Uzavření manželství v ČR

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary
odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel - pracoviště: MATRIKA

3. patro, kanceláře č. 308

telefonní kontakt: 353 151 281, 353 151 145

Úřední hodiny všech agend

Od 1.3.2021 platí zákaz volného pobytu a pohybu osob na území okresu. Tento zákaz se nevztahuje na účast na svatbě. Svatebního obřadu se může zúčastnit maximálně 15 osob. Do tohoto počtu je nutné zahrnout i oddávajícího, matrikářku, fotografa, tlumočníka apod.  Zúčastněné osoby nemusí mít při obřadu a při pořízení společné fotografie žádný prostředek ochrany dýchacích cest.

V ostatních případech musí mít respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest, např. zdravotnickou obličejovou masku (vždy bez výdechového ventilu, s účinností alespoň 94 % dle příslušných norem - FFP2, KN95).  

Tato povinnost se vztahuje jak na vnitřní prostory staveb, tak i na všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce.

Mimo zastavěné území obce je povinnost nosit výše uvedený prostředek ochrany dýchacích cest v případě, že se na stejném místě a ve stejný čas nachází alespoň 2 osoby, které od sebe nemohou být vzdálené více jak 2 metry, pokud nejde výlučně o členy domácnosti.  

Termíny k uzavření manželství, seznam oddávajících, související formuláře a další podrobné informace k řešení životní situace jsou k dispozici v záložkách uvedených níže. 

Obřadní síň Města Karlovy Vary

 

Anrea Pfeffer Ferklová

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

Telefon
E-mail
a [emailtecka] ferklovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
506
Činnost
primátorka města
Pol. strana
ANO 2011
foto

Věra Bartůňková

Telefon
E-mail
bartunkova [emailtecka] varyatseznam [emailtecka] cz
Pol. strana
KSČM
foto

Mgr. Jindřich Čermák

Telefon
E-mail
jindrich [emailtecka] cermakatpirati [emailtecka] cz
Pol. strana
Česká pirátská strana
foto

Mgr. Jiří Klsák

Telefon
E-mail
jiri [emailtecka] klsakatseznam [emailtecka] cz
Pol. strana
KOA
foto

Ing. Petr Kulhánek

Telefon
E-mail
petr [emailtecka] kulhanekatpost [emailtecka] cz
Pol. strana
KOA
foto

RNDr. Jiří Neumann

Telefon
E-mail
neumannatssstravovani [emailtecka] cz
Pol. strana
KOA
foto

Ing. Michaela Tůmová

Telefon
E-mail
tumova [emailtecka] bemoatvolny [emailtecka] cz
Pol. strana
KOA
foto

MUDr. Jiří Penc

Telefon
E-mail
mudr [emailtecka] jiripencatseznam [emailtecka] cz
Pol. strana
ANO 2011
foto

MUDr. Pavel Bouška

Telefon
E-mail
p [emailtecka] bouskaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Pol. strana
Karlovaráci

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Věra Ježková

Poslední aktualizace: 8.4.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám