termostat

Dodávky tepla a teplé vody začnou se zpožděním

Dle sdělení Teplárny Karlovy Vary se práce na odstranění havarijního stavu na horkovodním přivaděči nepodařilo dokončit podle plánu a dodávky tepla nemohly být v předpokládaných 7 hodin obnoveny. K obnově dodávek by mělo dojít do 10:00.

Příčinou opakovaných výpadků jsou havárie na dvoukilometrovém úseku tepelného napáječe vedoucího z Vřesové do Karlových Varů. https://teplarna.holoubek.cz/