Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.


>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<


vložit nedostatek

Číslo:709

Nahlášeno:16.03.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

Veřejně osvětlení

Prosím o opravu veřejného osvětlení v ulici Hřbitovní a části ulice Mozartova v Drahovicích. Některé lampy sítí z poloviny, nebo vůbec. Děkuji .

Oprava VO byla provedena.

Číslo:708

Nahlášeno:16.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Zjednosměrnění Mozartovy ulice

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit důvod zjednosměrnění Mozartovy ulice v úseku cca 50m směrem od dyslektické školy? Když pominu fakt, že zákaz nikdo nedodržuje, včetně vozidel taxi, policie, svozové služby atd., nechápu, proč když jede člověk s dítětem do školy nebo parkuje u rybníčku a dále pokračuje směrem na Vítěznou, musí projet celé Drahovice, aby se dostal zpět. Nehledě na to, že i ulice Chodská je jednosměrná a spoustu řidičů si s tím hlavu neláme, takže v zatáčce u školy nastávají velmi časté nebezpečné situace. Jestli nevěříte, zkuste si tam na chvíli stoupnout. Včera jsem napočítala 3 auta během 5 minut.

Ulice Chodská byla zjednosměrněna na základě „dlouholetého“ požadavku obyvatel ulice. Tato úprava legalizovala parkování v ulici Chodská, kdy stávající šíře komunikace neumožňuje s parkováním vozidel průjezd v obou směrech (3 m pro každý směr jízdy).
Ulice Mozartova (úsek od garáží směrem k ulici Chodská) byl zjednosměrněn na základě požadavku Základní školy Mozartova 7. Této úpravě předcházela jednání s PČR – DI Karlovy Vary, vedením ZŠ Mozartova 7 a Městské Policie Karlovy Vary. Zejména v ranních a odpoledních hodinách zde docházelo k nebezpečným situacím, kdy vozí rodiče své děti do/ze školy.

Číslo:707

Nahlášeno:16.03.17

Aktualizace:22.03.17

Stav: Vyřešeno

Propadlý chodník Bohatice

Po zimní údržbě sypačem Multicar se propadá okraj chodníku v ulici F. X. Šaldy mezi křížením s ulicí Štúrova a Jasmínová. Okraj je bez obrubníků a asfalt je rozježděný a propadá se do trávníků. V letošním roce má ČEZ provádět výměnu kabelů NN. Bylo by možné v rámci této stavby opravit chodník a doplnit jej o obrubníky?

V rámci výměny kabelů NN bude kryt chodníku opraven v celé šíři. Zhotovitel na tyto práce bude od data předání držet 3 roky záruku. V tomto místě je osazení obrubníků „zbytečné“. Vodící linii tvoří oplocení nemovitostí a proto je žádoucí, aby voda na chodníku mohla odtékat také do zeleného pásu mezi chodníkem a vozovkou. Požadavek bude řešen při předání staveniště zhotoviteli na základě cenové nabídky a zbývajících finančních prostředků.

Číslo:706

Nahlášeno:15.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Ploty

Dobrý den,

bylo by proím možné opravit plot kolem hřiště na býv. areálu zdraví v Bohaticích? Leckde je vyvrácený a jsou v něm díry. Zároveň bych ráda upozornila na mizející plot kolem parčíku při vjezdu do Lomené za nádobami na tříděný odpad. Děkuji Brandtlová

Dobrý den,plot určitě opravíme a mizející plot zaurgujeme na MP.

Číslo:705

Nahlášeno:14.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Nefunkční veřejné osvětlení

Již druhou noc je v Tašovicích nefunkční veřejné osvětlení.

Už se na tom pracuje, poruchu se budeme snažit co nejdříve odstranit.

Číslo:704

Nahlášeno:14.03.17

Aktualizace:16.03.17

Stav: Vyřešeno

Odklizení listí v okolí dětského hřiště.

Dobrý den.Dnes nám uklidili dětské hřiště vedle ZŠ Krušnohorská.Za hřiště děkujeme.Psala jsem ale do nedostatků,že by bylo třeba i odklidit listí podél plotu.Tento nedostatek bohužel nebyl odstraněn.Při větru bude listí zpět na hřišti.Podél plotu jsou vysázené keře.které jsou plné napadaného listí.

Dobrý den,omlouváme se a ihned sjednáme nápravu.

Číslo:703

Nahlášeno:14.03.17

Aktualizace:15.03.17

Stav: Vyřešeno

Lávka pro pěší Drahovický most > Bohatice

Předpokládaný termín otevření lávky pro pěší je prosím kdy?

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek je termín dokončení opravy lávky na základě rozhodnutí Rady města Karlovy Vary posunut do 23.5.2017.

Číslo:702

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:11.04.17

Stav: Vyřešeno

Autovraky

Dobrý den, v ulici Rosnická č. 118 K. Vary - Sedlec, proti bývalému velkoobchodu Hopi jsou odstavena dvě vozidla - autovraky. Bylo by dobře tyto zlikvidovat. Děkuji

Autovraky byly olepeny výzvou k odstranění , pokud nebudou odstraněny majitelem do dvou měsíců od upozornění, budou odstraněny na pokyn Statutárního města K. Vary.

Číslo:699

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:14.03.17

Stav: Vyřešeno

Nesrovnalost v termínu zahájení čištění ulic...?

Dobrý den, v dnešních aktualitách píšete, že čištění ulic začne v dubnu, ale již v pátek 3. března probíhalo celkové důkladné čištění V Jugoslávské, Varšavské a Bulharské - začalo přesně v půl osmé, ani nás nenapadlo sledovat značky kvůli přeparkování, protože již podle minulých let jsme předpokládali začátek čištění až od dubna... auta podle všeho ani odtahována nebyla, ale jak je možný takovýto rozdíl mezi zveřejněnými informacemi a skutečným stavem. Děkuji. Gregor

Statutární město Karlovy Vary s nastupujícími jarními dny započalo s prováděním jarního úklidu na území města. Jeho cílem je zejména hrubé odstranění zbytků zdrsňovacích materiálů, nečistot, neshrabaného listí a různého komunálního odpadu na komunikacích, chodnících a v zeleni, které se na území města objevily s ubývajícím sněhem po letošním zimním období. Jarní úklid je zahajován neprodleně po odtátí většiny sněhu z komunikací v jednotlivých lokalitách a i s ohledem na klimatické podmínky a dlouhodobou předpověď počasí. V závislosti na počasí již v těchto dnech rovněž započalo i zametání inertních posypových materiálů ručními počišťovači a v omezeném režimu i samosběrnými stroji. Toto čištění probíhá prozatím bez vymísťování motorových vozidel, od 3.4. bude již úklid na území našeho města probíhat dle pravidelného harmonogramu letního čištění, na řadu přijde i klasické a účinnější blokové čištění místních komunikací včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Rozpisy na jednotlivé měsíce budou stejně jako v minulých letech zveřejněny na oficiálních webových stránkách města Karlovy Vary a na úřední desce magistrátu města Moskevská 21.

Číslo:698

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

Objekt u hřiště u ZŠ Truhlářská

Dobrý den,
ráda bych upozornila na příšerný stav objektu patřícímu TJ DDM Stará Role u hřiště u ZŠ Truhlářská ve Staré Roli. Budova je v hrozném stavu, částečně vyhořelá, plná odpadků, starého zařízení, skla z vytlučených oken. Není nijak zajištěna proti vstupu, takže do ní lezou děti a hrají si tam. Připomínám, že objekt se nachází přímo vedle základní školy! Kromě toho, že se nepořádek odsud rozšiřuje do okolí, tak zde hrozí nebezpečí zranění. Prosím o brzké vyřešení této situace.

Dobrý den,
pozemek není ve vlastnictví města. Odbor životního prostřední posoudil stav pozemku z hlediska výskytu odpadů. Majitel pozemku byl vyzván k jeho úklidu.

Číslo:697

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:06.06.17

Stav: Vyřešeno

Propadlá vozovka v ulici Šípková

Prosím vyspravit propadlou vozovku u kanalizace v ulici Šípková před číslem popisným 19. Stav se po zimě znatelně zhoršil. Děkuji

Bude opraveno až po spuštění obaloven-předpoklad v dubnu.Opraveno

Číslo:696

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:11.01.18

Stav: Vyřešeno

Okolí ZŠ Truhlářská, Stará Role

Dobrý den,
dostat se bezpečně z objektu tělocvičny ZŠ Truhlářská cestou okolo zdemolovaného objektu:

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=BBC1rsCM_pVXP9s...

je s ohledem na množství střepů, nepořádku a nesvítícím lampám trošku dobrodružné. Sem tam, jak je ve Varech zvykem leží neuklizená psí nadílka...

Co to pískové (nebo jaký byl původní povrch) hřiště a sousední travnaté? Plánuje se někdy používat jiank, než k venčení psů a k umístění cirkusu?

Podnět byl na místě prověřen. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o majetek soukromého subjektu, nikoliv SMKV, podnět byl postoupen na stavební odbor MMKV k dalším právním úkonům.

Číslo:695

Nahlášeno:13.03.17

Aktualizace:12.06.17

Stav: Vyřešeno

Díra v komunikaci

Prosím o vyspravení díry u kanálu Doubské Nové ulici (jen dle jména) směrem od Studentské.
Dále by se hodilo přestat neustále se sliby a dotčenou komunikaci už opravdu důkladně opravit. Na vylezlých kanálech už bylo zničeno dost aut, ale asi město ještě nikdo nezažaloval, pak by se snad už něco dělo.

Oprava Nové ulice je zařazena do plánu oprav, musí být zařazena do rozpočtu města . Oprava musí být zkoordinována s opravou kanalizace a veřejným osvětlením.

Číslo:694

Nahlášeno:12.03.17

Aktualizace:22.03.17

Stav: Vyřešeno

Chodník

Dobrý den,bydlím v ulici Závodu Míru 227/94 Stará Role.Máme vjezd k domu přes chodník, který je hodně poničený( hluboké díry ).Ničím si tím auto.A i ostatní co jsem jezdí parkovat.Mám děti a s kočárkem se špatně přes chodník jezdí.Prosím o úpravu chodníku.Děkuji Manová

Požadavek evidujeme. Realizace bude probíhat v závislosti na dodávce asfaltové směsi a harmonogramu plánovaných oprav.

Číslo:693

Nahlášeno:12.03.17

Aktualizace:22.03.17

Stav: Vyřešeno

parkování a poškozený chodník vyřežávání dřevin Východní 1-15

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda město počítá s problémem parkování ve Východní 1-15. parkoviště před domem i z domem jsou často plně obsazená a není kde zaparkovat. Dále bych chtěla upozornit na špatný stav chodníku a schodů, které se v ulici nacházejí. Obyvatelstvo ulice stárne a je to i pro ně dost nebezpečné. Co se týče dřevin a jejich výřezu na trávnících před domy nám bylo několikráte přislíbeno ale nic z toho se neuskutečnilo. Dovolila bych si též touto cestou znovu upozornit na ojedinělou břízu, která se nachází za domem Východní 9. Bříza nejen že stíní, ale je pro některé obyvatele velmi nepříjemná, neboť jsou alergici. Nedávno i překážela při snosu nemocné ženy, která musela být snesena z balkonu. děkuji

Dobrý den,svah za domem pravidelně na základě podnětů občanů upravujeme a bohužel s břízou nelze nic dělat.Jedná se o zdravý a perspektivní strom s nenarušenou provozní bezpečností.Stínění,alergie a spad listí není z hlediska ochrany přírody argumentem pro jakýkoliv zásah.Stromy v zástavbě mají celou řadu jiných důležitých funkcí.
O nedostatku parkovacích míst v této oblasti víme. Z tohoto důvodu byla v nedávné době zjednosměrněna ulice Úvalská, aby došlo k navýšení/legalizování parkovacích míst. Statutární město Karlovy Vary má zpracovanou projektovou dokumentaci na parkoviště podél ulice Stará Kysibelská pod domy Východní 1 – 15. V plánu pro letošní rok však realizace prozatím není.
Chodník včetně schodů je již delší dobu zaevidován v evidenci nutných oprav komunikací. Ty však ve městě probíhají v závislosti na přidělených finančních prostředcích, dle nově vzniklých havarijních svahů, dle rozsahu poškození a dle zařazení do evidence nutných oprav.

Číslo:692

Nahlášeno:12.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Nepořádek na dětském hřišti.

Dobrý den.Bylo by možné poklidit a zbavit popadaného listí uvnitř a v okolí oploceného dětského hřiště?Jedná se o hřiště vedle ZŠ Krušnohorská.Listí tam zůstalo od podzimu.Děkujeme.

Dobrý den,DH uklidíme hned 14.3.

Číslo:691

Nahlášeno:10.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

ad příspěvek 687

Dobrý den,

musím naprosto souhlasit s příspěvkem č. 687. Je to tak do očí bijící, že už i turisté a přespolní si toho všimli. Jak je možné, že se problémy neřeší okamžitě při jejich vzniku? Dlažba před Mlýnskou kolonádou a Lázněmi III je katastrofa. Stav Mlýnské kolonády, to by jeden zaplakal... A můžu směle pokračovat. Zvedněte se jednou prosím ze svých židlí, vyjděte z kanceláří a projděte si lázeňské území, budete dost překvapeni, kolik závad na první letmý pohled uvidíte. Děkuju Veselý

V současné době se připravuje celoplošná oprava, kterou se budeme snažit, co nejdříve zrealizovat.

Číslo:690

Nahlášeno:10.03.17

Aktualizace:10.03.17

Stav: Vyřešeno

ad příspěvek č.636

Prosím, můžete sdělit jméno - název provádějící společnosti? A v jakém zhruba časovém horizontu se oprava schodiště plánuje?

Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení „Běžná údržba místních komunikací“. Realizace by měla proběhnout nejpozději do konce měsíce dubna.

Číslo:689

Nahlášeno:10.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Skládka u silnice

Je to asi 3 dny, co se objevila skládka rozbitého nábytku u silnice na výjezdu z Mattoniho nábřeží a nájezdu na Pražský most ( směr na Ostrov ). Bezdomovci tímto lakovaným a jinak chemicky upravovaným odpadem topí a zamořují celé střední a dolní Drahovice jedovatým dýmem. Prosíme o opakované kontroly, třeba i odboru pro životní prostředí.

Děkujeme za podnět, v případě pálení odpadu, který zmiňujete ve svém příspěvku, oznamte tuto skutečnost na městskou policii, která na místo přijede a věcí se bude zabývat. Je to nejefektivnější způsob řešení.

Číslo:688

Nahlášeno:09.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Propadlá dlažba na chodníku před domem Majakovského 23 + stromy za domem (viz nedostatek č. 258)

1) Dobrý den. Žádám Vás o opravu dláždění chodníku před vchodem do domu č. 698/23 v Majakovského ulici. Dlažba byla položena v rámci nedávné rekonstrukce ulice a před domem v průběhu posledního měsíce vznikl otvor a dlažba se do něj postupně hroutí. Prosím o urychlené řešení, aby se předešlo k zranění osob vcházejících a vycházejících z domu. Děkuji. (k problému přikládám foto)
2) V září 2016 jsem Vás žádal jménem obyvatel domů č. 23 a 25 o řešení situace s vzrostlými břízami za uvedeným domem. (viz číslo závady 258) Chtěl bych Vás upozornit, že vyřezáním náletových dřevin nebyl problém vyřešen. Jestli si mám pod pojmem zaredukování větví a vyvětvení bříz představit zkrácení větví a prořezání stromů, tak k tomu rozhodně nedošlo. Při nedávných větrných poryvech opět došlo k "ataku" větví na okna obyvatel domu bydlících v horních patrech. Dokonce došlo u jednoho z nájemníků k poškození sušáku na prádlo. Nezanedbatelným problémem větví v těsném blízkosti oken je fakt, že z bříz do bytů v horních patrech do bytu napadává listí, uvolňující se nažky a navíc do nich vniká hmyz (nějaký hodně ošklivý tmavý brouk), a to ve velkém počtu. V neposlední řadě je v bytech šero. Urgentně Vás opětovně žádám o řešení tohoto problému.
Děkuji za pochopení.

Dobrý den,urychleně jsme zareagovali a vyřezali svah včetně spodních a suchých větví.Kácení a zkracování stromů nepřichází v úvahu.Stromy jsou zdravé a vyhovují i z hlediska provozní bezpečnosti.Prověříme zasahování větví až na fasádu a do oken a případně větve citlivě zredukujeme.Opadání listí,plodů nebo hmyzu není z hlediska ochrany přírody důvod k jakémukoliv zásahu.
Zhotovitel stavby byl v rámci záruční doby vyzván k odstranění reklamované vady.

Číslo:687

Nahlášeno:09.03.17

Aktualizace:11.07.17

Stav: Vyřešeno

Neskutečně špatná správa veřejného prostoru

Dobrý den,

jsem návštěvník vašeho krásného města, trávím ze týden na dovolené s rodinou.

Jsem velmi nespokojen se stavem, kterým se město Karlovy Vary stará o veřejný prostor. Máte zde spoustu majetku v soukromých rukách a takřka všichni se snaží, aby jejich majetek byl městu ke cti. Toto se však nedá říci o vlastníku, kterým je město. Když vynechám vaše chlouby: Thermal, Císařské lázně, Vřídelní kolonáda, tak nechápu, proč nejste schopni uklidit tu malou část prostoru, který máte na starosti. Jen namátkou: přetékající koše u Vřídelní kolonády, olámané obklady a schody u vřídelní kolonády (zábradlí uvnitř je taky hezká vizitka), chybějící kostky v chodníku na Mlýnském nábřeží a vrcholem všeho jsou haldy listí. Nejlépe vynikají v parku Dvořákových sadů.

Vážně to nevidíte? Jste tam vůbec? Pokud tam jste, co tam děláte, když neumíte ani uklidit do března listí....

Město máte krásné, správu obce máte otřesnou. Listí v parcích nemají v ČR v březnu faktu nikde, jen v Karlových Varech!

S pozdravem,

Milan Žák

Listí je postupně odstraňováno, většinou ručními počišťovači. Zbytky budou odklizeny při blokovém čištění, které započne 3.4.2017.

Číslo:686

Nahlášeno:08.03.17

Aktualizace:22.03.17

Stav: Vyřešeno

ad 617

Dobrý den,
u dotazu číslo 617 jste uvedli, že připomínku budete konzultovat s PČR. Chtěl bych se zeptat, zda-li už nějaká komunikace mezi magistrátem a PČR proběhla. Děkuji, PS

Uvedený požadavek byl projednán s dotčeným orgánem Policií ČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
V nedávné době se v ulici Čankovská z důvodu zabezpečení přecházení dětí do DDM realizovala změna stávajícího místa pro přecházení na přechod pro chodce.
Zpomalovací retardéry na ul. Čankovská umístěny nebudou. Umístění zpomalovacích prahů na komunikaci má několik negativních dopadů, mezi které patří zejména zvýšení hladiny hluku ve stávající zástavbě, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, zvýšení náročnosti údržby komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklisty a pěší. Zároveň se jedná o trasu MHD, kde musí být zpravidla častěji přistupováno k opravám těchto zařízení.

Číslo:685

Nahlášeno:08.03.17

Aktualizace:10.03.17

Stav: Vyřešeno

absence sáčků na exkrementy

Dobrý den, chci vás upozornit, že v celých Tuhnicích chybí sáčky na psí exkrementy.

Dobrý den, sáčky na psí exr. v městské části Tuhnic jsme doplnili v den svozu ve čtvrtek dne 9.3.2017

Číslo:684

Nahlášeno:08.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Rekce na článek v KRL

Dobrý den. V posledních radničních listech jsem se dočetl o kontrole kuřáků městskou policií a že bylo uloženo 11 pokut. Trochu málo na tisíce všude se povalujících nedopalků (u žvýkaček je to samé) 11 postihů by snad museli udělit u tržnice do půl hodiny. Co město udělalo kuřákům (i těm co žvýkají) že ho takto úmyslně nebo vědomě znečišťují, proč je k nim policie tak benevolentní. Děkuji

Dobrý den,
kontrola pochopitelně dopadla na více osob, to že sankce jsou v menší míře je dáno několik aspekty. Při spatření hlídky se lidé chovají zcela jinak. Kontrola neprobíhá každý den a nepřetržitě. Věnujeme se běžnému výkonu a dalším typům kontrol. Vedle pokut byly uděleny i domluvy a u školáků nelze sankčně postihovat, takže podněty šly na OSPOD. Odhozené nedopalky pak nejsou měřítkem porušování tabákového zákona, ale odrazem chování občanů, jejich výchovy a přístupu ke svému okolí. To s kontrolou uvedenou v článku tedy nemá nic společného. Stejné je to u žvýkaček. V silách kontrolního orgánu není postihovat jednání, které trvá cca 1 vteřinu (odhození nedopalku, vyplivnutí žvýkačky). Pokud se tak stane před strážníkem, pak dotyčný bude sankcionován za znečištění veřejného pořádku. A věřte, že při dnešní aroganci některých jedinců se takové případy dějí také.
Pěkný den.

Číslo:683

Nahlášeno:08.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Špatný stav komunikace

Dobrý den,
mohla by být prosím alespoň lokálně opravena komunikace od Imperialu ke sv. Máří Magdaleně, tzn. ul. Vyšehradská, Libušina a vjezd na ul. Moravskou (viz. odkaz na mapu)? Úsek je ve velmi špatném stavu a denně po něm jezdí mnoho návštěvníků hotelů okolo kostela.
Děkuji

https://mapy.cz/s/1stLw

Samozřejmě po zimě provádíme opravy všech výtluků, které během zimního období vznikly.
Na Moravskou ulici je zpracována projektová dokumentace, pouze se čeká , až její realizace bude zařazena do rozpočtu města.

Číslo:681

Nahlášeno:07.03.17

Aktualizace:10.04.17

Stav: Vyřešeno

Vřídlo

Dobrý den,

Zásadní nedostatek, netryská Vřídlo. Vím, že bylo utlumeno kvůli počasí, ale už delší dobu nemrzne ani není extrémní vítr. Vřídlo Varům chybí, otočte už prosím šoupětem, aspoň trochu.:-) Děkujeme...

Dobrý den,

děkujeme za zájem o provoz výtrysku Vřídla, jehož provoz mimo budovu Vřídelní kolonády je velmi specifickou a ojedinělou technickou záležitostí a musí probíhat bez ovlivnění a rozkolísání rovnovážného stavu celé zřídelní struktury.

Po zimním režimu provozu, kdy nebylo z důvodu bezpečnosti návštěvníků (namrzající povrchy dlažby) provozovat výstřik Vřídla do výšky a vřídelní vodou protékající mísou byla nepřetržitě temperována betonová mísa Vřídla (eliminace dilatací a poruch konstrukcí) mohly započít práce v zájmu bezporuchového chodu výstřiku Vřídla v lázeňské sezoně.

Probíhá též diagnostika výstelky mísy výstřiku Vřídla s nutnými opravami v rámci reklamačního řízení (dáno specifiky vřídelní vody a jejich úsad).

Po splnění výše uvedeného a při spolehlivé předpovědi stabilního počasí bez poklesů teploty k bodu mrazu opět přistoupíme k nepřetržitému výtrysku Vřídla, omezovanému při nepříznivých okolnostech (především se jedná o sílu větru, na kterou je silně proplyněná eruptující směs vřídelní vody a oxidu uhličitého citlivá – zanášení proplyněné vodní tříště je dále než u vody v konvenčních vodotrysků bez proplynění).

Děkujeme za pochopení.

Číslo:680

Nahlášeno:07.03.17

Aktualizace:08.03.17

Stav: Vyřešeno

Výstavba kruhoveho objezdu Drahovice

Chtěla bych se zeptat,na kdy je plánováno ukončení výstavby kruhoveho objezdu v Drahovicich u ZŠ J.A.Komenského. Starší dceru mám na této ZŠ a mladší o 300 m vedle v MS Východní, takže ráno při rozvozu do skolky a školy objíždíme půlku Varu a odpoledne to samé. Je to časově a organizačně narocne. Dnes jsem procházela kolem a oproti listopadu se moc práce nepohnuly. Chápu, že byly mrazy,ale už je po nich a práce se moc nehybou. Myslím, že konec uzavírky byl avizovan někdy na duben-květen. Bylo myšleno R. 2017? Jeden nesmyslný kruhový objezd v místě, kde vůbec není potřebný, zatěžuje dennodenně stovky lidí.

Termín dokončení je 30.4.2017.

Číslo:679

Nahlášeno:07.03.17

Aktualizace:07.03.17

Stav: Vyřešeno

Zasedání Zastupitelstva - live stream...

09:01, stream nejede...

Již opraveno a funguje.
ZM bylo přerušeno, do doby opravy zařízení

Číslo:678

Nahlášeno:07.03.17

Aktualizace:23.11.17

Stav: Vyřešeno

č.662 - úklid Sibiřská ulice

Děkuji velice za odpověď, že 2.3. a 3.3. měla být uklizena tato oblast. V tyto dny nikdo v této oblasti v ul. Sibiřská nebyl spatřen a o úklidu ani řeč. Ani před domem ani za domem. Prosíme o sjednání nápravy a zaměření se na tuto část. Myslím, že byty v Karlových Varech nejsou zrovna levnou záležitostí a rádi bychom i my zde žili v hezkém prostředí. Přece nebudou obyvatelé z této ulice pořád psát na stránky ,aby se v jejich ulici uklidilo, posekala tráva atd. Děkuji

Dobrý den, na Vámi zmiňovanou lokalitu se více zaměříme.

Číslo:677

Nahlášeno:06.03.17

Aktualizace:09.03.17

Stav: Vyřešeno

Kryt pouliční lampy - Škroupova ulice

DObrý den,
již jednou jsem hlasil rozbitý kryt na pouliční lampě ve 3kroupově ulici, oprava byla provedena tím že kryt byl pootočen, současný stav viz foto, prosím o nápravu.
Děkuji
Michal Heidenreich

Kryt byl opraven.