Výroční zpráva o činnosti Magistrátu Karlovy Vary

Vážení občané,

zde Vám předkládám Výroční zprávy o činnosti Magistrátu města Karlovy Vary.

Domnívám se, že mohou být užitečným materiálem a dobrým zdrojem informací pro každého, kdo se o činnost Magistrátu města Karlovy Vary zajímá.

Mgr. Jakub Kaválek, 
tajemník Magistrátu města Karlovy Vary

Výroční zprávy

The person responsible for this page is: Alena Kusá

Last update: 17.5.2016

Are you missing something on this page? Write us