Dokument Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy vč. Aktualizovaných dokumentů "AKTIVNÍ A SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU"

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednávání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (viz příloha níže).

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K

https://kvprojekty.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-generel-dopravy

https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

 

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Zápis z veřejného jednání je dostupný zde

Prezenční listina k nahlédnutí zde

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Pavlína Stracheová

Poslední aktualizace: 27.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám