Přihláška k členství v okrskové volební komisi

Přihláška k členství v okrskové volební komisi v Karlových Varech pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, v případě konání II. kola také ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (dále jen "OVK") - pro občany, které nedeleguje politická strana.

Osobní údaje

Trvalý pobyt

Kontaktní adresa

Ostatní údaje

(údaj uveďte v případě, že budete chtít zaslat automatické potvrzení o přijetí přihlášky)

Prohlašuji, že

 • jsem občanem ČR
 • není mi známa překážka výkonu volebního práva
 • nejsem delegován jako člen OVK subjekty, které mohou dle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbě prezidenta republiky) delegovat členy popřípadě náhradníky do OVK
 • nejsem kandidátem na prezidenta republiky
 • alespoň v den složení slibu dosáhnu 18 let
 • v případě mého zařazení do některé OVK se zúčastním 1. zasedání OVK, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 12. 2022 v sále Lidového domu Karlovy Vary, Školní 358/7
 • Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje budou použity pro nezbytné zpracování k zajištění volby prezidenta republiky

Beru na vědomí, že:

 • vyplněním a zasláním přihlášky prozatím nevzniká nárok na členství v OVK, do OVK musí být přednostně zařazeni členové delegovaní dle § 18 odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky
 • pokud neobdržím pozvánku na 1. zasedání OVK, nebyl jsem prozatím pro velký počet delegovaných členů zařazen do OVK a jsem veden nadále jako náhradník
 • v případě zařazení do OVK budu neprodleně kontaktován (může nastat až do dne voleb)
 • místo a čas konání 1. zasedání OVK bude uveřejněno taktéž na úřední desce (https://mmkv.cz/cs/eud)
 • v případě mého zařazení do OVK a následného vylosování funkce předsedy nebo místopředsedy se dne 22. 12. 2022 zúčastním též povinného školení v Lidovém domě Karlovy Vary
 • výše zvláštní odměny při účasti na všech jednáních OVK a při konání dvou kol volby prezidenta je stanovena vyhláškou a činí 2500,- Kč, pro předsedu OVK 3200,- Kč, pro místopředsedu OVK 3100,- Kč. Odměna podléhá zdanění ve výši 15%.
 • v případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastní, magistrát města celkovou výši odměny poměrně krátí . Členství v OVK vzniká složením slibu
 • další informace k volbám lze nalézt na www.mmkv.cz
 • Statutární město Karlovy Vary jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů

Povinné údaje jsou označeny 

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) údajů)

Poslední aktualizace: 12.12.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám