nemovitostí uklidili sami.
Parkovací místa v této ulici jsou neuklizená. Počasí bude celý týden stabilní. Je třeba opravdu vyrazit do ulic a začít sníh uklízet!!! Děkuji. V. Kakrda

Chodník byl v rámci možností následně uklizen a ošetřen posypových materiálem. Na komunikacích se uklízí pouze průjezní profil, parkovací místa se – vyjma úklidu na zavolání na vyhrazených parkovacích místech pro invalidy – neprovádí.

Číslo:569

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:02.02.17

Stav: Vyřešeno

Kontejnery na papír a plasty

Dobrý den , v Jahodové ulici nejsou pravidelně vyváženy kontejnery na tříděný odpad,někdy jednou za deset dní,někdy jednou za čtrnáct dní. Teď od nového roku nevyvezeny. Žádáme u odstranění nebo přesunutí těchto nádob na jiné místo , protože lidé když jsou kontejnery na plast a papír plné tak házejí plasty a papír do našich popelnic které stojí vedle.Děkujeme.

Dobrý den,
stanoviště Jahodová bylo dnes vyvezeno.

Číslo:568

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

Zimní údržba

Dobrý den, za závažný nedostatek považuji údržbu, zejména zimní, na ulici Stará louka. neuklizený sníh, místní obchodníci si jej musejí uklízet sami.
Dále neodstraněny zmrazky po celé ulici-lázeňská pěší zóna!!!
To se ale týká celého lázeňského území a přilehlých ulic, Moravská, Divadelní, Tyršova atd. Je to každoroční problém, na který pravidelně upozorňuji- marně.
S pozdravem V. Martan

Stará Louka, tak jako ostatní komunikace v majetku města, jsou zařazeny do plánu zimní údržby. Ošetření se provádí v časových limitech dle schváleného operačního plánu. Výjezdy jsou vyhlašovány dispečinkem zimní údržby dle klimatických podmínek, popř. na základě kontrolních výjezdů dispečera. V případě potřeby lze závadu ve sjízdnosti nahlásit na nepřetržité pracoviště dispečinku ZÚ 775599420.

Číslo:567

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:04.01.18

Stav: Vyřešeno

Chodníky - Může město konečně přestat solit a začít odklízet sníh???

Každou zimu vyjdu se psem ven a ten mi na chodníku začne tancovat. Přál bych každýmu kdo na Magistrátu povolil solení chemickou solí aby v tom chodil bos a zažil to co ty nebohé zvířata!!! V Čechách ještě nikdo nepochopil že ta zku***ná chemická sůl není k ničemu dobrá!!! Psy trpí, příroda taky a na chodníkách je jenom břečka! Můžete zapojit více lidí na úřadu práce, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci? Když už od nás všech dostávají peníze aby byli užiteční???
Je to každý rok stejný, hlavně hodně solit! Kdy se na magistrátu někdo probudí a zakáže solit chodníky chemickou solí a za začnou se od sněhu odklízet???

Technologie úklidu zpevněných ploch včetně max. povoleného množství chloridu sodného je stanovena schváleným operačním plánem zimní údržby. Dodržování tohoto postupu ručními pracovníky je namátkově kontrolováno, veškerá mechanizace zimní údržby je na přesné dávkování chloridu sodného každoročně před zahájením ZÚ kalibrována.

Číslo:566

Nahlášeno:01.02.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

Husova ul, Žižkova ul. - zimní údržba

Dobrý den, prosím o informaci, kolikrát projela zimní údržba uvedenými ulicemi od 30.1. do 1.2. Opakuje se pořád stejná situace. Sněží v noci, ráno jedeme dolů po neprohrnuté silnici. Pluh jsem potkal za uvedenou dobu jednou. Ul. Závodu Míru a další jsou mokré a nasolené. Nerozumím prioritám a systému.
Děkuji. V. Kakrda

Výjezdy zimní techniky k ošetření komunikací a dalších ploch jsou prováděny dle vyhodnocení dané situace dispečerským pracovištěm smluvního partnera v rozsahu a limitních časech, stanovených operačním plánem ZÚ SMKV. Komunikace jsou rozděleny dle tříd důležitosti a dopravního zatížení, z tohoto důvodu proto dochází k situacím, kdy některé komunikace jsou již ošetřeny a některé ještě nikoliv.
Silnice (vozovka) v ulici Závodu Míru ve Staré Roli není v majetku SMKV, údržba je zde prováděna jiným subjektem a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o páteřní komunikaci, i dle jiných kritérií.

Číslo:565

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:12.04.17

Stav: Vyřešeno

Nefunkční lampa VO

Dobrý den. Chtěla bych nahlásit nefunkční lampu VO v ulici M.Rovenské před domem čp. 1022.

Opraveno.

Číslo:564

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

zimní údržba města

Dobrý den,
již druhý rok je v zimních měsících v Karlových Varech katastrofální údržba komunikací. V průběhu týdne jezdím pracovně po celém okresu Karlovy Vary, od Bochova, Bražec, po Jáchymov. Sněží všude. V jiných městech se uklízí, dokonce se udržují parkovací plochy a dokonce se sníh odváží z měst! Ale pouze v Karlových Varech se mi podařilo několikrát s autem zapadnout. Tímto děkuji všem, kteří mi pomohli auto vyprostit. Bydlím kousek od nemocnice. Když nasněží, vidím z okna auta, která stoupání k nemocnici přes náměstí Destinové ve sněhu nevyjedou a couvají zpět. Na kolonádě jsou ledové plotny bez štěrkového posypu. Dostat se do Blahoslavovy ulice a vyjet z ní, to je na sněhu čistý adrenalin. (Jediná příjezdová trasa je do kopce přes Mozartovu a jediná možnost jak odjet je cestou okolo ubytovny Drahomíra.) A když už sem zavítá pluh, nahrne sníh ne na volnou stranu, ale na zaparkovaná auta. A dalo by se pokračovat. Zlepší se konečně zimní údržba města?

Parkovací plochy se dle schváleného městského operačního plánu pravidelně od sněhu neklízí, přesto byla velká parkoviště na základě dílčích výjezdů ( po ošetření komunikací) zplužena tak, aby byla v rámci možností sjízdná. Sníh byl z komunikací, kde došlo k výraznému zúžení jízdního profilu vozovky, odvezen. Závady ve sjízdnosti lze hlásit přímo nahlásit na nepřetržité pracoviště dispečinku ZÚ 775599420.

Číslo:563

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

údržba chodníku

Dobrý den, ráda bych Vám poděkovala za tak rychlou nápravu při úklidu chodníku v Kvapilově ulici , děkuji Rájková H.

Číslo:562

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

544, 435 - Reaguji na odpověď - oprava cesty po těžbě dřeva. Prosím o vysvětlení (pro ostatní obyvatele)

Dobrý den, jestli jsem Vás správně pochopil. ZNAMENÁ TO, ŽE ODBOR, KTERÝ MÁ POD SEBOU LÁZEŇSKÉ LESY. PO TĚŽBĚ (DUBOVÉHO) DŘEVA Z KTERÉHO MÁ NEMALÝ ZISK. NEMÁ PENÍZE NA TO, ABY UVEDL CESTU KTERÁ BYLA PŘI TĚŽBĚ PONIČENA?

Dle klimatických podmínek se provede kontrola na základě venkovního posouzení bude rozhodnuto.

Číslo:561

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

Katastofální zimní úklid ulic v Karlových Varech

Dobrý den,
po letošních zkušenostech s úklidem ulic a chodníků by město asi mělo uvažovat o změně poskytovatele těchto služeb.
Je to ostuda a katastrofa, firma AVE asi jenom inkasuje, ale nic neuklízí, pouze solí. Od posledního velkého sněžení uběhlo již 14 dní, ale my si tady počkáme, až všechen ten sníh na jaře roztaje. Pouze ve Varech se nedá chodit pěšky ani jezdit autem, ostatní města v okolí se o úklid starají mnohem lépe. Proč?
Děkuji, Šporová

Technologie úklidu zpevněných ploch včetně max. povoleného množství chloridu sodného je stanovena schváleným operačním plánem zimní údržby. Dodržování tohoto postupu ručními pracovníky je namátkově kontrolováno, veškerá mechanizace zimní údržby je na přesné dávkování chloridu sodného každoročně před zahájením ZÚ kalibrována.

Číslo:560

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

ŠMARALOVA, E.KRÁSNOHORSKÉ

Ve Šmeralově ulici a v ulici E.Krásnohorské jsem v posledních dnech nikoho neviděl uklízet sníh ani posypávat ledové plotny solí či posypem. Splnila se předpověď počasí a na tento podklad nasněžilo. Proč zase nikoho nevidím uklízet? Čeká se, až lidi sníh ušlapou? Kdo má na starost tyto ulice? Děkuji předem za nápravu.

Předmětné chodníky byly ošetřeny v dílčím výjezdu. Zimní údržbu na většině komunikací a chodníků provádí smluvní partner SMKV. Závady ve schůdnosti lze hlásit přímo nahlásit na nepřetržité pracoviště dispečinku ZÚ 775599420.

Číslo:559

Nahlášeno:31.01.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

údržba chodníků

Dobrý den dne 16.1.2017 jsem si stěžovala na neuklízení chodníku v Kvapilově ulici s tím, že se stále odklízí sníh pouze na jedné straně ulice. Byla slíbena náprava. Dnes Je 31.1 , opět nám nasněžilo a situace se opakuje ! Nevím, zda uvedený pracovník fi AVE který sníh odklízí má příkaz odklízet pouze jednu stranu nebo druhou stranu nevidí ? Byla bych ráda, aby se tato situace již vyřešila definitivně a já nemusela řešit opakovaně, děkuji Rájková Hana.

Vyjádření dispečera spol. AVE:
Kvapilova ul. je ošetřena při každém výjezdu ZÚ. Problémem v této ulici je to, že někteří obyvatelé bohužel neumějí parkovat. Zanechají svá vozidla tak, že překážejí zimní údržbě.
Od č. p 22 po č .p 2 nelze vůbec čistit chodník – překáží zaparkovaná vozidla po celý den. Vozovka od č. p 22 po č. p 2 se ošetřuje s největší opatrností, pravá strana – sněhová bariéra, levá strana - parkující vozidla. Šíře průjezdnosti komunikace je v některých místech nepřesahuje dva metry. Z tohoto důvodu se druhá strana chodníku čistí ručně a v jiném čase než protější strana.

Číslo:557

Nahlášeno:30.01.17

Aktualizace:30.01.17

Stav: Vyřešeno

úklid ledu - ulice Přátelství - TUHNICE

Dobrý den,

Cesta před vchodem do ulice Přátelství v Tuhnicích je pokrytá ledem, to čekáte, až si tam někdo něco zlomí a potom teprve to uklidíte?
Děkuji za odpověď.

Posypáno solí a pískem.

Číslo:556

Nahlášeno:30.01.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

údržba chodníků

Prosím, abyste ošetřili chodník v předních Rosnicích k zastávce Rosnice rozcestí od domů, z nichž přes den kape a odtává sníh a odpoledne vše umrzne tak, že bezpečně od autobusu lze chodit jen po silnici. Nejlépe by bylo ledovou vrstvu narušit - zdrsnit nebo odsekat, protože v tyto dny sůl moc nefunguje...Děkuji

Předmětný chodník ošetřuje v zimním období Správa láz. parků, p.o., dle hlášení dispečera byl chodník zdrsněn posypem písku.

Číslo:555

Nahlášeno:30.01.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Černá skládka

Dobrý den,
chtěl bych nahlásit černou skládku ve dvoře I.P.Pavlova a J.Palacha K.Vary. Stočená matrace je opřena u domu J.Palacha 4 proti nádobám na odpad.

Děkuji

Skládka bude co nejdříve uklizena.

Číslo:554

Nahlášeno:29.01.17

Aktualizace:31.01.17

Stav: Vyřešeno

Blikající lampa VO

Dobrý den,
lampa mezi LD Aura Palace na budově fary bliká/zhasíná. Mezi Moravská 2093/2a a nám. Svobody 4.
https://goo.gl/maps/NCExVmEgzgr

Děkuji za opravu

R. Rumlena

Závada byla opravena.

Číslo:553

Nahlášeno:28.01.17

Aktualizace:15.01.18

Stav: Vyřešeno

RE: zledovatělé chodníky

dle Vás bylo ošetřeno, dle mě nebylo ošetřeno, kde ? v Blahoslavově ulici od polikliniky po budovu č.25, zkuste se tam projít, Úvalská a Kysibelská po obvodu jsou už chodníky ošetřené, ale okolo paneláku 26 a okolí ne, zkuste se tam projít, a tady se to neošetřuje vůbec, je sobota 28.01.16

Předmětné chodníky byly ošetřeny v dílčím výjezdu.

Číslo:552

Nahlášeno:28.01.17

Aktualizace:30.01.17

Stav: Vyřešeno

Sníh v ulicích

Dobrý den.
Když nasněží, tak se ulice uklízí tím způsobem, že se sníh jen odhrnuje z vozovky na chodník a na parkovací místa a po týdnu sněžení jsou sídliště neprůchodná, plná ledu, hlubokých - neprůjezdných kolejí a ubývá parkovacích míst, protože ta jsou zavalena sněhem.
Navrhuji tedy při delších mrazech, jako jsou nyní, poslat na sídliště bagry a kamiony, aby sníh odvozily do řeky, jako se to dělávalo kdysi a jako se to v těchto dnech dělá v Kraslicích.

Jistě v tom nebude "ekologické riziko", stejně by voda z ulic do řeky při oblevě odtekla.

Výhodou by bylo i snížení hladiny při oblevě (hlavně a kanálech), protože sníh z ulic by netál v tak velkém množství.

Ideální by bylo, kdyby sněhové pluhy sníh rovnou tavily a lily do kanálů. Vůbec by ho na chodníky ani na parkoviště nenahrnuly. Výrobou takovéhoto vozu se nyní intenzivně zabývá firma KOBIT, která vyrábí vozy pro údržbu.

Tolik můj námět,
Radovan Černý, K.Vary.

Dobrý den,děkujeme za námět, který předáme zhotovitelským firmám.

Číslo:551

Nahlášeno:27.01.17

Aktualizace:01.02.17

Stav: Vyřešeno

Po týdnu žádná změna :( 529 - Koš

Dobrý den, bylo by možné vysypat koš na rohu Národní a Baarové ulice, je stále plný už 4. týden!
To vám mám ty odpadky nosit na magistrát???

Odpadkový koš byl vyvezen.

Číslo:550

Nahlášeno:27.01.17

Aktualizace:31.01.17

Stav: Vyřešeno

Osvětlení

Prosíme o opravu veřejného osvětlení v Šumavské ulici, poblíž domu č. 6. Děkujeme

Závada byla opravena.