Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

 

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

Datum zveřejnění Datum stažení(asc)
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech 05.04.2012 19.01.2038
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník) 10.10.2017 02.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník 18.09.2019 02.01.2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí 13.03.2019 02.01.2024
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace 07.03.2017 31.12.2023
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014 17.07.2014 31.12.2023
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212 13.12.2019 31.12.2022
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY 19.12.2019 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 30.08.2019 31.12.2022
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy 08.04.2019 31.12.2022
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 28.03.2019 31.12.2021
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s 28.03.2019 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700010-Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700009-SOS dětské vesničky z.s.(SOS Sluníčko-zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700025-Armáda spásy v ČR(Azylový dům pro muže a ženy bez přístřeší) 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700018-Potravinová banka Karlovarského kraje z.s. 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700037-Domácí péče Karlovy Vary,s.r.o. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700026-Náhradním rodinám,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700011-Farní charita Karlovy Vary 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700029-SOS dětské vesničky z.s.(SOS kompas-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) 11.09.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700032-Mateřské centrum Karlovy Vary,z.s. 04.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700019-Hipocentrum PÁ-JA,z.s. 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700004-Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700052-Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700034- Člověk v tísni,o.p.s. 31.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700003-DOP- HC s.r.o. 12.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700039-Centrum pro dítě a rodinu Valika,z.s. 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700022-Agentura domácí péče Ladara, o.p.s. - Tísňová péče 17.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700014-TyfloCentrum Karlovy Vary,o.p.s. 22.06.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700048-Tyfloservis, o.p.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700006-Armáda spásy v ČR(Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700017-Agentura domácí péče Ladara,o.p.s.-pečovatelská služba 14.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700040-Pavla Andrejkivová-Ladara s.r.o. 20.10.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700046-Armáda spásy v ČR (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) 08.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700027-KSK centrum, o.p.s.-Odborné sociální poradenství 21.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700002-Denní centrum Mateřídouška,o.p.s. 10.07.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.2017-Světlo Kadaň,z.s.(Terénní program) 31.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700020-Armáda spásy v ČR(Noclehárna pro muže a ženy) 02.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č. 201700007-KSK centrum o.p.s.-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 14.07.2017 31.12.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 02.12.2019 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700047-Bambini, z.s. 11.08.2017 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace,ev.č.201700031-KSK centrum,o.p.s.-Terénní programy 21.07.2017 31.12.2020
Povinně zveřejňované údaje dle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 24.01.2014 20.11.2020
Rozpis blokového čištění 14. - 27. týden r. 2020 01.04.2020 03.07.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Závěrečný účet 2018 včetně komentáře k Závěrečnému účtu za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY - Infromace o zveřejnění Záverečného účtu za rok 2018 včetně komentáře a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 10.07.2019 30.06.2020
Opatření obecné povahy zákaz vstupu do honitby Nežichov 04.03.2020 30.06.2020
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary 10.06.2019 30.06.2020
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nejdek (§ 25 odst. 1 lesního zákona), s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. Zařizovací obvod je vymezen LHO Nejdek, kód LHC: 321802 , s platností do 31. 12. 05.02.2020 31.05.2020
Nařízení obce o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Plešivec (§ 25 odst. 1 lesního zákona), s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2031. Zařizovací obvod je vymezen LHO Plešivec, kód LHC: 321 801, s platností do 31. 12. 05.02.2020 31.05.2020
Český statistický úřad - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech 28.01.2020 25.05.2020
Finanční úřad pro Karlovarský kraj - dražební vyhláška 11.03.2020 15.05.2020
Dražební vyhláška - pov. Pavel Travenec 03.04.2020 14.05.2020
Exekutorský úřad Přerov - usnesení - dražební vyhláška - ALEXANDER MEMEY 06.03.2020 14.05.2020
EÚ Ostrava - Dražební vyhláška - Ing. Slach 18.03.2020 07.05.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k maloobchodnímu prodeji a prodeji služeb v provozovnách 02.04.2020 03.05.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění lůžek v krajích a hl. městě Praze 02.04.2020 03.05.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 144 a 145 - Sbírka zákonů č. 53 02.04.2020 03.05.2020
Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 143 - Sbírka zákonů, částka 52 01.04.2020 02.05.2020
Krajský úřad Karlovarského kraje - oznámení ukončení činnosti ke dni 30.4.2020 21.02.2020 01.05.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nošení ochranných prostředků dýchacích cest 31.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro poskytovatele sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID 19 30.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb 30.03.2020 30.04.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 140 až 142 - Sbírka zákonů, částka 51 31.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami 30.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 31.03.2020 30.04.2020
Výroční zpráva za rok 2019 - o činnosti povinného subjektu SMKV v oblasti poskytování informací v plném znění 27.02.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - elektronické žádanky v prostředí NZIS 30.03.2020 30.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení nařízení o omezení pohybu osob 31.03.2020 30.04.2020
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 130 až 132 - Sbírka zákonů, částka 47 27.03.2020 28.04.2020
Informace pendlerům, benefity pro přeshraniční pracovníky 26.03.2020 27.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro lázeňskou léčebnou rehabilitační péči 26.03.2020 27.04.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání osobních ochranných prostředků (ochrana dýchacích cest) 26.03.2020 27.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - vyčlenění prodejní doby pro seniory 24.03.2020 25.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - prodloužení omezení činnosti OVM a SO 24.03.2020 25.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení maloobchodního prodeje 24.03.2020 25.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu osob 24.03.2020 25.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků 24.03.2020 25.04.2020
Nařízení hejtmana Karlovarského kraje - regulační opatření v dopravě 24.03.2020 25.04.2020
Sbírka zákonů, částka 45 - Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 122 až 128 24.03.2020 25.04.2020
Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání některých ochranných prostředků 24.03.2020 25.04.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role 09.03.2020 22.04.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici - zaměstnanec odboru strategií a dotací 01.04.2020 21.04.2020
Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Opatření obecné povahy č. 1/2020 (provozovatelé energetických soustav) 03.04.2020 21.04.2020
Sbírka zákonů - částka 42 - přijetí krizových opatření 20.03.2020 21.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 58/2020, PDZ MK KV most Kpt. Jaroše - zajištění provedení zatěžovací zkoušky na mostním obejktu - 20 03.04.2020 21.04.2020
Farní charita Karlovy Vary - záměr uzavřít novou smlouvu o nájmu 31.03.2020 20.04.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru - Lidická bez č.p., p.p.č. 895_4 v k.ú. Drahovice 13.03.2020 20.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu 19.03.2020 20.04.2020
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č. 2/2020 18.03.2020 18.04.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - usnesení - dražební vyhláška - PARI SA CZ s. r. o. 27.02.2020 17.04.2020
Oznámení o možnosti převzít písemnost rozhodnutí Valeč dostavba kanalizace 01.04.2020 17.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 61/2020, PDZ MK KV ul. Zahradní - prostor pro auto - 20 01.04.2020 17.04.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání změny č.1/2016 RP Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce 01.04.2020 17.04.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - LAPPER PROJECT, s. r. o. 13.03.2020 17.04.2020
Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Nová Role 01.04.2020 17.04.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - usnesení - PARI SA CZ s. r. o. 27.02.2020 17.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 52/2020, PDZ MK KV Pražská silnice, zajištění prací - 20 01.04.2020 17.04.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - LAPPER PROJECT, s. r. o. 13.03.2020 17.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 59/2020, PDZ MK KV ul. Plzeňská, zajištění prací - 20 01.04.2020 17.04.2020
Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška - MARTIN NÝVLT 11.02.2020 16.04.2020
Exekutorský úřad Praha 3 - usnesení - dražební vyhláška - BOHUMIL PUŽMAN 12.03.2020 16.04.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - 3x usnesení - PARI SA CZ s. r. o. 27.02.2020 16.04.2020
Uložení písemnosti UR ÚR - VOD8C_K_KVDVO_OK pro účastníky 31.03.2020 16.04.2020
Exekutorský úřad Praha 1 - usnesení - dražební vyhláška - PARI SA CZ s.r.o. 27.02.2020 16.04.2020
ČEZ - oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny - Olšová Vrata 15.4.2020 02.04.2020 16.04.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - JIŘÍ BENEŠ 10.03.2020 16.04.2020
Výzva k převzetí dokumentu pro Parkhomenko-ADLER 30.03.2020 15.04.2020
Exekutorský úřad Plzeň - město - dražební vyhláška - Miroslav Létal 09.03.2020 15.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 53/2020, PDZ MK KV ul. Zámecký vrch, Jánský most, osazení a montáž výsuvných sloupků 26.03.2020 15.04.2020
Výzva převzetí písemnosti-Havarijní stav sklepa Bulharská 25 30.03.2020 15.04.2020
Usnesení vlády České republiky ze dne 12.3.2020 č. 194 - vyhlášení nouzového stavu 13.03.2020 14.04.2020
Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2020 u matričních úřadů ve správním obvodu Magistrátu města Karlovy Vary 13.03.2020 14.04.2020
Oznámení řízení o prodl.platnosti ÚR-Novostavba Pod Jel.skokem 25.03.2020 10.04.2020
Exekutorský úřad Karlovy Vary - usnesení - dražební vyhláška - PETR LNĚNIČKA 13.03.2020 10.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 57/2020, PDZ MK KV ul. Rolavská - pracovní místo pro kácení stromu 25.03.2020 10.04.2020
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž č. A06S07 v objektu Nejdlova 926/4, Karlovy Vary 24.03.2020 09.04.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.56/2020, na místních komunikacích a silnicích III/00635 a III/2226 v obci Jenišov, 23.03.2020 08.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/ 18.03.2020 08.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary-Drahovice 18.03.2020 08.04.2020
ČEZ - oznámení ozrušení plánované odstávky - Krokova ul. a zahrádky 7.4.2020 02.04.2020 08.04.2020
Oznámení o zrušení termínu ústního jednání - přístavba zahradní chaty K. Vary-Dvory, ul. U Rybníčků 23.03.2020 08.04.2020
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o Změně č.1/2016 regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce 06.03.2020 08.04.2020
Uložení písemnosti "Valeč-dostavba kanalizace" 20.03.2020 07.04.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.55/2020, III/2226, KV, Jenišov - nová kanalizační přípojka 19.03.2020 06.04.2020
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.54/2020, Nová Role, regenerace II - část Tovármí a Nádražní 19.03.2020 06.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Hůrky 16.03.2020 04.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 16.03.2020 04.04.2020
ČEZ - oznámení o zrušení plánované odstávky v obci Cihelny 3.4.2020 01.04.2020 04.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Cihelny 16.03.2020 04.04.2020
ČEZ - oznámení o zrušení plánované odstávky - Hůrky 3.4.2020 01.04.2020 04.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Drahovice 16.03.2020 04.04.2020
ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary 16.03.2020 04.04.2020