Karel Adamec

Novým ředitelem KAM KV je Karel Adamec

Novým ředitelem Kanceláře architektury města Karlovy Vary byl jmenován Ing. arch. Karel Adamec. Dosavadní zástupce ředitele této městské příspěvkové organizace uspěl v konkurenci dalších tří odborníků v oblasti architektury.

„Komisi přesvědčil jeho mladistvý drajv. Představil zajímavé myšlenky, jakým způsobem kancelář architektury dále rozvíjet. Jeho nespornou výhodou bylo, že zná KAM KV zevnitř, dosud v KAMu pracoval jako zástupce ředitele a v po dobu výběrového řízení byl pověřen jeho řízením. Je také připraven plnit zvýšené nároky nejen na odborné, ale také na personální a provozní řízení kanceláře. V určené lhůtě musí také získat autorizaci,“ konstatoval první náměstek primátorky a člen výběrové komise Tomáš Trtek.

„Zřizovatelem mi byla uložena povinnost získat co nejdříve autorizaci v oboru architektura, zkoušky budu skládat v nejbližším termínu na podzim letošního roku,“ uvedl nově jmenovaný ředitel Karel Adamec.

Jmenování ředitele Kanceláře architektury města Karlovy Vary nabylo účinnosti dne 9. června 2021.

 

Ing. arch. Karel Adamec vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Ve své diplomové práci se zabýval řešením prostorových rezerv v centru Brna. Jeho studiu na vysoké škole předcházela škola zakončená výučním listem zedníka a maturita stavaře, umí si tedy své teoretické úvahy převést i do stavitelské praxe. Před nástupem do KAM KV spolupracoval s ateliérem GMP, který se specializuje na architekturu a průmyslový design, z vlastní iniciativy s přáteli založil skupinu BRNO five, která spolupracuje na soukromých zakázkách a architektonických soutěžích. V KAM KV se věnuje úkolům, které se týkají architektury, urbanismu a územního plánování. Ve volném čase rád jezdí na kole a cestuje, ideálně tyto dva koníčky spojuje.