HARMONOGRAM ROZMÍSTĚNÍ VOK – DUBEN / KVĚTEN 2024

Velkoobjemové kontejnery budou na stanovištích rozmístěny od 8 do 15 hod.

I. etapa: 
20. dubna 2024

Olšová Vrata, Hůrky

 • K Letišti – separace u odbočky k hvězdárně
 • Pražská silnice - k separaci; za zastávkou MHD
 • Hornická ul. – plac vedle Lípy u Křížku, u domu č.p. 26
 • Hornická ul. /Josefa Lady – souběh ulic naproti domu Hornická 42

Lázeňské území

 • Jateční – parkoviště na konci ulice
 • Fügnerova – na konci ulice k separaci
 • Hálkův vrch – naproti domu Libušina 615/11
 • Horova – k separaci

Tuhnice

 • Brigádníků – u Meteoru
 • Plzeňská – pod stromy u zastávky MHD
 • Krymská / Charkovská - křižovatka k separaci na trávu
 • Bečovská – k separaci
 • Vrázova – ke zdi pod hřištěm

Růžový Vrch

 • Plešivecká – roh Plešivecká / Vodárenská
 • Krušnohorská – k separaci u trafostanice

Změna umístění VOK vyhrazena 

II. etapa: 
27. dubna 2024 

Bohatice

 • Táborská – konec slepé ulice u separace
 • Na Výšině – k separaci
 • Štúrova – parkoviště u separace
 • Nádražní stezka – za podjezdem u separace
 • Lomená – k separaci, stanoviště se bude střídat 
  8:00 – 11:30 dole v ulici Lomená u separace, 
  11:30 – 15:00 roh ulic Lomená x U Trati – u separace

Drahovice

 • Lidická - parkoviště pod hotelem Marttel (Slávie)
 • Lidická – pod SPGŠ u nádob na separaci
 • Lidická – konečná autobusu
 • Maďarská – první parkoviště vpravo k separaci ( souběh ulic Gagarinova/Maďarská)
 • Úvalská – pod paneláky vpravo k separaci naproti hřišti
 • Palackého náměstí
 • Mozartova – k separaci (u rybníčku)
 • Drahomířino nábřeží – Drahovický most
 • Mattoniho nábřeží – pod stromy naproti domu Mattoniho nábřeží 352/80

Změna umístění VOK vyhrazena 

III. etapa: 
4. května 2024 

Sedlec

 • Merklínská - k separaci naproti garážím
 • Merklínská / Ke hřišti – křižovatka ulic k separaci

Rosnice

 • Ke koním - zatáčka za Hostincem

Čankov

 • Na návsi v zatáčce k separaci

Stará Role

 • Počernická x Zlatý kopeček u separace
 • Dvořákova – parkoviště
 • Okružní - k separaci u konečné MHD
 • Borová – plocha před garážemi
 • Školní – před poštou
 • Partyzánská (Jedlová)
 • Dlouhá – k separaci
 • Dykova
 • Husova – k separaci pod stromy
 • Rolavská – k separaci
 • Jabloňová – parčík vedle separace

Změna umístění VOK vyhrazena 

IV. etapa: 
11. května 2024 

Rybáře

 • U Koupaliště – parkoviště
 • Mlýnská – za zastávku k separaci
 • Konečná – velké parkoviště
 • Sokolovská x Šmeralova – vedle bývalé brány do pivovaru
 • Sibiřská - parkoviště (k separaci)
 • Vnitroblok ulic Roháče z Dubé x Šmeralova x Hybešova

Dvory

 • Chebská ulice – mezi domy 78/56 a 80/52
 • Chebská ulice – naproti TOYOTA u separace

Počerny

 • K separaci u rybníčku/za hospodu k řadovkám, stanoviště se bude střídat: 
  8:00 – 11:30 u rybníčku, 
  11:30 – 15:00 za hospodou k řadovkám

Tašovice

 • Sopečná – separace u hospody
 • U Brodu - parkoviště vlevo před retardérem
 • Slovanská – před poštou

Doubí

 • Modenská – k separaci na souběh ulic Modenská/Garibaldiho, J.Truhláře
 • U Vesničky SOS – k separaci
 • Svatošská – parkoviště u dětského hřiště
 • K Přehradě – stanoviště se bude střídat – 8:00 – 11:30 u brány do zahrádek 11:30 – 15:00 u výměníku „Kalinka“
 • Skalní – k separaci

Změna umístění VOK vyhrazena 

 

Do velkoobjemových kontejnerů lze odložit: 

komunální odpad, který pro své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob na směsný komunální odpad, a který není nebezpečným odpadem (starý čalouněný nábytek, koberce, lino atd. ) ¨

Do velkoobjemových kontejnerů NELZE odložit: 

pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie apod.), vyřazené elektrozařízení (lednice, pračky, TV, PC, monitory, zářivky apod.), bioodpady, *stavební a demoliční odpad, *dřevní odpad vhodný k recyklaci. 

*Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební odpad není komunálním odpadem, město nemá zákonnou povinnost tento odpad od občanů přebírat.

Každý je povinen zákonem stanoveným způsobem zajistit využití, předání či odstranění stavebního a demoličního odpadu na vlastní náklady. Stavební a demoliční odpad, který je vhodný k využití, musí být nabídnut provozovateli zařízení k využívání (např. třídění či recyklaci) stavebního odpadu, např. https://martinerri.cz/, https://www.azs98.cz/recyklacni-centra/karlovy-vary .

Fyzické osoby mohou stavební odpad (pouze 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků a 170904 Směsné stavební a demoliční odpady) neobsahující nebezpečné látky, vyprodukovaný při drobných stavebních činnostech, odevzdat ve vybraných sběrných dvorech za úplatu 1 500 Kč/tuna a v maximálním množství 750 kg/obyvatel/rok.

 

*Dřevním odpadem vhodným k recyklaci se rozumí např. desky, sloupky, trámy, povrchově neupravené dřevo ze střešních krovů, konstrukční dřevo, odřezky a řezivo. Palety pro jednorázové použití i vícenásobné použití z masivního nebo lisovaného dřeva, bez znečištění nebo chemikáliemi provedené povrchové úpravy. Dřevěné stavební desky, bednění, laminované dřevotřískové desky, dřevotřískové desky lakované nábytkovými laky, nábytek z masivního dřeva nebo z dřevotřískových desek (regály, komody, kuchyně), OSB desky, plovoucí dřevěné podlahy z masivního dřeva, přepravky, bedničky od ovoce, povrchově neupravené a čisté.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Kamila Brožíčková Lepíková

Poslední aktualizace: 14.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám