Obec Stanovice

Územní plán Stanovice byl vydán Zastupitelstvem obce Stanovice 26. 9. 2012 a nabyl účinnosti 18. 10. 2012.

Oficiální web obce Stanovice

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 16.1.2019

Are you missing something on this page? Write us