Blokové čištění komunikací 2024

Blokové čištění a noční mytí komunikací

Technický odbor upozorňuje, že i v letošním roce bude od dubna do října na území statutárního města Karlovy Vary probíhat blokové čištění místních komunikací, parkovišť a dalších zpevněných ploch včetně nočního mytí komunikací v lázeňském území a v obchodně správním centru. Z tohoto důvodu budou na komunikacích umísťovány přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Upozorňujeme, že součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky.   
Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8,00 hod, začátky nočního mytí na 20,00 hod. 
 

Vozidla, bránící provádění blokových čištění, budou v souladu s §19b odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích odtažena na parkoviště odtahové služby  Dopravního podniku Karlovy Vary a.s. na Západní ulici č. p. 63. Ceny za odtah vozidel a služby parkoviště jsou stanoveny nařízením č. 9/2023, které je zveřejněno na webových stránkách Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (gov.cz) pod odkazem › https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPR7TUCDXI54CQY. Rozpis blokového čištění je rovněž uveřejňován na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary - Oficiální web Magistrátu města Karlovy Vary | Magistrát města Karlovy Vary (mmkv.cz) na úřední desce magistrátu města a v Karlovarských radničních listech. Změny v rozpisu blokových čištění způsobené organizačními důvody, vyšší mocí, poruchami techniky apod., jsou vyhrazeny. 
Vzory používaného dopravního značení:
 

Značka B 28 „zákaz zastavení“ se umísťují do jednotlivých ulic a úseků, kde bude vyznačený den probíhat blokové čištění.
Značka IZ 8a naproti tomu označuje takzvanou „zónu s dopravním omezením“, což znamená, že na ní zobrazený zákaz zastavení platí pro celou část obce, všechny ulice a komunikace, nacházející se za značkou a ukončuje ho až značka IZ 8b „konec zóny s dopravním omezením“. IZ 8a se tedy umísťují vždy pouze u všech vjezdů do takto vyznačené části obce, kde bude vyznačený den probíhat blokové čištění, a IZ 8b pak u výjezdů z ní. 

B 28   B28                       IZ 8a   IZ 8a


Harmonogram ke stažení:


 

Harmonogram:

14. týden  

1. 4. pondělí 

 • SVÁTEK

2. 4. úterý

 • Komunikace: Svahová, Moskevská (část MP - Kr. Jiřího), Krále Jiřího (část Dr. D. Bechera – Svahová), Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. Horákové

3. 4. středa 

 • Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská (část Jugoslávská – nábř. Osvobození)

4. 4. čtvrtek

 • Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová

5. 4. pátek 

 • Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (část od 5. května), 5. května (část pod Lidickou), Anglická, Rumunská

15. týden

8. 4. pondělí 

 • Parkoviště: Gagarinova u OD Jednota, Gagarinova u domů č. p. 513/28, 506/20, 515/32, u křiž. Maďarská - Gagarinova, Národní u domů č. p. 527/34, 528/36, Lidická u budovy Policie ČR, St. Kysibelská Pod Rozvodnou, St. Kysibelská za domem Východní 1-19, Úvalská 36 (za ubytovnou), nám. Emy Destinové naproti č. p. 9
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

9. 4. úterý

 • Komunikace: Hřbitovní, 5. května (část k Lidické), Máchova, Polská, Jiráskova (část k Havlíčkova), Národní (část k Lidické), Mozartova (část k Lidické), Baarova, Mánesova

10. 4. středa

 • Komunikace: Okružní, Tuhnická, Nové Domky, Dvořákova, Truhlářská, Nejdlova
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

11. 4. čtvrtek

 • Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční

12. 4. pátek

 • Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská (část od Sedlecké směr Otovice), Železná (část k autoservisu)

16. týden

15. 4. pondělí

 • Komunikace: Národní (část ke středisku), nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k DPS, Stará Kysibelská, Úvalská, Waldertova
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

16. 4. úterý

 • Komunikace: Fibichova, Janáčkova, Borová, Počernická - část, Na Kopečku, Rohová, Ak. Běhounka, Zlatá, Tisová, Dr. Přemysla Jeřábka, K Lukám, Marie Rovenské, Hornická kolonie, Nad Dvorem

17. 4. středa

 • Komunikace: Šmeralova, Ladislava Koubka, Elišky Krásnohorské, Banskobystrická, Roháče z Dubé, Hybešova, Slepá – ručně
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

18. 4. čtvrtek

 • Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská

19. 4. pátek

 • Komunikace: Vrázova - část, Chelčického, Jízdárenská, Moskevská (část MP-Charkovská), Wolkerova, Charkovská, Krymská

17. týden

22. 4. pondělí

 • Komunikace: Lidická (část Havlíčkova-Národní), Havlíčkova, Jiráskova (část Lidická-Palackého nám), Palackého nám., Vrchlického (část k 5. května), Italská, Americká
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

23. 4. úterý

 • Komunikace: Kpt. Jaroše, l. máje, Na Průhoně, Závodní, Sklářská, Karla Kučery, Adolfa Heimanna, V. Meerwalda, V Lučinách, Lipová, Růžová

24. 4. středa

 • Komunikace: Smetanova, Školní, Hlávkova (včetně plochy za Moravou), Družstevní, Třešňová, Kladenská, Kryzánkova
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

25. 4. čtvrtek

 • Komunikace: Celní, Majakovského, Kosmonautů, Sladovnická, Karolíny Světlé, Dělnická, Buchenwaldská (část od mostu k Železniční)

26. 4. pátek

 • Parkoviště: Krušnohorská – naproti domům č. 18 – 24, Čankov – otočka MHD, Rosnice - U Kaštanu, Svatošská (u zahrádek), Česká - parkovací plocha za panelovými domy

18. týden

29. 4. pondělí

 • Komunikace: Krokova, Lidická (část Národní-Krokova), Národní (část Lidická-Gagarinova), Gagarinova, Maďarská, Jungmannova, Viktora Huga, Čechova, Chodská (1/2 k Čechova), Kollárova
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

30. 4. úterý

 • Parkoviště: Krymská - parkoviště 1, 2, 3 za domem Brigádníků 1404, Krymská za Okr. správou sociálního zabezpečení včetně příjezdové
 • Komunikace, Moskevská – vnitroblok za domem č. 88, Šumavská za prodejnou nábytku včetně příjezdové komunikace, Západní – parkoviště u FÚ

1. 5. středa

 • SVÁTEK

2. 5. čtvrtek

 • Parkoviště: Buchenwaldská u krematoria, Požární, Mládežnická, Konečná, Krušnohorská u domu č. 2, Čankovská (p.p.č. 796, křižovatka), U Koupaliště (u obchodního domu), Třeboňská (u koupaliště), Severní

3. 5. pátek

 • Komunikace: Klínovecká, Vodárenská, Plešivecká, Buchenwaldská, Jana Opletala, Sedlecká, Merklínská (část od Sedlecké ke x u kostela)

19. týden

6. 5. pondělí

 • Komunikace: nám. Emy Destinové, nám. Václava Řezáče, Zbrojnická, Kvapilova, Ondříčkova, Prašná, Vítězná (část Drahomířino nábř.–Prašná), Chodská (část 1 k Mozartova), Mozartova, Pod Tvrzí
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV. Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

7. 5. úterý

 • Komunikace: Železniční, nám. 17. listopadu, Sibiřská, Severní, Konečná

8. 5. středa9. 5. čtvrtek

 • Komunikace: Krymská (část Meteor-Západní), Brigádníků, Jižní, Šumavská (část Západní-Moskevská), Budovatelů, Přátelství, Poštovní, Gorkého, Bečovská

10. 5. pátek

 • Parkoviště: Karlovarská - plocha před DPS, Okružní u křižovatky s Truhlářskou, Školní u křižovatky se Z. Míru, Dvořákova, Truhlářská pod OD Centrum, Třešňová – vnitroblok mezi domy

20. týden

13. 5. pondělí 

 • Komunikace: Vítězná (část od okružní křižovatky po Drahomířino nábř.), Drahomířino nábř., Mattoniho nábř., Sportovní
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní,

14. 5. úterý

 • Komunikace: Na Vyhlídce, Bezručova, Scheinerova, Tyršova, Fügnerova

15. 5. středa

 • Komunikace: Západní (od náměstí Republiky k OK u čerpací stanice OMV), Chebská (od OK u Kauflandu k OK u TESCA)
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

16. 5. čtvrtek

 • Komunikace: U Trati (část k mostu a Štúrova-Jasmínová), F. X. Šaldy, Vilová, Štúrova, Jasmínová, Květinová, S. K. Neumanna, Sluneční, Prokopa Holého, Fričova, Kamenického

. 5. pátek

 • Komunikace: Závodu Míru - včetně vnitrobloku č. p. 682 – 689, Karlovarská, Nádražní

21. týden

20. 5. pondělí 

 • Komunikace: Svahová, Moskevská (část MP - Kr. Jiřího), Krále Jiřího (část Dr. D. Bechera – Svahová), Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. Horákové
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

21. 5. úterý

 • Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská (část Jugoslávská – nábř. Osvobození)

22. 5. středa

 • Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

23. 5. čtvrtek

 • Komunikace: Libušina, Nebozízek, Tylova, Škroupova, Divadelní, Moravská, Kolmá, Vyšehradská

24. 5. pátek

 • Komunikace: Hornická, Ke Golfu, Strahovská, J. Mařáka, J. Lady, Kpt. Malkovského, Na Hůrkách, Motýlí, Pod Hvězdárnou, Fr. Krejčího, Na Vrchu

22. týden

27. 5. pondělí 

 • Komunikace: Vrázova - část, Myslbekova, Brožíkova, Alšova, Sládkova, Šumavská (část Moskevská-Sládkova), Moskevská (část Šumavská-Charkovská)
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

28. 5. úterý 

 • Komunikace: Strmá, Pod Lesem, U Podjezdu, Studentská (část Plzeňská-Doubský most), K Linhartu

29. 5. středa

 • Komunikace: U Imperiálu, Jarní, Balbínova, Zítkova, Hynaisova, Raisova, Petřín
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

30. 5. čtvrtek

 • Komunikace: U Trati (část most-náměstí), Teplárenská, Fr. Halase (část od Žitné), Žitná, Na Výšině, Kpt. Nálepky – včetně parkoviště, Lomená, Dalovická, Táborská, Příkopní - část

31. 5. pátek

 • Komunikace: Nová, Lesní, Jánošíkova, Skalní, Komenského, Terezínská, Modenská, Garibaldiho, U Jezírka, J. Truhláře, U Lomu

23. týden

3. 6. pondělí

 • Komunikace: Rosnice – Čankov, Ke Hřišti, Šeříková, Na Výfuku, K Zahradám, Jezerní, p.p.č.573/1 za kostelem, Na Výsluní
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky, U Spořitelny

4. 6. úterý 

 • Komunikace: Počerny, Chodovská, Starorolská, Cihelní

5. 6. středa

 • Komunikace: Úzká, Sopečná, Slovanská, Benátská, U Ohře, Řadová, Česká, Šikmá, Hradištní, U Brodu
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

6. 6. čtvrtek

 • Komunikace: Pražská silnice (část Na Vyhlídce-k č. p. 601/47), K Letišti

7. 6. pátek

 • Komunikace: Sokolská, Jahodová, Svatošská, Souběžná, Šípková, U Dětské vesničky, Keřová, Horní alej, U Ovčárny, U Kolny, Myslivecká - část, Spálená - část, Cihelny

24. týden

10. 6. pondělí 

 • Komunikace: Žižkova, Husova, Nerudova, Svobodova
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí

11. 6. úterý

 • Komunikace: Dlouhá, Krátká, Příčná, Luční, Na Výhledě, Holečkova, Rybářská

12. 6. středa

 • Komunikace: Nákladní (včetně Horního nádraží, bez parkoviště) U Solivárny, Ostrovský most, Jáchymovská (část Sedlecká-Nákladní)
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

13. 6. čtvrtek

 • Komunikace: Třeboňská, Českých bratří, Hraniční, Mlýnská

14. 6. pátek

 • Komunikace: Dobrovského, Jedlová, Partyzánská, Horní, Slezská, Korunní, Dykova, Akátová, Sukova, V Polích, Větrná

25. týden

17. 6. pondělí

 • Komunikace: B. Němcové, Švermova, Vrchlického (část od 5. května), 5. května (část pod Lidickou), Anglická, Rumunská
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábřeží J. Palacha, Chebský most, náměstí Republiky

18. 6. úterý

 • Komunikace: Krušnohorská, Chomutovská, Ostrovská, Jáchymovská (část od Sedlecké směr Otovice), Železná (část k autoservisu)

19. 6. středa

 • Komunikace: Čertův ostrov: nábř. Jana Palacha, Koptova, Karla Čapka, Foersterova, Jateční
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

20. 6. čtvrtek21. 6. pátek

 • Komunikace: Kostelní, Rolavská, Pod Svahem, Nezvalova, Javorová, Jabloňová, Palackého, Spojovací

26. týden

24. 6. pondělí 

 • Komunikace: Svahová, Moskevská (část MP - Kr. Jiřího), Krále Jiřího (část Dr. D. Bechera – Svahová), Dr. Janatky, Dr. Engla, Bělehradská, Jaltská, nám. Dr. M. Horákové
 • Noční mytí: I. P. Pavlova, Karla IV., Sadová (od mostu ke Kriváni), Zahradní, nábřeží Osvobození, nábř. J. Palacha, Chebský most, nám. Republiky

25. 6. úterý 

 • Komunikace: Jugoslávská, Bulharská, Horova, Varšavská (část Jugoslávská – nábř. Osvobození)

26. 6. středa

 • Komunikace: Krále Jiřího, Poděbradská, Křižíkova, Petra Velikého, Pod Jelením skokem, Sadová
 • Noční mytí: Varšavská včetně podchodu u Becherovky, T. G. Masaryka u Becherovky, Dr. D. Bechera (část od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Bělehradské), křižovatka Zeyerova s Varšavskou, Horova včetně spojky s Varšavskou, hlavní přestupní stanice MHD

27. 6. čtvrtek

 • Komunikace: Požární, Mládežnická, U Koupaliště, Čankovská

28. 6. pátek

 • Komunikace: Národní (část ke středisku), nám. Karla Sabiny, Blahoslavova, Východní – směr k Dallasu, Stará Kysibelská, Úvalská, Waldertova

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Eva Pavlasová

Poslední aktualizace: 20.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám