Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned. Čistota města a veřejný pořádek nám leží na srdci a chceme, aby naše město bylo pěkné.
Pomozte nám a hlaste nám na této stránce vaše postřehy.
Podněty, které se nebudou týkat dané tématiky, nebudou zveřejňovány. Upozorňujeme, že tyto stránky nejsou určeny k diskuzi mezi občany.

>>> Pro nahlášení poruch veřejného osvětlení použijte prosím tento odkaz: https://kv.verejneosvetleni.cz. Děkujeme <<<

vložit nedostatek

Závada/nedostatek Nahlášeno Aktualizace
710 Rychlost Vyřešeno

Dobrý den, nešlo by do ulice Čankovská (myšleno od požární stanice směrem k Rolavě) nainstalovat retardér nebo jiné zpomalovací zařízení? Někteří řidiči tu jezdí opravdu velkou rychlostí a vzhledem k tomu, že je přes silnici DDM, kam chodí spousta dětí, je to velmi nebezpečné. Děkuji P.S.

Odpověď:

Dobrý den. Vaší připomínku budeme muset konzultovat s PČR DI K.Vary. O výsledku jednání Vás budeme informovat. Ale přesto Vám děkujeme za váš podnět.
Uvedený požadavek byl projednán s dotčeným orgánem Policií ČR – dopravní inspektorát Karlovy Vary.
V nedávné době se v ulici Čankovská z důvodu zabezpečení přecházení dětí do DDM realizovala změna stávajícího místa pro přecházení na přechod pro chodce.
Zpomalovací retardéry na ul. Čankovská umístěny nebudou. Umístění zpomalovacích prahů na komunikaci má několik negativních dopadů, mezi které patří zejména zvýšení hladiny hluku ve stávající zástavbě, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací, problémy s odvodněním komunikace, zvýšení náročnosti údržby komunikace, vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel, překážka pro cyklisty a pěší. Zároveň se jedná o trasu MHD, kde musí být zpravidla častěji přistupováno k opravám těchto zařízení.

18.2.2017 22.3.2017
709 Přeplněný kontejner na plasty a nepořádek vedle zastávky Vyřešeno

V ulici Úvalská 14 je přeplněný kontejner na plasty a vedle zastávky autobusu č. 6 - Blahoslavova rovněž v ulici Úvalská 12 je nepořádek na veřejném prostranství - plastové pytle, televizor, části nábytku. Prosíme o odstranění závad. Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,ještě dnes to tam uklidíme.
Dobrý den,

vývoz byl proveden

17.2.2017 22.2.2017
708 Kruhový objezd - ad 467 Vyřešeno

Doporučuji projít si staveniště kruhového objezdu cestou, kterou procházejí denně školáci z oblasti Východní a Úvalské ulice do ZŠ Komenského (a mnozí dospělí směrem k centru města). Část cesty vede po ledovce, v další části projdete po současném oteplení vrstvou bahna. A za ranního nebo večerního šera to má ještě tu výhodu, že na tuto cestu pořádně neuvidíte. Od stížnosti ze dne 5.1. nebyla cesta ušlapaným sněhem ošetřena. A stačil by přitom obyčejný posyp např. štěrkem.

Odpověď:

Úklid v prostoru staveniště kruhového objezdu je do předání stavby objednateli (dle posledních informací do konce dubna 2017) povinností zhotovitele. V zimním období byly přístupové cesty ve směru od ul. Stará Kysibelská a Východní ošetřovány pískem či jiným inertním materiálem.

17.2.2017 11.4.2017
707 Uhynulé ryby Vyřešeno

Dobrý den, v jezírku Malé Versiales ul. Křižíkova je plno padlých ryb v okolí přítoku. Mnoho ryb tam ještě lapá po kyslíku, ale ty padnou jistě také. Proč s tím majitel, Správa láz. parků, nic nedělá, je to kruté týrání zvířat!

Odpověď:

Dobrý den,v jezírku je pravidelně obnovován otvor v ledu,kterým se do vody dostává kyslík a odvádějí škodlivé bahenní plyny.

17.2.2017 10.4.2017
706 Zápach na louce pro volný pohyb psů Vyřešeno

Chodím venčit psa na louku pro volný pohyb psů na sídlišti Čankovská - Železniční ul. Na této louce jsou bývalé sádky, které postupně zarůstají rákosím. Z těchto vodních ploch se ale line neskutečný zápach - zřejmě tam prosakuje kanalizace ze Sedlece. Pod tratí je betonový svod, ze kterého vytéká rezavé páchnoucí cosi. Teď je zima, mráz a páchne to . Jak to bude vypadat v létě si opravdu nedovedu představit. To bude cítit i na sídlišti.

Odpověď:

Dobrý den,situaci prověříme a uvidíme jaká nápravná opatření provedeme.Máme problém s odpadní vodou.Necháme udělat rozbory,a pak budeme dále řešit.

17.2.2017 11.7.2017
705 Zimní údržba Vyřešeno

Dobry den, chtěla bych poprosit jestli by bylo možné posypat vnitroblok ( parkoviště ) Drahomířino nábřeží 24
parkoviště je a cesta k barákům je jedna velká ledovka. Za vyřízení předem děkuji

Odpověď:

Předáno dispečerovi k provedení údržby, bude ošetřeno co nejdříve.

17.2.2017 9.3.2018
704 CHODNÍK K PENNY MARKETU - STARÁ ROLE Vyřešeno

Dobrý den,
jsem rád, že je už konečně chodník viditelný, očištěný a schůdný, děkuji.
L.Štika

16.2.2017 17.2.2017
703 Kamera v autobuse MHD Vyřešeno

Dobrý den, včera jsem si všimla kamery v autobuse č.6. Byla umístěna v koncové části vozu a mířila na zadní sedačky. Prosím o sdělení důvodu instalace tohoto záznamového zařízení na této lince a informaci, zda kamery budou umístěny ve všech vozech MHD. V případě, že nebudou ve všech vozech, prosím, sdělte princip rozmístění kamer. Děkuji.

Odpověď:

Předáno na Dopravní podnik.
Kamerový systém v autobusech MHD se bude postupně zavádět podle finančních možností. V některých autobusech již kamery máme a přispívají k tomu, že autobusy nejsou vandaly tolik ničeny. Jedná se však o dlouhodobý proces než bude vybaveno 60 autobusů.

16.2.2017 20.2.2017
702 Havarijní stav komunikace od Povodí přes Chebský most až po Dolní nádraží Vyřešeno

Dobrý den,
v souvislosti se zamýšlenou stavbou nového dopravního terminálu bych se rád zeptal, zda HAVARIJNÍ stav komunikace od Povodí přes křižovatku na Chebský most až po Dolní nádraží bude odstraněn až v daleké budoucnosti při stavbě tohoto terminálu, nebo zda máme nějakou naději na dřívejší opravu tohoto úseku. Na termínu "havarijní stav" skutečně trvám.
Děkuji

Odpověď:

Upřesňuji, že se nejedná o havarijní stav komunikace. Komunikace je mírně zvlněná v místech křižovatek u semaforů. Oprava je plánována v roce 2019.

16.2.2017 15.1.2018
701 Reakce na článek č.599 Vyřešeno

Dobrý den,jestli se svozová firma na špatně zaparkovaná auta jen nevymlouvá.Do této ulice jezdí dvakrát týdně popelářské firmy a ti žádný takový problém nemají. Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

vozidla na svoz separovaného odpadu mají jiné technické parametry (jsou větší) než vozidla pro svoz komunálního odpadu. Po domluvě je možné poskytnout k nahlédnutí záznamy z GPS vozidla, to jen pro upřesnění a pochybování, že se společnost vymlouvá a neplní smluvní povinnosti.

16.2.2017 28.2.2017
700 602 - Cyklostezky ve Varech Vyřešeno

Dobrý den, reaguji na příspěvek 602. Bylo by možné, aby cyklostezky byly označeny, že jsou určené pro cyklisty. Nebo je udělat širší a oddělit cyklostezku a pěší stezku. Jsou totiž využívány i chodci a to je velmi bezohledné a velmi nebezpečné. Jinak cyklostezka ztrácí svůj význam... Nebo je to karlovarský hybrid???

Odpověď:

Ke každé vybudované cyklostezce se z titulu bezpečnosti vyjadřuje Di Policie, který odsouhlasuje i svislé dopravní značeni.
Je možno tedy konstatovat, že vše je právně a legislativně v pořádku.

15.2.2017 11.7.2017
699 MP - Mariánskolázeňská ul. - zákaz parkování Vyřešeno

Městská Policie / MMKV Odbor technický / MMKV Odbor dopravy

Dobrý den,

prosím o vyřešení této situace u budovy LÁZNÍ I., kdy stojí auta přímo na "žluté čáře", kde je zakázáno stát a v křižovatce, při výjezdu není vidět a je tak ohrožena doprava. Je to opakovaně a už jsem musel tento podnět podat jelikož bych rád dorazil domů bez toho aby do mě někdo naboural.

Viz. fotografie

Odpověď:

Dobrý den, děkujeme za podnět. Hlídky se ve větší míře zaměří na řešení přestupků v této lokalitě. V případě dalších podnětů se můžete přímo obrátit na strážníka úsekáře, který se tuto lokalitu stará, viz www.mpkv.cz

15.2.2017 10.4.2017
698 stanoviště recyklovatelného odpadu Vyřešeno

Dobrý den,stanoviště recyklovatelného odpadu na zastávce MHD Stará Kysibelská je pravidelně zásobované blízkou stavbou Stavebního učiliště,různým odpadem(zbytky kbelíků od barev,sutí,obkladů,dlažby,tělesa svítidel a pod).Přinesou to tam učni,které tam určitě někdo vyšle...myslím tím vedoucího stavby,nebo mistra,který patrně ,,neví",že tento odpad tam nepatří.Hodí to za dotyčné nádoby na recykl.odpad,kde se to hromadí.Možná by nebylo od věci jim to důrazně vysvětlit,nejlépe pokutou-na peníze slyší všichni.Trvá to nepřetržitě co se staví přilehlá budova.

Odpověď:

Prověříme.Věc byla projednána se stavebním učilištěm s příslibem sjednání nápravy.

15.2.2017 11.4.2017
697 Řez stromu Vyřešeno

Před domem 5.května č333/7 Karlovy Vary - Drahovice je strom, který zasahuje větvemi na chodník. O řez stromu jsme již žádali počátkem roku 2016 především z hlediska bezpečnostního a samozřejmě také z důvodu zajištění optimálního rozvětvení stromů a doposud žádná reakce ani odpověď na nedostatek.
Po spadu listí ze stromu se rovněž neprovedl úklid a chodník pod stromem se stal velmi nebezpečný - kluzký, během podzimního a zimního období.

Odpověď:

Dobrý den,, řez lípy před domem 5. května 333/7 bude proveden v průběhu vegetace 2017. V roce 2016 nebyl proveden, protože nebyl nezbytný, strom byl ošetřen řezem před cca 4 lety.
Úklid probíhá.

15.2.2017 6.3.2017
696 Informace, novinky, názory a komentáře na Integrovaný Dopravní Terminál Vyřešeno

Dobrý den, kde se dozvíme více o Integrovaném Dopravním Terminálu? Včetně názorů a možnosti přidání komentářů. Děkuji

Odpověď:

Studie Integrovaného dopravního terminálu je zveřejněna na webu magistrátu v sekci „Sledované projekty města“: https://mmkv.cz/cs/sledovane-projekty
Názory a komentáře prosím zasílejte na adresu i.richtr@mmkv.cz (Ing. arch. Ilja Richtr – odbor rozvoje a investic).

14.2.2017 10.4.2017
695 Cyklostezky se ve Varech nestaví !!! Vyřešeno

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolik cyklostezek má v plánu město vybudovat v roce 2017? A kdy bude hotová trasa vedle závodiště ve Dvorech?

Odpověď:

Dobrý den,
v letošním roce by měly být zhotoveny tyto úseky cyklostezek (dle schváleného cyklogenerelu):

Cyklostezka A2, Tašovice – Dvory
Cyklostezka A5, Meandr Ohře - Tuhnická lávka
Cyklostezka A6, úsek Tuhnická lávka – loděnice

Zároveň by měl být zrealizován úsek cyklostezky podél Ohře, a to od Dvorského mostu po Doubský most. V současné době se připravují podklady pro vydání rozhodnutí Stavebního úřadu MMKV ohledně povolení stavby.

14.2.2017 10.4.2017
694 Rušení nočního klidu Čankovská Norma Vyřešeno

Dobry den,jiz se to tu resilo nekdy v lete. U obchodniho domu norma denne rusi nocni klid bily kamion,ktery zde zasobuje a to ze zadni rampy. Deje se tak zhruba od pul seste a kolem seste jiz odjizdi. Samotny kamion je velmi hlucny,ale take zamestnanci obchodu,kteri pouzivaji paletaky. Snad se jiz bude tento problem resit durazneji aby to z obchodu pochopili. Dekuji.

Odpověď:

Dobrý den,
Hlídky MP K. Vary se na základě podnětu občana Karlových Varů zaměří na kontrolu rušení nočního klidu při zásobování provozovny Norma ze strany ul. Konečné v Karlových Varech. Dne 16.2.2017 byl hlídkou MP kontaktován vedoucí provozovny, který po upozornění učiní kroky k odstranění závady. MP K. Vary v srpnu roku 2016 na základě upozornění občana, provedla několika opakovaných kontrol v noční době , ale žádné rušení nočního klidu nebylo zjištěno. Vzhledem k tomu, že není v silách MP K. Vary ponechat na místě hlídku, která by zde hlídala po delší dobu, požádal bych občana o součinnost. V případě, že se situace bude opakovat, může oznámit tuto skutečnost na operační středisko MP K. Vary na veřejně známých telefonních linkách a na místo bude vyslána hlídka MP.

14.2.2017 10.4.2017
693 popelnice na psí exkrementy Vyřešeno

Dobrý den v Bohaticích v ulici Jasmínová zmizel malý zelený koš na psí exkrementy a tudíž není ani dolpňován sáčky,je možné o navrácení zpět?A ještě malou informaci,tuto neděli odpoledne jsme se byli projít na Linhart k oboře a byla jsem zděšená kolik lidí tam chodí krmit pečivem zvířata,asi bylo dobré zvýšit kontroly v sobotu a v neděli odpoledne a nebo přidat tabulky se zákazem krmení.Děkuji Jana Preslová

Odpověď:

Dobrý den. Děkuji za podnět, zkusíme udělat nějakou osvětu.Odpadkový koš byl již doplněn.

13.2.2017 11.4.2017
692 Kontejnery na tříděný odpad Vyřešeno

Dobrý den, kontejnery na tříděný odpad (plast,papír a sklo) v lokalitě ul. Jahodová, K. Vary - Doubí, nejsou pravidelně vyváženy. Už by se o to měl někdo zajímat a ne jenom napsat "Vývoz byl proveden". Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

stanoviště se svozová společnost snaží vyvážet pravidelně. Bohužel minulý vývoz nebyl provede z důvodu špatně parkujících vozidel. Špatně zaparkovaná vozidla zde stála i při snaze provést náhradní svoz. Společnost na opakovanou stížnost byla upozorněna.

12.2.2017 15.2.2017
691 nefunkční osvětlení veřejného prostranství Vyřešeno

Prosíme o opravu nefunkční lampy veřej. osvětlení v ulici Úvalská 16 ( nesvítí 14 dní). Děkujeme.

Odpověď:

Osvětlení bylo opraveno.

10.2.2017 14.2.2017
690 Osvětlení v podchodu Vyřešeno

Dobrý den, chtěla bych nahlásit nefunkční osvětlení v podchodu u Becherovky, což je ve večerních hodinách velice nepříjemné a vzhledem ke stavu podchodu i nebezpečné. Děkuji

Odpověď:

Osvětlení bylo opraveno.

10.2.2017 14.2.2017
689 Vnitroblok Hlávkova Družstevní???? Vyřešeno

Dobrý den, už proběhlo nějaké jednání???? Určitě bylo mnoho připomínek k navržené nedomyšlené variantě. Prosím informujte nás. SVJ Hlávkova - Družstevní děkujeme

Odpověď:

Jednání proběhne během čtrnácti dnů, o výsledku budeme informovat na webových stránkách města.

8.2.2017 10.4.2017
688 Propadlá dlažba Vyřešeno

Propadlá dlažba před vchodem Kvapilova 344

Odpověď:

Propad byl opraven.

8.2.2017 20.2.2017
687 Zrcadlo Vyřešeno

Dobrý den můžeme poprosit o nastavení zrcadla v Doubí na křižovatce Komenského - Terezínská ? Z ulice Terezínská není vidět příjezd vozidel z ulice Komenského.

Odpověď:

Děkujeme za Vaše upozornění. Tato závada byla dnes, 8.2.2017, v 09:35 hodin předána odborné firmě se žádostí o nápravu.

7.2.2017 10.4.2017
686 Armáda spásy Nákladní Vyřešeno

Dobrý den, obracím na Vás s dotazem zda je možné zajistit lepší situaci ohledně každodenních návštěvníků Armády spásy v Rybářích. Situace je každý rok horší. Když pominu to, že vždy kolem 19 večer je chodník téměř neprůchodný a naši sociální spoluobčané pokřikují na kolemjdoucí, zda nemají cigaretu, nebo něco k jídlu, tak každý den uklízím ve vchodě našeho domu kelímky od nápojů, které dostávají na "zahřátí", nedopalky od cigaret,zbytky jídel co vytáhnou z odpadků a jiné dost nechutné věci. V jiném vchodě pod tímto zařízením spí celou noc "bezdomovec", kterého ten den nepřijali, má hnisající otevřenou ránu na noze a další různé případy, které bych mohl ještě dlouze jmenovat. Chápu, že i Tito lidé mají nárok na pomoc v sociální nouzi, ale jak se potom zachovají? Pouze obtěžují svým chováním slušné spoluobčany a majitelé sousedních nemovitostí. Stále přivolávání strážníků MP a stížnosti u služby v Armádě spásy jsou bez výsledku. Doporučoval bych zvážit přesun tohoto zařízení mimo lázeňské území nejen kvůli nám občanům Rybář, ale také kvůli vizitce města v této části. Již léta sleduji situaci ohledně tohoto zařízení a stále doufám, že se povede pro toto zařízení najít jiné místo v Karlových Varech, nejlépe v okrajové části města tak, aby neobtěžovalo ostatní slušné spoluobčany. Nakonec bych chtěl konstatovat, že "srdce bohu - ruce lidem" je v tomto případě pouhou prázdnou větou, pokud nebude v tomto duchu fungovat také toto zařízení. S vyhlídkou lepších dnů Vám přeji hodně úspěchů při řešení této záležitosti. Zdeněk Kučera

Odpověď:

Armáda spásy ČR je poskytovatelem sociálních služeb a působí v našem městě již od roku 1993. Za odbor sociálních věcí mohu sdělit, že s organizací spolupracujeme a jsme velice rádi, že AS v našem městě máme. Vždy pokud jsme se obrátili s žádostí o pomoc při řešení krizových situací klientů, tak nám pracovníci AS vyšli vstříc. Ne každé město má to štěstí, že má na svém území „noclehárnu“, kterou jako jediná služba ve městě, klientům poskytuje právě Armáda spásy. Domníváme se, že problém „bezdomovectví“ bychom řešili mnohem obtížněji, nebýt právě této služby.
Přesto se podnětem pana Kučery bude odbor sociálních věcí zabývat a ve spolupráci s ředitelem centra sociálních služeb AS v Karlových Varech budeme hledat řešení, která by měla vést ke zlepšení a zklidnění situace.

6.2.2017 3.3.2017
685 Kontejnery na tříděný odpad Vyřešeno

Dobrý den, kontejnery na tříděný odpad v lokalitě K.Vary - Doubí, ul . Skalní u č.p.6 a ul. Terezínská u hřbitova, nejsou vyváženy. Kontejnery jsou plné, tříděný odpad není kam "odkládat".

Děkuji.

Odpověď:

Vývoz byl proveden.

6.2.2017 7.2.2017
684 Uzavření lávky přes Drahovický most Vyřešeno

Dobrý den.
Jak jsme na tom s dodržením termínu skončení prací 28.2.2017? Už více než 3 měsíce musíme chodit náhradní trasou a na uzavřenou lávku, kde se už téměř 3 měsíce vůbec nepracuje, se jen smutně koukáme. Opravdu strategicky zvolený termín.

Odpověď:

Moc se Vám i všem obyvatelům Bohatic omlouváme, a to ne poprvé, omluvu jsme vyjádřili i prostřednictvím médií v době, kdy rekonstrukce lávky začala. Ale stanovení termínu a způsobu opravy lávky nebylo rozhodnutím města, vycházeli jsme z pravidelného statického posouzení mostních objektů, které jsme jako jejich majitel povinni provést. Statik v případě uvedené lávky vloni konstatoval, že její stav je havarijní, že hrozí odpadávání betonu na průtah pod lávkou a tím pádem i ohrožení bezpečnosti, majetku, zdraví a potenciálně i životů. Pokud město takovou zprávu dostalo a nekonalo by, jednalo by protizákonně. Proto jsme přistoupili k rekonstrukci lávky, ačkoliv v termínu, který ani nám ze stavebního hlediska vůbec nevyhovuje – rekonstrukce začala poměrně pozdě na podzim, a jsme si vědomi toho, že ve dnech, kdy mrzne, nemůže pokračovat, práce na ní nutně stojí.

Záměrem města nebylo naštvat co nejvíce obyvatel Bohatic, mrzí mě, že si to myslíte, ale nedokážu s tím dělat nic jiného, než se Vám to pokusit vysvětlit. Je pravdou, že přístup z Bohatic do města pro pěší je díky tomu o dost delší a méně pohodlný, ale neznáme jiné řešení, než použít podchod z Táborské ulice. Je to podobné, jako kdy se opravuje silnice a musí být uzavřena, doprava se potom vede po objížďce, která samozřejmě není tak pohodlná ani rychlá, jako byla opravovaná silnice – ale je to opatření dočasné a bohužel nezbytné pro to, aby se v blízké budoucnosti mohla pohodlná a bezpečná cesta znovu otevřít.

Prosím, nepovažujte uvedenou lávku v době uzavření za hlavní přístupovou komunikaci z Bohatic do města. K tomu momentálně bohužel sloužit nemůže, snažili jsme se to dostatečně vyznačit, prosíme všechny, aby použili cestu jinou, nejbližší variantou je podchod v Táborské ulici.
Ještě jednou se Vám omlouváme za dočasné nepohodlí, sami nejsme rádi, že ho musíme lidem v Bohaticích působit, ale nemáme jinou volbu. Prosím odpusťte nám to.“

6.2.2017 2.3.2017
682 Chodník k Penny marketu - Stará Role Vyřešeno

Dobrý den,

nebudu zde znovu citovat celou naší oboustrannou komunikaci. Jen tu poslední: "Připouštím, že může být chodník posunut vlevo od viditelných obrubníků, vyšlapané cesty, ale to neznamená, že by to tak mělo zůstat. Stačí vzít do ruky nářadí a poodkrýt sníh. Protože tam ten chodník existuje!" - "Stav Vyřešeno Odpověď Z chodníku ve Frimlově ulici vede k OC Penny Market několik cestiček, některé jsou vyšlapané, pod některými se nalézá dlažba, ale jak již bylo zmiňováno v minulé odpovědi, vydláždění neprovádělo SMKV a údržbu těchto chodníčků a vyšlapaných cestiček neprovádí." - "Tak se ptám...komu údržba těchto vydlážděných cest patří a kdo ji provede? Děkuji."
Teď při oblevě je patrné, že jsem měl pravdu - ten chodník tam opravdu je - viz.foto.

S pozdravem

L.Štika

Odpověď:

Dne 16.2. proběhlo jednání mezi zástupci SMKV a společností Allianz Real Estate, s.r.o., ohledně údržby vydlážděných chodníčků v okolí Penny marketu ve Frimlově ulici. Tyto chodníčky byly vybudovány v rámci výstavby tohoto OC a jejich údržba je v kompetenci této společnosti. Zimní údržba je zajišťována privátně, zástupce společnosti Allianz Real Estate, s.r.o přislíbil okamžitou nápravu současného stavu. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o zpevněné plochy, nikoli vyšlapané cestičky v okolní zeleni .

5.2.2017 11.7.2017
681 veřejné osvětlení Vyřešeno

Dobrý de,.
Nahlašuji nefunkční lampu veřejného osvětlení č.18 ve Hřbitovní ulici.

Odpověď:

Závada byla opravena.

5.2.2017 9.2.2017
680 Odchyt holubů Vyřešeno

Dobrý den,
reaguji na Vaši zprávu v radničních listech ohledně regulačního odchytu holubů. Dlouhodobě se s nimi potýkáme také v oblasti Šumavská, Bečovská a Gorkého v Tuhnicích. Plánujete odchyt i v této lokalitě? Velmi by nám to pomohlo.
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v letošním roce jsou již odchytové klece umístěny. Tuto lokalitu můžeme naplánovat až na příští rok. V případě zájmu mne prosím kontaktujte přímo na e-mailu h.szmitkova@mmkv.cz .

4.2.2017 15.2.2017