Přihláška k členství v okrskové volební komisi

Přihláška k členství v okrskové volební komisi v Karlových Varech pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 7. a 8. června 2024, (dále jen "OVK") - pro občany, které nedeleguje politická strana.

Osobní údaje

Trvalý pobyt

Kontaktní adresa

Ostatní údaje

(údaj uveďte v případě, že budete chtít zaslat automatické potvrzení o přijetí přihlášky)

Prohlašuji, že

 • jsem občanem ČR
 • není mi známa překážka výkonu volebního práva
 • nejsem delegován jako člen OVK subjekty, které mohou dle § 18 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do Evropského parlamentu) delegovat členy popřípadě náhradníky do OVK
 • nejsem kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
 • alespoň v den složení slibu dosáhnu 18 let
 • beru na vědomí, že uvedené osobní údaje budou použity pro nezbytné zpracování k zajištění voleb do Evropského parlamentu

Beru na vědomí, že:

 • vyplněním a zasláním přihlášky prozatím nevzniká nárok na členství v OVK, do OVK musí být přednostně zařazeni členové delegovaní dle § 18 odst. 2 zákona o volbách do Evropského parlamentu
 • pokud nebudu kontaktován, nebyl jsem prozatím pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a jsem veden nadále jako náhradník
 • v případě zařazení do OVK budu neprodleně kontaktován (může nastat až do dne voleb)
 • výše zvláštní odměny pro řadového člena OVK je stanovena vyhláškou a činí 1800,- Kč, pro místopředsedu OVK 2100,- Kč, pro předsedu OVK 2200,- Kč
 • v případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastní, magistrát města celkovou výši odměny poměrně krátí
 • členství v OVK vzniká složením slibu
 • další informace k volbám lze nalézt na www.mmkv.cz
 • Statutární město Karlovy Vary jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Povinné údaje jsou označeny 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

Poslední aktualizace: 19.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám