Obec Útvina

Územní plán obce Útvina vydalo Zastupitelstvo obce Útvina 3. 12. 2012 a účinnosti nabyl 22. 12. 2012.

Oficiální web obce Útvina

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 8.4.2019

Are you missing something on this page? Write us