Obec Černava

Územní plán obce Černava vydalo Zastupitelstvo obce Černava 18. 12. 2013 a účinnosti nabyl 25. 1. 2014.

Oficiální web obce Černava

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 15.10.2018

Are you missing something on this page? Write us