Odbor dopravy

Činnost odboru

Odbor dopravy zajišťuje zejména agendu registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení. Zároveň je v jeho náplni agenda dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu, agenda ve věcech lanových drah, stanic měření emisí, autoškol a agenda parkovacích karet.

Rozsah správního obvodu při výkonu státní správy

Správní obvod na úseku registru motorových vozidel, registru řidičů, zkušebních komisařů, autoškol, přestupků, taxislužby, zvláštního užívání pozemních komunikací a stanovení dopravního značení, stanic měření emisí, městkou autobusovou dopravu a lanových drah:

Andělská Hora, Bečov nad Teplou, Bochov, Božičany, Bražec, Březová, Černava, Čichalov, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Chodov, Chyše, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Krásné Údolí, Kyselka, Mírová, Nejdek, Nová Role, Nové Hamry, Otovice, Otročín, Pila, Pšov, Sadov, Smolné Pece, Stanovice, Stružná, Šemnice, Štědrá, Teplička, Toužim, Útvina, Valeč, Verušičky, Vrbice, Vysoká Pec, Žlutice  a území vojenského újezdu Hradiště.

Úřední hodiny všech agend

Dokumenty

Jednotlivé agendy odboru

Silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací, silnic II. a III. třídy

 • Zvláštní užívání komunikací
 • Povolování uzavírek a nařizování objížděk
 • Umístění pevné překážky na komunikaci
 • Připojování komunikací

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 215, 2. patro, dveře č. 241

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Dopravní úřad pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu

 • Oprávnění a osvědčení pro řidiče taxislužby
 • Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby
 • Zkouška o ověřování řidičů taxislužby
 • Souhlas k užívání stanoviště taxislužby

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel.  353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad pro stanice měření emisí a autoškoly

 • Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • Registrace k provozování autoškoly

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Správní úřad ve věcech stanovení přechodné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a ve věcech povolení výjimek z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 • Stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Povolení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A

tel. 353 151 133, 1. patro, dveře č. 144

tel. 353 151 243, 2. patro, dveře č. 247

tel. 353 151 428, 2. patro, dveře č. 249

 

Vydávání parkovacích karet - obchodně správní území

Magistrát města I, Moskevská 21, budova A, 2. patro

tel. 353 151 243, 353 151 428

 

Registr řidičů

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 709, 353 118 676, 1. patro, dveře č. 113,

tel. 353 152 677, 353 118 593, 1. patro, dveře č. 114

tel. 353 152 681, 1. patro, dveře č. 116

tel. 353 152 745, 1. patro, dveře 105 (body)

tel. 353 152 744, 353 152 746, 1. patro, dveře 106 (body)

 

Registr motorových vozidel

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 680 (informace v úředních hodinách), 353 152 671, 353 152 672, 353 152 673, 353 152 674, 353 152 675, 353 152 678, 353 152 665, 1. patro, halové pracoviště DSA

 

Zkušební komisaři

Magistrát města II, U spořitelny 2

tel. 353 152 670, 1. patro, dveře č. 143

tel.  353 152 682, 353 152 662, 353 152 663, 1. patro, dveře č. 104

 

Název Zveřejnění Ukončení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 182/2020, PDZ MK KV ul. Lidická 54 - rekonstrukce splaškových přípojek
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 180/2020, PDZ MK KV ul. K Přehradě, uložení přípojky vody a kanalizace k objektu "nádražní budova Břazová"
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.179/2020, PDZ, Oprava povrchu III/2082 Dražov - Stanovice v 2,85 - 4,50
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.177/2020, PDZ, Nejdek - oprava kanalizační šachty u č.p. 442
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 178/2020, PDZ MK KV Jungmannova cesta - zajištění akcí pořádaných Lázeňskými lesy KV p.o.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.169/2020, PDZ, KV, Nejdek - Jih, nové podzemní vedení sítě T-MOBILE
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.173/2020, PDZ, Běh na hrad Bečov nad Teplou
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.176/2020, MDZ, Pasportizace a projektu SDZ a ZDZ v obci Hory.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 161/2020, PDZ MK KV ul. Západní, zajištění prací pro umístění přípojky vody a kanalizace
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.168/2020, PDZ III/20813 staničení km 0.750 v obci Bochov - Dlouhá Lomnice.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.60/2020, MDZ II/209 a pozemních komunikacích v k.ú. Nová Role, ulice Chodovská v obci Nová Role.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.164/2020, PDZ Mycí centrum EHRLE - Karlovy Vary - překop místní komunikace.
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.167/2020, PDZ III/21019 Velkoplošné výspravy komunikace
Attachments: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 165/2020, PDZ MK KV ul. Bezručova; zajištění přechodně vybudovaného chodníku z důvodu havarijního stavu přilehlé opěrné zdi
Attachments: pdf

Kontakty

foto

Mgr. Lenka Kůsová

Telefon
E-mail
l [emailtecka] kusovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
Moskevská 21
Kancelář
242
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení přestupkové
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Jitka Bošková
přestupky
j [emailtecka] boskovaatmmkv [emailtecka] cz 353151159 Moskevská 21
340
Radomír Fidrovský
přestupky
r [emailtecka] fidrovskyatmmkv [emailtecka] cz 353151217 Moskevská 21
348
Bc. Ladislav Horejš
přestupky
l [emailtecka] horejsatmmkv [emailtecka] cz 353151139 Moskevská 21
347
Pavel Kalivoda
přestupky
p [emailtecka] kalivodaatmmkv [emailtecka] cz 353151158 Moskevská 21
343
Bc. Michaela Kohoutová
přestupky
m [emailtecka] kohoutovaatmmkv [emailtecka] cz 353151426 Moskevská 21
343
Andrea Kovalová
přestupky
a [emailtecka] kovalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151258 Moskevská 21
342
Gabriela Kubešová
přestupky
g [emailtecka] kubesovaatmmkv [emailtecka] cz 353151217 Moskevská 21
348
Bc. Lubomír Mašat
vedoucí oddělení přestupků
l [emailtecka] masatatmmkv [emailtecka] cz 353151291 Moskevská 21
346
Martina Podskočová
přestupky
m [emailtecka] podskocovaatmmkv [emailtecka] cz 353151157 Moskevská 21
347
Lenka Šambergerová
přestupky
l [emailtecka] sambergerovaatmmkv [emailtecka] cz 353151140 Moskevská 21
340
Hana Szabóová
přestupky, spisová agenda
h [emailtecka] szaboovaatmmkv [emailtecka] cz 353151210 Moskevská 21
341
Ivana Záchulová
přestupky
i [emailtecka] zachulovaatmmkv [emailtecka] cz 353151339 Moskevská 21
342
Oddělení dopravně správních agend
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Romana Bartoňová
registr řidičů
r [emailtecka] bartonovaatmmkv [emailtecka] cz 353152676 U Spořitelny 2
116
Ivana Baxová
registr řidičů
i [emailtecka] baxovaatmmkv [emailtecka] cz 353152593 U Spořitelny 2
113
Bc. Michaela Brátková
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] bratkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152664 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Martin Burkyt
evidence motorových vozidel, technik
m [emailtecka] burkytatmmkv [emailtecka] cz 353152674 U Spořitelny 2
DSA
Petr Chvapil
evidence motorových vozidel, archiv
p [emailtecka] chvapilatmmkv [emailtecka] cz 353152673 U Spořitelny 2
DSA
Jarmila De Stefanisová
evidence motorových vozidel
j [emailtecka] destefanisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152675 U Spořitelny 2
DSA
Miroslav Filipec
zkušební komisař
m [emailtecka] filipecatmmkv [emailtecka] cz 353152663 U Spořitelny 2
104
Zdeněk Ježek
evidence motorových vozidel-technik
z [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152665 U Spořitelny 2
DSA
Vladimír Ježek
zkušební komisař
v [emailtecka] jezekatmmkv [emailtecka] cz 353152662 U Spořitelny 2
104
Bc. Daniela Klepáčková
registr řidičů, informace
d [emailtecka] klepackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152677 U Spořitelny 2
114
Jana Macháčková
registr řidičů
j [emailtecka] machackovaatmmkv [emailtecka] cz 353152709 U Spořitelny 2
114
Monika Malecká
evidence motorových vozidel
m [emailtecka] maleckaatmmkv [emailtecka] cz 353152671 U Spořitelny 2
DSA
Bc. Antonín Novák
evidence motorových vozidel, technik
a [emailtecka] novakatmmkv [emailtecka] cz 353152678 U Spořitelny 2
DSA
František Palivec
vedoucí oddělení
f [emailtecka] palivecatmmkv [emailtecka] cz 353152670 U Spořitelny 2
143
Ing. Roman Renko
registr řidičů
r [emailtecka] renkoatmmkv [emailtecka] cz 353152746 U Spořitelny 2
106
Jaroslava Rusznyáková
registr řidičů
j [emailtecka] rusznyakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152681 U Spořitelny 2
113
Danuše Růžičková
registr řidičů
d [emailtecka] ruzickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152745 U Spořitelny 2
105
Roman Topinka
registr řidičů
r [emailtecka] topinkaatmmkv [emailtecka] cz 353152744 U Spořitelny 2
106
Oddělení silničního správního a dopravního úřadu
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Ing. František Kliment
státní odborný dozor
f [emailtecka] klimentatmmkv [emailtecka] cz 353151161 Moskevská 21
248
Mgr. Petr Lupoměský
silniční správní a dopravní úřad - taxi, autoškoly, park. karty
p [emailtecka] lupomeskyatmmkv [emailtecka] cz 353151243 Moskevská 21
247
Hana Opletalová
vedoucí oddělení, státní dozor
h [emailtecka] opletalovaatmmkv [emailtecka] cz 353151428 Moskevská 21
249
Eliška Procházková
silniční správní úřad - zvláštní užívání, dopravní značení
e [emailtecka] prochazkovaatmmkv [emailtecka] cz 353151375 Moskevská 21
144
Bc. Martin Schmid DiS.
silniční správní úřad - zvláštní užívání, stanoviska
m [emailtecka] schmidatmmkv [emailtecka] cz 353151133 Moskevská 21
144
Jitka Štolfová
silniční správní úřad - zvláštní užívání, ekonom
j [emailtecka] stolfovaatmmkv [emailtecka] cz 353151215 Moskevská 21
241

The person responsible for this page is: Jitka Štolfová

Last update: 9.7.2020

Are you missing something on this page? Write us