Občanský průkaz

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU SYSTÉMŮ MINISTERSTVA VNITRA ČR

V souvislosti s přijímáním nového zákona o občanských průkazech si Vás dovolujeme upozornit na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí:

  •  Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.
  • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.
  • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

V souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech si Vás dovolujeme upozornit na následující:

  • V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.
  • Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Klienti, kteří si potřebují vyřídit na Magistrátu města Karlovy Vary osobní doklad (občanský průkaz, cestovní pas) si vyzvednou pořadové číslo z vyvolávacího systému v čekárně příjmu žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů v I. patře Magistrátu města Karlovy Vary, v případě výdeje osobních dokladů tak učiní v přízemí. Lze taktéž využít službu elektronického objednání.


Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary

odbor vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů.

I. PATRO - PŘÍJEM všech žádostí o vydání nových dokladů, tj. občanských průkazů nebo cestovních dokladů

telefonní kontakt: 353 151 126, 353 151 127, 353 151 444, 353 151 134, 353 151 135, 353 151 136
 

PŘÍZEMÍ - VÝDEJ všech hotových dokladů, tj. občanských průkazů i cestovních pasů

telefonní kontakt: 353 151 330, 353 151 372

Úřední hodiny všech agend

Zákonná lhůta pro vyhotovení standardního občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo cestovního pasu s biometrickými údaji je 30 dnů ode dne podání žádosti. Do této lhůty je žádost zpracována Státní tiskárnou cenin s.p., je vyroben samotný doklad a tento doklad je odeslán zpět prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vyrobené doklady jsou zasílány průběžně cca 2 – 3x do týdne.

Dále je možnost požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách – 5 pracovních dnů a 24 hodin v pracovních dnech.

Podrobnosti k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů jsou popsány v návodech životních situací - viz. odkazy k rozkliknutí níže.

Prostřednictvím služby elektronického objednávání si můžete podle svých časových možností zvolit termín – den a hodinu vaší návštěvy.

Na pracovišti příjmu žádostí je pořadový lístek z vyvolávacího systému vydán poslednímu klientovi čtvrt hodiny před koncem úředních hodin.

 

Termín pro převzetí vyhotovených občanských průkazů

Občanský průkaz si můžete vyzvednout na Magistrátě města Karlovy Vary, Moskevská 21, v přízemí budovy po pravé straně od hlavního vchodu číslo dveří 019

Žádost o občanský průkaz podaná v termínu do:

Občanský průkaz možno vyzvednout v termínu od:

14.07.2021

23.07.2021

Upozornění

Termíny vyzvednutí platí v případě podání žádosti o občanský průkaz ve standardní lhůtě (netýká se žádostí o vydání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách) na Magistrátě města Karlovy Vary.

The person responsible for this page is: Lenka Metelková

Last update: 23.7.2021

Are you missing something on this page? Write us