volby_ilustrační obrázek

Hledáme náhradníky do volebních komisí

Pro zabezpečení řádného průběhu voleb do krajského zastupitelstva hledá Magistrát města Karlovy Vary zájemce o pozici náhradníka člena volební komise. Dostatečnou personální kapacitu je třeba zajistit pro případy, kdy nebudou okrskové komise ve městě dostatečně naplněné.

V případě zapojení do práce v komisi náleží členům odměna ve výši 2 300 korun pro řadové členy, 2 600 korun pro zapisovatele a místopředsedy a 2 700 korun pro předsedy. (Daň z odměny činí 15 %.)

Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 353 151 223 nebo vyplněním elektronického formuláře na webu magistrátu města - https://mmkv.cz/cs/prihlaska-k-clenstvi-v-okrskove-volebni-komisi.

Členovi okrskové volební komise musí být v den složení slibu nejméně 18 let, musí být občanem ČR a nesmí být kandidátem ve volbách do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Hlasování se uskuteční v pátek 2. října (od 14 do 22 hodin) a v sobotu dne 3. října (od 8 do 14 hodin). Sčítání hlasů proběhne v sobotu po uzavření volební místnosti.