Varování a vyrozumění obyvatelstva

1. Úvod

Orgány krizového řízení při přípravě na mimořádné události a krizové situace a v souvislosti s jejich řešením plní mimo jiné v oblasti ochrany obyvatelstva zejména následující úkoly:

 • Varování, kterým zabezpečují včasné upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a majetku; zahrnuje zejména využití varovného signálu, po jehož zaznění obvykle následuje předání tísňové informace.
 • Informování obyvatelstva, kterým zabezpečují předání aktuálních informací o stavu a vývoji situace, včetně doporučení žádoucího chování k ochraně vlastního života, zdraví a majetku cestou hromadných informačních prostředků.
 • Vyrozumění, kterým zabezpečují včasné předání informací o hrozící nebo již nastalé mimořádné události složkám IZS, orgánům územní samosprávy a státní správy a POaPFO podle havarijního nebo krizového plánu.

 

Jednotlivá opatření k ochraně obyvatelstva jsou podrobněji rozpracována v HPK.

 

2. Základní způsob varování a informování obyvatelstva

Pro zabezpečení varování a vyrozumění je na území ČR budován a provozován „Jednotný systém varování a vyrozumění“ (dále jen JSVV). Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení tohoto systému na území Karlovarského kraje má HZS KK.

Varovná informace může být akustického (zvukového), verbálního (mluveného) či optického (obrazového) charakteru.

 

JSVV je technicky, provozně a organizačně zabezpečen:

 • vyrozumívacími centry, viz obr. č. 1,
 • telekomunikačními sítěmi,
 • koncovými prvky varování a vyrozumění.

 

Koncové prvky varování jsou základním prostředkem pro zabezpečení varování obyvatelstva v rámci tohoto systému, jde o technická zařízení schopná vydávat varovný signál, např. sirény – jejich přehled na území ORP Karlovy Vary je uveden v tab. č. 1. Koncovými prvky vyrozumění jsou technická zařízení schopná předat informaci orgánům krizového řízení, např. mobilní telefony.

Náhradní způsoby varování a vyrozumění jsou organizovány v případě výpadku nebo poruše JSVV. Pro tento případ se využívá všech dostupných komunikačních prostředků s ohledem na konkrétní podmínky.

 

 

 

Obr. č. 1: Jednotný systém varování a vyrozumění v Karlovarském kraji

                                     

Tab. č. 1: Přehled koncových prvků varování v ORP Karlovy Vary

ORP Karlovy Vary – přehled KPV

Číslo sirény

Obec

Ulice, č. popisné

Ovládání

Majitel

Typ

04001

Karlovy Vary

Moskevská 901/2

CAS

HZS KK

ES

04002

Karlovy Vary

Bohatice - Lomená 249/2

CAS

HZS KK

RS

04003

Karlovy Vary

Zahradní 407/3

CAS

HZS KK

ES

04004

Karlovy Vary

Libušina 1212/18

CAS

HZS KK

RS

04005

Karlovy Vary

Husovo náměstí 270/2

CAS

HZS KK

ES

04006

Karlovy Vary

Drahovice - Gagarinova 623/32A

CAS

HZS KK

RS

04007

Březová

Hamerská 40

M+CAS

HZS KK

RS

04008

Dalovice

U potoka 140

CAS

HZS KK

RS

04009

Karlovy Vary

Bohatice - Jáchymovská 200/79

CAS

HZS KK

RS

04011

Karlovy Vary

Tašovice - U brodu 231

M+CAS

HZS KK

RS

04012

Karlovy Vary

Stará Role - Janáčkova 718/13

CAS

HZS KK

RS

04013

Hory

vedle č. p. 40 a naproti č. p. 41

M+CAS

HZS KK

RS

04014

Kyselka

Radošov - č. p. 162

M+CAS

HZS KK

RS

04015

Karlovy Vary

Doubí - Studentská 328/64

CAS

HZS KK

ES

04016

Karlovy Vary

Dvory - 1. Máje 58/1, ZŠ

CAS

HZS KK

ES

04017

Jenišov

č. p. 88

M+CAS

HZS KK

RS

04018

Otovice

Hroznětínská 130

M+CAS

HZS KK

RS

04019

Karlovy Vary

Olšová Vrata, J. Lady, vedle č. p. 90

M+CAS

HZS KK

RS

04021

Bečov nad Teplou

nám. 5. května 1

M+CAS

HZS KK

RS

04023

Bochov

nám. Míru 1

M+CAS

HZS KK

RS

04025

Božičany

č. p. 96

M+CAS

HZS KK

RS

04026

Děpoltovice

č. p. 74

M+CAS

HZS KK

RS

04027

Stružná

vedle č. p. 84

M+CAS

HZS KK

RS

04032

Karlovy Vary

Bezručova 1312/17

CAS

HZS KK

ES

04033

Krásné Údolí

č. p. 77

M+CAS

HZS KK

RS

04034

Kolová

č. p. 101

M+CAS

HZS KK

RS

04035

Kyselka

Radošov - č. p. 75

M+CAS

HZS KK

RS

04036

Nejdek

Karlovarská 1203

M+CAS

HZS KK

RS

04037

Nové Hamry

vedle č. p. 18

M+CAS

HZS KK

RS

04038

Nová Role

Chodovská 233/9

CAS

HZS KK

RS

04041

Otročín

č. p. 48

M+CAS

HZS KK

RS

04044

Nejdek

Pozorka - naproti č. p. 58

M+CAS

HZS KK

RS

04045

Šemnice

č. p. 29

M+CAS

HZS KK

RS

04046

Stanovice

U potoka 140

CAS

HZS KK

RS

04050

Toužim

nám. J. z Poděbrad 104

M+CAS

HZS KK

RS

04051

Útvina

č. p. 42

M+CAS

HZS KK

RS

04052

Valeč

č. p. 136

M+CAS

HZS KK

RS

04055

Žlutice

Velké náměstí 144

CAS

HZS KK

RS

04060

Nová Role

Mezirolí - č. p. 49

M+CAS

HZS KK

RS

04061

Sadov

vedle č. p. 21

M+CAS

HZS KK

RS

04062

Chyše

Na špičáku 292

M+CAS

HZS KK

RS

04064

Pila

vedle č. p. 148

M+CAS

HZS KK

RS

04065

Březová

Keramická 92/6

M+CAS

HZS KK

ES

04066

Karlovy Vary

Krymská 2011/2a

CAS

HZS KK

ES

04067

Karlovy Vary

Západní 1726/49

CAS

HZS KK

ES

04068

Karlovy Vary

Vřídelní 130/43

CAS

HZS KK

ES

04069

Karlovy Vary

Dvory - Závodní 205/70

CAS

HZS KK

ES

04070

Karlovy Vary

Rybáře - Sokolovská 764/108a

CAS

HZS KK

ES

04071

Karlovy Vary

Drahovice - Sportovní 578/4

CAS

HZS KK

ES

04072

Karlovy Vary

Tašovice - Slovanská 65

CAS

HZS KK

ES

04073

Karlovy Vary

U Spořitelny 538/2

CAS

HZS KK

ES

04074

Toužim

Plzeňská 388

M+CAS

HZS KK

RS

04075

Bečov nad Teplou

Tovární 128

M+CAS

HZS KK

RS

04076

Karlovy Vary

Rybáře - Konečná 917/25

CAS

HZS KK

ES

04077

Karlovy Vary

Rybáře - Krušnohorská 866/2

CAS

HZS KK

ES

04078

Karlovy Vary

Stará Role - Rolavská 386/4

CAS

HZS KK

ES

04080

Pila

č. p. 97

 

HZS KK

RS

04081

Žlutice

Velké náměstí 144

M+CAS

MR

04082

Verušičky

č. p. 5

M+CAS

MR

04083

Nové Hamry

č. p. 274

M+CAS

MR

*   M + CAS        Manuální a dálkové ovládání sirény

      CAS                 Dálkové ovládání sirény

      HZS KK          Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

      OÚ                   Obecní úřad

      ES                    Elektronická siréna

      RS                    Rotační siréna

      MR                  Místní rozhlas

 

3. Způsoby informování obyvatelstva

Tísňové informace budou vysílány veřejnoprávní televizí a veřejnoprávním rozhlasem,  jmenovitě na televizních kanálech ČT1, ČT24 a ČT2 a prostřednictvím Českého rozhlasu na programových okruzích PRAHA (SV) a RADIOŽURNÁL. Pro zabezpečení šíření informací lokálního charakteru jsou veřejnoprávní prostředky doplněny o místní a regionální média. S vybranými hromadnými sdělovacími prostředky má HZS KK uzavřeny dohody o spolupráci.

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., je provozovatel televizního nebo rozhlasového vysílání povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech. Povinnost uveřejnit tísňové informace je upravena v § 32 zákona č. 239/2000 Sb. a oporu pro sdělení prostřednictvím rozhlasového a televizního vysílání k opatření na ochranu veřejného zdraví lze nalézt v § 32 odst. 1 písm. k) zákona č. 231/2001 Sb.

K informování obyvatelstva ve správním obvodu ORP Karlovy Vary lze dále využít místních rozhlasů v obcích uvedených v tab. č. 2.

 

Tab. č. 2: Technické prostředky využitelné pro varování a informování obyvatelstva v obcích ORP Karlovy Vary

Poř. č.

Obec

Rozhlas

Linkový rozhlas

Rozhlas -
obsluha z KOPIS

Kabelová televize

Varování pomocí SMS

1.

Andělská Hora

NE

NE

NE

NE

NE

2.

Bečov nad Teplou

NE

NE

NE

NE

NE

3.

Bochov

ANO

ANO

NE

NE

ANO

4.

Božičany

ANO

NE

NE

NE

NE

5.

Bražec

NE

NE

NE

NE

ANO

6.

Březová

ANO

NE

NE

NE

NE

7.

Černava

NE

NE

NE

NE

NE

8.

Čichalov

NE

NE

NE

NE

NE

9.

Dalovice

NE

NE

NE

NE

NE

10.

Děpoltovice

NE

NE

NE

NE

NE

11.

Hory

NE

NE

NE

NE

NE

12.

Hradiště

NE

NE

NE

NE

NE

13.

Chodov

NE

NE

NE

NE

NE

14.

Chyše

ANO

NE

NE

NE

NE

15.

Jenišov

NE

NE

NE

NE

NE

16.

Karlovy Vary

NE

NE

NE

NE

ANO

17.

Kolová

NE

NE

NE

NE

NE

18.

Krásné Údolí

ANO

NE

NE

NE

NE

19.

Kyselka

ANO

ANO

NE

NE

NE

20.

Mírová

ANO

NE

NE

NE

NE

21.

Nejdek

NE

NE

NE

NE

NE

22.

Nová Role

NE

NE

NE

NE

NE

23.

Nové Hamry

NE

NE

ANO

NE

NE

24.

Otovice

ANO

NE

NE

NE

NE

25.

Otročín

NE

NE

NE

NE

NE

26.

Pila

NE

NE

NE

NE

NE

27.

Pšov

ANO

NE

NE

NE

NE

28.

Sadov

ANO

NE

NE

NE

NE

29.

Smolné Pece

NE

NE

NE

NE

ANO

30.

Stanovice

NE

NE

NE

NE

ANO

31.

Stružná

ANO

NE

NE

NE

NE

32.

Šemnice

NE

NE

NE

NE

NE

33.

Štědrá

ANO

ANO

NE

NE

NE

34.

Teplička

NE

NE

NE

NE

NE

35.

Toužim

NE

NE

NE

NE

NE

36.

Útvina

ANO

NE

NE

NE

ANO

37.

Valeč

ANO

NE

NE

NE

NE

38.

Verušičky

NE

NE

ANO

NE

NE

39.

Vrbice

NE

NE

NE

NE

NE

40.

Vysoká Pec

NE

NE

NE

NE

NE

41.

Žlutice

ANO

ANO

ANO

NE

NE

 

K varování a informování obyvatelstva lze dále využít:

 • regionální tisk – k zabezpečení informování a varování obyvatelstva dle požadavků orgánů krizového řízení,
 • veřejné vyhlášky a letáky – k informování o vyhlášení krizového stavu, předání pokynů pro obyvatelstvo k ochraně vlastního života, zdraví a majetku,
 • mobilní vyhlašovací prostředky, tj. výstražná rozhlasová zařízení na služebních vozidlech složek IZS,
 • webové stránky KÚ KK, HZS KK a jednotlivých obcí – k předání informací o aktuálním stavu a vývoji situace, prováděných opatřeních, pokynech pro obyvatelstvo,
 • telefonní zprávy (využití textových zpráv),
 • osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné informace obyvatelům (např. jednotky složek IZS, JSDHO).

 

4. Odpovědnost za varování a informování obyvatelstva

Varování obyvatelstva při provádění ZaLP zajišťuje dle § 16 zákona č. 239/2000 Sb. starosta obce. U dálkově ovládaných prostředků může k varování obyvatelstva využít KOPIS.

Podle § 21 odst. 3, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb. starosta obce v době krizového stavu zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, pokud tak již neučinil HZS kraje.

 

5. Způsob informování o ukončení nebezpečí ohrožení a krizového stavu

K informování o ukončení nebezpečí ohrožení nebo krizového stavu budou využity obdobné způsoby jako při informování o jejich vzniku.

 

6. Přehled signálů

6.1.Všeobecná výstraha

Varovný signál využitelný pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, má kolísavý tón o délce 140 s a může být 3x po sobě opakován. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení.

Po zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ následuje verbální informace předaná prostřednictvím elektronických sirén a předání tísňové informace prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální či místní působnost) pro varování obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

 1. Elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č. 2, 3, 4, 5 a 6)
 2. Rotační siréna (akustický signál)

 

6.2.Požární poplach

Není varovným signálem, slouží k vyrozumění členů JPO a jedná se o přerušovaný tón o délce 60 s.

 1. Rotační siréna (akustický signál)
 2. Elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č. 7)

 

6.3.Zkušební tón

Slouží k ověření provozuschopnosti JSVV, jedná se o táhlý nepřerušovaný signál o délce 140 s.

 1. Elektronická siréna (verbální informace č. 13, 14, 15, 16 + akustický signál + verbální informace č. 1)
 2. Rotační siréna (akustický signál)

 

7. Obsah verbálních informací vysílaných elektronickými sirénami

Tab. č. 3: Přehled verbálních informací

Přehled verbálních informací

Verbální informace č. 1

 

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Verbální informace č. 2

 

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“

Verbální informace č. 3

 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“

Verbální informace č. 4

 

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“

Verbální informace č. 5

 

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“

Verbální informace č. 6

 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

Verbální informace č. 7

 

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“

Verbální informace č. 8 - 12

 

Záloha pro potřeby HZS kraje.

 

 

Verbální informace č. 13

 

Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

Verbální informace č. 14 

 

„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens.“

Verbální informace č. 15

 

„Sirenen-Probealarm, Sirenen-Probealarm, Sirenen-Probealarm. Der Probealarm erfolgt in einigen Minuten. Sirenen-Probealarm, Sirenen-Probealarm, Sirenen-Probealarm.“

Verbální informace č. 16

 

„Vnimanije, vnimanije! Sejčas budět pravěděna prověrka sistěmy opověščenija vključenijem sireny.“

„Внимание, внимание! Сейчас будет праведена проверка системы оповещения включением сирены.“

 

8. Obsah relací pro obyvatelstvo

Pro informování osob nacházejících se v ohroženém území lze využít připravené relace. Konkrétní znění jednotlivých relací je uvedeno v části C5.1.2 KP ORP. Relace lze vysílat místním rozhlasem, elektronickými sirénami či náhradním způsobem.

 

 

 

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám