Dokument Plán udržitelné městské mobility a generel dopravy

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné projednávání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (viz příloha níže).

Návrh koncepce je dostupný na webových stránkách

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_KVK013K

https://kvprojekty.cz/plan-udrzitelne-mestske-mobility-a-generel-dopravy

https://mmkv.cz/cs/dokument-plan-udrzitelne-mestske-mobility-generel-dopravy

 

Ve čtvrtek 8.10.2020 od 15:00 hodin se uskutečnilo veřejné projednání návrhu koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Karlovy Vary a generel dopravy města Karlovy Vary“ a posouzení vlivu koncepce na životní prostředí v Lidovém domě Karlovy Vary, Stará Role.

Zápis z veřejného jednání je dostupný zde

Prezenční listina k nahlédnutí zde

The person responsible for this page is: Martina Riedlová

Last update: 15.10.2020

Are you missing something on this page? Write us